Úvod > Co chcete dělat? > Příroda > Národní geopark Barrandien
Příroda

Národní geopark Barrandien

Chcete se vydat po dně pravěkých moří? Do vzdálených časů vás přenese Geopark Barrandien, největší geopark v České republice. Geopark není jen zkamenělá minulost. Skrývá v sobě příběhy českých dějin, rozvoje průmyslu a osídlení území. Barrandien je klenotem české geologie a paleontologie.
Národní geopark Barrandien nabízí všem zájemcům ucelený vhled do geologie a paleontologie, ale také na zoologické, botanické, archeologické, kulturní a historické souvislosti. Nový geopark se rozprostírá na území Středočeského a Plzeňského kraje, a také na teritoriu Hlavního města Prahy. Geopark odkazuje na Joachima Barrande, který tato území nejen probádal, ale ještě k tomu proslavil ve světě.

Na území nově vyhlášeného geoparku se nacházejí lokality starších prvohor uznávané po celém světě. Prostor geoparku odhaluje tajemství milionů let vývoje planety Země, jedná se o pestrou mozaiku geologických paleontologických zajímavostí. Profily a odkryvy nejsou tak masivní jako jinde na světě, ale jsou úžasně pestré a dobře dostupné na kole, pěšky, lodí, vlakem nebo dokonce tramvají.
 

Území Národního geoparku Barrandien

Na území Geoparku Barrandien se nachází velkoplošná i maloplošná zvláště chráněná území (z toho je Národních přírodních rezervací 6, Národních přírodních památek 11, Přírodních rezervací 12, Přírodních památek 38, Evropsky významných lokalit 64 , jedna biosférická rezervace UNESCO  a 3 Chráněné krajinné oblasti – Brdy, Český kras a Křivoklátsko.
 
Pro potřeby projektu je území členěno do pěti dílčích administrativně-správních regionů:
Berounsko zahrnuje zejména teplomilné a vápnomilné biotopy Českého krasu s přesahem na sousední Křivoklátsko. Chrarakteristické jsou skalní stepi a lesostepi s výskytem řady reliktních druhů rostlin jako je např. atraktivní hlaváček jarní nebo koniklec luční. Na značných rozlohách se zde vyskytují teplomilné doubravy s dubem šipákem a dalšími vzácnými dřevinami, jako jsou dřín, jeřáb břek a také jeřáb muk, u kterého byly popsány hned dva drobné endemické taxony.
 
Brdy jsou stokilometrovým souvislým lesem táhnoucím se od Prahy jihozápadním směrem. Značnou část porostů tvoří sice smrkové monokultury, nicméně se zde naleznou i menší fragmenty přírodě blízkých lesů, např. v jižních Brdech (Chynínské buky, Getsemanka) či na hřebeni nad Dobříší (Hradec, Kuchyňka). Na návštěvníka zapůsobí zejména opuštěnost celého území, v jehož jádrové oblasti se nenalézají prakticky žádná sídla, což je velkým kontrastem k přilehlému pražskému velkoměstu. Z hlediska biotopů jsou Brdy proslulé díky horským vřesovištím na místech nyní již opuštěných dělostřeleckých střelnic či rašeliništi v okolí Padrťských rybníků. Díky neosídlenosti Brd zde dochází k minimálnímu znečištění prostředí a k nízkému rušení zvířat. Proto je ve zdejších potocích s pitnou vodou centrum výskytu raka kamenáče v ČR a proto zde běžně hnízdí čáp černý či zde můžeme spatřit orla mořského. Králem zdejších lesů jsou pak bezesporu mohutní jeleni.
 
Do Plzeňska spadá značná část Křivoklátska. Nalezneme zde ale i další přírodovědně zajímavé lesní komplexy, např. Kozelské polesí či lesy na severu Plzně v oblasti Boleveckých rybníků. Fytogeograficky je významné řašeliniště u Kamenného rybníka se silně izolovaným výskytem klikvy bahenní a suchopýru pochvatého.
 
