Úvod > Co chcete dělat? > Kultura > Muzeum města Brna
Kultura

Muzeum města Brna

Muzeum města Brna je institucí s více než stoletou tradicí. Už při svém zrodu dostala do vínku péči o kulturní dědictví svého města, do něhož je v současnosti třeba počítat nejen takové skvosty jako hrad Špilberk, ale i památku UNESCO, vilu Tugendhat či Měnínskou bránu.
Muzeum města Brna sídlilo nejprve v (r. 1904)  historických prostorách bývalého domu moravských stavů (dnešní Nové radnice), na hrad Špilberk se přestěhovalo v roce 1960. Kromě expozic na Špilberku pod něj spadá také Měnínská bránamuzeem hraček a Vila Tugendhat.
 
Největším exponátem Muzea města Brna je pozdně barokní lékárna z kláštera brněnských alžbětinek. V expozici Od hradu k pevnosti můžete zase vidět nálezy z hradní studny a dozvědět se informace o kostře neznámého vojáka, nalezené při čištění studny. Jjedny z nejvzácnějších exponátů muzea naleznete v expozici Brno na Špilberku – jedná se o truhlice na moravské zemské desky, pocházející z 16. století a zdobené znaky předních moravských šlechtických rodů. Ve stejné expozici je možné vidět vystavené fragmenty Židovské brány, jež byla jedinou branou, kterou mohli ke vstupu do města používat židé.
 

Muzejní expozice na Špilberku

Od hradu k pevnosti – expozice se zaměřuje na stavební vývoj hradu, ukazuje změny od jeho vzniku do současné doby, prezentuje archeologické nálezy, zabývá se i problematikou hradní studny.
 
Žalář národů - expozice tematicky navazuje na kasematy, představuje hrad Špilberk jako pověstné vězení habsburské monarchie v 18. a 19. století, které bylo pověstné po celé Evropě.
 
Brno na Špilberku - historická expozice představující návštěvníkům na tisícovku originálních exponátů, je tematicky rozčleněna na osm okruhů, které přibližují významné momenty brněnské historie od první zmínky o městě z roku 1091 až po vznik tzv. Velkého Brna v roce 1919.
 
Od renesance po modernu – expozice výtvarného umění přibližuje veřejnosti výběr z nejvýznamnějších uměleckých sbírek muzea. Ve dvou samostatných okruzích, vymezených časovým rozpětím od roku 1570 do roku 1945, jsou prezentována díla umělců, jejichž život a tvorba jsou spjaty s městem Brnem.
 
Od moderny po současnost – nová stálá expozice na Špilberku mapuje výtvarnou situaci v brněnském prostředí v období od konce druhé světové války po současnost. Expozice je rozdělena do sedmi prostorů, z nichž každý je věnován určitému vývojovému období, záměrem byla snaha vystihnout vždy atmosféru doby i prostřednictvím rozdílných přístupů v instalaci. 
 
O nové Brno - jediná stálá expozice tohoto typu v České republice přibližuje prostřednictvím plánů, studií, fotografií, modelů, nábytku, tiskovin i prezentačních a animačních programů či filmových dokumentů moderní urbanismus, architekturu i dobové interiéry města s jeho atmosférou v letech 1919–1939.
 
Vulcanalia - expozice ukazuje ohňostrojné umění jako významný umělecký, společenský a komunikační prostředek. Velká část je věnována historii ohňostrůjství v Brně a přehlídce Ignis Brunensis.

Muzeum města Brna
Instituce byla oceněna v Národní soutěži muzeí Gloria musaealis:
2012 – II. místo v kategorii Muzejní publikace roku 2012 – za publikaci „Mies v Brně. Vila Tugendhat.“
2007 – II. místo v kategorii Muzejní výstava roku 2007 – za výstavu „Jiří Kroha (1893–1974) – architekt, malíř, designér, teoretik – v proměnách umění 20. století“
2007 – Cena Gloria musaealis v kategorii Muzejní publikace roku 2007 – za publikaci „Jiří Kroha (1893–1974) – architekt, malíř, designér, teoretik – v proměnách umění 20. století“2003 – II. místo v kategorii Muzejní publikace roku 2004 – Cena Českého výboru ICOM – za internetovou Encyklopedii dějin Brna (www.encyklopedie.brna.cz)
2004 – Cena „Pojďte s námi do muzea“ vyhlašovaná pod záštitou agentury CzechTourism – za akci „Psal se rok 1904…“
2003 – za publikaci „Římané a Germáni – nepřátelé, rivalové, sousedé“ a za publikaci „Jindřich Halabala a Spojené uměleckoprůmyslové závody v Brně“
2018 – II. místo v kategorii Muzejní publikace roku – za publikaci „Nový dům Brno 1928“

