!

Upozornění: Vzhledem k aktuálním vládním opatřením jsou akce a provoz turistických cílů výrazně omezeny. Doporučujeme před vlastní návštěvou ověření u organizátora.

Úvod > Česká nej > UNESCO > Historické centrum Českého Krumlova
Historické centrum Českého Krumlova
"> "> "> "> "> "> "> "> "> "> "> ">
+ Přidat foto
UNESCO

Historické centrum Českého Krumlova

Symbolem jihočeského města na řece Vltavě je hrad a zámek, který je společně s historickým centrem zapsán na seznamu UNESCO. Nejcennější součástí areálu je zámecké barokní divadlo s téměř kompletním vybavením dekorací, kostýmů a rekvizit. Nevšední je i prohlídka pěti nádvoří a zahrady.
Romantiky, milovníky historie a vůbec všeho krásného musí Český Krumlov uchvátit. Na ostrohu nad řekou Vltavou se vypíná hrad a zámek obklopený zahradami, křivolaké uličky s gotickými, renesančními a barokními domy lákají k stálému objevování a místo na seznamu UNESCO toho nabízí ještě mnohem víc – třeba prohlídku grafitového dolu, unikátního muzea fotografie nebo známé výstavní centrum.

Zásadní dominantu města pak tvoří chrám svatého Víta, což je dodnes ceněné dílo jihočeské gotiky. Krumlovské barokní divadlo je navíc vcelku ojedinělou ukázkou vyspělé barokní divadelní scény. Skvěle zachovaný divadelní fond tvoří nejen předmětné reálie, ale také písemná dokumentace.

Jako přirozené centrum ovšem Český Krumlov nežije jen historií, jež je v podobě starobylých památek přítomna doslova na každém kroku, ale postupem času se změnil i na město kultury, umění a netradičních zážitků. V podstatě v každém ročním období se můžete těšit na pestré menu kulturních akcí. Zajímavá může být návštěva muzeí a galerií, pro zájemce je ve městě celá řada koncertů a posedět se dá i ve stylových hospůdkách.


Český Krumlov na Seznamu světového dědictví UNESCO

Historické jádro města bylo na Seznam světového dědictví zapsáno v roce 1992 v rozsahu městské památkové rezervace. Centrum s početným souborem významných architektonických památek vytváří z Českého Krumlova mimořádně hodnotný, intaktně dochovaný celek středověkého rezidenčního města, které se rozvíjelo od 13. století podél meandrů řeky Vltavy ve vazbě na nejmocnější český panský rod Rožmberků.

Město si uchovalo původní urbanistickou strukturu a je pozoruhodné velkým množstvím dochovaných pozdně gotických, renesančních a barokních měšťanských domů. Jeho hodnotu podtrhuje mimořádně dramatická terénní situace, skladba architektonických dominant a nenarušená vazba na okolní krajinu. Gotický hrad vybudovaný na protáhlém skalním ostrohu nad řekou byl velkoryse renesančně přestavěn na zámeckou rezidenci, jež byla dotvořena v barokním období. Půdorysná dispozice, hmotová skladba i historické interiéry, architektonické detaily, stejně jako rozsáhlé zahrady představují stavební vývoj od 13. do 19. století.
 

Areál hradu a zámku v Českém Krumlově

Státní hrad a zámek je jedním z nejrozsáhlejších památkových areálů na území České republiky. Je také významnou částí městské památkové rezervace, neboť tvoří téměř 40 procent její rozlohy. Zámek je díky své vyvýšené poloze na skalní ostrožně výraznou dominantou historického jádra. Spolu s gotickým farním kostelem sv. Víta byl prohlášen národní kulturní památkou a je nepochybně jedním z nejcennějších objektů ve městě. Od městské části Latrán směrem vzhůru po skalním hřbetu se rozkládá 5 nádvoří s celkovým počtem 41 budov.

V podélné ose navazuje západním směrem zámecká zahrada o výměře 10 ha, na kterou z jižní strany navazuje zásobní zahrada o ploše cca 3 ha. V souboru staveb jsou zastoupeny obytné a reprezentativní hradní a zámecké budovy, objekty hospodářsko- technického charakteru i obytné a měšťanské domy.
 

