Úvod > Aktuality > Od zápisu prvních památek Česka na Seznam UNESCO uplynulo více než 30 let
Památky

Od zápisu prvních památek Česka na Seznam UNESCO uplynulo více než 30 let

V současné době má Česká republika zapsaných 17 kulturních a přírodních památek UNESCO. Víte, že od zápisu některých z nich uběhlo již více než 30 let? V redakčních aktualitách připomínáme zejména novinky. Vzpomenete si na nejhodnotnější památky České republiky zapsané na Seznam UNESCO v 90. letech 20. století?

Praha – historické centrum (1992)

prahaHlavní město Praha se svými historickými skovsty bylo na seznam světového dědictví UNESCO zapsáno jako vůbec první. Jako památka UNESCO byla uznána celá Pražská památková rezervace. Její výjimečné postavení je dáno nejen rozlohou (863 hektarů), ale především stylovou rozmanitostí zastoupených památek. Najdeme v něm románské rotundy, gotické chrámy, renesanční domy, barokní a rokokové paláce, secesní budovy i stavby kubistické nebo funkcionalistické. Roku 2010 byla k centru Prahy připojena další památka UNESCO, a to unikátní Průhonický park.
 

Český Krumlov – historické centrum (1992)

český krumlovJako druhá byla stejný rok na seznam UNESCO zapsána perla jihočeských měst, město Český Krumlov. Dominantou historického centra, kde bylo vystaveno více než 300 gotických a renesančních domů, je rozsáhlý zámek. Generace majitelů jej postupně přestavovala a měnila podle soudobých uměleckých stylů. Za vidění určitě stojí maškarní sál z vrcholného období rokoka nebo unikátní barokní divadlo. Otevřený je sice přes letní sezónu, ale v zimě zde můžete navštívit Hradní muzeum. K příjemné procházce láká jedna z největších zámeckých zahrad ve střední Evropě. Zahrada s krásnou rokokovou fontánou ožívá především v letní sezoně, kdy se v přírodním divadle s otáčivým hledištěm odehrávají divadelní a hudební představení.
 

Telč – historické centrum (1992)

telčTelč je na seznamu zapsaná jako třetí v pořadí,a to díky spojení budov historického centra a zámku. Podobu města ovlivnil v 16. století bohatý šlechtic Zachariáš z Hradce. Ten obdivoval italskou renesanci natolik, že do Telče pozval italské architekty, aby přeměnili jeho gotické sídlo v reprezentativní zámek. Dílo architektů se zdařilo a zámek se může pochlubit výborně dochovanými historickými interiéry s honosnou výzdobou, dobovým zařízením a vzácnými sbírkami. Renesanční úpravy se nevyhnuly ani měšťanským domům na náměstí. Podle jednotného plánu k nim bylo přistavěno podloubí a průčelí se štíty. Renesanční podobu si však uchovaly jen některé domy, většinu z nich poznamenaly pozdější úpravy v době baroka. V roce 2023 byla na zámku ukončena pětileté rekonstrukce a interiéry Zámeckého muzea jsou nyní přístupné i v zimní sezóně.
 

Žďár nad Sázavou – Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře (1994)

poutní kostel sv. Jana Nepomuckého ŽďárPoutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře představuje neobyčejnou církevní památku na seznamu UNESCO. Na počátku 18. století jej k poctě českého mučedníka navrhl významný architekt Jan Blažej Santini v tzv. barokně-gotizujícím stylu. Pro stavbu zvolil symboliku pěticípé hvězdy, která se objevuje jak v půdorysu kostela, tak i v prvcích interiéru, kde napočítáme 5 kaplí a 5 oltářů. Poutní kostel byl součástí cisterciáckého kláštera, dnes zámku. Od roku 2018 probíhá v poutním kostele postupná obnova. Díky ní se podařilo zrekonstruovat exteriér i interiér kostela. Největší proměnou prošla velká okna v druhém patře kostela, celá podlaha a také hlavní oltář. Místo bývalého hřbitova mezi kostelem a ambitem dostalo podobu poutní louky. Obnoveny byly také přístupové trasy ke kostelu a fasáda.
 