I Praha má unikátní přírodu, což rozhodně není pro velkoměsta obvyklé a očekávatelné. Nalézá se zde přes 90 maloplošných zvláště chráněných území. Velice pěkné scenérie nabízí Prokopské údolí či Divoká Šárka. Obzvláště cenné jsou lokality v kaňonu Vltavy, zejména v oblasti Troji a Suchdola. Na stepích zde rostou dekorativní druhy jako modřenec tenkokvětý, kavyl sličný a v Radotínském údolí se vyskytuje i evropsky významný, silně reliktní včelník rakouský.

Rakovnicko zahrnuje velkou část CHKO Křivoklátsko s jeho nejcennějšími partiemi vázanými na strmé údolí a okolí řeky Berounky. V nepřístupných roklinách se na několika místech zachovaly rozsáhlé populace původního tisu. Unikátní jsou louky u Kouřimeckého přívozu, které unikly intenzifikaci a ochuzení druhové skladby. Ve zdejších listnatých lesích není vzácností spatřit našeho největšího brouka – roháče obecného.

Provozovatel

Geopark Barrandien

Plzeňská 134
261 01 Příbram
Email:
geoparkbarrandien...
WWW:
https://geoparkba...
GPS:
49,689078 14,008136
 
Region:
Středočeský kraj
Oblast:
Brdy a okolí
Město:
Příbram
Tipy na výlet:
Příbram a okolí
 

Časová náročnost

1,0 hodina

 
 

Pondělní prohlídka Svaté Hory

Na rozdíl od mnohých památkových objektů je pro vás svatohorský poutní areál otevřen každý den po celý rok – i každé pondělí.
Příbram, Středočeský kraj

Pondělní prohlídka Svaté Hory

Na rozdíl od mnohých památkových objektů je pro vás svatohorský poutní areál otevřen každý den po celý rok – i každé pondělí.
Příbram, Středočeský kraj

Malé filmové exercicie

Srdečně zveme na malé filmové exercicie pořádané v sobotu 14. října 2023 od 15:00 hod. do farního sálu Svaté Hory. Vstup z ambit. Jedná se o volné moderované povídání, naslouchání, diskusi a sdílení zkušeností v přátelské atmosféře podpořené malým občerstvením.
Příbram, Středočeský kraj

Pondělní prohlídka Svaté Hory

Na rozdíl od mnohých památkových objektů je pro vás svatohorský poutní areál otevřen každý den po celý rok – i každé pondělí.
Příbram, Středočeský kraj

Pondělní prohlídka Svaté Hory

Na rozdíl od mnohých památkových objektů je pro vás svatohorský poutní areál otevřen každý den po celý rok – i každé pondělí.
Příbram, Středočeský kraj

Putovní výstava "Josef Miklík, CSsR"

Chránili byste své přátele před vyvražděním? I kdyby vám hrozilo vězení?  A koncentrační tábor?
Příbram, Středočeský kraj

Pondělní prohlídka Svaté Hory

Na rozdíl od mnohých památkových objektů je pro vás svatohorský poutní areál otevřen každý den po celý rok – i každé pondělí.
Příbram, Středočeský kraj

Lanový park 2023 na Svaté Hoře

Lanový park pořádaný příbramskými skauty pro děti a mládež v zahradě exercičního domu
Příbram, Středočeský kraj

Expozice o CHKO Brdy v Příbrami

Expozice v Ekologickém centru Orlov se snaží nejen ukázat veřejnosti nejkrásnější místa Brd na fotografiích, ale také vysvětlit, jakým způsobem je o cenné lokality této chráněné krajiné oblasti pečováno.
Příbram, Středočeský kraj

Muzeum nočních motýlů Příbram – druhé největší muzeum lišajů na světě

Kolekce muzea v Příbrami je druhou nejucelenější sbírkou lišajů na světě. Svým rozsahem jej předčí pouze Muzeum přírodních věd v Londýně. V současné době muzeum vlastní 1 325 druhů a celkově více jak 200 000 exemplářů.
Příbram, Středočeský kraj

Dům jógy v Příbrami

Dům jógy v Příbrami je otevřený prostor pro všechny milovníky jógy, pohybu i relaxace, ale také pro ty, co chtějí své tělo protáhnout a uvolnit… a to vše bez ohledu na věk, pohlaví či fyzičku.
Příbram, Středočeský kraj