Městská část Vnitřní město

Vnitřní město je centrální městská část se spolu přiléhajícím Ostrovem, kterou zcela obklopuje meandr řeky Vltavy. Spojení s ostatními městskými částmi zajišťují tři mosty – Lazebnický most, most Dr. Edvarda Beneše, most Na Horní bráně; a tzv. Jelení lávka. Systém ulic s pravidelným náměstím je téměř nezměněn od doby svého založení. Nalezneme zde velký počet zachovalých městských domů – gotických, renesančních a v menší míře i barokních.
 

K nejzajímavějším památkám patří:

Radnice – renesanční stavba ze 2. poloviny 16. století
Kašna s morovým sloupem – původně morový sloup z roku 1716 s přistavěnou kašnou z 19. století
Kaplanka – pozdně gotický dům s raně renesančními prvky
Kostel sv. Víta – gotický trojlodní kostel z let 1408–1439
Krčínův dům – stavba s renesanční fasádou ze 16. století, tradičně spojována s osobou Jakuba Krčína z Jelčan a Sedlčan
Vlašský dvůr – gotická stavba s renesanční výzdobou a fasádou, jež v minulosti patřila Jakubu Krčínovi
Jezuitská kolej– čtyřkřídlá renesanční budova z let 1586–1588 vystavěná z příkazu Viléma z Rožmberka
Široká ulice – nejširší městská ulice v minulosti využívaná k trhům
 

Městská část Latrán

Latrán, kdysi samostatné město, je další historická čtvrť za řekou, severně od Vnitřního města, v podhradí zámku, ke kterému ve středověku správně náležela. S Vnitřním městem je spojen dřevěným Lazebnickým mostem a i zde nalezneme velké množství menších gotických domů. Při čtvrti leží i bývalá městská část tzv. Neustadt, dnes ulice – Nové Město, kde bylo archeologickými výzkumy prokázáno nejstarší lidské osídlení ve městě z 5. tisíciletí před naším letopočtem.
 

K nejzajímavějším památkám patří:

Budějovická brána – nejmladší a zároveň jediná dochovaná brána z původního středověkého městského opevnění. Byla zbudována nákladem Petra Voka z Rožmberka v letech 1598–1602.
Kostel sv. Jošta – je původně gotický kostel z období kolem roku 1330 založený Petrem I. z Rožmberka, za Petra Voka z Rožmberka byl v letech 1594–1599 renesančně přestavěn a věnován krumlovským protestantům. V roce 1787 byl za josefinských reforem zrušen. Od 20. století je využívaný jako obytný dům. V budově dnes sídlí muzeum marionet.
Zámecký pivovar – dříve Schwarzenberský pivovar, dnes Pivovar Eggenberg
Minoritský klášter (Kláštery) – dnes klášter Řádu Křížovníků s červenou hvězdou. Unikátní trojklášteří, které zaujímá hned druhé místo co do rozlohy po krumlovském zámku, bylo založeno v polovině 14. století držiteli jihočeského panství – Rožmberky.
 

Městská část Plešivec

Plešivec je část města ležící jižně od historického jádra na levém břehu Vltavy. Skládá se z historického předměstí, které přiléhá k jižnímu okraji historického jádra města, a stejnojmenného sídliště. Zachovala se zde řada cenných domů počínaje renesančními.
 

K nejzajímavějším památkám patří:

Synagoga – první železobetonová konstrukce v Rakousku-Uhersku; s osmibokou věží a střídmým užitím novorománských prvků byla postavena v roce 1909 místní Židovskou obcí.
Plešivecké náměstí – velké množství renesančních domů.
Fotoateliér Josefa Seidela – jeden z mála dochovaných a funkčních historických foto-ateliérů v Evropě, který najdeme v rodinném domě z roku 1905 s původním vybavením.
Naposledy změněno: 11. 8. 2020
Bývalý pivovar Eggenberg v Českém Krumlově

Bývalý pivovar Eggenberg v Českém Krumlově

Tradice vaření piva v Českém Krumlově sahá k samým počátkům města.

Historický pivovar Český Krumlov

Historický pivovar Český Krumlov

Českokrumlovský pivovar připravuje pravidelné prohlídky svého zákulisí. Seznámíte se zde s tajemstvím výroby zlatého moku, který můžete i ochutnat. Tradice vaření piva ve městě sahá do roku 1560.

