Úvod > Co chcete dělat? > Zámek Pardubice – perla města perníku
Zámek Pardubice – perla města perníku
"> "> "> "> "> "> "> "> "> "> "> "> pardubice.JPG ">
Přidat foto
Kultura

Zámek Pardubice – perla města perníku

Zámek Pardubice najdete v samém srdci města za mohutnými obrannými valy. Ty jsou samy o sobě výletním cílem – v jejich bujné zeleni najdete kromě odpočinkových zón nejrůznější zámeckou zvěř – pávy, kozy i veverky. Ujít si nenechte zámeckou hlásku, ze které je za dobrého počasí krásný výhled.
V zámku je umístěno Východočeské muzeum se stálou expozicí zbraní, pohlednic a rozsáhlou sbírkou českého skla. Za prohlídku určitě stojí raně renesanční sály s unikátními nástěnnými malbami. Dodnes se dochovalo původní opevnění s dělovými rondely.

Stavební úpravy provedl v druhé polovině 16. stol. italský stavitel Oldřich Avostalis de Sala a v 18. stol. byl objekt zbarokizován architektem Františkem Maxmiliánem Kaňkou. Do roku 1560 byl zámek sídlem vrchnosti (Pánů z Pernštejna), po tomto roce pak na dlouhou dobu centrem správy královského komorního panství; dočasně byl na zámku útulek vysloužilých důstojníků. Pernštejnové přestavěli celý areál původního hradu na palác s čtyřkřídlou dispozicí, který již vyhovoval nárokům pronikajícího renesančního stylu života aristokracie.
 
Kolem paláce a dvora s hospodářskými budovami bylo vybudováno nové mohutné opevněni. Vznikl tak přechodný typ mezi hradem a zámkem. Pozoruhodný fortifikační systém s hliněným valem a hradbou na úpatí se dochoval dodnes. V současné době sídlí v prostorách zámku Východočeské muzeum v Pardubicích.
 

Stálé expozice Východočeského muzea

Peníze si do hrobu nevezmeš

Ve sklepních prostorách severního křídla pardubického zámku si prohlédnete doslova poklady české numismatiky. Jádro sbírky tvoří trezorová místnost, ve které září početný depot stříbrných denárů z počátků české státnosti, nalezený u Chýště na Pardubicku. Od svého objevení v roce 2015 stále přitahuje pozornost odborníků i veřejnosti a konečně se zde dočká stálého vystavení. V roce 2020 byl prohlášen za movitou kulturní památku České republiky. V další části nazvané Tisíciletá tradice české měny se návštěvníci seznámí s historií měnových systémů v českých zemích. Jan z Pernštejna, bohatý český velmož, jehož hlavní rezidencí byl pardubický zámek, razil počátkem 40. let 16. století vlastní stříbrné tolarové mince, které jednoznačně náležejí k umělecky nejzdařilejším tolarovým ražbám 16. století v celoevropském kontextu. Součástí expozice je i Kabinet mincí a medailí Zdeňka Kolářského, významného českého sochaře a medailéra.
 

S.K.L.E.M.

Svět Krásy, Lehkosti, Elegance, Magie podle Iva Křena je od 10. 1. 2022 do odvolání z technických důvodů uzavřena.
 

Pardubice – příběh města

Cesta od nejstarších dějin a první písemné zmínky až do vzniku Československé republiky v roce 1918 čeká návštěvníky expozice nazvané Pardubice – příběh města. Vystavené historické dokumenty a množství unikátních exponátů pocházejících ze sbírek Východočeského muzea v Pardubicích představuje hlavní vývojové etapy dějin Pardubic.
 

Proti proudu času – Pardubicko v pravěku a raném středověku

Archeologická expozice Proti proudu času – Pardubicko v pravěku a raném středověku představuje návštěvníkům především pravěký a raně středověký vývoj Pardubicka. Koncept je odvozen od slavného filmu "Cesta do pravěku". Návštěvníci začínají prohlídku od vitríny s nálezy z raného středověku a končí u artefaktů z období starší doby kamenné. Vystaveno je přes 550 nálezů.
 

Zámecké prohlídky s průvodci

Rytířské sály a kaple Tří králů jsou přístupné v rámci pravidelných komentovaných prohlídek. Prohlídky vycházejí ze zámecké pokladny každou celou hodinu (první v 10 hodin, poslední v 17 hodin, mimo pondělí). V prvním patře zámku se nacházejí tři reprezentativní sály s částečně dochovanými původními nástěnnými malbami. Renesanční malířská výzdoba se dochovala v rozsáhlých fragmentech zvláště ve třech rytířských sálech jižního křídla, označovaných jako Mázhaus, Vojtěchův sál a Sloupový sál. Renesančním pokladem ukrytým v pardubickém zámku jsou původní dřevěné kazetové stropy, které vznikly v období mezi lety 1520 až 1530.