Floating Příbram

Relaxujte jako nikdy předtím, bez námahy odplavte bolest, stres a úzkost, zregenerujte tělo i mysl, dodejte si psychickou i fyzickou sílu, uzdravte se rychleji.
Příbram, Středočeský kraj

Park Valle di Ledro v Příbrami

Park Valle di Ledro u Čekalíkovského rybníka je novou zelenou oázou klidu v Příbrami. Město Příbram se může pyšnit novinkou v podobě malebného parku u Čekalíkovského rybníku, který je další částí Zelené páteře města.
Příbram, Středočeský kraj

Putování s permoníky

Permoníci Prokop a Světluška vás zvou na procházku městem s několika zastaveními a soutěžními otázkami. Po jejich zodpovězení na vás čeká malá odměna v Informačním centru města Příbram v Pražské ulici.
Příbram, Středočeský kraj

Orlov a Kozičín – výchozí bod pro poznávání Brd

Pro turisty i cyklisty jsou ideálními body k začátkům výletů po Brdech.
Příbram, Středočeský kraj

Vyšší princip – geolokační hra v Příbrami

Představte si, že jste studenti sexty příbramského gymnázia. V nelehké době druhé světové války je třídní kolektiv semknutý, váš spolužák Tonda Stočes už několik dní ve škole chybí a okolnosti jeho nepřítomnosti začínají být podezřelé. Rozhodnete se zjistit, co s Tondou je...
Příbram, Středočeský kraj

Ubytování a restaurace v okolí

Restaurace Šatlava Příbram

Restaurace Šatlava nabízí příjemné posezení u vína, či dobrého jídla v krásných prostorech z 16. a 17. století. Restaurace Šatlava byla v roce 2003 vybudovaná v místech, kde před mnoha staletími byly hospodářské časti usedlosti, která sloužila i jako hostinec.
Příbram, Středočeský kraj

Exerciční dům, Domeček a apartmány na Svaté Hoře v Příbrami

Poutníci, skupiny i jednotlivci se mohou ubytovat v exercičním domě. Svatá Hora je odtud doslova na dohled. Návštěvníkům nabízí i stravování, to navíc probíhá v jedinečném prostředí refektáře svatohorského kláštera. Ubytovat se lze také ve dvou apartmánech.
Příbram, Středočeský kraj

Hotel Belvedere Příbram

Belvedere je nově zrekonstruovaný tříhvězdičkový hotel, který se nachází přímo v centru města Příbrami. Kapacita hotelu je 43 dvoulůžkových pokojů a 1 apartmá.
Příbram, Středočeský kraj

Cukrárna Upekla

Mirka Semrádová ráda pekla, tak se tomu rozhodla věnovat naplno. Její sestra Petra Eisová se k ní přidala, původně jen na chvíli. Začaly na farmářských trzích a lidem chutnalo, postavily tedy pekárnu u Písku a rozvážely své dobroty do pražských kaváren.
Příbram, Středočeský kraj

Pivovar Podlesí

Pivovar Podlesí byl založen v roce 2013 a nachází se v malebné vesničce na úpatí centrální části Brd. Do brdských lesů a hájů se po dobrém obědě dostanete dříve, než vám slehne po dobrém jídle ze zdejší kuchyně.
Příbram, Středočeský kraj

Glamping Casita Colombia

Přijeďte zažít kolumbijský klid a pohodu uprostřed ovčí pastviny obklopené ovocným sadem a polnostmi. Casita Colombia Vám nabízí i netradiční formu bydlení v recyklovaném lodním kontejneru, který je 100% nezávislý na dodávce vody a elektřiny. A najdete ho na pomezí brdských lesů.
Vysoká u Příbramě, Středočeský kraj

Penziony Kunc

Dva penziony v klidné lokalitě Brdských lesů.
Láz, Středočeský kraj

Rodinný penzion Rafanda

Nabízíme celoroční ubytování nedaleko bývalého hornického města Příbram v krásné přírodě brdských lesů,. Ubytování v klidném prostředí na okraji malé vesničky Láz.
Bohutín, Středočeský kraj