Nechte se okouzlit atmosférou nejkrásnějších adventních trhů v Česku

Nechte se okouzlit atmosférou nejkrásnějších adventních trhů v Česku

Čas adventu má dnes většina z nás spojený s rozzářenými ulicemi, slavnostní výzdobou a veselým shonem na vánočních trzích. Pokud si i letos chystáte užít onu magickou atmosféru adventních trhů, poradíme vám, kam se vypravit za nejlepším punčem, bohatým kulturním programem anebo Ježíškovou poštou.

Hradní muzeum v Českém Krumlově je otevřeno i během zimních měsíců

Hradní muzeum v Českém Krumlově je otevřeno i během zimních měsíců

Vydejte se na putování časem! Hradní muzeum v Českém Krumlově vás zavede do dob pánů z Krumlova, Rožmberků a dalších významných šlechticů, kteří v průběhu staletí sídlili v Českém Krumlově a měnili jeho tvář. K vidění je množství cenných exponátů ze zámeckých depozitářů, v kinematografu pak můžete shlédnout filmy z počátku 20. století. Expozice Hradního muzea má, na rozdíl od standardních muzeí, charakter historické muzejní instalace 19. století.

Český Krumlov divadelní

Český Krumlov divadelní

Český Krumlov patří mezi nejkrásnější města České republiky a jeho úzké středověké uličky s nádhernými fasádami renesančních domů a paláců mají vpravdě magickou atmosféru. Právě na zdejším hradu a zámku ale najdete skutečnou divadelní scénu – a protože jste v Krumlově, není to rozhodně divadlo obyčejné.

Kláštery Český Krumlov - moderní kulturně vzdělávací centrum

Kláštery Český Krumlov - moderní kulturně vzdělávací centrum

Nově zrekonstruovaným areálem klášterů získává město Český Krumlov moderní kulturně vzdělávací centrum a veřejnosti se zpřístupňuje unikátní kulturní dědictví v samotném historickém jádru města.

Kláštery Český Krumlov

Kláštery Český Krumlov

Komplex klášterních budov je druhým nejrozsáhlejším areálem v historickém centru Českého Krumlova. Dvojí konvent bratří a sester řádu sv. Františka byl založen v polovině 14. století rodem Rožmberků a od té doby prošel mnoha proměnami, tou poslední v letech 2014 - 2015.

Hotel Krčínův dům v Českém Krumlově

Hotel Krčínův dům v Českém Krumlově

Hotel, pojmenovaný podle významného českého rybníkáře a regenta Jakuba Krčína z Jelčan a Sedlčan, se nachází přímo v historickém centru Českého Krumlova jen pár minut chůze od centrálního náměstí a českokrumlovského zámku.

Bývalý kostel sv. Jošta v Českém Krumlově

Bývalý kostel sv. Jošta v Českém Krumlově

Opravená věž bývalého kostela sv. Jošta neodmyslitelně dotváří panorama Českého Krumlova. Původní kapli nebo kostelík v těchto místech založil před rokem 1334 Petr I. z Rožmberka jako součást rožmberského panského špitálu.

Zámecká zahrada v Českém Krumlově

Zámecká zahrada v Českém Krumlově

Českokrumlovská zámecká zahrada prošla od svého založení ke konci 17. století složitým vývojem, který věrně odrážel dobový stylový vývoj zahradního umění. Zahrada vznikla na raně barokním kompozičním schématu, později se v její podobě projevil duch vídeňského rokoka.

Kostel sv. Víta v Českém Krumlově

Kostel sv. Víta v Českém Krumlově

Římskokatolický kostel sv. Víta v Českém Krumlově je vedle zámku druhou architektonickou dominantou města. Kostel dal na místě starší stavby vybudovat v době po roce 1400 krumlovský farář Hostislav z Bílska.

Grafitový důl pod Českým Krumlovem

Grafitový důl pod Českým Krumlovem

Prohlídka grafitového dolu v hloubce 70 m pod povrchem nabízí ukázku těžby i svezení důlním vláčkem. Před tím, než se vydáte na samotnou prohlídku, vás vybaví speciálním oblečením, jehož součástí je i důlní lampa. Následně vás do podzemí zaveze důlní vlak, kterým dříve jezdili horníci na šichtu.

Otáčivé hlediště Český Krumlov - světový unikát

Otáčivé hlediště Český Krumlov - světový unikát

Otáčivé hlediště v zahradě Státního hradu a zámku Český Krumlov je otevřená divadelní scéna Jihočeského divadla v Českých Budějovicích, která pochází z roku 1958. Kouzlo scéně otáčivého hlediště dodává také okolní prostředí, které tvoří především zahrada a letohrádek zvaný Bellarie.

