Úvod > Co chcete dělat? > Příroda > Národní přírodní rezervace Jizerskohorské bučiny
Příroda

Národní přírodní rezervace Jizerskohorské bučiny

Bučiny v Jizerských horách se staly první českou přírodní památkou na seznamu UNESCO, zapsány byly v červenci 2021. Národní přírodní rezervace Jizerskohorské bučiny je nejenom největším chráněným územím v Jizerských horách, ale patří také mezi několik největších Národních přírodních rezervací v ČR.
Rezervace vznikla v roce 1999 spojením sedmi bučinných rezervací Špičák, Stržový vrch, Poledník, Štolpichy, Frýdlantské cimbuří, Paličník a Tišina. Předmětem ochrany je především zachovalý lesní podrost bez zásahů člověka. Dochovaly se tu jedny z největších přírodě blízkých lesů s převahou bučin v Čechách. Na stezce procházející rezervací je řada zajímavých skalních útvarů.

Rezervace je rozdělena na několik oblastí:
Území okolo Oldřichovského Špičáku, což je 724 m n. m. vysoký vrchol s vyhlídkou, který dominuje západní části Jizerských hor nad Oldřichovem v Hájích. Ze skal se zde nlézá například Důlní skála, Hřib, Sklaní brána nebo Temná věž. Oblastí prochází zeleně značená Hřebenovka.

Druhou oblast tvoří okolí stezky Oldřichovské bučiny v Jizerských horách nad Oldřichovem v Hájích. Tu lemuje spousta zajímavých skalních útvarů. Mezi všemi dominuje velkolepá hlava gorily! Jedná se o zajímavý skalní útvar, a kromě tváře lidoopa nabízí stezka také další zajímavosti, třeba dřevěné lůžko s rozšiřující se rourou. Na něm mohou turisté naslouchat zvukům lesa, v němž se ukrývají obrovské žulové balvany. Další zajímavostí je na stezce maketa dutiny stromu s modely ptáků. Když se do ní člověk podívá, zjistí jak tam vlastně žijí. Nejen dětem se budou líbit také kovové masky šelem, jež dříve v lesích žily. Mimo to jsou zde útvary jako Sněhulák, Oldříšek, Podsvětí, Hřib, Panenka, Kočičí hlava, Pyramida a další. Oblastí také prochází zeleně značená Hřebenovka.

Třetí oblastí Jizerskohorských bučin je široké okolí Svinského čela (781 m) mezi Ferdinandovem u Hejnic a Poledníkem a Krásnou Máří na opačné staně. Oblastí prochází několik cest – opět zelená Hřebenovka vedoucí na Bílou kuchyni, z hejnické strany NS Viničná cesta, modře značená Nová poutní cesta (Olivetská horaHejnice), NS Lesy Jizerských hor i červeně značená Oldřichovská cesta od U Tetřeví boudy k rozcestí Pod Ptačími kupami. Do této největší oblasti NPR Jizerskohorských Bučin patří napříkald Ořešník, vodopády Štolpichu, vodopády Bílého Štolpichu, hory Poledník (864 m), Svinské čelo (781 m), Ořešník (800 m). Nejkrásnější skalní útvary jsou okolo Ostrého hřbetu (Ostrý roh, Žába, Homole cukru, Zvon, Viničná plotna), Poledníku (Červené skály, Jízdenka, Sviní kámen, Jizerský kostelík) a pak na opačné straně rezervace na Ořešníku (Stojka, Zahradní věž, Zahradník, Zahradníkův učeň).

Čtvrtá oblast je okolo Černého potoka. Nacházejí se zde velmi známé skalní útvary: Polední kameny, Frýdlantské cimbuří či vyhlídka Hajní kostel. Vedou tudy turistické trasy – žlutá (náročná) od Smědavské hory a zeleně značená Kozí stezka ze Sedla Holubníku do Bílého Potoka.

Pátá oblast je menší území v okolí hory Paličník (944 m) a šestou oblastí je území kolem hory Tišina (873 m).
 

