Úvod > Co chcete dělat? > Chráněná krajinná oblast Český kras
Chráněná krajinná oblast Český kras
"> "> "> "> "> ">
Přidat foto
Příroda

Chráněná krajinná oblast Český kras

Od Prahy jihozápadním směrem k Berounu se rozkládá pestrá a mnohotvárná krajina, která zahrnuje téměř 700 jeskyní s nejdelším jeskynním systémem v Čechách, významná naleziště zkamenělin a cennou teplomilnou květenu i zvířenu.

Od Prahy jihozápadním směrem k Berounu se rozkládá pestrá, mnohotvárná až divoká krajina, s bohatými lesy a mnoha skalními výchozy. Vápencový podklad, který zde tvoří převážnou část geologické stavby, je rozryt krasovými kaňony a roklemi, provrtán mnoha jeskyněmi a na svém temeni nese porosty dubových hájů s neobvyklou bohatostí bylinného patra. Na geologické stavbě se z prvohorních útvarů podílí především silur a devon, které jsou zastoupeny hlavně mořskými usazeninami břidlic, vápenců a vápnitých břidlic se světově významnými nálezy zkamenělin.

Chráněná krajinná oblast Český kras byla vyhlášena roku 1972, na rozloze 130 km2. Krajinu Českého krasu charakterizuje pestrý reliéf, zejména díky erozní činnosti Berounky a jejích přítoků (údolí Kačáku, Císařská rokle, Kodská rokle, údolí Bubovického potoka a Karlického i Radotínského potoka). Známé jsou zejména krasové kaňony, rokle a jeskyně či jeskynní systémy. V Českém krasu je téměř 700 jeskyní, z nichž pouze deset má délku větší než 300 metrů. Nejznámější je systém Koněpruských jeskyní na Zlatém koni s celkovou délkou chodeb přes dva kilometry. Je to nejdelší jeskynní systém v Čechách, částečně zpřístupněný.

V CHKO se nalézá několik významných nalezišť zkamenělin. Český kras jako paleontologicky významné území proslavil již v 19. století Joachim Barrande, který zde popsal mnoho lokalit s bohatými nálezy fosílií. Některé z nich si můžete prohlédnout ve Skryjích, kde se nachází jeho památník. Mezi nejznámější lokality lze zařadit Koněprusy, Loděnice, Budňanskou skálu v Karlštejně nebo Lochkov.

Kromě přírodních krás můžete v Českém krasu obdivovat i kulturní památky, například hrad Karlštejn, čarovnou obec Svatý Jan pod Skalou nebo Tetín, bájné místo našich dějin, kde se nachází hned dvě naučné vyhlídkové stezky. Chráněnné oblasti se věnuje podrobně Muzeum Českého krasu v Berouně. Území je protkáno sítí turistických značených cest a šesti naučnými stezkami. Do CHKO patří také známé romantické lomy Amerika.

Zobrazit více

Provozovatel

Správa CHKO Český kras

Karlštejn 85
267 18 Karlštejn
Tel.:
+420 311 681 713
Email:
ceskras@nature.cz
WWW:
www.cesky-kras.cz
WWW:
www.ceskykras.nat...
GPS:
49,934396 14,183211
 
 

Časová náročnost

2,0 hodiny

 
 
Museum lehkého opevnění Karlštejn

Museum lehkého opevnění Karlštejn

Karlštejn, Středočeský kraj
Dům hodin na Karlštejně

Dům hodin na Karlštejně

Karlštejn, Středočeský kraj
Muzeum betlémů Karlštejn

Muzeum betlémů Karlštejn

Karlštejn, Středočeský kraj
Turistický okruh Karlštejnské šachy

Turistický okruh Karlštejnské šachy

Karlštejn, Středočeský kraj

Ubytování a restaurace v okolí

Výzkumná stanice vinařská v Karlštejně

Výzkumná stanice vinařská v Karlštejně

Karlštejn, Středočeský kraj
Taverna U Ezopa v Karlštejně

Taverna U Ezopa v Karlštejně

Karlštejn, Středočeský kraj
Ochutnejte Karlštejnskou medovinu

Ochutnejte Karlštejnskou medovinu

Karlštejn, Středočeský kraj
Restaurace a penzion U Adama

Restaurace a penzion U Adama

Karlštejn, Středočeský kraj