Úvod > Aktuality > Moudivláček, orel nebo volavka: místa, odkud můžete pozorovat ptáky
Moudivláček, orel nebo volavka: místa, odkud můžete pozorovat ptáky
"> "> "> "> "> "> ">
Příroda

Moudivláček, orel nebo volavka: místa, odkud můžete pozorovat ptáky

  • Vydáno3. dubna 2022
Rostoucí počet ptačích pozorovatelen napovídá, že pozorování ptáků patří k oblíbeným aktivitám pro volný čas. Zvláště jarní období, kdy se naši ptáci vracejí na svá hnízdiště a tažní ptáci ze severu u nás nabírají síly na další let domů, patří k nejkrásnějším pozorovatelským zážitkům. Víte, kde hledat oblíbená ptačí hnízdiště? Přehled mokřadů, rybníků a ptačích lokalit vám přináší Kudy z nudy.

Čtyři ptačí pozorovatelny u velkých měst

Na ptačí pozorovatelny často narazíte na naučných stezkách v krajině plné rybníků. Některé leží v odlehlých místech, ale objevíte je i v okolí velkých měst. Příkladem je ptačí pozorovatelna na břehu Litovického rybníka kousíček za Prahou. Litovický rybník je společně s Břevským rybníkem a rybníkem Kaly součástí přírodní památky Hostivické rybníky. Pravidelně zde hnízdí kachny, labutě, poláci, potápky, lysky či slípky a při jarních a podzimních tazích sem navíc přilétají kormoráni, volavky, kopřivky, čírky, kulíkové, rackové nebo ledňáčci.
 
volavkaPodobnou pozorovatelnu objevíte na břehu Heřmanického rybníka, který leží v oblasti široké nivy řeky Odry u Ostravy. Po jeho březích vede 3 km dlouhá naučná stezka s informačními tabulemi, odpočívadlem a ptačí pozorovatelnou s otevřeným výhledem na rybník a jeho okolí. Navíc místní rybáři si u rybníka vybudovali něco, co jinde neuvidíte – dřevěné posedy v rákosí, které s pevnými břehy spojují dlouhé lávky. K dispozici je jich zhruba 70 a připomínají atmosféru vzdálených asijských zemí. Neobvyklou a podobně exotickou kulisou je nedaleká halda bývalého Heřmanického dolu, který sice ukončil těžbu v roce 1993, ale halda stále prohořívá, byť se postupně odtěžuje a odváží.
 
Třetím ptačím rájem hned za městem je přírodní rezervace Vrbenské rybníky na severozápadním okraji Českých Budějovic. Čtyři velké rybníky Černiš, Domín, Starý a Nový Vrbenský rybník doplňují rozsáhlé plochy mokřadů a luk s bohatou a unikátní faunou a flórou. Mezi rybníky se táhne naučná stezka Po hrázích Vrbenských rybníků, z níž můžete pozorovat desítky druhů ptáků; řada dalších užívá rezervaci jako vítanou zastávku na svých přeletech mezi hnízdišti a zimovišti. Ornitologicky výjimečnou lokalitou je také Chomoutovské jezero u Olomouce, ptačí pozorovatelna stojí na západním břehu.

 

Další ptačí pozorovatelny v Čechách

K nejvýznamnějším ornitologickým lokalitám v severních Čechách i v celém Česku patří Novozámecký rybník u obce Zahrádky na Českolipsku. Odborníci jej sledují již víc než sto let a za tu dobu zde bylo zaznamenáno více než dvě stě dvacet druhů ptáků, trvale jich tu žije a hnízdí zhruba stovka. Také tady můžete využít ptačí pozorovatelnu; původně měla stát jinde, ale nakonec bylo vybráno místo dobře dostupné po břehu rybníka.
 
Proslulý je i Bohdanečský rybník na Pardubicku na okraji města Lázně Bohdaneč. Společně s rybníkem Matka jde o zbytek středověké rybniční soustavy z 16. století napájené uměle zbudovaným Opatovickým kanálem. Ornitologickou pozorovatelnu na Polákově ostrově znal kdekdo, místní spolky ochránců přírody tu pravidelně pořádaly Vítání ptačího zpěvu, Svátek hmyzu, Festival ptactva či oslavy Dne Země. Stará pozorovatelna dosloužila a nahradila ji nová, osm metrů vysoká úhledná stavba z dubového a modřínového dřeva s rákosovou střechou. Vzniklo tak další pěkné místo nejenom pro pozorovatele ptáků, ale i pro lázeňské hosty a další výletníky, kteří tu mohou zahlédnout řady vzácných druhů, například bahňáky, bukače velké, slavíka modráčka, čírky, kachny, chřástaly, labutě či jeřáby.
 
amerika františkovkyNa parky ve Františkových Lázních navazuje lesopark u rybníka Amerika; Uprostřed rybníka je biorezervace s různými druhy ptactva, ptačí pozorovatelnu objevíte na severním břehu. Zejména ostrůvek uprostřed slouží jako hnízdiště a tahová zastávka celé řady různých vodních ptáků – poznáte tu například racka chechtavého, lysku černou, potápky, lžičáka pestrého, čírku obecnou, motáka pochopa, kopřivku obecnou, moudivláčka lužního, slavíka modráčka středoevropskýého a nechybí ani kachny, labutě či kormoráni.