Prohlídka pernštejnské truhly v kapli Tří králů - Po staletí nikdo netušil, že se v podzemí Zámku Pardubice skrývá pokladnice. Masivní tři a půl metru dlouhou a metr širokou truhlici z hrubě tesaných fošen pobitou železnými pásy objevil v malém sklepení pod zámeckou kaplí správce zámku teprve v 19. století. Truhla sloužila jako trezor uchovávající nejvýznamnější listiny, smlouvy, zlato a cennosti. Dimenzovaná byla na stovky kilogramů zlata a stříbra. Prohlídky k truhle se konají několikrát do měsíce, sledujte web muzea.


Protiatomový kryt

Pardubický zámek skrývá jedno velké tajemství – protiatomový kryt z 50. let o němž koluje mnoho fantastických historek. Kryt je schovaný v zámeckých valech a zřejmě byl budován jako přísně tajné velitelské stanoviště civilní ochrany s kapacitou až 120 lidí. Prohlídky jsou každou sobotu v 10 a v 15 hodin.
 

Repliky děl na valech

Na valech Zámku Pardubice uvidíte kanony. Repliky varhanových děl z doby, kdy zámek patřil Pernštejnům, míří na tehdy jedinou přístupovou cestu k zámku, která vedla od Příhrádku. Pernštejnové v Pardubicích disponovali výzbrojí pro víc než 1000 mužů. Součástí jejich ohromné zbrojnice bylo také mohutné dělostřelectvo. Na zámku bylo v roce 1560 celkem 83 dělových hlavní, které byly namontovány na 39 lafetách. Rozsáhlá artilerie na valech měla zřejmě především ukázat moc pánů z Pernštejna a jejich připravenost hájit svůj ohromný majetek. Osm varhanových děl stálo trvale přímo na valech směrem k městu, dohromady měla 50 hlavní. Varhanové zbraně zmizely ze scény s nástupem zezadu nabíjených zbraní v 19. století.
 

Zámecká věž Hláska

Zámek Pardubice byl vybudován na navážce, tedy i zámecká věž byla postavena ve vyšší nadmořské výšce než dominanta města Zelené brána. Přestože je tato hlavní městská věž vyšší (59 m), její ochoz se nachází níže než vyhlídka ze zámecké hlásky. Z hlásky je při dobrých rozptylových podmínkách minimální dohled 20 km. Na severní straně je vidět Kunětická hora s hradem, Elektrárna Opatovice nad Labem a Hradec Králové. Z východní partie lze spatřit historické jádro Pardubic, z jižní strany Zelené Předměstí, Železné hory a ze západního pohledu sídliště Polabiny, zbytky rybniční soustavy kolem Lázní Bohdaneč a elektrárnu Chvaletice. Na vyhlídku věže vede 172 schodů. Ve třetím patře se nachází expozice archeologie, ve čtvrtém depozitář textilu, v pátém depozitáře zoologie a paleontologie, v šestém depozitář zoologie a ornitologie a v sedmém samotná vyhlídka.


Prohlídkové okruhy městem s průvodci Východočeského muzea

Průvodci Východočeského muzea provází zájemce od května 2018 po nových prohlídkových okruzích ve městě. Zájemcům představí dobu Pernštejnů a moderní architekturu z první poloviny 20. století.

Prohlídky jsou na objednávku a konají se v češtině nebo angličtině. První prohlídkový okruh přiblíží návštěvníkům historické jádro města a především unikátní ukázku renesančního urbanismu. Součástí prohlídky města budou také dominanty Pardubic, jako je Zelená brána nebo kostel svatého Bartoloměje. Prohlídka trvá hodinu a stojí 140 korun.

Druhý nový prohlídkový okruh se věnuje moderní architektuře z první poloviny 20. století. Pozornost si zaslouží stavby architektů Ladislava Machoně, Josefa Gočára nebo Oldřicha Lisky. Během hodiny a půl lidé navštíví ikonické Winternitzovy mlýny od Josefa Gočára či Machoňovu pasáž. Za prohlídku zaplatí 160 korun.
 

Zastávka na Svatojakubské cestě

Od roku 2018 je Pardubický zámek součástí jedné ze svatojakubských poutních cest do Santiaga de Compostela v České republice. Před vstupní Labskou branou naleznou poutníci pískovcovou desku se stylizovanou svatojakubskou mušlí. Deska před zámkem nese kromě nápisu Santiago de Compostela i vzdálenost, kterou musí lidé z Pardubic do cíle urazit: 3 224 kilometrů.

Svatojakubská poutní cesta je v Pardubicích vyznačena nálepkami. Po dohodě s Klubem českých turistů jsou umístěny i na křižovatkách turistických tras. Poutníci mohou na pardubickém zámku dostat razítka do poutnického pasu a občerstvit se.


Východočeské muzeum v Pardubicích
Instituce byla oceněna v Národní soutěži muzeí Gloria musaealis:
2004 – Cena Gloria musaealis v kategorii Muzejní výstava roku 2004 – za stálou expozici „Příroda východního Polabí“
Zobrazit více

Zámek Pardubice

Ubytování a restaurace v okolí

U Toulavé pípy

U Toulavé pípy

Pardubice, Pardubický kraj
Bakla café

Bakla café

Pardubice, Pardubický kraj
Cukrárna v Pernštýnské

Cukrárna v Pernštýnské

Pardubice, Pardubický kraj
Medychef

Medychef

Pardubice, Pardubický kraj