Kutná Hora – historické centrum, Chrám sv. Barbory, Katedrála Nanebevzetí Panny Marie v Sedlci (1995)

kutná horaDíky bohatým nalezištím stříbrné rudy se Kutná Hora stala ve středověku po Praze druhým nejdůležitějším městem v českém království. Dokladem rozmachu tehdejšího královského města zůstává dobře zachované historické centrum s pozdně gotickým chrámem sv. Barbory. Chrám byl zasvěcen patronce horníků, sv. Barboře, a jeho interiér byl vyzdoben několika pozoruhodnými freskami s báňskou tematikou. Pozornosti návštěvníků Kutné Hory neunikne ani Vlašský dvůr, bývalá mincovna a v 15. století dočasné sídlo českých králů. Výčet kutnohorských památek zapsaných na seznamu UNESCO završuje katedrální kostel Nanebevzetí Panny Marie v Sedlci, invenčně upravený na počátku 18. století Janem Blažejem Santini.
 

Lednicko-valtický areál (1996)

lednicko-valtický areálLednicko-valtický areál se nachází ve vinařské oblasti jižní Moravy, blízko hranic s Rakouskem. Rozsáhlý krajinářský komplex vznikl v průběhu 17. – 20. století na panství rodu Lichtenštejnů. Osu celého areálu tvoří barokní zámek ve Valticích a neogotický zámek v Lednici. Jejich okolí začali architekti ve službách Lichtenštejnů upravovat do podoby sofistikované kulturní krajiny, kde nechybí soustavy rybníků, lesy a nádherné parky se vzácnými druhy stromů. Pro potěchu tehdejších majitelů byla navržena řada drobných staveb s poetickými názvy Apollonův chrám, Hraniční zámeček nebo chrám Tří grácií. Svou rozlohou (200 km2) patří lednicko-valtický areál mezi největší koncepčně upravená území v Evropě.
 

Holašovice – vesnická rezervace (1998)

HolašoviceHolašovice leží nedaleko Českých Budějovic a byly založeny už v první polovině 13. století. Pozoruhodné je, že i přes pozdější úpravy si vesnice zachovala středověký systém řazení obytných a hospodářských budov propojených zdmi s brankami a klenutými vjezdy. Současná podoba vesnice je výsledkem práce zednických mistrů, kteří ve 2. polovině 19. století přestavěli štíty a vjezdy holašovických statků ve stylu tzv. selského baroka. Celá náves, kterou tvoří 22 statků s malovanými barokními štíty a zahradou, je tak ojedinělou ukázkou tohoto stavebního stylu. Přes svou výjimečnost nejsou Holašovice mrtvým skanzenem – snahou památkových institucí, orgánů státní správy i místní samosprávy je zachování Holašovic jako normální živé vesnice s převahou trvale obydlených usedlostí.
 

Kroměříž – zahrady a zámek (1998)

kroměřížV Kroměříži si olomoučtí biskupové a arcibiskupové vybudovali svou letní rezidenci. Jejich sídlo nejvíce poznamenala přestavba na raně barokní zámek v 2. polovině 17. století. Honosný barokní palác byl vybaven drahým mobiliářem a sbírkou vzácných obrazů z 15.–18. století od autorů zvučných jmen (Tizian, Lucas Cranach st.). Kolem arcibiskupského zámku se rozkládá Podzámecká zahrada, která byla v 19. století proměněna na romantický anglický park. Květná zahrada neboli Libosad, založená původně za hradbami města, také patří na seznam UNESCO. Její ozdobou jsou geometricky osázené květinové záhony, bludiště a kolonáda s galerií soch antických bohů a bájných postav.
 