Hrad a zámek Český Krumlov - prohlídka perly UNESCO

Hrad a zámek Český Krumlov - prohlídka perly UNESCO

Státní hrad a zámek Český Krumlov je významným a velmi vyhledávaným turistickým místem. Veřejnosti je otevřen od dubna do října. Celý areál hradu a zámku je průchozí, veřejnosti přístupný a v sezóně, zvláště v podvečer, je nevšedním zážitkem procházka jednotlivými nádvořími.

Museum Fotoateliér Seidel v Českém Krumlově

Museum Fotoateliér Seidel v Českém Krumlově

Jedinečné místo, kde v 19. století vznikla tradice fotografie, místo, kde se zastavil čas. Odborníci i laici se mohou seznámit s unikátním fotografickým dílem Josefa Seidla a jeho syna Františka, které čítá téměř 140 tisíc skleněných desek i celuloidových negativů.

Náměstí Svornosti v Českém Krumlově

Náměstí Svornosti v Českém Krumlově

Centrum Starého Města je vymezeno náměstím Svornosti, s radnicí 16. století a s Mariánským morovým sloupem z roku 1716. Několik budov na náměstí má cenné štuky a malované dekorace.

Letohrádek Bellarie v českokrumlovské zámecké zahradě

Letohrádek Bellarie v českokrumlovské zámecké zahradě

Letohrádek Bellarie v zámecké zahradě v Českém Krumlově je vzácně dochovaná rokoková zahradní stavba, jediná svého druhu v České republice. Vzorem pro protáhlý osmiboký objekt letohrádku byl zřejmě palác Evžena Savojského Horní Belveder.

Zámecké barokní divadlo v Českém Krumlově - nejstarší barokní divadlo na světě

Zámecké barokní divadlo v Českém Krumlově - nejstarší barokní divadlo na světě

Unikátní barokní divadlo je situováno na zámku v samém historickém jádru města Český Krumlov, které je národní kulturní památkou a památkou seznamu UNESCO. Na celém světě jsou zachována jen čtyři divadla z 18. století se zachovanými dekoracemi a mašinerií, to českokrumlovské je však nejstarší.

Medvědárium Český Krumlov

Medvědárium Český Krumlov

Na českokrumlovském zámku láká návštěvníky kromě samotného zámku také pohled na medvěda hnědého, který je na zámku chován již od doby Rožmberků. Místní medvědárium nejvíce přitahuje malé návštěvníky zámku.

Hradní muzeum v areálu Hradu a zámku v Českém Krumlově

Hradní muzeum v areálu Hradu a zámku v Českém Krumlově

Hradní muzeum v areálu českokrumlovského hradu a zámku je nejstarší dochovanou částí českokrumlovské rezidence. Představuje exponáty ze zámeckých depozitářů a připomíná nejvýznamnější události, vztahující se k rožmberským, eggenberským a schwarzenberským vlastníkům krumlovského panství.

Krčma U dwau Maryí  v Českém Krumlově - ochutnejte, co jídávali naši předkové

Krčma U dwau Maryí v Českém Krumlově - ochutnejte, co jídávali naši předkové

Procházka po Českém Krumlově je sama o sobě zážitkem. Krčma U dwau Maryí nabízí neobvyklý gastronomický zážitek – chuťový návrat o několik století zpátky. Při přípravě jedinečných jídel tu pracují se surovinami jimiž se živili naši předkové.

Regionální muzeum v Českém Krumlově

Regionální muzeum v Českém Krumlově

Bohaté archeologické, umělecké, řemeslné, etnografické a umělecko-průmyslové sbírky dokumentují historii města Českého Krumlova.

Český Krumlov: tradiční české Vánoce pod zámkem UNESCO

Český Krumlov: tradiční české Vánoce pod zámkem UNESCO

Lákají vás české tradice a rádi navštěvujete tradiční předvánoční trhy? Přijeďte si vychutnat adventní atmosféru do Českého Krumlova, perly mezi českými městy. Kromě vánočních trhů můžete navštívit třeba Hradní muzeum, zámeckou věž, Muzeum historických motocyklů nebo Muzeum voskových figurín.

