Úvod > Co chcete dělat? > Muzeum hlavního města Prahy: hlavní budova uzavřena z důvodu rekonstrukce
Muzeum hlavního města Prahy: hlavní budova uzavřena z důvodu rekonstrukce
"> "> "> "> "> "> "> "> "> "> Pokud chcete videt širší okolí, prejdete na hapticke.mapy.cz
Přidat foto
Kultura

Muzeum hlavního města Prahy: hlavní budova uzavřena z důvodu rekonstrukce

Muzeum hlavního města Prahy je od června 2020 do podzimu 2022 uzavřeno z důvodu generální rekonstrukce objektu. Po 120 letech fungování muzea je nezbytné komplexně obnovit interiéry, a to i s technickým a bezpečnostním zařízením. Ostatní budovy muzea jsou pro veřejnost otevřeny.

V depozitářích Muzea hlavního města Prahy je uloženo velké bohatství sbírkových předmětů, dokumentujících dějiny hlavního města. Počet jednotlivých kusů z oborů historie, historie umění a archeologie dnes přesahuje číslo jeden milion.


Stálé expozice: 

 • Praha v pravěku – dějiny města a jeho obyvatel od pravěku do r. 1784.
 • Středověká Praha – expozice je věnována vzniku Pražského hradu, Vyšehradu a rozšířených osídlení pražské aglomerace v 9. – 12. Století.
 • Barokní Praha – expozice řady uměleckých skvostů i dokladů života obyvatel Prahy.
 • Langweilův model Prahy – model z let 1826 – 1834 ručně vyrobený z papírové lepenky.
 • 3D kino – virtuální průlet Langweilovům modelem Prahy  – Otevřeno: úterý – neděle každou půlhodinu od 9:30 do 17:30 hodin, vstup: základní 30 Kč, snížený 15 Kč.
 • Muzeum pro děti – expozice slouží jako herna pro děti.
 • Slabikář návštěvníků památek – hmatová expozice pro vidomé i nevidomé návštěvníky věnovaná románskému slohu a gotice.
 

Více než 2000 budov je na barevném modelu zachyceno v měřítku 1:480, se všemi detaily výzdoby fasád i podrobnostmi dvorů, zahrad a hospodářské zástavby nitra domovních parcel a přilehlých pozemků. Pro mnoho zbořených historických budov je Langweilův model Prahy jediným svědkem jejich podoby.

Archeologické sbírky, získané převážně z vlastních archeologických výzkumů muzea, tvoří početně nejrozsáhlejší celek muzea. Cenné jsou zejména sbírky z oblasti užitého umění. Rozsáhlá a kvalitní je sbírka grafiky, v níž nejhodnotnější část tvoří veduty, tj. pohledy na Prahu, její části, náměstí, jednotlivé ulice, významné stavby nebo na vznikající předměstské obce a přírodní okolí za městskou barokní fortifikací. Sbírka tak dokumentuje proměny města a jeho okolí od konce 15. až do 20. století, přičemž největší část těchto vedut pochází z 19. století. Součástí muzejních fondů jsou i další sbírky. Patří k nim sbírky obrazů, plastiky a medailí a kolekce terčů pražských ostrostřelců. Z historických sbírek je počtem položek nejbohatší sbírka tisků, shromažďující převážně letáky, vyhlášky, plakáty, reklamní prospekty, svaté obrázky a další tiskoviny nejrůznějšího druhu. Proměny města a života v jeho ulicích od druhé poloviny 19. století sledují nejpřesvědčivěji sbírky fotografií a negativů.

Hlavní budova muzea je architektonickým objektem zapsaným v seznamu kulturních památek České republiky. Byla postavena přímo pro Museum královského hlavního města Prahy v letech 1896 až 1898 v novorenesančním slohu podle návrhů architekta Antonína Balšánka.

Muzeum nabízí také doprovodné programy pro veřejnost a školy.

Programy pro veřejnost:

 • Interaktivní programy a tvořivé dílny vždy zaměřené tematicky na roční období nebo svátky
 • Komentované prohlídky expozic Praha v pravěku a Středověká Praha
 • Vycházky s poznáváním staré Prahy
 • Haptická výstava věnovaná architektonickým památkám

Programy pro školy:

 • Interaktivní programy a tvořivé dílny zaměřené na historii Prahy a rozvíjení schopností dětí
 • Multikulturní programy, které seznamují děti s cizími zeměmi, národy a jejich zvyky
 • Haptický výstava věnovaná architektonickým památkám
 • Komentované prohlídky
 • Archeologické programy
 • Muzeum pro děti s hernou
 • Procházky Prahou
 • Materiály pro učitele a lektory


Muzeum také nabízí přednáškové cykly a pro členy Klubu přátel muzea je připraven program komentovaných prohlídek muzea a dalších akcí v rámci Muzea hlavního města Prahy.

Muzeum hlavního města Prahy
Instituce byla oceněna v Národní soutěži muzeí Gloria musaealis:
2017 – Zvláštní cena v kategorii Muzejní výstava roku 2017 – za stálou expozici „Praha Karla IV.: Středověké město“
2015 – Cena Gloria musaealis v kategorii Muzejní publikace roku 2015 – za publikaci „Hroby barbarů v Praze-Zličíně. Svět živých a mrtvých doby stěhování národů.“
2010 – Cena Českého výboru ICOM – za výstavu „Královský sňatek, Eliška Přemyslovna a Jan Lucemburský 1310“2005 – II. místo v kategorii Muzejní publikace roku 2005 – za publikaci „Zaniklé Podskalí – Vory a lodě na Vltavě“
2009 – III. místo v kategorii Muzejní počin roku 2009 – za projekt „Výstavba a zprovoznění depozitáře E Muzea hl. m. Prahy“
2008 – Zvláštní cena udělená na návrh čestného výboru soutěže v kategorii Muzejní počin roku 2008 – za projekt „Digitalizace Langweilova modelu Prahy“
2007 – II. místo v kategorii Muzejní publikace roku 2007 – za publikaci „Smíchov – město za Újezdskou branou“

Zobrazit více