Úvod > Co chcete dělat? > Muzeum umění Olomouc – tisíc let výtvarné kultury
Muzeum umění Olomouc - tisíc let výtvarné kultury
"> "> "> "> "> "> "> "> "> "> "> "> ">
Přidat foto
Kultura

Muzeum umění Olomouc – tisíc let výtvarné kultury

Dvě muzea a tisíc let výtvarné kultury za jednu vstupenku s rozdílným programem: Arcidiecézní muzeum Olomouc – umění 12. až 18. století a národní kulturní památka Přemyslovský hrad včetně románského biskupského paláce Jindřicha Zdíka, Muzeum moderního umění – výstavy současného umění.
Muzeum umění Olomouc (dříve Galerie výtvarného umění) bylo založeno v roce 1952 jako součást Vlastivědného muzea. Po roce 1989 získalo Muzeum umění samostatnou budovu v centru města. Od roku 1991 probíhala adaptace budovy pro muzejní účely. Muzeum spravuje více než 65 000 sbírkových předmětů (z oblasti malířství, sochařství, kresby, volné a užité grafiky, fotografie, užitého umění a dokumentace architektury), takže je třetí největší institucí svého druhu v českých zemích.

Arcidiecézní muzeum Olomouc bylo jako součást Muzea umění založeno v roce 1998. Jedná se o první muzeum pro duchovní kulturu v České republice. Jeho součástí se stal románský palác moravských biskupů u baziliky sv. Václava na olomouckém Přemyslovském hradě. Od roku 1999 byla postupně pro potřeby Arcidiecézního muzea rekonstruována severní část někdejšího hradu – objekt kapitulního děkanství a jeho hospodářský dvůr. Areál, dokumentující stavební a umělecký vývoj Olomouckého hradu v průběhu celého tisíciletí, od pozůstatků paláců biskupského a knížecího přes vrcholné románské, gotické a renesanční etapy až po pozdně barokní a rokokové interiéry, byl slavnostně zpřístupněn 1. června 2006.

Od roku 2013 má Muzeum moderního umění novou stálou expozici s názvem Století relativity. Cílem nové stálé expozice je představení toho nejlepšího ze širokého – často názorově a stylově protikladného – spektra klíčových nebo jinak důležitých děl umění 20. století, která jsou součástí bohaté sbírky Muzea umění Olomouc.

Součástí obou muzeí je kavárna, sály pro doprovodné kulturní programy, prodejny katalogů a publikací. Muzea nabízí výukové programy pro děti, komentované prohlídky, audioprůvodce.

Muzeum umění Olomouc
Instituce byla oceněna v Národní soutěži muzeí Gloria musaealis:
2018 – Cena Gloria musaealis v kategorii Muzejní výstava roku – za výstavu „Rozlomená doba 1908–1928“
2016 – III. místo v kategorii Muzejní publikace roku 2016 – za publikaci „Uhlem, štětcem, skalpelem… Sbírka kresby Muzea umění Olomouc“
2010 – II. místo v kategorii Muzejní výstava roku 2010 – za za výstavu „Olomoucké baroko“
2010 – Cena Gloria musaealis v kategorii Muzejní publikace roku 2010 – za publikaci „Olomoucké baroko“
2009 – Zvláštní cena v kategorii Muzejní publikace roku 2009 – za publikaci „Růžová zahrádka – Rukopisné modlitební knížky 18. a 19. století. Sbírka Jana Poše.“
2006 – II. místo v kategorii Muzejní počin roku 2006 – za Arcidiecézní muzeum Olomouc

Ubytování a restaurace v okolí

Kavárna Amadeus

Kavárna Amadeus

Olomouc, Olomoucký kraj
Boutique hotel Herbarium

Boutique hotel Herbarium

Olomouc, Olomoucký kraj
Hotel Senimo Olomouc

Hotel Senimo Olomouc

Olomouc, Olomoucký kraj
The Black Stuff Irish Pub Olomouc

The Black Stuff Irish Pub Olomouc

Olomouc, Olomoucký kraj