Úvod > Aktuality > Čtrnáct českých geoparků zve na trilobity, pravěká moře a unikátní horniny
Čtrnáct českých geoparků zve na trilobity, pravěká moře a unikátní horniny
"> "> "> "> "> "> ">
Příroda

Čtrnáct českých geoparků zve na trilobity, pravěká moře a unikátní horniny

  • Vydáno7. května 2022
Fascinující geologické útvary, zajímavé naučné stezky, stopy dávných horníků a příběhy Země, to jsou národní geoparky. V Česku jich je v současné době čtrnáct, poslední novinkou je geopark Krajina břidlice. Vydejte se za objevováním pravěkých moří, starých lomů a dalších přírodních zajímavostí, které souvisejí s geologií a paleontologií.

Projděte se Krajinou břidlice v Nízkém Jeseníku

Krajina břidlicePoznejte krajinu s oblými zelenými pastvinami, hlubokými dolinami se starými řekami a potoky, krajinu lesů i osamělých skupin stromů v kopcích, které ukrývají staré lomy a doly. Geopark Krajina břidlice se nachází v Nízkém Jeseníku, jeho okraj lemuje Hrubý Jeseník a Moravská brána. Unikátnost Krajiny břidlice spočívá v pohornické krajině, která vznikala těžbou břidlice po dobu několika staletí. Břidlicové hornictví zanechalo jedinečný otisk v krajině – třpytivé odvaly břidlic a ruiny hornických staveb v okolí jámových a stěnových lomů. Mystické kouzlo nabízejí desítky starých dolů na břidlici, ohromujících dokladů lidské práce.

Břidlice Fletcherův důlPodzemí ukrývá dlouhé klenuté chodby vyskládané z břidlic, malé i nepředstavitelně velké dobývací komory, kilometry vyražených štol. Mezi nejatraktivnější lokality patří Muzeum břidlice v Budišově nad Budišovkou, zpřístupněná důlní díla – Raabova štola v Zálužném u Vítkova a Flascharův důl u Oder nebo venkovní geologické expozice v Odrách a Vítkově. Mimo to se v krajině dochovaly kuželovité vrcholy vyhaslých stratovulkánů, které tvoří dominantu Bruntálska. Jedná se o vrcholy Velký Roudný, Malý Roudný, Uhlířský vrch, Venušina sopka či Razovské tufity.
 

Národní geopark Barrandien oslaví druhé narozeniny

trilobiotNový Národní geopark Barrandien byl vyhlášen v polovině června 2020 a zabírá rozlehlou oblasti mezi Prahou, Příbramí, Plzní a Rakovníkem. Je mezinárodně známá bohatými nálezy zkamenělin a proslavil ji Joachim Barrande. Nový národní geopark má rozlohu 4 316 kilometrů čtverečních a je tak největším geoparkem v České republice. Navíc podle odborníků nejen jeho geologická rozmanitost jej předurčuje k tomu, aby byl zapsán na seznam globálních geoparků UNESCO.

tetínProstor geoparku odhaluje tajemství milionů let vývoje planety Země, jedná se o pestrou mozaiku geologických paleontologických zajímavostí. Profily a odkryvy nejsou tak masivní jako jinde na světě, ale jsou úžasně pestré a dobře dostupné na kole, pěšky, lodí, vlakem nebo dokonce tramvají. Geopark Barrandien zahrnuje například vápnomilné biotopy Českého krasu s přesahem na sousední Křivoklátsko, dále brdské lesy, na Plzeňsku značná část Křivoklátska. Rakovnicko zahrnuje velkou část CHKO Křivoklátsko s jeho nejcennějšími partiemi vázanými na strmé údolí a okolí řeky Berounky. Ale i Praha má unikátní přírodu, což rozhodně není pro velkoměsta obvyklé a očekávatelné. Nalézá se zde přes 90 maloplošných zvláště chráněných území. Velice pěkné scenérie nabízí Prokopské údolí či Divoká Šárka.
 

Geopark Český ráj projdete po Tiché stezce

Horniny sice vypadají docela obyčejně a na první pohled nejsou tak zajímavé jako zvířata a rostliny, ale skrývají se za nimi zajímavé a dávné příběhy. Platí to i pro Česko: sice tu nenajdete zeměpisně nejrozsáhlejší jeskyně a další rarity, ale naše příroda je velice pestrá a díky tomu můžete na poměrně malém území poznat spoustu geologických jevů.

Prvenství drží Geopark Český ráj, zřízený v roce 2005 a zařazený jako jediný u nás do sítě globálních geoparků UNESCO; těch je na celém světě jen něco přes šedesát. Výrazně přesahuje stejnojmennou chráněnou krajinnou oblast a zahrnuje tak širokou škálu geologických fenoménů jako jsou proslulá skalní města, paleontologické, mineralogické a archeologické lokality i historické památky.