Synagoga v Českém Krumlově

Synagoga v Českém Krumlově

Synagoga v Českém Krumlově je jedna z mála staveb tohoto typu, která přečkala období světových válek i totalitního režimu bez větší úhony. Je vnímána jako fenomén sloužící k porozumění historie prostředí.

Egon Schiele Art Centrum - mezinárodní kulturní centrum v Českém Krumlově

Egon Schiele Art Centrum - mezinárodní kulturní centrum v Českém Krumlově

Vedle dokumentace o životě a díle Egona Schieleho a celoroční výstavy jeho prací nabízí Egon Schiele Art Centrum na ploše 4 000 m² výměnné výstavy klasického a současného umění 20. století.

Zážitkové prohlídky Českého Krumlova

Zážitkové prohlídky Českého Krumlova

Historické centrum města Český Krumlov si díky své nedotčené starobylosti uchovalo svůj jedinečný Genius Loci – duch místa. Jeho staleté domy a ulice v sobě dodnes skrývají své četné tajemné příběhy a tajuplná poselství. Přijďte je prozkoumat také vy na našich zážitkových prohlídkách.

Projděte se Českým Krumlovem - perlou UNESCO

Projděte se Českým Krumlovem - perlou UNESCO

Neexistuje lepší místo pro vychutnání magické atmosféry, než jihočeský Český Krumlov. V historickém centru Českého Krumlova, obkrouženém smyčkou řeky Vltavy, na vás čeká spleť úzkých křivolakých uliček, náměstíček a tajemných zákoutí. Není divu, že tohle město má své čestné místo mezi památkami UNESCO.

Prohlídky města Český Krumlov s průvodcem nebo audioguide

Prohlídky města Český Krumlov s průvodcem nebo audioguide

Toužíte objevit kouzlo historického centra Českého Krumlova? Kvalifikovaní průvodci vás provedou romantickými ulicemi a přiblíží vám nejen zajímavé dějiny, ale i pozoruhodnou současnost. Nechcete se tísnit ve skupince s ostatními turisty? Vychutnat si krásy města nezávisle vám umožní audioguide.

Plášťový most v Českém Krumlově

Plášťový most v Českém Krumlově

Krásný Plášťový most tvoří monumentální arkádová konstrukce, na níž spočívá vozovka a dvě patra krytých chodeb. Ty spojují zámecké interiéry s barokním divadlem a zámeckou zahradou. Barokní podoba mostu, tak, jak jej známe dnes, byla dokončena v roce 1777.

Latrán v Českém Krumlově

Latrán v Českém Krumlově

Latrán je jedna z historických částí města Český Krumlov a nachází se v severovýchodní části města.

Hotel Latrán v Českém Krumlově

Hotel Latrán v Českém Krumlově

Hotel Latrán nabízí nevšední ubytování v klidné části Českého Krumlova a přitom v blízkosti českokrumlovského zámku. Objekt je složen ze dvou někdejších měšťanských domů, jejichž historie sahá zřejmě do 15. století.

Festival barokních umění potěší milovníky opery v Českém Krumlově

Festival barokních umění potěší milovníky opery v Českém Krumlově

Předposlední zářijový víkend 20. – 22. 9. 2019 se na zámku v Českém Krumlově ponese v duchu Festivalu barokních umění. Organizátoři festivalu si kladou za cíl oživit historické prostory města Český Krumlov různými uměleckými formami baroka, a to v období ke konci letní hudební festivalové sezóny v Českém Krumlově - v měsíci září. Dramaturgie festivalu klade hlavní důraz na propojení autentického historického prostoru s adekvátním druhem dobového umění (chrámová hudba v zámecké kapli nebo v klášterním kostele, barokní tanec v Maškarním sále, koncerty komorní hudby v Zrcadlovém sále či letohrádku Bellarie).

Renesanční radnice v Českém Krumlově

Renesanční radnice v Českém Krumlově

Radnici najdete v Českém Krumlově na náměstí Svornosti. Jedná se o renesanční budovu ze druhé poloviny 16. století, kterou zdobí znaky města, Českého království a rodové znaky Eggenberků a Schwarzenberků.

Deset tipů kam do divadel na hradech a zámcích

Deset tipů kam do divadel na hradech a zámcích

Dlouhé a teplé letní večery přejí divadelním představením pod širým nebem, ale právě během léta ožívají i divadla na hradech a zámcích. Na portálu Kudy z nudy najdete takových zajímavých scén hned několik, od starých a velmi vzácných až po nově vzniklé amfiteátry, zasazené v parcích a zahradách.

