!

Upozornění: Vzhledem k aktuálním vládním opatřením jsou akce a provoz turistických cílů omezeny. Doporučujeme před vlastní návštěvou ověření u organizátora.

Úvod > Co chcete dělat? > Muzeum města Brna
Kultura

Muzeum města Brna

Muzeum města Brna je institucí s více než stoletou tradicí. Už při svém zrodu dostala do vínku péči o kulturní dědictví svého města, do něhož je v současnosti třeba počítat nejen takové skvosty jako hrad Špilberk, ale i památku UNESCO, vilu Tugendhat či Měnínskou bránu.
Muzeum města Brna sídlilo nejprve v (r. 1904)  historických prostorách bývalého domu moravských stavů (dnešní Nové radnice), na hrad Špilberk se přestěhovalo v roce 1960. Kromě expozic na Špilberku pod něj spadá také Měnínská bránamuzeem hraček a Vila Tugendhat.
 
Největším exponátem Muzea města Brna je pozdně barokní lékárna z kláštera brněnských alžbětinek. V expozici Od hradu k pevnosti můžete zase vidět nálezy z hradní studny a dozvědět se informace o kostře neznámého vojáka, nalezené při čištění studny. Jjedny z nejvzácnějších exponátů muzea naleznete v expozici Brno na Špilberku – jedná se o truhlice na moravské zemské desky, pocházející z 16. století a zdobené znaky předních moravských šlechtických rodů. Ve stejné expozici je možné vidět vystavené fragmenty Židovské brány, jež byla jedinou branou, kterou mohli ke vstupu do města používat židé.
 

Muzejní expozice na Špilberku

Od hradu k pevnosti – expozice se zaměřuje na stavební vývoj hradu, ukazuje změny od jeho vzniku do současné doby, prezentuje archeologické nálezy, zabývá se i problematikou hradní studny.
 
Žalář národů - expozice tematicky navazuje na kasematy, představuje hrad Špilberk jako pověstné vězení habsburské monarchie v 18. a 19. století, které bylo pověstné po celé Evropě.
 
Brno na Špilberku - historická expozice představující návštěvníkům na tisícovku originálních exponátů, je tematicky rozčleněna na osm okruhů, které přibližují významné momenty brněnské historie od první zmínky o městě z roku 1091 až po vznik tzv. Velkého Brna v roce 1919.
 
Od renesance po modernu – expozice výtvarného umění přibližuje veřejnosti výběr z nejvýznamnějších uměleckých sbírek muzea. Ve dvou samostatných okruzích, vymezených časovým rozpětím od roku 1570 do roku 1945, jsou prezentována díla umělců, jejichž život a tvorba jsou spjaty s městem Brnem.
 
Od moderny po současnost – nová stálá expozice na Špilberku mapuje výtvarnou situaci v brněnském prostředí v období od konce druhé světové války po současnost. Expozice je rozdělena do sedmi prostorů, z nichž každý je věnován určitému vývojovému období, záměrem byla snaha vystihnout vždy atmosféru doby i prostřednictvím rozdílných přístupů v instalaci. 
 
O nové Brno - jediná stálá expozice tohoto typu v České republice přibližuje prostřednictvím plánů, studií, fotografií, modelů, nábytku, tiskovin i prezentačních a animačních programů či filmových dokumentů moderní urbanismus, architekturu i dobové interiéry města s jeho atmosférou v letech 1919–1939.
 
Vulcanalia - expozice ukazuje ohňostrojné umění jako významný umělecký, společenský a komunikační prostředek. Velká část je věnována historii ohňostrůjství v Brně a přehlídce Ignis Brunensis.

Muzeum města Brna
Instituce byla oceněna v Národní soutěži muzeí Gloria musaealis:
2012 – II. místo v kategorii Muzejní publikace roku 2012 – za publikaci „Mies v Brně. Vila Tugendhat.“
2007 – II. místo v kategorii Muzejní výstava roku 2007 – za výstavu „Jiří Kroha (1893–1974) – architekt, malíř, designér, teoretik – v proměnách umění 20. století“
2007 – Cena Gloria musaealis v kategorii Muzejní publikace roku 2007 – za publikaci „Jiří Kroha (1893–1974) – architekt, malíř, designér, teoretik – v proměnách umění 20. století“2003 – II. místo v kategorii Muzejní publikace roku 2004 – Cena Českého výboru ICOM – za internetovou Encyklopedii dějin Brna (www.encyklopedie.brna.cz)
2004 – Cena „Pojďte s námi do muzea“ vyhlašovaná pod záštitou agentury CzechTourism – za akci „Psal se rok 1904…“
2003 – za publikaci „Římané a Germáni – nepřátelé, rivalové, sousedé“ a za publikaci „Jindřich Halabala a Spojené uměleckoprůmyslové závody v Brně“
2018 – II. místo v kategorii Muzejní publikace roku – za publikaci „Nový dům Brno 1928“

 
Zobrazit více

Ubytování a restaurace v okolí

Hradní vinárna na Špilberku

Hradní vinárna na Špilberku

Brno, Jižní Morava
Vinárna Garage Wine v Brně

Vinárna Garage Wine v Brně

Brno, Jižní Morava
Restaurace Skanzeen v centru Brna

Restaurace Skanzeen v centru Brna

Brno-střed, Jižní Morava