Úvod > Kalendář akcí > Národní soutěž muzeí Gloria musaealis
Výstavy

Národní soutěž muzeí Gloria musaealis

Smyslem Národní soutěže muzeí Gloria musaealis je upozornit na špičkové výkony muzejních institucí i jednotlivých pracovníků v oboru. Úroveň projektů se za dobu konání soutěže neustále zvyšuje. Svoji pozornost tak na úspěšná muzea stále více zaměřuje kromě odborné i laická veřejnost.


Národní soutěž muzeí Gloria musaealis společně vyhlašují Ministerstvo kultury, Asociace muzeí a galerií ČR, z. s., a Český výbor Mezinárodní rady muzeí (ICOM). Od 1. ledna 2021 do 28. února 2022 probíhá jubilejní XX. ročník soutěže.

Do jubilejního 20. ročníku Národní soutěže muzeí Gloria musaealis přihlásilo 52 muzeí a galerií celkem 79 projektů.Nejsilnější kategorií se stala Muzejní výstava roku 2021 (33 projektů), následovaná kategoriemi Muzejní publikace roku 2021 (29 projektů) a Muzejní počin roku 2021 (17 projektů).

Smyslem Národní soutěže muzeí Gloria musaealis je upozornit na špičkové výkony muzejních institucí i jednotlivých pracovníků v oboru muzejnictví – při tvorbě výstav a nových expozic, prezentování sbírek v odborných publikacích či při záchraně a zpřístupňování objektů i lokalit našeho kulturního a přírodního dědictví.
 
Soutěž je vyhlašována ve třech hlavních kategoriích: Muzejní výstava rokuMuzejní publikace roku, Muzejní počin roku. Každoročně do ní muzea a galerie ve všech hlavních kategoriích hlásí téměř sto projektů. Nejvyšším oceněním v každé kategorii je Cena Gloria musaealis. V  rámci soutěže může jeden z projektů získat také Zvláštní ocenění na návrh čestného výboru soutěže, nebo Cenu Českého výboru ICOM, která je udělovaná projektům, jež významně přispěly k mezinárodní spolupráci, rozvoji edukační činnosti či zpřístupnění kulturního dědictví handicapovaným. V čestném výboru soutěže je zastoupena řada předních osobností našich kulturních, vědeckých a společenských organizací.

Slavnostní akt předávání Cen Gloria musaealis za rok 2021 proběhne dne 19. května 2022 od 14.00 hodin ve Smetanově síni Obecního domu v Praze!
 

Výsledky Národní soutěže muzeí Gloria musaealis

V Národní soutěži muzeí Gloria musaealis získává vítěz v každé ze tří kategorií Cenu Gloria musaealis. Umístění na prvních místech garantuje kvalitu projektu a soutěž tak může sloužit jako vodítko pro návštěvu oceněné instituce. Špičkové výkony některých muzeí a galerií se také opakovaně objevují na předních místech a jejich navštěva vám tak přinese výjimečný kulturní zážitek.
 

Kategorie Muzejní výstava roku:

2020 – Muzeum města Ústí nad Labem, p. o. (výstava „Písky známé
i neznámé aneb Fascinující svět obyčejného písku“)
2019 – Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích  („Nové expozice muzea“)
2018 – Muzeum umění Olomouc (výstava „Rozlomená doba 1908–1928“)
2017 – Muzeum Novojičínska, p. o. (výstava „Říše prastará, mocná i zkrocená: Les na Kravařsku mezi středověkem a industrializací“)
2016 – Národní galerie v Praze (výstava „Císař Karel IV. 1316–2016")
2015 – Muzeum města Ústí nad Labem, p. o. (výstava „Tenkrát na severozápadě. Rok 1945 v Ústí nad Labem a okolí“)
2014 Galerie Středočeského kraje, p. o. (stálá expozice „Stavy mysli – Za obrazem“)
2013 – Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně (stálá expozice „Princip Baťa. Dnes fantazie, zítra skutečnost“)
2012 Vlastivědné muzeum v Olomouci, p. o. (výstava „Příroda Olomouckého kraje“)
2011Moravská galerie v Brně (výstava „Obrazy mysli / Mysl v obrazech“)
2010 – Národní galerie v Praze (výstava „Karel Škréta (1610–1674). Doba a dílo“)
2009 – Slezské zemské muzeum (stálá expozice „Památník II. světové války – Doba zmaru a naděje“)
2008Masarykovo muzeum v Hodoníně (stálá expozice „Velkomoravské Mikulčice – Druhý kostel a sakrální architektura knížecího hradu“)
2007Regionální muzeum v Mikulově, p. o. (stálá expozice „Římané a Germáni v kraji pod Pálavou“)
2006Muzeum východních Čech v Hradci Králové (výstava „Chladná krása plátové zbroje)
2005Vlastivědné muzeum v Šumperku (stálá expozice „Z dějin Mohelnicka“)
2004Východočeské muzeum v Pardubicích (stálá expozice „Příroda východního Polabí)
2003Technické muzeum v Brně (stálé expozice muzea)
2002Regionální muzeum a galerie Jičín (stálá expozice)
 