Deset hradů, zámků a klášterů kolem Vltavy

Deset hradů, zámků a klášterů kolem Vltavy

Jižní Čechy nabízejí k obdivu pomyslnou šňůru, jenž tvoří řeka Vltava, na které jsou navlečené jako zářivé perly nejkrásnější historické památky - hrady, zámky i kláštery. V létě vás tu čekají spousty zážitků, prohlídky, výstavy, koncerty a další kratochvíle.

Nejnavštěvovanější místa v kategorii Hrady a zámky: Pražský hrad, Český Krumlov a Lednice

Nejnavštěvovanější místa v kategorii Hrady a zámky: Pražský hrad, Český Krumlov a Lednice

Které hrady a zámky loni přilákaly nejvíc návštěvníků? Prvenství v této kategorii a zároveň titul nejnavštěvovanějšího místa České republiky patří Pražskému hradu. Na dalších místech se umístil hrad a zámek Český Krumlov a novogotický zámek Lednice.

Červená brána v Českém Krumlově

Červená brána v Českém Krumlově

Červená brána se nachází při vstupu na I. nádvoří zámku Český Krumlov. Jedná se o dvoukřídlá dřevěná vrata se znakem rodu Schwarzenberků.

Budějovická brána v Českém Krumlově

Budějovická brána v Českém Krumlově

Budějovická brána je nejmladší a zároveň jedinou dochovanou městskou branou z původních devíti. Byla vybudována z popudu Petra Voka z Rožmberka stavitelem Dominikem Comettou v letech 1598 až 1602 a chránila Latrán ze severu.

Nejnavštěvovanější místa Jihočeského kraje: Český Krumlov, Stezka korunami stromů na Lipně a zámek Hluboká

Nejnavštěvovanější místa Jihočeského kraje: Český Krumlov, Stezka korunami stromů na Lipně a zámek Hluboká

V první desítce nejnavštěvovanějších míst Jihočeského kraje najdete vše, co je pro jižní Čechy typické: hrady i zámky, muzea, přírodní památky, zoo a rozhledny. První tři příčky patří hradu a zámku Český Krumlov, Stezce korunami stromů v Lipně nad Vltavou a zámku Hluboká.

Objevte čtrnáct českých památek UNESCO!

Objevte čtrnáct českých památek UNESCO!

Znáte všechny památky, které jsou za Českou republiku zapsané na Seznam světového dědictví UNESCO? Máme teď na mysli památky „hmotné podstaty“, tedy hrady, zámky, města, ale i kulturní krajiny. Nejnovějšími přírůstky, které české dědictví UNESCO rozšířily loni (2019), jsou Hornický region Erzgebirge/Krušnohoří a Národní hřebčín Kladruby nad Labem. Mimo nich je na Seznamu Český Krumlov, Telč, Praha - centrum a Průhonický park, Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře, Kutná Hora, Lednicko-valtický areál, Holašovice, zahrady a zámek v Kroměříži, zámek Litomyšl, brněnská Vila Tugendhat, Sloup Nejsvětější Trojice v Olomouci a v Třebíči židovská čtvrť a bazilika. Další kapitolou světového dědictví jsou „památky nehmotné“ – k nim se za Česko řadí tanec slovácký verbuňk, tradice sokolnictví, masopust, jízda králů, loutkářství a modrotisk.

50 tipů na nejnavštěvovanější místa v Česku

50 tipů na nejnavštěvovanější místa v Česku

Odhadnete, která místa v České republice si turisté nejvíce oblíbili? Nejnavštěvovanějším turistickým místem byl v roce 2019 již tradičně Pražský hrad, mezi nejlepší se však dostal například i Aqualand Moravia, Zoo Ostrava, Kostnice v Kutné Hoře nebo Soutěsky Kamenice. Celkově je přehled top aktivit velmi rozmanitý a lze v něm najít širokou škálu cílů z celé ČR.

