!

Upozornění: Vzhledem k aktuálním vládním opatřením jsou akce a provoz turistických cílů omezeny. Doporučujeme před vlastní návštěvou ověření u organizátora.

Úvod > Aktuality > Třináct českých geoparků zve na trilobity, pravěká moře a unikátní horniny
Třináct českých geoparků zve na trilobity, pravěká moře a unikátní horniny
"> "> "> "> "> ">
Příroda

Třináct českých geoparků zve na trilobity, pravěká moře a unikátní horniny

Vydáno 26. května 2021
Fascinující geologické útvary, zajímavé naučné stezky, stopy dávných horníků a příběhy Země, to jsou národní geoparky. V Česku jich je v současné době třináct, poslední novinkou je Národní geopark Barrandien. Vydejte se za objevováním pravěkých moří, starých lomů a dalších přírodních zajímavostí, které souvisejí s geologií a paleontologií.

Národní geopark Barrandien oslaví první narozeniny

trilobiotNový Národní geopark Barrandien byl vyhlášen v polovině června 2020 a zabírá rozlehlou oblasti mezi Prahou, Příbramí, Plzní a Rakovníkem. Je mezinárodně známá bohatými nálezy zkamenělin a proslavil ji Joachim Barrande. Nový národní geopark má rozlohu 4 316 kilometrů čtverečních a je tak největším geoparkem v České republice. Navíc podle odborníků nejen jeho geologická rozmanitost jej předurčuje k tomu, aby byl zapsán na seznam globálních geoparků UNESCO.

tetínProstor geoparku odhaluje tajemství milionů let vývoje planety Země, jedná se o pestrou mozaiku geologických paleontologických zajímavostí. Profily a odkryvy nejsou tak masivní jako jinde na světě, ale jsou úžasně pestré a dobře dostupné na kole, pěšky, lodí, vlakem nebo dokonce tramvají. Geopark Barrandien zahrnuje například vápnomilné biotopy Českého krasu s přesahem na sousední Křivoklátsko, dále brdské lesy, na Plzeňsku značná část Křivoklátska. Rakovnicko zahrnuje velkou část CHKO Křivoklátsko s jeho nejcennějšími partiemi vázanými na strmé údolí a okolí řeky Berounky. Ale i Praha má unikátní přírodu, což rozhodně není pro velkoměsta obvyklé a očekávatelné. Nalézá se zde přes 90 maloplošných zvláště chráněných území. Velice pěkné scenérie nabízí Prokopské údolí či Divoká Šárka.
 

Geopark Český ráj projdete po Tiché stezce

Horniny sice vypadají docela obyčejně a na první pohled nejsou tak zajímavé jako zvířata a rostliny, ale skrývají se za nimi zajímavé a dávné příběhy. Platí to i pro Česko: sice tu nenajdete zeměpisně nejrozsáhlejší jeskyně a další rarity, ale naše příroda je velice pestrá a díky tomu můžete na poměrně malém území poznat spoustu geologických jevů.

Prvenství drží Geopark Český ráj, zřízený v roce 2005 a zařazený jako jediný u nás do sítě globálních geoparků UNESCO; těch je na celém světě jen něco přes šedesát. Výrazně přesahuje stejnojmennou chráněnou krajinnou oblast a zahrnuje tak širokou škálu geologických fenoménů jako jsou proslulá skalní města, paleontologické, mineralogické a archeologické lokality i historické památky.

Dalším přírůstkem byl Geopark Egeria, který zahrnuje velkou část regionu Západočeských lázní, a na něj navazující Geopark GeoLoci. Ten zahrnuje krajinu kolem Tachova, Plané, Stříbra a Konstantinových Lázní společně se severní částí Českého lesa. Objevíte tu řadu geologicky zajímavých lokalit a hornických památek včetně dávných vulkánů a minerálních pramenů, v krajině se dodnes najdou stopy po dolování železitých rud, zlata i lámání žuly.
 

Cesty za rytíři a zlatem

železné horyHistorií Země se během několika dní  projdete v geoparku Železné hory, který leží na pomezí východních Čech a Vysočiny mezi Novými Hrady, Hlinskem a Chotěboří.