Jizerskohorské bučiny v UNESCO

Jizerskohorské bučiny jsou naší vůbec první přírodní lokalitou světového dědictví UNESCO. Zapsány na Seznam Světového dědictví byly v roce 2021. Lokalitou světového dědictví UNESCO (445 ha) a jejím ochranným pásmem (189 ha) se staly dvě jádrové části NPR Jizerskohorské bučiny – Poledník a Štolpichy, kde probíhá od roku 1960 přirozený vývoj. Zbylá část NPR a její ochranné pásmo představují ochranné pásmo péče o krajinu a udržitelného rozvoje (2 090 ha).
 

Z historie oblasti

Do Jizerskohorských bučin začal člověk pronikat až ve 14. století. Cílem byla především těžba dřeva na stavební materiál, palivo do sklářských pecí nebo později pro zbrojírny Albrechta z Valdštejna či manufaktury v údolích. Lidé vytěžili okraje lesa, dále se naštěstí pro náročný terén nedostali. Dřevařskou minulost dodnes dokládají dochované pomníčky připomínající padlé dřevorubce, střety mezi pytláky a hajnými nebo ty, kteří si v horách sami vzali život.

Spolu s rozvojem průmyslu koncem 19. století vznikla i legendární Štolpišská silnice vedoucí z údolí Velkého Štolpichu z Ferdinandova strmě vzhůru do hor směrem k rašeliništi na Čihadle. Velmi známá, nenáročná, ale dlouhá vrstevnicová cesta Viničná pochází z první pol. 20. století. Počátky 2. sv. války připomíná bunkrová linie, která zasahuje do západní části NPR.

Příměstské sportovní tábory v lanovém parku Bedřichov

V průběhu letních prázdnin nabízíme příměstské sportovní tábory pro děti 6-14 let.
Bedřichov, Liberecký kraj

Příměstské sportovní tábory v lanovém parku Bedřichov

V průběhu letních prázdnin nabízíme příměstské sportovní tábory pro děti 6-14 let.
Bedřichov, Liberecký kraj

Příměstské sportovní tábory v lanovém parku Bedřichov

V průběhu letních prázdnin nabízíme příměstské sportovní tábory pro děti 6-14 let.
Bedřichov, Liberecký kraj

Příměstské sportovní tábory v lanovém parku Bedřichov

V průběhu letních prázdnin nabízíme příměstské sportovní tábory pro děti 6-14 let.
Bedřichov, Liberecký kraj

Příměstské sportovní tábory v lanovém parku Bedřichov

V průběhu letních prázdnin nabízíme příměstské sportovní tábory pro děti 6-14 let.
Bedřichov, Liberecký kraj

Příměstské sportovní tábory v lanovém parku Bedřichov

V průběhu letních prázdnin nabízíme příměstské sportovní tábory pro děti 6-14 let.
Bedřichov, Liberecký kraj

Příměstské sportovní tábory v lanovém parku Bedřichov

V průběhu letních prázdnin nabízíme příměstské sportovní tábory pro děti 6-14 let.
Bedřichov, Liberecký kraj

Příměstské sportovní tábory v lanovém parku Bedřichov

V průběhu letních prázdnin nabízíme příměstské sportovní tábory pro děti 6-14 let.
Bedřichov, Liberecký kraj

Vodopád na Černém potoce – nejmohutnější vodopád v Jizerských horách

Vodopády na Černém potoce, patřící mezi největší vodopády celých Jizerských hor, se nachází zhruba 2 km jižně od Bílého Potoka.
Hejnice, Liberecký kraj

Frýdlantské cimbuří – skalní vyhlídka nedaleko Hejnic

Frýdlantské cimbuří je výrazný skalní útvar v hřebeni Poledních kamenů Jizerských hor. Cimbuří má dva vrcholy od sebe oddělené hlubokou propastí. Na západnějším vrcholu je upravená vyhlídka, na kterou je možné vylézt po žebříku se zábradlím.
Hejnice, Liberecký kraj

Vyhlídka Hajní kostel nedaleko Hejnic

Hajní kostel je vyhlídková skála, která patří k masivu Poledních kamenů. Dojít k ní můžete po červené a zelené značce z nedalekého Bílého Potoka pod Smrkem. Z vrcholové skály je velmi krásný výhled do údolí Smědé a Frýdlantsko.
Hejnice, Liberecký kraj

