Úvod > Aktuality > Fair tourism – odpovědné cestování

Fair tourism – odpovědné cestování

 • Vydáno1. dubna 2010
„Chovejme se nejlépe tak, jak bychom chtěli, aby se choval host u nás doma.“ To je pravidlo, které často slýcháme, ale ne vždy se jím řídíme. Při cestování vstupujeme do prostředí místních obyvatel, které bychom měli respektovat. Měli bychom mít stále na paměti, že jsme na návštěvě a přejeme-li si být hosty vítanými, měli bychom se odpovídajícím způsobem chovat.

Ztotožnění se se strategií udržitelného rozvoje společnosti vede i ke změnám v chování cestovatelů. Odpovědné cestování (fair tourism) v sobě zahrnuje respekt k navštívenému místu a jeho obyvatelům, ochranu životního prostředí a šetrné hospodaření se všemi zdroji, ochranu přírodních a kulturních hodnot, zároveň také příspěvek k zajištění prosperity místních obyvatel.

Při svých cestách bychom měli mít na paměti, že:

 • Je slušné respektovat místní zvyklosti a přizpůsobit jim své chování, někdy stačí maličkost, např. v menších obcích je vhodné každého, koho potkáme, pozdravit.
 • Přítomnost turisty při soukromých, osobních slavnostech (křty, svatby) není pravděpodobně žádoucí, i když se odehrávají v místech běžně přístupných (např. kostel). Fotografování těchto událostí je možné pouze se souhlasem přítomných.
 • Získání lepšího úhlu pro záběr fotografie neopravňuje nikoho vstupovat na udržovaný trávník, něčí pozemek apod.
 • Chybějící odpadkový koš neopravňuje návštěvníka k pohazování odpadků.
 • Chybějící parkoviště nás neopravňuje k neomalenému parkování kdekoliv (chůze prospívá fyzické kondici).
 • Naším pobytem navštívené místo zatěžujeme, využíváme jeho zdroje – chovejme se v této spotřebě úsporně a zodpovědně; znamená to nenechávat zbytečně svítit světla, šetřit vodou (např. při sprchování v hotelu), otázat se na možnosti třídění odpadu. Využívejme přednostně ekologickou dopravu.
 • V souvislosti s naší cestou přednostně využívejme služeb a kupujme zboží šetrné k životnímu prostředí (i pro služby cestovního ruchu existují eko-certifikáty).
 • Při nákupech je většinou možná volba mezi výrobky místními a globálními. Přednostně bychom měli nakupovat produkci místní. Nejen že tím podpoříme místní ekonomiku, ale navíc získáme autentické suvenýry či dárky pro své blízké. U potravin máme u místních výrobků záruku čerstvosti.
 • Udržujme všude čistotu, stav WC není vizitkou místních obyvatel, destinace či restaurace, jak se často píše, ale je vizitkou jejich návštěvníků.
 • Mnoha nedorozuměním a nevraživosti místních obyvatel lze předejít slušným chováním, projevením zájmu, respektu a ochoty domluvit se.