Poměrně známý je geopark Kraj Blanických rytířů mezi Českým Šternberkem, Zručí nad Sázavou, Mladou Vožicí a Postupicemi. Pozornost si vedle bájné hory BlaníkVeřejovou skálou, magickým vchodem do nitra hory, zaslouží například zlatodůl Roudný s muzeem a naučnou stezkou anebo geologická expozice u Domu přírody Blaníku, kde začíná (anebo končí, záleží na tom, odkud půjdete) naučná stezka S rytířem na Blaník.
 

Na kopce a do hor

Využívání nerostných surovin ovlivnilo hospodářský a kulturní vývoj oblasti v předhůří Beskyd, mezi hlavním horským hřebenem a řekou Odrou; místní zajímavosti mapuje Geopark Podbeskydí. Do krajiny vylidněné kvůli bývalému vojenskému prostoru láká Geopark Ralsko; kromě zaniklých vsí a staveb zahloubených do pískovcových skal na vás v okolí Ralska, Doks, Mimoně a Stráže pod Ralskem čekají také atraktivní skalní města.

Na toulky „krajem žuly a renesance“ zve Geopark Vysočina, ležící mezi Počátkami, Telčí a Batelovem. Typické je pro něj množství lomů, starých i těch, kde se dodnes těží kámen. Symbolem národního geoparku se stala Míchova skála poblíž vrchu Javořice. Oblast je z geologického hlediska cenná zejména svou geomorfologií s vývojem skalních scenérií, rašelinišť a specifických biotopů na rozhraní magmatických hornin moldanubického plutonu a metamorfovaných hornin moldanubika a specifickými magmatickými strukturami.

BroumovskoRozsáhlou oblast zahrnuje Geopark Broumovsko, harmonická krajina skalních měst a barokních kostelů, na jejichž stavbu byly použity místní horniny. Kdysi před stamiliony let v prvohorách tu byly rozlehlé tropické močály s bujnou vegetací, jejíž zbytky pod mohutnými nánosy písků a štěrků zuhelnatěly. Ve třetihorách se místní kraj zaplavilo mělké moře, do kterého řeky přinášely obrovské množství jemného písku. Pískovcové sedimenty pak vytvořily nádherná skalní města, jako je Národní přírodní rezervace Adršpašsko-teplické skály, Ostaš či Broumovské stěny.

Geopark ŠumavaGeopark Královská Šumava najdete na soutoku dvou zlatonosných řek (Otavy a Losenice) a na vstupu do jejich údolí tradičního královského zlatorudného revíru - jako projekt místního spolku Českého svazu ochránců přírody Rejštejn. Představuje část jednoho z geologicky nejstarších území v Evropě, které od středověku podléhalo - jako hraniční území - přímo českému králi a o němž se v historii mluví jako o "Královském hvozdu".
 

Co byste měli vědět o geoparcích?

  • V současné době máme dvanáct národních geoparků a další se připravují na vyhlášení: jde o geopark Královská Šumava, který zahrnuje Šumavu mezi Kašperskými Horami, Kvildou, Železnou Rudou a Čachrovem nebo geopark Krkonoše.
  • Geoparky jsou území s cenným geologickým dědictvím a zároveň zajímavou turistickou nabídkou. Důležité proto nejsou jen geologické objekty, ale i archeologické a historické památky.
  •  členství v síti národních geoparku se může ucházet jakékoliv území s významným geologickým dědictvím.
Národní Geopark Broumovsko

Národní Geopark Broumovsko

Národní geoparky jsou území, která představují výjimečné geologické bohatství a další přírodní a kulturní dědictví naší země. Tuto charakteristiku splňuje i Geopark Broumovsko, který je již 9. takovým územím v České republice.

Geopark Český ráj

Geopark Český ráj

Český ráj leží na severovýchodě Čech, necelých sto kilometrů od Prahy. Jako první v republice zde byla v roce 1955 vyhlášena Chráněná krajinná oblast Český ráj, jejíž území bylo v roce 2002 a 2021 rozšířeno. Ojedinělost krajiny spočívá ve spojení přírodních krás s romantikou historických památek.