Dalším přírůstkem byl Geopark Egeria, který zahrnuje velkou část regionu Západočeských lázní, a na něj navazující Geopark GeoLoci. Ten zahrnuje krajinu kolem Tachova, Plané, Stříbra a Konstantinových Lázní společně se severní částí Českého lesa. Objevíte tu řadu geologicky zajímavých lokalit a hornických památek včetně dávných vulkánů a minerálních pramenů, v krajině se dodnes najdou stopy po dolování železitých rud, zlata i lámání žuly.
 

Cesty za rytíři a zlatem

železné horyHistorií Země se během několika dní  projdete v geoparku Železné hory, který leží na pomezí východních Čech a Vysočiny mezi Novými Hrady, Hlinskem a Chotěboří.

Poměrně známý je geopark Kraj Blanických rytířů mezi Českým Šternberkem, Zručí nad Sázavou, Mladou Vožicí a Postupicemi. Pozornost si vedle bájné hory BlaníkVeřejovou skálou, magickým vchodem do nitra hory, zaslouží například zlatodůl Roudný s muzeem a naučnou stezkou anebo geologická expozice u Domu přírody Blaníku, kde začíná (anebo končí, záleží na tom, odkud půjdete) naučná stezka S rytířem na Blaník.
 

Na kopce a do hor

Využívání nerostných surovin ovlivnilo hospodářský a kulturní vývoj oblasti v předhůří Beskyd, mezi hlavním horským hřebenem a řekou Odrou; místní zajímavosti mapuje Geopark Podbeskydí. Do krajiny vylidněné kvůli bývalému vojenskému prostoru láká Geopark Ralsko; kromě zaniklých vsí a staveb zahloubených do pískovcových skal na vás v okolí Ralska, Doks, Mimoně a Stráže pod Ralskem čekají také atraktivní skalní města.

Na toulky „krajem žuly a renesance“ zve Geopark Vysočina, ležící mezi Počátkami, Telčí a Batelovem. Typické je pro něj množství lomů, starých i těch, kde se dodnes těží kámen. Symbolem národního geoparku se stala Míchova skála poblíž vrchu Javořice. Oblast je z geologického hlediska cenná zejména svou geomorfologií s vývojem skalních scenérií, rašelinišť a specifických biotopů na rozhraní magmatických hornin moldanubického plutonu a metamorfovaných hornin moldanubika a specifickými magmatickými strukturami.

BroumovskoRozsáhlou oblast zahrnuje Geopark Broumovsko, harmonická krajina skalních měst a barokních kostelů, na jejichž stavbu byly použity místní horniny. Kdysi před stamiliony let v prvohorách tu byly rozlehlé tropické močály s bujnou vegetací, jejíž zbytky pod mohutnými nánosy písků a štěrků zuhelnatěly. Ve třetihorách se místní kraj zaplavilo mělké moře, do kterého řeky přinášely obrovské množství jemného písku. Pískovcové sedimenty pak vytvořily nádherná skalní města, jako je Národní přírodní rezervace Adršpašsko-teplické skály, Ostaš či Broumovské stěny.

Geopark ŠumavaGeopark Královská Šumava najdete na soutoku dvou zlatonosných řek (Otavy a Losenice) a na vstupu do jejich údolí tradičního královského zlatorudného revíru – jako projekt místního spolku Českého svazu ochránců přírody Rejštejn. Představuje část jednoho z geologicky nejstarších území v Evropě, které od středověku podléhalo – jako hraniční území – přímo českému králi a o němž se v historii mluví jako o "Královském hvozdu".
 

Co byste měli vědět o geoparcích?

  • V současné době máme dvanáct národních geoparků a další se připravují na vyhlášení: jde o geopark Královská Šumava, který zahrnuje Šumavu mezi Kašperskými Horami, Kvildou, Železnou Rudou a Čachrovem nebo geopark Krkonoše.
  • Geoparky jsou území s cenným geologickým dědictvím a zároveň zajímavou turistickou nabídkou. Důležité proto nejsou jen geologické objekty, ale i archeologické a historické památky.
  •  členství v síti národních geoparku se může ucházet jakékoliv území s významným geologickým dědictvím.
Geopark Krajina břidlice

Geopark Krajina břidlice

Poznejte krajinu s oblými zelenými pastvinami, hlubokými dolinami se starými řekami a potoky, krajinu lesů i osamělých skupin stromů v kopcích, které ukrývají staré lomy a doly. Geopark Krajina břidlice se nachází v Nízkém Jeseníku, jeho okraj lemuje Hrubý Jeseník a Moravská brána.

Geopark Jeseníky

Geopark Jeseníky

Geopark Jeseníky je tvořen sedmi oblastmi, které disponují desítkami přírodních a kulturních památek, ale také nabízejí řadu služeb. Návštěvníkům je k dispozici rozsáhlá síť informačních center, která poskytují vyčerpávající informace o možnostech volnočasových aktivit a turistiky.

Národní geopark Barrandien

Národní geopark Barrandien

Chcete se vydat po dně pravěkých moří? Do vzdálených časů vás přenese Geopark Barrandien, největší geopark v České republice. Geopark není jen zkamenělá minulost. Skrývá v sobě příběhy českých dějin, rozvoje průmyslu a osídlení území. Barrandien je klenotem české geologie a paleontologie.

