Úvod > Co chcete dělat? > Muzeum Českého ráje v Turnově
Kultura

Muzeum Českého ráje v Turnově

Muzeum v Turnově vám ukáže bohaté sbírky z archeologie, etnologie, mineralogie, historie a umění. Nově je zde otevřena interaktivní expozice horolezectví. Nejvíce se muzeum zabývá dokumentací zpracování a sběru drahých kamenů, zlatnictví a šperkařství.
Od roku 1886 shromažďuje Muzeum Českého ráje v Turnově doklady o kulturním a dějinném vývoji regionu i města. Bohaté sbírky tvoří fondy archeologie, etnologie, mineralogie, historie, umění a archiválií. To, čím se turnovské muzeum vymyká z řady regionálních vlastivědných muzeí, je jeho specializace na dokumentaci, zpracování a sběr drahých kamenů. Mineralogická pestrost regionu a téměř čtyřsetletá tradice broušení drahých kamenů a zlatnictví v Turnově poskytují základ k odborné výzkumné práci překračující hranice regionu i naší země. Jsou zde vystavené exponáty různých druhů minerálů včetně drahých kamenů a polodrahokamů jako např. exponáty z českých granátů, které mají naleziště především na Turnovsku.

V expozici nazvané Klenotnice uvidíte šperky, nádoby z drahých a ušlechtilých kamenů a stříbrnické tepané práce z let 1891-1954, které patří k tomu nejlepšímu z českého a evropského uměleckého řemesla první poloviny 20. století. Klenotnice nápaditě využívá dispozice působivých podzemních prostor muzea z režného pískovcového zdiva s unikátními cihlovými klenbami ze začátku 19. století.

Archeologická expozice s názvem Nejstarší dějiny Českého ráje a horního Pojizeří představuje výsledky archeologických výzkumů z uplynulých dvou desítek let. 

Historická expozice přibližuje návštěvníkům kulturní dějiny Turnova a jeho okolí. Soustřeďuje se na významné osobnosti a důležité dějinné události spjaté s regionem.

Jádro etnologických sbírek muzea o lidové kultuře v Pojizeří tvoří předměty dokumentující kulturu všedního dne od konce 18. století do období po druhé světové válce. Zcela unikátním exponátem je dřevěná malovaná světnice z roku 1709 /datováno na zárubni dveří/  přenesená do muzea z roubeného domu čp. 16 na Malé Skále.
 

Expozice horolezectví

Horolezecká expozice je rozdělena do tří základních částí. V úvodu je představeno horolezectví jako fenomén, který se vymanil z nezbytných životních potřeb člověka; jako něco, co se nemusí, ale chce. V další části návštěvníci zjistí, že existuje spousta stylů a způsobů, jak ve skalách dosáhnout svých cílů a třetí část tvoří jádro celé expozice, protože se věnuje více než stoletému příběhu lezení Českém ráji.

Nová třípodlažní budova expozice vznikla na místě bývalé galerie. Z původních prostor zůstala jen její obvodová stěna, kde je již více než 40 let instalován obraz výjimečných rozměrů Bitva pod Hrubou Skálou (10 x 8,5 m). Ten byl ponechán na místě, a nejenže se stal součástí expozice, ale byl do ní i aktivně zapojen. Expozice propojuje klasické výstavní přístupy s nejmodernějšími technologiemi.
 

Muzeum pro děti – muzejní herna a stezka muzeem

Příležitostně v souvislosti s pořádanými výstavami je pro návštěvníky muzea zpřístupněna muzejní herna, kde probíhají interaktivní programy zaměřené na názornou výuku a prezentaci jednotlivých odborných oddělení muzea. Tyto programy jsou určeny především pro školní mládež.

Pro děti je připrvena také interaktivní stezka muzeem – naučná hra plynule provádí návštěvníky stálými expozicemi a je jakýmsi putováním kamene od jeho vzniku, po zpracování až v jeho proměnu ve šperk.
Zobrazit více
Naposledy změněno: 12. 8. 2021

Ubytování a restaurace v okolí

Pukū

Pukū

Turnov, Český ráj
Ábelův Mlýn

Ábelův Mlýn

Turnov, Český ráj