Úvod > Akce > Nová akce

Vložit novou akci

Nápověda
1. Název: zadejte název akce (do názvu nepatří datum, otevírací doba ani odkaz na www stránky).

2. Zahájení akce: vložte sem prosím datum konání i hodinu zahájení akce (např.: 1.1.2012 10:00)

3. Ukončení akce: vložte sem prosím datum i hodinu skončení akce (např.: 2.1. 2012 16:00)

4. Anotace: anotací se rozumí krátký úvodní text v němž by mělo být vystiženo to nejdůležitější. Text by neměl obsahovat datum ani hodinu konání akce, to je již zmíněno ve 2. a 3. kroku.

5. Popis: v popisu by měly být detailnější informace o akci. Popis by neměl obsahovat e-mail a www stránky, tyto údaje se vyplní v kontaktních informacích.

6. Vstupné: uvádí se vstupné na 1 osobu, nebo lze zaškrtnout vstup zdarma. Dobrovolné vstupné prosím uveďte do „upřesňujících informací“ a dále nic nevyplňujte.

7. Časová náročnost: předpokládaná doba trvání akce v hodinách.

8. Vložení fotografie: fotografie vkládejte ve formátu jpg., nejléoe v rozměrech 800x600 px; důležité je zaškrtnout autorské oprávnění. Fotografií lze vložit několik.

9. Kontakty: kontakt by měl být uveden na pořadatele akce. GPS se vygenerují automaticky podle adresy.

10. Kontaktní informace: povinně se zde uvádí telefon, pro čtenáře je vhodné také vyplnit e-mail a www adresu.

11. Místo provozování: pokud je místo konání shodné s adresou pořadatele, zatrhněte chatbox. Pokud je místo odlišné (např. Závod do vrchu – pořadatel sídlí v Praze, ale závod se jede v Abertamy) odznačte zatržení v chatboxu a poté klikněte na „vložit místo provozování akce a otevírací dobu“. Tam vložte adresu místa konání akce. Otevírací dobu vyplňte pouze v případě dlouhodobých akcí (např. půlroční výstava).

12. Kontaktní osoba: kontaktní osobou může být např. pořadatel.

13. Typ akce: po rozkliknutí šipičky vyberte vhodný typ akce (festival, výstava, turistické akce…apod.).

14. Doporučujeme pro: vyberte vhodnou kategorii – aktivní dovolená je např. závod, pohodová dovolená např. výstava.

15. Ostatní: vyplňte pokud je na akci bezbariérový vstup, mohou na ni zvířata či je vhodná pro děti.
1 Akce
2 Kontakty
3 Kategorie
Nápověda
Akce musí splňovat následující kritéria:
 • akce musí mít časové omezení
 • akce musí mít konkrétní termín
 • každá akce je do katalogu zařazena pouze jednou
 • podmínkou zveřejnění akce je umístění banneru nebo odkazu www.kudyznudy.cz na webových stránkách akce nebo jejího pořadatele
 • akce mohou vkládat turistická informační centra, organizace cestovního ruchu nebo pořadatelé
 • registrovaný a příhlášený uživatel může záznamy vložené pod svým profilem editovat sám po přihlášení.

 •  
Nápověda k vyplnění formuláře:
 • Pole označená hvězdičkou jsou povinná.

Akce
 • Název akce a anotace slouží pro první orientaci návštěvníka. Výstižně a lákavě v anotaci charakterizujte ve zhruba 3 větách svou akci. Název akce ani popis NEVYPLŇUJTE VELKÝMI PÍSMENY, jinak záznam nebude zveřejněn
  .
 • Zadejte termín konání akce ve formátu dd.mm.rrrr nebo výběrem z kalendáříku vpravo. Prostřednictvím ikony hodin můžete upravit čas zahájení a ukončení akce.
 • Popis akce by měl lákavou formou přinést základní informace o akci ve cca 2 odstavcích, podrobnosti si návštěvník může vyhledat internetových stránkách akce. Popis akce nepište kapitálkami,
  text napsaný velkými písmeny nebude zveřejněn
  .
Informace o akci
 • Zaškrtnete-li políčko "Zdarma", ostatní pole se již vyplní automaticky "0".
 • Do políček pro vstupné je možné vložit pouze číselné údaje, uvádějící cenu vstupného v Kč. Přesnější informace ke vstupnému můžete uvést v "Upřesňujících informacích ke vstupnému".
 • V poli "Časová náročnost (v hodinách)" uveďte čas potřebný k návštěvě akce.
Fotografie
 • Do akce vkládejte pouze fotografie a ilustrační obrázky bez textu, ve formátu jpg nejlépe na šířku a v rozměru nad 1000 pxl. NEVKLÁDEJTE PLAKÁTY (z důvodu nečitelnosti a špatného vyhledávání), fotografie s vodotiskem a webovými odkazy - BUDOU SMAZÁNY!.

  Fotografii vložte klepnutím na odkaz "Přidat fotografii", zadejte název, vyberte požadovanou fotografii a potvrďte tlačítkem "Uložit". Před odesláním formuláře potvrďte, že jste oprávněn/a poskytnout fotografii ke zveřejnění. Fotografie můžete editovat (měnit pořadí, popisky, příp. odstranit) prostřednictvím ikonek vpravo ve sloupci "Akce".
Videa

Krok 1 ze 3

Akce

Termíny akce (souhrn):
Akce nemá žádná opakování.

Informace o akci

  Kč
  Kč
  Kč
 

Youtube video

Fotografie

Prohlašujeme, že jsme oprávněni k výkonu práv obrazový materiál v digitální podobě (dále jen dílo) užít, ke všem způsobům užití v neomezeném rozsahu a jsme oprávněni poskytnout licenci k užití díla třetím osobám. Vložením díla do databáze katalogu „Kudy z nudy“ (popř. „Kalendář akcí“) poskytujeme právo dílo užít České centrále cestovního ruchu – CzechTourism, se sídlem Vinohradská 46, Praha 2, IČ: 492 77 600, DIČ: CZ 49277600 (dále jen nabyvatel). Nabyvatel tímto bezúplatně získává časově a teritoriálně neomezené oprávnění dílo užít všemi způsoby podle § 12 autorského zákona (dále jen licence). Nabyvatel nemá povinnost uvádět autorství u vloženého díla při jeho zveřejnění ani v jiných případech. Tato licence se vztahuje na databáze na serverech www.kudyznudy.cz, www.CzechTourism.cz a www.CzechTourism.com. Nabyvatel je oprávněn licenci nevyužít. Tato licence nabývá platnosti a účinnosti dnem zveřejnění záznamu nabyvatelem.