Litomyšl – zámek a zámecký areál (1999)

litomyšlVýchodočeské město Litomyšl znají milovníci české hudby jako rodiště Bedřicha Smetany a místo konání festivalu Smetanova Litomyšl. Festivalová hudba se pravidelně rozezní na nádvoří litomyšlského zámku, památky UNESCO. Půvabný renesanční zámek s mladšími barokními zásahy nezapře svou inspiraci italskou arkádovou stavbou, kterou však stavitelé přizpůsobili českému prostředí. Doba vzniku je patrná hned na první pohled: fasáda zámku je vyzdobena několika tisíci sgrafity (renesančními psaníčky) s motivy, které se prý ani jednou neopakují.
 

Víte, že... aneb další UNESCO památky u nás

  • olomoucSloup Nejsvětější Trojice v Olomouci přibyl na český seznam UNESCO v roce 2001. Posvěcen byl v roce 1754 za přítomnosti císařovny Marie Terezie. Měří 35 metrů a v jeho spodní části se nachází kaple. Sochařskou výzdobu tvoří 18 soch světců, 12 figur světlonošů, 6 reliéfů s polopostavami apoštolů, dále sousoší Nanebevzetí Panny Marie umístěné ve střední části sloupu a vrcholové sousoší Nejsvětější Trojice.
  • První památkou moderní architektury České republiky na seznamu UNESCO se stala v roce 2002 funkcionalistická vila Tugendhat v jihomoravské metropoli Brno.
  • Židovské čtvrť a bazilika sv. Prokopa byla zapsána na Seznam roku 2003. Soubor židovské čtvrti a baziliky je totiž unikátním příkladem blízkého soužití křesťanské a židovské kultury od středověku až do 20. století.
  • kladrubyV roce 2019 byla do UNESCA zapsána Krajina pro chov koní v Kladrubech nad Labem. Kulturní krajina zahrnuje nejen hřebčín, ale okolní pastviny včetně uměle zbudovaných vodních kanálů a přímých komunikací lemovanými alejemi. Spolu s německými sousedy přibylo ve stejném roce 2019 na Seznamu Krušnohoří – Hornický region Erzgebirge - jedinečná hornická krajina s unikátními montánními památkami v nadzemí i podzemí
  • Rok 2021 byl pro Českou republiku také velmi příznivý. Zápis tehdy získal Lázeňský trojúhelník (Karlovy Vary, Mariánské Lázně a Františkovy Lázně), spolu s dalšími slavnými lázeňskými městy Evropy a samostatně byly zapsány i Jizerskohorské bučiny, území na úpatí Jizerských hor, které charakterizují bukové lesy a veliké balvany.
  • Nejnovějším benjamínkem mezi zapsaným UNESCO dědictvím je Žatec a krajina žateckého chmele. Památku tvoří krajina s chmelnicemi a vesnicemi Trnovany a Stekník včetně stejnojmenného zámku a historické centrum Žatce.
Lednicko-valtický areál – památky a příroda

Lednicko-valtický areál – památky a příroda

Lednicko-valtický areál na jižní Moravě zpřístupňuje turistům kromě rozlehlého parku několik památek, které zde zanechal slavný rod Lichtenštejnů. Kromě zámků v Lednici a ve Valticích najdete v parkově upravené krajině řadu drobných staveb.

Zámek Telč – klenot moravské renesance

Zámek Telč – klenot moravské renesance

Navštivte renesanční zámek v Telči, kde se natáčela celá řada pohádek. Nejznámější je bezesporu Pyšná princezna. Telčský zámek patří mezi klenoty moravské renesanční architektury. V létě 2023 skončila jeho rozsáhlá rekonstrukce a je otevřený celoročně.

Holašovice – unikátní prohlídka selského baroka

Holašovice – unikátní prohlídka selského baroka

Fenoménem Holašovic je selské baroko. Vesnice se pyšní zápisem na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Na "nejkrásnější české návsi" v Holašovicích se v roce 1975 natáčela filmová verze Smetanovy opery Prodaná nevěsta.