Slavnosti pětilisté růže rozzáří o víkendu Český Krumlov

Slavnosti pětilisté růže rozzáří o víkendu Český Krumlov

Vydejte se do časů rytířských turnajů, krásných dam a hrdinských skutků. Městská historická slavnost z období panování posledních Rožmberků si letos připomene Renesanční kratochvíle, aneb setkání na Krumlově v létě L.P. 1589. Historický program na deseti scénách v centru města nabídne to nejlepší z historické hudby, divadla, šermu a tance nejenom z období gotiky a renesance, součástí programu budou také kejklířská a ohňová vystoupení, dobové hry pro malé i velké návštěvníky, dobové trhy na zámku a ve městě a samozřejmě i nabídka historické krmě. Slavnosti pětilisté růže ovládnou Český Krumlov od pátku 21. do neděle 23. června 2019.

Český Krumlov láká na kouzelné slavnosti

Český Krumlov láká na kouzelné slavnosti

Pohádkově krásné prostředí středověkého města a magie prvomájové noci - dějiště oslav měsíce lásky je připraveno. Od soboty 27. dubna do středy 1. května nabídne Český Krumlov tradiční oslavy příchodu jara - promění se v Kouzelný Krumlov. Nebude chybět čarodějnický rej, stavění májky, hudební produkce či lampionový průvod. První máj poté nabídne volně přístupné výstavy a expozice v rámci Dne otevřených muzeí a galerií nebo prohlídky města s průvodcem či komentované prohlídky bylinkové zahrady.

Kláštery v Českém Krumlově zvou o Velikonocích na speciální prohlídky, řemesla i jarmark

Kláštery v Českém Krumlově zvou o Velikonocích na speciální prohlídky, řemesla i jarmark

Unikátní komplex klášterů v Českém Krumlově se na Velikonoce, od 19. do 21. dubna 2019, stane dějištěm bohatého programu pro děti i dospělé. Těšit se můžete na speciální prohlídky, lidová řemesla, tvoření i pohádky.

Když milujete jižní Čechy: pivo, Hluboká, Český Krumlov a další lákadla

Když milujete jižní Čechy: pivo, Hluboká, Český Krumlov a další lákadla

Kouzelná městečka, pivovary i útulné hospůdky, zoologické zahrady a domácí i exotická zvířata, fantastické výhledy i hrady a zámky, které se rozhodně neukládají k zimnímu spánku: to všechno nabízejí jižní Čechy. Kam se můžete vypravit za těmi nejlepšími zážitky? A kde objevíte i méně známé jihočeské památky?

Český Krumlov ovládne Masopust

Český Krumlov ovládne Masopust

Ve dnech 22. až 25. února 2020 ovládne Český Krumlov masopustní rej. Veselí si můžete do sytosti užívat po celé čtyři dny. Čeká na vás masopustní zábava, dobré jídlo a pití, ale i skvělá podívaná na pestrobarevné procesí masek a mnoho dalšího.

Nejvíce turistů v roce 2019 zamířilo na zámky Lednice, Český Krumlov a Hluboká

Nejvíce turistů v roce 2019 zamířilo na zámky Lednice, Český Krumlov a Hluboká

Na hrady a zámky ve správě Národního památkového ústavu (NPÚ) v loňském roce dorazilo přes 5 milionů návštěvníků. Největšímu zájmu turistů se v roce 2019 těšil jihomoravský zámek Lednice, kam zamířilo téměř 389 tisíc lidí. Po něm následuje hrad a zámek Český Krumlov a zámek Hluboká nad Vltavou.

Sedm památek UNESCO, kde mají otevřeno a kam se vyplatí jet i v zimě

Sedm památek UNESCO, kde mají otevřeno a kam se vyplatí jet i v zimě

Na zimu zavírá řada památek, ale naštěstí české zápisy historických center několika měst na Seznam UNESCO nabízejí i v zimě docela zajímavou přehlídku galerií, muzeí, výstav a akcí. Zimní výlety se navíc obejdou bez sezonních tlačenic a front. Kde tedy nezůstanete stát před zavřenými dveřmi?

Užijte si léto v příjemném prostředí historických klášterů v Českém Krumlově

Užijte si léto v příjemném prostředí historických klášterů v Českém Krumlově

Kláštery Český Krumlov nabízejí atraktivní zážitky po celý rok, ovšem během horkých letních dnů k návštěvě navíc láká zdejší příjemný stín a chladivé klima ve starobylých zdech. Užihete si zde pohostinnost zdejších zahrad, krásné výstavy, řemeslné dílny a děti potěší hrané pohádky. V sobotu 21. června vás zde navíc čeká klášterní jarmark.