Na Josefských loukách poblíž Jaroměře je unikátní více jak sto let starý systém, pomocí kterého je možné regulovat hladinu spodní vody. Tento systém umožňuje udržovat na loukách mokřady, které pomáhají k návratu mokřadních ptáků do dříve zaplavované oblasti v nivě Metuje. V parku se nachází ornitologické pozorovatelny a informační tabule. Louky se staly roku 2018 domovem také pro divoké koně. Svou přítomností pomáhají udržovat prostředí nezbytné právě pro luční mokřadní ptáky.
 

…a na Moravě

jeřábiDalším místem, kde si na své přijdou odborníci i laici, je například ptačí pozorovatelna u Troubeckého jezera; dovede vás k ní odbočka ze silnice mezi Tovačovem a Troubkami. Rybník je důležitou tahovou zastávkou a zimovištěm vodního ptactva a podle odborníků bývá nejzajímavější na přelomu podzimu a zimy, kdy se tu objevují vzácní zimní hosté jako potáplice, turpani nebo hoholky. V jarních a letních měsících máte možnost pozorovat rybáky, hnízdící na plovoucích betonových ostrůvcích. Další ornitologickou pozorovatelnu najdete v nedaleké Chropyni na břehu Zámeckého rybníka. Z chráněných druhů zde hnízdí například potápka černokrká nebo velmi vzácný racek černohlavý a často se zde zdržuje severská labuť zpěvná, ornitology zvaná Zpěvanka.
 
Pěkná ptačí pozorovatelna vyrostla u uměle vytvořeného mokřadního biotopu v Kozmicích na Opavsku. Kozmické louky v minulosti poškodilo nešetrné hospodaření a nyní se jim ochranáři snaží vrátit původní podobu. Dílo se daří a po letech se sem skutečně vrátily vzácné druhy chráněných ptáků jako volavka bílá, orel mořský, čáp černý či moudivláček lužní. Pozorovat je můžete ze sedmimetrové vyhlídkové věže, k níž se můžete dostat téměř nepozorovaně – kolem přístupového chodníčku totiž vedou kanály, lemované rákosím.
 
K pozorování ptáků, vyder a bobrů slouží také vyhlídka u naučné stezky Choryňská stráž na Valašsku. Stezka vás provede sadem, květnatými loukami a dubovým lesíkem, část vede po břehu Bečvy. Výlet můžete spojit třeba s návštěvou zámku a parku v Lešné, z Choryně to k němu máte necelých pět kilometrů.
Kozmické ptačí louky s pozorovatelnou Petra Čolase

Kozmické ptačí louky s pozorovatelnou Petra Čolase

U Kozmic na Hlučínsku, v povodí řeky Opavy, mezi městy Opavou a Ostravou, najdete oblast, kde má voda hlavní slovo. Zdejší nivní louky jsou domovem hmyzu, žab a především ptactva. Hluboko v území byla umístěna sedmimetrová pozorovatelna s přístupovým chodníkem a sedmi informačními tabulemi.

Vodní dům Hulice u přehrady Švihov

Vodní dům Hulice u přehrady Švihov

Vodní dům je moderní návštěvnické středisko evropsky významné lokality Želivka. Pod jednou střechou zde najdete vše o vodě. Tématem moderně pojaté expozice jsou různé tváře vody – nenahraditelné suroviny, která si zaslouží naši ochranu. Neváhejte, čekají vás interaktivní exponáty a hrátky s vodou.

Ptačí pozorovatelna v NPR Novozámecký rybník u Zahrádek

Ptačí pozorovatelna v NPR Novozámecký rybník u Zahrádek

Pět metrů vysoká dřevěná pozorovatelna nedaleko obce Zahrádky na Českolipsku vám umožní pozorovat a slyšet chráněné druhy ptáků, kterých zde v přírodní rezervaci Novozámecký rybník žije až 220 druhů.

Naučná stezka Heřmanický rybník v Ostravě

Naučná stezka Heřmanický rybník v Ostravě

Naučná stezka přibližuje přírodní bohatství Heřmanického rybníka. Její součástí je také odpočívadlo pro turisty a ptačí pozorovatelna. Pokud budete mít štěstí zahlédnete zde ledňáčka říčního, slavíka modráčka nebo čolka velkého.

Ptačí pozorovatelna na břehu Litovického rybníka v Hostivicích

Ptačí pozorovatelna na břehu Litovického rybníka v Hostivicích

Litovický rybník je součástí přírodní památky Hostivické rybníky. Nachází se ve Středočeském kraji, nedaleko západní hranice hlavního města Prahy. Hlavním důvodem ochrany této lokality je řada hnízdících i celoročně zde žijících ptáků.

