!

Upozornění: Vzhledem k aktuálním vládním opatřením jsou akce a provoz turistických cílů omezeny. Doporučujeme před vlastní návštěvou ověření u organizátora.

Úvod > Co chcete dělat? > Zámecká zahrada v Českém Krumlově
Příroda

Zámecká zahrada v Českém Krumlově

Českokrumlovská zámecká zahrada prošla od svého založení ke konci 17. století složitým vývojem, který věrně odrážel dobový stylový vývoj zahradního umění. Zahrada vznikla na raně barokním kompozičním schématu, později se v její podobě projevil duch vídeňského rokoka.
Nedílnou součástí zámeckého areálu je barokní zahrada založená v 17. století. Je situována na návrší a svahu, přiléhajícím z jihozápadní strany k souboru zámeckých budov na pátém nádvoří zámku Český Krumlov. Od konce 18. století byla složitá rokoková zahrada postupně měněna jednoduchými klasicistními úpravami. V 19. století byl vzhled zahrady radikálně změněn ve stylu tzv. anglického parku. V posledních třech desetiletích 20. století probíhá postupná památková obnova a restaurování zahrady.

Nejníže položená zahradní terasa, Štěpnice, sloužila původně jako soukromá zahrada pro knížecí rodinu a označovala se jako tzv. Královská zahrada. Letní jízdárna, jak napovídá její název, sloužila k výcviku jízdy na koni. Nad Letní jízdárnou se zdvihá třetí zahradní terasa, na níž se od založení zahrady nacházela tzv. Knížecí květinová zahrada. Dnes se nazývá Dolní parter a jeho současná podoba je výsledkem rekonstrukce provedené v letech 1969 – 1978. Evokuje vzhled původní rokokové zahrady s květinovými záhony ve tvarech dobových módních ornamentů – palmet a stuh. Nad květinovým dekorem vévodí prostoru staleté duby a především čtyři mohutné exempláře červenolistých buků. Dolní parter uzavírá kulisa travnatého svahu, jenž je bohatě architektonicky dekorován balustrádou s dvaceti kamennými vázami, čtyřmi sochami puttů a monumentální fontánou. Čtyřúrovňová kaskádová fontána je oživena sochami vodních božstev, nymf, plastikami ryb a žab. Sochařská výzdoba z mušlového vápence byla provedena sochařem Matyášem Griesslerem.


Horní zahrada a letohrádek Bellaria

Nad kaskádovou fontánou začíná čtvrtá terasa, Horní zahrada, ve které převažují malebné skupiny vzrostlých stromů. Dodávají této části zahrady volnější romantickou atmosféru, připomínající zahradní úpravu ve stylu krajinářského parku. Partie u zámeckého rybníka mají místy až charakter lesa. V Horní zahradě na první pohled upoutá novodobá konstrukce otáčivého hlediště, které za letních nocí umožňuje prožít mimořádný zážitek divadelního představení ve volné přírodě.

Stranou od hlavní cesty a v sousedství konstrukce otáčivého hlediště leží rokokový letohrádek Bellaria, jedna z nejhodnotnějších staveb svého druhu v Čechách. V podzemním patře letohrádku se nachází barokní kuchyně, místnost s mašinerií tzv. "kouzelného stolku" a dále umělá jeskyně – grotta. Její stěny pokryl Matthias André štukovou výzdobou, do níž zasadil také tisíce lastur škeblí, perlorodek říčních, úlomků skel a zrcátek. Stěny sálů v obou horních patrech pokrývají nástěnné malby Františka Jakuba Prokyše. V jídelně je dodnes dochován tzv. "kouzelný stolek" s výtahem na jídlo, zhotovený v roce 1746.


Zámecký rybník s pozorovatelnou vodních ptáků

Hlavní osová cesta zahrady vede mezi dvěma čtvercovými lesíky – tzv. boskety až k zámeckému rybníku. Tato vodní nádrž čtvercového půdorysu se rozkládá na nejvyšším místě zahrady. Uprostřed rybníka je malý ostrov, v jehož středu bývala v minulosti fontána s vysokým vodotryskem. Stejně jako v minulosti i dnes romantická atmosféra zákoutí v okolí zámeckého rybníka láká k procházce lipovými alejemi a k pozorování vodních ptáků. Nabízí také odpočinek ve stínu na lavičkách pro ty, kdo došli při svém putování až na tato místa na konci rozlehlého zámeckého areálu a zámecké zahrady.
Zobrazit více

Ubytování a restaurace v okolí

Hotel Krčínův dům v Českém Krumlově

Hotel Krčínův dům v Českém Krumlově

Český Krumlov, Jižní Čechy
Restaurace Jakub v Českém Krumlově

Restaurace Jakub v Českém Krumlově

Český Krumlov, Jižní Čechy
Hotel Leonardo v Českém Krumlově

Hotel Leonardo v Českém Krumlově

Český Krumlov, Jižní Čechy