Úvod > Aktivity > Nová aktivita

Vložit novou aktivitu

Nápověda

Obecné informace o vkládání nových záznamů:


Každá aktivita je na portál zařazena pouze jednou, duplicity redakce nezveřejňuje.

Podmínkou zveřejnění záznamu je umístění banneru Kudy z nudy nebo odkazu www.kudyznudy.cz na webových stránkách akce nebo jejího pořadatele.

Záznamy mohou vkládat organizátoři a pořadatelé akcí, provozovatelé aktivit, turistická informační centra a organizace cestovního ruchu.

Registrovaný a přihlášený uživatel může záznamy vložené pod svým profilem editovat sám po přihlášení.
1 Aktivita
2 Pořadatel a místo
3 Typ aktivity
Nápověda
1. Název: zadejte název akce (do názvu nepatří datum, otevírací doba ani odkaz na www stránky). Název akce NEVYPLŇUJTE VELKÝMI PÍSMENY, jinak záznam nebude zveřejněn

2. Anotace: anotací se rozumí krátký úvodní text v němž by mělo být vystiženo to nejdůležitější. Text by neměl obsahovat datum ani hodinu konání akce, to je již zmíněno ve 2. a 3. kroku.

Výstižně a lákavě v anotaci charakterizujte akci ve zhruba 3 větách. Popis NEVYPLŇUJTE VELKÝMI PÍSMENY, jinak záznam nebude zveřejněn. Pole označená hvězdičkou jsou povinná.

Popis akce by měl lákavou formou přinést informace o akci ve cca 2 odstavcích. Popis akce nepište kapitálkami, text napsaný velkými písmeny nebude zveřejněn.

3. Popis: v popisu by měly být detailnější informace o akci. Popis by neměl obsahovat e-mail a www stránky, tyto údaje se vyplní v kontaktních informacích.

4. Vstupné: uvádí se vstupné na 1 osobu, nebo lze zaškrtnout vstup zdarma. Dobrovolné vstupné prosím uveďte do „upřesňujících informací“ a dále nic nevyplňujte. Zaškrtnete-li políčko "zdarma", ostatní pole se již vyplní automaticky "0". Do políček pro vstupné je možné vložit pouze číselné údaje, uvádějící cenu vstupného v Kč.

5. Časová náročnost: předpokládaná doba trvání akce v hodinách. V poli "časová náročnost (v hodinách)" uveďte čas potřebný k návštěvě akce z pohledu návštěvníka.

6. Vložení fotografie: fotografie vkládejte ve formátu jpg., na šířku a v rozměru alespoň 1000 pxl pro delší stranu. Fotografii vložte klepnutím na odkaz "Přidat fotografii", zadejte název, vyberte požadovanou fotografii a potvrďte tlačítkem "Uložit". Před odesláním formuláře potvrďte, že jste oprávněn/a poskytnout fotografii ke zveřejnění. Fotografie můžete editovat (měnit pořadí, popisky, příp. odstranit) prostřednictvím ikonek vpravo ve sloupci "Aktivita". NEVKLÁDEJTE PLAKÁTY (z důvodu nečitelnosti a špatného vyhledávání), fotografie s vodotiskem a webovými odkazy - BUDOU SMAZÁNY! Fotografií lze vložit několik.

7. Kontakty: kontakt by měl být uveden na pořadatele akce. GPS se vygenerují automaticky podle adresy.

8.Kontaktní informace: povinně se zde uvádí telefon, pro čtenáře je vhodné také vyplnit e-mail a www adresu.

9.Místo provozování aktivity: pokud je místo provozování aktivity shodné s adresou pořadatele, zatrhněte checkbox. Pokud je místo odlišné (např. Závod do vrchu – pořadatel sídlí v Praze, ale závod se jede v Abertamy) odznačte zatržení v checkboxu a poté klikněte na „vložit místo provozování akce a otevírací dobu“. Tam vložte adresu místa konání akce. Otevírací dobu vyplňte pouze v případě dlouhodobých akcí (např. půlroční výstava).

10.Kontaktní osoba: kontaktní osobou může být např. pořadatel. Kontaktní informace uvedené u osoby slouží pouze pro komunikaci s redakcí a nebudou nikde dále zveřejněny.

11.Typ aktivity: po rozkliknutí šipičky vyberte vhodný typ akce (festival, výstava, turistické akce…apod.). Zařazení aktivity do neodpovídajícího typu poškozujete kvalitu obsahu a bude redakcí smazáno.

12.Doporučujeme pro: vyberte vhodnou kategorii – aktivní dovolená je např. závod, pohodová dovolená např. výstava.

13.Ostatní: vyplňte pokud je na akci bezbariérový vstup, mohou na ni zvířata či je vhodná pro děti.
 

Krok 1 ze 3

Aktivita

Informace o aktivitě

  Kč
  Kč
  Kč
 

Fotografie


Prohlašujeme, že jsme oprávněni k výkonu práv obrazový materiál v digitální podobě (dále jen dílo) užít, ke všem způsobům užití v neomezeném rozsahu a jsme oprávněni poskytnout licenci k užití díla třetím osobám. Vložením díla do databáze katalogu „Kudy z nudy“ (popř. „Kalendář akcí“) poskytujeme právo dílo užít České centrále cestovního ruchu – CzechTourism, se sídlem Vinohradská 46, Praha 2, IČ: 492 77 600, DIČ: CZ 49277600 (dále jen nabyvatel). Nabyvatel tímto bezúplatně získává časově a teritoriálně neomezené oprávnění dílo užít všemi způsoby podle § 12 autorského zákona (dále jen licence). Nabyvatel nemá povinnost uvádět autorství u vloženého díla při jeho zveřejnění ani v jiných případech. Tato licence se vztahuje na databáze na serverech www.kudyznudy.cz, www.CzechTourism.cz a www.CzechTourism.com. Nabyvatel je oprávněn licenci nevyužít. Tato licence nabývá platnosti a účinnosti dnem zveřejnění záznamu nabyvatelem.