Lesopark a rybník Amerika u Františkových Lázní s ptačí pozorovatelnou

Lesopark a rybník Amerika u Františkových Lázní s ptačí pozorovatelnou

Lesopark Amerika se rozkládá kolem stejnojmenného rybníku a přímo navazuje na františkolázeňské parky. Z centra Františkových Lázní sem tak dojdete příjemnou procházkou, dojedete oblíbeným mikrovláčkem nebo za několik málo minut autem.

Vyhlídka Ptačí kámen u Vysoké Lípy

Vyhlídka Ptačí kámen u Vysoké Lípy

Skalní vyhlídku Ptačí kámen najdete pod divokým kaňonem Kamenice na dosah obce Vysoká Lípa. Výhled je především na okolí a do údolí řeky Kamenice.

Míchova skála nedaleko Řásné u Jihlavy

Míchova skála nedaleko Řásné u Jihlavy

Přírodní památka Míchova skála se nachází nad Velkým pařezitým rybníkem asi 8 km severozápadně od Telče. Je jedním z nejlépe zachovalých projevů intenzivního mrazového zvětrávání žuly ve vrcholových partiích Jihlavských vrchů v nadmořské výšce 765–774 metrů.

Národní přírodní rezervace Lednické rybníky

Národní přírodní rezervace Lednické rybníky

Národní přírodní rezervace Lednické rybníky je součástí Lednicko-valtického areálu. Byla vyhlášena v roce 1953 na rozloze 552,5 ha k ochraně významného hnízdiště vodních ptáků. Od roku 1990 je oblast zařazena do seznamu mezinárodně významných mokřadů. Podél rybníků vede 11 km dlouhá naučná stezka.

Naučná stezka Vodárenský les

Naučná stezka Vodárenský les

Do sto let starého vodárenského lesa nedaleko města Svitavy už zákaz vstupu neplatí. Příroda, kam léta nikdo nesměl, připomíná prales a lidé se tak mohou procházet takřka panenskou přírodou.

Ptačí park Josefovské louky a rezervace divokých koní

Ptačí park Josefovské louky a rezervace divokých koní

Na loukách mezi Metují a Starou Metují se rozkládá významná ornitologická oblast zvaná ptačí park. O udržování rozlehlých luk se starají divocí koně.

Naučná stezka údolím říčky Šembery

Naučná stezka údolím říčky Šembery

Naučná stezka vede údolím říčky Šembery od pivovaru v Českém Brodě přes osadu Zahrady až k rozcestí Na Šembeře, kde následuje menší okruh balvanitým kaňonem Šembery k hradišti Staré zámky u Doubravčic a pozůstatkům hrádku Šember.

Žehuňská obora Kněžičky

Žehuňská obora Kněžičky

Národní přírodní rezervace Žehuňský rybník a Žehuňská obora se rozkládá na rozloze 941,5 ha. Předmětem ochrany jsou společenstva listnatých hájů s porostem dubu šipáku a dubu zimního a letního, slatinný luk a slínovcových strání. V oboře je možné pozorovat daňky a muflony.

Terezské údolí u Náměště na Hané – domov mnoha vzácných květin

Terezské údolí u Náměště na Hané – domov mnoha vzácných květin

Na okraji Zábřežské vrchoviny se nachází přírodní rezervace Terezské údolí, které se rozprostírá mezi Laškovem a Náměští na Hané. Daří se tu mnoha vzácným rostlinám, na podzim zde "hrají prim" modrofialové květy ocúnu.

Přírodní památka Choryňská stráž

Přírodní památka Choryňská stráž

Český svaz ochránců přírody zpřístupnil veřejnosti další cennou přírodní lokalitu – Choryňskou stráž na Vsetínsku, kde byla vybudována naučná stezka s ptačí pozorovatelnou.

Rybník Velký Košíř – jeden z nejstarších rybníků ve východních Čechách

Rybník Velký Košíř – jeden z nejstarších rybníků ve východních Čechách

Rybník Velký Košíř je jedním z nejstarších rybníků ve východních Čechách. Jeho stáří však není jedinou zajímavostí. Pobřežní zónu Velkého Košíře si oblíbili hlavně ptáci, a proto se stal významnou ornitologickou lokalitou.

Chomoutovské jezero u Olomouce

Chomoutovské jezero u Olomouce

Přírodní památka Chomoutovské jezero v Litovelském Pomoraví je zejména v období každoročního tahu ptáků vyhledaným místem pro pozorování řady zástupců ptačí říše. K pozorování ptáku slouží i ptačí pozorovatelna, odkud můžete spatřit třeba orla mořského nebo kormorána.

Další aktuality

25.9.
2022
Objevujte královská města Čech

Objevujte královská města Čech

Středočeský kraj | Památky
22.9.
2022
Stromem roku 2022 je Uranová hruška z Drásova

Stromem roku 2022 je Uranová hruška z Drásova

Středočeský kraj | Příroda
21.9.
2022
Za vínem se vydejte tento víkend na Karlštejn

Za vínem se vydejte tento víkend na Karlštejn

Středočeský kraj | Gurmánská turistika
21.9.
2022
Tipy proti nudě... aneb, kam o víkendu s dětmi

Tipy proti nudě... aneb, kam o víkendu s dětmi

Středočeský kraj | Zážitky