Geopark u Čížova v Národním parku Podyjí

Geopark u Čížova v Národním parku Podyjí

Správa Národního parku Podyjí vytvořila u návštěvnického centra v Čížově na Znojemsku geopark, který představuje 12 základních hornin nacházejících se na tomto chráněném území.

Geopark Vysočina

Geopark Vysočina

Geopark Vysočina se rozkládá převážně na Jihlavsku, nacházejí se tu významné geologické jevy, jako jsou kamenné moře u zříceniny hradu Štamberk a lomy s mrákotínskou žulou. Symbolem nového národního geoparku se stala Míchova skála poblíž vrchu Javořice.

Národní Geopark Broumovsko

Národní Geopark Broumovsko

Národní geoparky jsou území, která představují výjimečné geologické bohatství a další přírodní a kulturní dědictví naší země. Tuto charakteristiku splňuje i Geopark Broumovsko, který je již 9. takovým územím v České republice.

Česko-bavorský geopark Egeria – vydejte se na cestu časem do dávné minulosti Země

Česko-bavorský geopark Egeria – vydejte se na cestu časem do dávné minulosti Země

Poznejte již druhý geopark v České republice. Geopark se rozkládá na bavorském území v okresech Bayreuth, Neustadt – Waldnaab, Tirschenreuth Wunsiedel a na české straně v Karlovarském a Plzeňském kraji.

Geopark GeoLoci na Tachovsku – součást Česko–Bavorského geoparku

Geopark GeoLoci na Tachovsku – součást Česko–Bavorského geoparku

Cílem geoparku je představit široké veřejnosti kouzlo místní krajiny, spoluvytvářené geomorfologickými procesy a následným působením člověka, zachyceném v pozůstatcích po hornické a důlní činnosti, ve využití místních hornin ve stavitelství a v umění nebo ve stopách dějinných událostí.

Geopark Železné hory – ráj pro pěší i cyklisty

Geopark Železné hory – ráj pro pěší i cyklisty

Z geologického pohledu je území Železných hor obsáhlou učebnicí geologie. Ve více než 600 milionů let dlouhé historii zde vznikla řada geologických jevů, které je možné spatřit za dva až tři dny. Vznikla zde geologická skládanka, kterou je možné složit za velmi krátkou dobu.

Geopark Ralsko – území bývalého vojenského prostoru Ralsko

Geopark Ralsko – území bývalého vojenského prostoru Ralsko

Poznejte místa s bohatou historií Geopark Ralsko nabízí výjimečné scenérie 60 let nedotčené přírody s bohatým geologickým dědictvím. Svým rovinatým terénem láká k návštěvě turisty, cykloturisty, "in-linisty", ale také rodiny s dětmi a kočárky.

Geopark Podbeskydí

Geopark Podbeskydí

Geopark Podbeskydí se rozkládá v centrální části Podbeskydské pahorkatiny na ploše 530 km². Území je ohraničeno sníženinou Oderské brány, úbočím Palkovických vrchů, prvním hřebenem Moravskoslezských Beskyd a úbočím Kojetínských vrchů.

Geopark kraj blanických rytířů

Geopark kraj blanických rytířů

Kraj blanických rytířů, Podblanicko, je místem oplývajícím přírodními krásami a bohatou minulostí. Území ceněné z přírodního, geologického i historického hlediska se nachází v centrální oblasti Čech, které leží převážně v okrese Benešov.

Geopark Český ráj

Geopark Český ráj

Český ráj leží na severovýchodě Čech, necelých sto kilometrů od Prahy. Jako první v republice zde byla v roce 1955 vyhlášena Chráněná krajinná oblast Český ráj, jejíž území bylo v roce 2002 a 2021 rozšířeno. Ojedinělost krajiny spočívá ve spojení přírodních krás s romantikou historických památek.

Geopark Královská Šumava – geotoulky zapomenutými cestami Šumavy

Geopark Královská Šumava – geotoulky zapomenutými cestami Šumavy

Objevte Šumavu tak, jak ji znají jen ti, co tu žijí. Jděte tam, kam davy nechodí a pochopte ji v souvislostech. V malých skupinkách – s osobním doprovodem – o krajině, zvířatech, stromech, lidech a jejich příbězích – cestou necestou, starými lesy.

Další aktuality

19.5.
2022
Ochutnejte pivo z čerstvě vysmolených sudů na Černokosteleckém vysmolení

Ochutnejte pivo z čerstvě vysmolených sudů na Černokosteleckém vysmolení

Středočeský kraj | Gurmánská turistika
18.5.
2022
Hrabalovo Kersko vás okouzlí opět tento víkend

Hrabalovo Kersko vás okouzlí opět tento víkend

Středočeský kraj | Zážitky
18.5.
2022
Deset známých staveb Vojtěcha Ignáce Ullmanna

Deset známých staveb Vojtěcha Ignáce Ullmanna

Středočeský kraj | Památky
16.5.
2022
Tipy proti nudě... aneb, kam o víkendu s dětmi

Tipy proti nudě... aneb, kam o víkendu s dětmi

Středočeský kraj | Zážitky