Úvod > Co chcete dělat? > Technické muzeum v Brně
Technické muzeum v Brně
"> "> "> "> "> "> "> "> "> "> "> ">
Přidat foto
Památky

Technické muzeum v Brně

Muzeum se zabývá dokumentací vývoje vědy a techniky a průmyslové výroby v širokém rozsahu téměř tří desítek oborů – počínaje řemeslnou výrobou a konče moderní výpočetní technikou.
Za zmínku stojí např. dokumentace významných osobností vědy a techniky, jejichž pozůstalosti jsou trvalým zdrojem poučení a inspirace (např. pozůstalost V. Kaplana, F. Píška a V. Lista).

V depozitářích jsou uloženy doklady o výrobě automobilů na Moravě, autentická vozidla brněnské Zbrojovky, prostějovského Wikovu, kopřivnické Tatry, doklady o výrobě vodních a parních turbín, včetně turbín vyráběných v První brněnské strojírně.

V muzeu nechybí ani vývojová řada fotopřístrojů moravské provenience, radiopřijímače, kancelářská technika, technika domácnosti či řemeslná technika – kovářství, kolářství, holičství, truhlářství a mnoha dalších. Ve stálé expozici Kabinetu elektronové mikroskopie je k vidění celkem devět elektronových mikroskopů. Nejstarším exponátem je Tesla BS 242, první sériově vyráběný mikroskop v tehdejším Československu. Nejnovějším přírůstkem je naopak FEI Morgagni, který se v Brně vyráběl ještě v loňském roce.
 

Nové expozice v Technickém muzeu v Brně – Optika a Výpočetní technika

Nulté podlaží hlavní budovy Technického muzea v Brně, na Purkyňově ulici v Brně – Králově Poli, patří od poloviny září 2016 nově otevřeným expozicím. První z nich se věnuje fotoaparátům, kinematografii a elektronové mikroskopii, druhá mapuje historický vývoj výpočetní techniky.
 
Optika
První a druhá část této expozice se týká fotoaparátů a kinematografie. Téměř 80 vystavených fotoaparátů dokumentuje jejich historický vývoj a rozmanitost ve 20. století. Asi 40 exponátů kamer a filmových projektorů zase prezentuje vývoj filmové techniky, a to v autentickém prostředí prvorepublikového kina. V Bio Slavia mohou návštěvníci zhlédnout krátkometrážní film o technickém rozvoji kinematografie, který vznikl přímo pro tuto expozici.

Třetí část nové expozice optiky je věnována mikroskopům. Od nejstaršího z muzejní sbírky, který pochází z 18. století, až po mikroskopy elektronové. Skutečnou raritou výstavy je stolní elektronový mikroskop BS 242 oceněný zlatou medailí na výstavě Expo 58 v Bruselu nebo Tesla BS 343, rastrovací mikroskop konstruovaný pro použití v terénních podmínkách. Všechny odkazují na nezastupitelné místo Brna ve světovém měřítku v této oblasti.
 
Výpočetní technika
V této expozici můžete zavzpomínat, mladší generace poprvé vyzkoušet, jak se pracovalo s operačním systémem MS DOS nebo si zahrát hry z 80. a 90. let minulého století. Expozice mapuje historii výpočetní techniky od starověku až po počítače třetí generace. Návštěvníkovi jsou k dispozici kromě vystavených počítačů, a to i sálových, jejich vnitřního, vstupního  a výstupního zařízení, také dotykové obrazovky. Na nich se v přehledném uspořádání dozví více nejen o historickém vývoji počítacích strojů, ale i o velkých osobnostech tohoto odvětví.

Svůj sbírkový fond NTM prezentuje formou muzejních expozic a výstav, které pořádá samostatně nebo ve spolupráci s jinými institucemi včetně zahraničních. Muzeum dále pořádá např. konference a přednášky, rozvíjí ediční činnost, věnuje soustavnou pozornost práci s veřejností, především s dětmi a mládeží.

Stranou zájmů pracovníků muzea nezůstaly ani historické výrobní objekty v místě své původní existence – technické památky. V současné době jich muzeum spravuje šest. Jsou umístěny v jihomoravském regionu. Jsou to Stará huť v Josefově s expozicí železářství, Kovárna v Těšanech s expozicí kovářství a kolářství, Větrný mlýn v Kuželově s expozicí větrného mlynářství, Vodní mlýn ve Slupi s expozicí mlynářské techniky (dnes jediná národní kulturní památka ve správě TMB), Areál československého opevnění v Šatově a Šlakhamr v Hamrech nad Sázavou, jež je v současnosti spolu s tamní expozicí hamernictví připravován pro budoucí otevření.

K dispozici je návštěvníkům také Technická herna. Je to zařízení, které návštěvníkovi umožňuje seznamovat se zábavnou formou s různými zákony fyziky a jejich technickými aplikacemi.

Technické muzeum v Brně
Instituce byla oceněna v Národní soutěži muzeí Gloria musaealis:
2017 – III. místo v kategorii Muzejní publikace roku 2017 – za publikaci „Umění emailu: Technika smaltu“
2016 – III. místo v kategorii Muzejní výstava roku 2016 – za stálé expozice „Optika“ a „Výpočetní technika“
2015 – Zvláštní cena udělená na návrh čestného výboru soutěže v kategorii Muzejní počin roku 2015 – za projekt „Mezinárodní spolupráce mezi Technickým muzeem v Brně a Slovenským národním muzeem v oblasti záchrany sbírkového fondu poškozeného požárem na hradě Krásna Hôrka“
2014 – III. místo v kategorii Muzejní publikace roku 2014 – za publikaci „Hodinky Prim 1954–1994“
2009 – Cena Gloria musaealis v kategorii Muzejní počin roku 2009 – za projekt „Nová tvář vodního mlýna ve Slupi“
2007 – Zvláštní cena v kategorii Muzejní publikace roku 2007 – za publikaci „Erich Roučka 1888–1986. Život a dílo „moravského Edisona“ (technika, vynálezce, průkopníka a filantropa).“
2006 – Zvláštní cena v kategorii Muzejní publikace roku 2006 – za publikaci „Tyflopedický lexikon jmenný“
2006 – III. místo v kategorii Muzejní počin roku 2006 – za rekonstrukci a zpřístupnění pěchotního srubu MJ-S 3 Zahrada v Šatově
2003 – Cena Gloria musaealis v kategorii Muzejní výstava roku 2003 – za stálé expozice muzea
2003 – III. místo v kategorii Muzejní počin roku 2003 – za vybudování naučné stezky Cesta železa Moravským krasem

Ubytování a restaurace v okolí

Hotel Vista v Brně

Hotel Vista v Brně

Brno, Jihomoravský kraj
Butcherʼs grill & pasta

Butcherʼs grill & pasta

Brno, Jihomoravský kraj
Exotický catering

Exotický catering

Brno, Jihomoravský kraj
Penzion Královská cesta

Penzion Královská cesta

Brno, Jihomoravský kraj