Hrady pánů erbů růže aneb křížem krážem po jihu Čech

Hrady pánů erbů růže aneb křížem krážem po jihu Čech

Na několika jihočeských hradech a zámcích visí na stěnách vyobrazení Dělení růží od Antonína Streera. Dílo namalované v roce 1742 vyobrazuje událost, od níž už tehdy uplynulo zhruba pět set let a proměnila dějiny jižních Čech na dlouhá staletí. Víte, kde hledat hrady pánů erbů růže?

Festival barokních umění Český Krumlov nabídne mimořádné zážitky

Festival barokních umění Český Krumlov nabídne mimořádné zážitky

Festival barokních umění Český Krumlov každoročně poutá pozornost milovníků historické hudby z celé Evropy. Již XIII. ročník se koná od 18. do 20. září 2020 a nabídne mimořádný kulturní zážitek – novodobou světovou premiéru oslavné opery Giulio Cesare in Egitto.

Dokážete uhodnout třicet nejnavštěvovanějších míst Česka?

Dokážete uhodnout třicet nejnavštěvovanějších míst Česka?

Díky agentuře CzechTourism a portálu Kudy z nudy i letos známe nejnavštěvovanější místa České republiky. Zřejmě vás nepřekvapí, že první příčku opět obsadil Pražský hrad, ale zabodovaly i technické památky, zoologické zahrady, hrady a zámky nebo kuriozity.

Hradní muzeum v Českém Krumlově oslaví už páté narozeniny

Hradní muzeum v Českém Krumlově oslaví už páté narozeniny

Celoročně přístupná expozice Hradního muzea v areálu zámku Český Krumlov si začátkem roku 2016 připomíná páté narozeniny. Za dobu jeho existence jej navštívilo více než 250.000 osob a zájem veřejnosti stále roste. V druhé polovině roku bude na zámku otevřeno Centrum studijních pobytů pro tuzemské i zahraniční studenty. Oběma projekty potvrzuje Národní památkový ústav úspěšnost v získávání finanční podpory z Finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru a Norska.

Užijte si prodloužený prázdninový víkend na jihočeských památkách

Užijte si prodloužený prázdninový víkend na jihočeských památkách

Letošní návštěvnická sezóna na hradech, zámcích a dalších památkách vyvrcholí o nadcházejícím prodlouženém prázdninovém víkendu. Ke stylovému rozloučení patří hradní slavnosti v Nových Hradech nebo kostýmované večerní procházky zámkem Třeboň. V den státního svátku v úterý 28. října budou mít otevřeno všechny památky, některé mimořádně přivítají návštěvníky i v pondělí 27. října nebo ve středu 29. října.

Památky UNESCO slaví v Senátu i na obrazovkách České televize

Památky UNESCO slaví v Senátu i na obrazovkách České televize

Rok 2012 je pro památky UNESCO ve znamení oslav. Letos si připomínáme 40. výročí od podpisu Úmluvy o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví, je to také přesně 20 let, co byly na prestižní listinu zapsány první tři české památky. K těmto výročím byla uspořádána výstava v prostorách Senátu a do vysílání České televize se připravuje třináctidílný seriál s pracovním názvem Rodinné zlato. České památky UNESCO také tvoří ústřední motiv propagačních aktivit agentury CzechTourism v roce 2012.

Český Krumlov Card - novinka letošní sezony!

Český Krumlov Card - novinka letošní sezony!

"Tři muzea, zámeckou věž a mezinárodně proslulou galerii si můžete prohlédnout za poloviční vstupné, pokud si pořídíte novinku letošní sezony: Český Krumlov Card, která je ve městě k dostání od 1. května 2011. "

Návštěva Českého Krumlova není jen prohlídka hradu a zámku!

Návštěva Českého Krumlova není jen prohlídka hradu a zámku!

Máte chuť dozvědět se něco o hornické historii na Českokrumlovsku? Udělat si bližší představu o hornické profesi? Navštivte grafitový důl v Českém Krumlově!

Ubytování a restaurace

Masná 130

Masná 130

Český Krumlov, Jižní Čechy
Residence Muzeum vltavínů

Residence Muzeum vltavínů

Český Krumlov, Jižní Čechy
Hotel Peregrin Český Krumlov

Hotel Peregrin Český Krumlov

Český Krumlov, Jižní Čechy