Geopark Královská Šumava - geotoulky zapomenutými cestami Šumavy

Geopark Královská Šumava - geotoulky zapomenutými cestami Šumavy

Objevte Šumavu tak, jak ji znají jen ti, co tu žijí. Jděte tam, kam davy nechodí a pochopte ji v souvislostech. V malých skupinkách - s osobním doprovodem - o krajině, zvířatech, stromech, lidech a jejich příbězích - cestou necestou, starými lesy.

Geopark Ralsko - území bývalého vojenského prostoru Ralsko

Geopark Ralsko - území bývalého vojenského prostoru Ralsko

Poznejte místa s bohatou historií Geopark Ralsko nabízí výjimečné scenérie 60 let nedotčené přírody s bohatým geologickým dědictvím. Svým rovinatým terénem láká k návštěvě turisty, cykloturisty, "in-linisty", ale také rodiny s dětmi a kočárky.

Geopark Jeseníky

Geopark Jeseníky

Geopark Jeseníky je tvořen sedmi oblastmi, které disponují desítkami přírodních a kulturních památek, ale také nabízejí řadu služeb. Návštěvníkům je k dispozici rozsáhlá síť informačních center, která poskytují vyčerpávající informace o možnostech volnočasových aktivit a turistiky.

Česko-bavorský geopark Egeria - vydejte se na cestu časem do dávné minulosti Země

Česko-bavorský geopark Egeria - vydejte se na cestu časem do dávné minulosti Země

Poznejte již druhý geopark v České republice. Geopark se rozkládá na bavorském území v okresech Bayreuth, Neustadt - Waldnaab, Tirschenreuth Wunsiedel a na české straně v Karlovarském a Plzeňském kraji.

Geopark kraj blanických rytířů

Geopark kraj blanických rytířů

Kraj blanických rytířů, Podblanicko, je místem oplývajícím přírodními krásami a bohatou minulostí. Území ceněné z přírodního, geologického i historického hlediska se nachází v centrální oblasti Čech, které leží převážně v okrese Benešov.

Geopark Podbeskydí

Geopark Podbeskydí

Geopark Podbeskydí se rozkládá v centrální části Podbeskydské pahorkatiny na ploše 530 km². Území je ohraničeno sníženinou Oderské brány, úbočím Palkovických vrchů, prvním hřebenem Moravskoslezských Beskyd a úbočím Kojetínských vrchů.

Geopark Vysočina

Geopark Vysočina

Geopark Vysočina se rozkládá převážně na Jihlavsku, nacházejí se tu významné geologické jevy, jako jsou kamenné moře u zříceniny hradu Štamberk a lomy s mrákotínskou žulou. Symbolem nového národního geoparku se stala Míchova skála poblíž vrchu Javořice.

Geopark u Čížova v Národním parku Podyjí

Geopark u Čížova v Národním parku Podyjí

Správa Národního parku Podyjí vytvořila u návštěvnického centra v Čížově na Znojemsku geopark, který představuje 12 základních hornin nacházejících se na tomto chráněném území.

Geopark GeoLoci na Tachovsku - součást Česko–Bavorského geoparku

Geopark GeoLoci na Tachovsku - součást Česko–Bavorského geoparku

Cílem geoparku je představit široké veřejnosti kouzlo místní krajiny, spoluvytvářené geomorfologickými procesy a následným působením člověka, zachyceném v pozůstatcích po hornické a důlní činnosti, ve využití místních hornin ve stavitelství a v umění nebo ve stopách dějinných událostí.

Geopark Železné hory - ráj pro pěší i cyklisty

Geopark Železné hory - ráj pro pěší i cyklisty

Z geologického pohledu je území Železných hor obsáhlou učebnicí geologie. Ve více než 600 milionů let dlouhé historii zde vznikla řada geologických jevů, které je možné spatřit za dva až tři dny. Vznikla zde geologická skládanka, kterou je možné složit za velmi krátkou dobu.

Národní geopark Barrandien

Národní geopark Barrandien

Chcete se vydat po dně pravěkých moří? Do vzdálených časů vás přenese Geopark Barrandien, největší geopark v České republice. Geopark není jen zkamenělá minulost. Skrývá v sobě příběhy českých dějin, rozvoje průmyslu a osídlení území. Barrandien je klenotem české geologie a paleontologie.