Kategorie Muzejní publikace roku 

2020 – Regionální muzeum v Teplicích, p. o. (projekt „Umění v nouzi!?“)
2019 – Muzeum umění Olomouc  (dvoudílná publikace „Karel z Lichtensteinu-Castelcorna (1624–1695)“)
2018 – Muzeum romské kultury (publikace „Amendar: Pohled do světa romskýchosobností")
2017 – Památník národního písemnictví (publikace „Zkušenost exilu: Osudy exulantů z území bývalého Ruského imperia v meziválečném Československu“)
2016 Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze (publikace „Design v českých zemích 1900–2000: Instituce moderního designu")
2015 Muzeum hlavního města Prahy (publikace „Hroby barbarů v Praze-Zličíně. Svět živých a mrtvých doby stěhování národů“)
2014Oblastní muzeum v Chomutově, p. o. (publikace „Všemu světu na útěchu. Sochařství a malířství na Chomutovsku a Kadaňsku 1350–1590“)
2013Oblastní galerie v Liberci (publikace „Mladí lvi v kleci. Umělecké skupiny německy hovořících výtvarníků z Čech, Moravy a Slezska v meziválečném období“)
2012 Západočeské muzeum v Plzni, p. o., a Uměleckoprůmyslové museum v Praze (publikace „Z Nového Světa do celého světa. 300 let harrachovského skla“)
2011 Západočeská galerie v Plzni (publikace „Gabriel von Max (1840–1915)“)
2010 – Muzeum umění Olomouc, s. p. o. (publikace „Olomoucké baroko“)
2009 – Muzeum Kroměřížska, p. o. (publikace „Kroměříž zmizelá a znovu zrozená aneb Historie ukrytá pod dlažbou města“)
2008Uměleckoprůmyslové museum v Praze (publikace „Biedermeier: umění a kultura v českých zemích 1814–1848“)
2007 Muzeum města Brna (publikace „Jiří Kroha (1893–1974) – architekt, malíř, designér, teoretik – v proměnách umění 20. století“)
2006Moravská galerie v Brně (publikace „Námořní deník Erwina Dubského. Sbírka albuminových fotografií ze 70. let 19. století z Japonska“)
2005Krajské muzeum Sokolov (publikace „Zaniklé obce Sokolovska“)
2004Památník Lidice a Vojenský historický ústav Praha (publikace „Lidice – příběh české vsi“)
2003Židovské muzeum v Praze (publikace „Textiles from Bohemian and moravian Synagogues")
2002Muzeum východních Čech v Hradci Králové (publikace „Fotoalbum města Hradce Králové 1918–1945")
 

Kategorie Muzejní počin roku

2020 – Národní muzeum v přírodě (projekt „Libušín znovuzrozený: Obnova Národní kulturní památky po požáru“)
2019 – Muzeum Českého ráje v Turnově, p. o. (projekt „Horolezectví: Z Českého ráje na vrcholy světa“)
2018 – Národní technické muzeum (projekt „Prezidentský vlak 2018“)
2017 – Muzeum Karlovy Vary, p. o. Karlovarského kraje (projekt „Rekonstrukce budovy a nová stálá expozice Muzea Karlovy Vary“)
2016 – Oblastní muzeum Praha-východ, příspěvková organizace Středočeského kraje (projekt "Památník národního útlaku a odboje")
2015 – Národní technické muzeum (projekt „Centrum stavitelského dědictví Plasy“)
2014 Regionální muzeum v Litomyšli, p. o. (projekt „Revitalizace historické budovy Regionálního muzea v Litomyšli“)
2013 Národní technické muzeum (projekt „Národní technické muzeum dokončeno“)
2012 Slezské zemské muzeum (projekt „Rekonstrukce Historické výstavní budovy a expozice Slezsko“)
2011 – Památník Terezín, národní kulturní památka (projekt „Digitalizace sbírek a databáze bývalých vězňů perzekvovaných nacistickým režimem“)
2010 – Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, p. o. (projekt „Muzeum lidových pálenic“)
2009 – Technické muzeum v Brně (projekt „Nová tvář vodního mlýna ve Slupi“)
2008 – Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s r. o. (projekt „Museum Fotoateliér Seidel“)
2007Muzeum středního Pootaví Strakonice (obnova středověkého vodního mlýna v Hoslovicích)
2006Národní technické muzeum v Praze (nový depozitář Národního technického muzea v Čelákovicích)
2005Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy (projekt rehabilitace budovy ateliéru Zdenky Braunerové v Roztokách a její využití pro stálou expozici)
2004Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou (projekt „Filosofická a fyzická rekonstrukce muzea“)
2003Vojenský historický ústav Praha (záchrana hangáru č. 88 Leteckého muzea kbely a jeho zpřístupnění veřejnosti)
2002Hornické muzeum v Příbrami (zpřístupnění vodní štoly Anna a dolu Vojtěch)
 

Provozovatel

Asociace muzeí a galerií ČR, z. s.

Jindřišská 901/5, II. schodiště
110 00 Praha 1
Tel.:
+420 224 210 037
Tel.:
+420 224 210 037
Email:
amg@cz-museums.cz
Email:
gloria@cz-museums.cz
WWW:
www.gloriamusaeal...
GPS:
50,068494 14,435875
 
Region:
Praha
Město:
Praha 1
 

Časová náročnost

1,5 hodiny