Monumentální barokní sloup Nejsvětější Trojice v Olomouci

Monumentální barokní sloup Nejsvětější Trojice v Olomouci

Barokní 35 metrů vysoký sloup Nejsvětější Trojice na Horním náměstí v Olomouci je nejvelkolepější a nejvyšší stavba svého druhu v České republice.

Hrad a zámek Český Krumlov – prohlídka perly UNESCO

Hrad a zámek Český Krumlov – prohlídka perly UNESCO

Státní hrad a zámek Český Krumlov je významným a velmi vyhledávaným turistickým místem. Veřejnosti je otevřen od dubna do října. Celý areál hradu a zámku je průchozí, veřejnosti přístupný a v sezóně, zvláště v podvečer, je nevšedním zážitkem procházka jednotlivými nádvořími.

Královská cesta – nejkrásnější prohlídková trasa v Praze

Královská cesta – nejkrásnější prohlídková trasa v Praze

Královská cesta je název historické trasy centrem českého hlavního města Prahy, kudy procházely korunovační průvody českých králů, přijímajících poctu od občanů města. Cesta spojovala dvě důležitá královská sídla – Pražský hrad a Královský dvůr na Starém Městě pražském.

Chrám sv. Barbory Kutná Hora – gotická památka UNESCO

Chrám sv. Barbory Kutná Hora – gotická památka UNESCO

Unikátní dílo vrcholné a pozdně gotické architektury, založené roku 1388, je spolu s historickým jádrem města zapsané na seznamu památek UNESCO. Podle historických pramenů měla velkolepá stavba dosahovat dvojnásobku dnešní délky.

Vila Tugendhat v Brně

Vila Tugendhat v Brně

Architektonická čistota, prolínání prostor – interiéru i exteriéru, nadčasové technické vybavení, ušlechtilé a exotické materiály, a především vysoká míra zachovalosti – to jsou hlavní atributy, díky nimž byla vila Tugendhat v roce 2001 zapsaná na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO.

Zámek Litomyšl – renesanční zámek s unikátní sgrafitovou výzdobou

Zámek Litomyšl – renesanční zámek s unikátní sgrafitovou výzdobou

Zámek je zapsaný na Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO jako příklad středoevropské šlechtické rezidence z období renesance. V rámci prohlídkových okruhů si můžete vybrat ze dvou tras: Zámek za Valdštejnů nebo Zámek za Thurn Taxisů.

Bazilika sv. Prokopa v Třebíči

Bazilika sv. Prokopa v Třebíči

Bazilika vyrostla v době, kdy se ve Francii začaly k nebi vzpínat první gotické katedrály, ale v jižním Německu se ještě stavěly chrámy podobné spíš antickým stavbám. Jedinečné prolnutí evropských vlivů na pomezí románského a gotického slohu vedlo v roce 2003 k zapsání stavby na seznam UNESCO.

Zelená hora – poutní kostel sv. Jana Nepomuckého u Žďáru nad Sázavou

Zelená hora – poutní kostel sv. Jana Nepomuckého u Žďáru nad Sázavou

Kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou je národní kulturní památka zapsaná na Seznamu světového dědictví UNESCO. Byl postaven na začátku 20. let 18. století a je nepochybně nejosobitějším dílem J. B. Santiniho Aichla.

Arcibiskupský zámek Kroměříž – rezidence olomouckých biskupů

Arcibiskupský zámek Kroměříž – rezidence olomouckých biskupů

V minulosti letní sídlo olomouckých arcibiskupů s obrazárnou a rozsáhlou knihovnou, památka UNESCO. Sněmovní sál bývá označován za jeden z nejkrásnějších rokokových interiérů v České republice, natáčel se tu například film Amadeus režiséra Miloše Formana.