 

Tváře ze zapomnění

Začátkem roku 2018 Muzeum města Brna získalo do svých sbírek soubor skleněných fotografických negativů z první třetiny 20. století, nalezený na půdě domu Vlhká 19. Šťastnou náhodou objevené skleněné desky ležely desítky let skryté pod vrstvou prachu. Řadu z nich uvidíte na nové výstavě na Špilberku.
Brno, Jihomoravský kraj

Poklady z depozitářů

Město Brno už 130 let buduje svoji sbírku nejrůznějších exponátů. Od roku 1904 je její správou pověřeno městské muzeum. Z původních 373 předmětů se sbírka rozrostla na neuvěřitelných 206 589 kusů. V jubilejním roce se muzeum rozhodlo na výstavě ukázat šest "pokladů" s příběhy.
Brno, Jihomoravský kraj

Interaktivní procházka – S Mendelem za pokladem

Vydejte se po stopách Gregora Johanna Mendela v okolí brněnského hradu Špilberk a objevte poklad augustiniánského opatství! Hru můžete absolvovat kdykoli až do 31. prosince 2023. Průvodcem vám bude Mendelova příručka, kterou si zdarma stáhněte a na cestu vytiskněte. S sebou si vezměte tužku.
Brno-střed, Jihomoravský kraj

Evropský strom roku

Během února volí Evropané nejzajímavější strom starého kontinentu v anketě Evropský strom roku. V online hlasování lze nyní volit z 16 finalistů. České barvy reprezentuje Hrušeň hnilička z Drásova u Příbrami. Podpořit v soutěži však můžet stromy dva.
Brno, Jihomoravský kraj

Hrad a pevnost Špilberk v Brně

Hrad Špilberk vytváří už více než sedm staletí výraznou dominantu města Brna, kterému v minulosti poskytoval ochranu a pocit bezpečí. Kasematy patří ke stavebním kuriozitám hradu Špilberku a představují jednu z nejnavštěvovanějších turistických atraktivit v Brně.
Brno-střed, Jihomoravský kraj

Expozice barokní lékárna na Špilberku

Původní, pozdně barokní mobiliář lékárny z kláštera brněnských alžbětinek uvidíte v expozici Muzea města Brna na Špilberku.
Brno, Jihomoravský kraj

Chrám kamene – lapidárium Muzea města Brna v opravených vodojemech na hradě Špilberku

Uvnitř východního barokního opevnění Špilberku se ukrývají unikátní prostory. Jedná se o bývalé vodojemy, které se proměnily na Lapidárium Muzea města Brna. Více než tři desítky kamenných exponátů zahrnují fragmenty gotických staveb, boží muka nebo starobylé náhrobky.
Brno, Jihomoravský kraj

Rozhledna na hradě Špilberk

Nejkrásnější výhled na město Brno se lidem nabízí ze Špilberku, ovšem s jednou nevýhodou – není vidět samotný hrad.
Brno, Jihomoravský kraj

Ubytování a restaurace v okolí

Hradní vinárna na Špilberku

Exkluzivní vinný restaurant v prostorách středověkého hradu, kde každý pátek a sobotu večer hraje moravská cimbálová hudba. Ve sklepích z 13. století (v nejstarší dochované části hradu Špilberk) je vinotéka s více než třemi sty druhy vín.
Brno, Jihomoravský kraj

Babinský bistro

Bistro na Špilberku nabízí posezení v krásném prostředí hradu. Denně nabízí čerstvě pečený kváskový chleba a domácí paštiky,
Brno, Jihomoravský kraj

Petit Cru Wine bar & shop v Brně

Petit Cru je wine bar, tedy bar, kde můžete denně ochutnat až 40 různých vín z celého světa, a to i po skleničce.
Brno, Jihomoravský kraj

Vinárna Garage Wine v Brně

V Garage Wine můžete očekávat vynikající víno v originálních skleničkách z foukaného skla
Brno, Jihomoravský kraj