Vodopády Štolpichu v Jizerských horách

Štolpichy patří mezi nejkrásnější a nejromantičtější místa Jizerských hor. Velký Štolpich vytváří v horní části soutěsky několikastupňový vodopád cca 30m vysoký. V dalším úseku můžete objevit také menší vodopádky a kaskády.
Hejnice, Liberecký kraj

Polední kameny v Jizerských horách

Polední kameny jsou horským vrcholem o nadmořské výšce 1006 m s výrazným seskupením skalních věžiček a osamocených balvanů. Nacházejí se nad vyhlídkou Frýdlantské cimbuří kousek od Smědavské hory. Z nejvyššího vrcholu je krásný kruhový výhled na Frýdlantské cimbuří, Smrk, Jizeru a Černou horu.
Hejnice, Liberecký kraj

Štolpišský ledopád v Jizerských horách

Vyznavači lezení po ledu si v Jizerských horách oblíbili skalní útvary pokryté ledem v údolí Velkého Štolpichu.
Hejnice, Liberecký kraj

Skalní oblast Malý a Velký Štolpich v Jizerských horách

Významná oblast skal. Nacházejí se ve strmých svazích podél Malého a Velkého Štolpišského potoka a na úbočí Ořešníku v Jizerských horách. Materiál tvoří hrubozrnná žula. Oblast se dělí na Malý Štolpich, Velký Štolpich a Zahradní stěnu.
Hejnice, Liberecký kraj

Skalní vyhlídka Ořešník

Skalní dominanta Ořešník se tyčí ve Smědavské pahorkatině nad obcí Hejnice, ve výšce 800 m.n.m. Na vrcholek se dostaneme po schůdcích vytesaných do skály. Je zde kříž, původně postaven františkány z kláštera v Hejnicích.
Hejnice, Liberecký kraj

Ubytování a restaurace v okolí

Autokemp Hejnice

Autokemp je vhodný především k rodinné a turistické rekreaci, kdy je kladen důraz na klidné a odpočinkové prostředí. Součástí areálu o rozloze 13 450 m² je komplex 13 rekreačních chatek a rozlehlé travní plochy pro stany, obytné přívěsy a karavany.
Hejnice, Liberecký kraj

Klášter Hejnice – vzdělávací, konferenční a poutní dům

Vzdělávací, konferenční a poutní dům se nachází v budově bývalého františkánského kláštera, který původně sloužil jako zázemí pro poutníky, přicházející do chrámu Navštívení Panny Marie v Hejnicích.
Hejnice, Liberecký kraj

Apartmán v Hejnicích

Zavítejte do Hejnic, města proslaveného chrámem Navštívení Panny Marie. Apartmán Mařanová nabízí ubytování přímo v tomto krásném městě, v části Ferdinandov.
Hejnice, Liberecký kraj

Letní pobyty rodičů s dětmi v Jizerských horách

Sídlíme v Hejnicích, malebném městečku v těsné blízkosti nejcennějších partií Jizerských hor, které tvoří kulisu našemu počínání.
Hejnice, Liberecký kraj

Restaurant Valdštejn v Lázních Libverda

Stylová restaurace v Lázních Libverda s tradiční českou kuchyní v moderním pojetí, s milou atmosférou v zámeckém duchu, která je pojmenována po vévodovi Albrechtu z Valdštejna.
Lázně Libverda, Liberecký kraj

Hřebínek v Jizerských horách

Rozcestí Hřebínek leží na křižovatce pěti cest a patří k nejznámějším odpočinkovým místům Jizerek. Občerstvení i přístřeší za špatného počasí zde zajišťuje oblíbený bufet. Z Hřebínku lze pokračovat do Ferdinandova, na Bílou kuchyni, Pod Ptačí kupy, na Novou louku či po NS Černá Nisa.
Hejnice, Liberecký kraj

Penzion Na kopečku Lázně Libverda

Penzion Na kopečku se nachází v útulném rodinném domku, v klidném lázeňském prostředí obce Lázně Libverda na Frýdlantsku.
Lázně Libverda, Liberecký kraj

Hotel Lučina

Hotel se nachází v klidném prostředí lázeňského městečka Lázně Libverda, asi 250 m od kolonády.
Bílý Potok, Liberecký kraj