Další aktuality

Česko ve filmu: zachránci Schindler, Winton a Kalina a jejich filmové příběhy

Druhá světová válka dala vzniknout řadě fascinujících příběhů. Oskar Schindler, Nicholas Winton a Antonín Kalina se nebáli podat dětem i dospělým pomocnou ruku, přestože svými činy ohrozili sami sebe. Statečné zachránce, kteří se postavili mrazivé skutečnosti a nepředstavitelným hrůzám, dnes je kromě památníků a muzeí připomínají i dojemné filmy. Pojďte se na ně podívat s Kudy z nudy!
Památky

20 tipů na předjarní výlety na hrady a zříceniny

Když zasvítí sluníčko a jeho paprsky alespoň na chvíli začnou příjemně hřát, je ten pravý čas vyrazit na první téměř jarní výlety! V našich předjarních tipech najdete hrady, které již otevřely své brány prvním turistům, ale i pěkné hradní zříceniny, které jsou volně přístupné. Z některých míst bude touto dobou jedinečný výhled díky dosud bezlistým stromům. Užijte si předjaří pěkným výletem!
Památky

Kalendář 2024: Traktory – muzea a traktoriády, kde si je vyzkoušíte a svezete se

Nestačí vám se na starobylé i moderní traktory jen dívat v muzeích? Rádi byste si na ně nebo do nich sedli a vyzkoušeli si, jak fungují? Pak vás potěší malý přehled muzeí, kde si traktory můžete prolézt ze všech stran, a také tipy, kam se letos vypravit na traktoriády, závody zručnosti a spanilé jízdy.
Památky

Poznejte unikáty našich přehrad: 10 tipů na naše nejzajímavější vodní díla

Plánujete výlet, ale chybí vám inspirace, kam se vydat? Co třeba za technickými památkami v podobě našich nejzajímavějších vodních děl? Kudy z nudy vám nabídne třeba pohled na hřebeny Jeseníků, chůzi nad vodní hladinou anebo jízdu po pohádkové hrázi.
Památky

100 tipů na výlety do tajemných míst, kde se budete trochu bát

Navštivte zříceniny hradů a klášterů, katovny, hřbitovy, podzemí či kostnice a užijte si trochu tajemna! Patříte k těm, kteří se rádi bojí, anebo jste spíš zvědaví na strašidelné historky, pověsti a dávnou historii? Vypravte se třeba po stopách děsivých čarodějnických procesů, k menhirům a kamenným kruhům, do pohádkového pekla anebo do míst spojených s čerty a ďábly.
Památky

10 tipů, kde objevíte sochařské galerie pod širým nebem aneb ve stínu i na výsluní

Na výstavy soch nemusíte chodit jen do muzeí a galerií, někdy stačí vypravit se docela obyčejně ven, do ulic nebo do přírody. Někde budete obdivovat umění starých mistrů, jinde nápaditost současných autorů. Kam vás na Kudy z nudy pozveme na přehlídku soch pod širým nebem?
Památky

10 tipů na zajímavé stavby architekta Karla Hubáčka

Karel Hubáček, rodák z pražských Nuslí (23. 2. 1924 – 23. 11. 2011), se proslavil zejména stavbou vysílače na Ještědu, za kterou obdržel jako jediný český architekt Perretovu cenu. Dal však osobitou podobu mnoha dalším stavbám, například pražské meteorologické stanici v Libuši nebo kulturnímu domu v Teplicích. Nezapomeňme také dodat, že patřil k zakladatelům slavného ateliéru Sial, který dokázal za normalizace reagovat na nejmodernější evropskou architekturu. Obliba tohoto architekta světového významu, který byl navíc velmi laskavým člověkem, se odráží v hlasování o nejvýznamnější osobnost české architektury, kde Karel Hubáček skončil na čtvrtém místě.
Památky

Velké manévry: malá kaple, obří kostel a další „stěhovavé“ stavby

Když se mluví o stěhování staveb, většině lidí se vybaví kostel Nanebevzetí Panny Marie v Mostě. Věděli jste ale, že staveb, které změnily své místo, je u nás daleko víc? A některé z nich musely překonat opravdu velké vzdálenosti, jiné byly posunuty o několik metrů... Na výlet po stopách kaplí a kostelů, které původně stály na jiných místech, než stojí dnes, vás zve portál Kudy z nudy.
Památky