Úvod > Co chcete dělat? > Západočeská galerie v Plzni – výtvarné umění od gotiky po současnost
Západočeská galerie v Plzni - výtvarné umění od gotiky po současnost
"> "> "> "> "> Západoceská galerie v Plzni "> Západoceská galerie v Plzni "> Západoceská galerie v Plzni "> Západoceská galerie v Plzni
Přidat foto
Kultura

Západočeská galerie v Plzni – výtvarné umění od gotiky po současnost

Západočeská galerie v Plzni patří k významným galerijním institucím. Její sbírky pokrývají období od 14. století po současnost a vedle jednotlivých špičkových děl obsahují kvalitní soubory umění 19. století, umění přelomu století a české moderny, zahrnující zvláště hodnotnou sbírku kubismu.
Západočeská galerie v Plzni sídlí v bezprostřední blízkosti historického náměstí s monumentální katedrálou. V původním goticko-renesančním, klasicistně upraveném nárožním domě v Pražské 13/83 je umístěna komorní výstavní síň "13", administrativní zázemí galerie, veřejná knihovna a přednáškový sál.

Níže při ústí ulice stojí bílá dominanta výstavní síně Masné krámy, jejíž malebné průčelí s bazilikální siluetou završuje štíhlé cimbuří. Bývalá středověká masná tržnice byla při zachování původní dispozice novogoticky upravena a později rekonstruována na výstavní síň. Na budovu Masných krámů navazuje parková zóna Křižíkových sadů, která se přimyká k městským hradbám. Cestou lemovanou kavárnami a restauracemi se návštěvník po chvíli dostane k historické budově Západočeského muzea. 

Sbírkový fond Západočeské galerie v Plzni v současnosti čítá na 10 000 děl a lze jej členit na několik celků:
  • sbírka starého umění (14. – 18. století)
  • sbírka umění 19. století 
  • sbírka umění přelomu 19. a 20. století /
  • česká moderna
  • české umění 40. a 50. let 
  • české umění 60. let
  • současné české umění.

V rámci regionu a v některých případech i v kontextu českého umění hraje důležitou úlohu soubor regionálního umění 19. a 20. století, jehož významní představitelé jsou zařazeni do jednotlivých kapitol sbírkového fondu. Těžištěm sbírky Západočeské galerie v Plzni je umění 19. až 1. třetiny 20. století.


Západočeská galerie v Plzni
Instituce byla oceněna v Národní soutěži muzeí Gloria musaealis:
2018 – zvláštní ocenění udělené na návrh čestného výboru soutěže v kategorii Muzejní výstava roku – za výstavu „Anatomie skoku do prázdna: Rok 1968 a umění v Československu“
2015 – Cena Českého výboru ICOM – za výstavu „Gottfried Lindauer (1839–1926). Plzeňský malíř novozélandských Maorů.“
2013 – III. místo v kategorii Muzejní výstava roku 2013 – za výstavu „Palmy na Vltavě. Primitivismus, mimoevropské kultury a české výtvarné umění 1850–1950.“
2012 – III. místo v kategorii Muzejní publikace roku 2012 – za publikaci „Rytmy + pohyb + světlo. Impulsy futurismu v českém umění.“ 2011 – Cena Gloria musaealis v kategorii Muzejní publikace roku 2011 – za publikaci „Gabriel von Max (1840–1915)“

Ubytování a restaurace v okolí

Restaurace U Salzmannů v Plzni

Restaurace U Salzmannů v Plzni

Plzeň, Plzeňský kraj
Aberdeen Angus Steak House Plzeň

Aberdeen Angus Steak House Plzeň

Plzeň, Plzeňský kraj
Kolombina

Kolombina

Plzeň, Plzeňský kraj
Restaurace U Mansfelda

Restaurace U Mansfelda

Plzeň, Plzeňský kraj