Úvod > Výlety > Cesty krajinou > Dvoudenní výlet za do skalních měst Českého ráje
Dvoudenní výlet za do skalních měst Českého ráje
"> "> "> "> ">

Dvoudenní výlet za do skalních měst Českého ráje

Poznejte Český ráj dokonale, navštivte všechna hlavní skalní města! Náš dvoudenní výlet vás seznámí se všemi nejatraktivnějšími přírodními památkami této oblasti – Drábskými světničkami, Prachovskými skalami, Hruboskalským skalním městem i Suchými a Besedickými skalami.
Výlet do Příhrazských skal je nejlepší začít z parkoviště v obci Dneboh ležící pod Drábskými světničkami nebo od restaurace v nedaleké vesnici Olšina. Na okraji plošiny skalního masivu u čedičového vrchu Mužský se vypíná bývalá skalní pevnost Drábské světničky, která patří mezi nejvyhledávanější místa Českého ráje, a to především kvůli dalekému výhledu do okolní krajiny. Dodnes se dochovaly zbytky osmnácti světniček, které byly zcela nebo částečně vytesány do pískovce a sloužily především jako zásobárny. Skvělá poloha a mistrovské využití skalních útvarů, tvořících podstatnou část opevnění, zaručovala Drábským světničkám dlouhá léta nedobytnost. Model Drábských světniček lze spatřit v muzeu v nedalekém Mnichově Hradišti.

Severozápadně od Jičína u obce Prachov najdete nejznámější skalní městoPrachovské skály, které patří k nejdříve navštěvovanou oblast Českého ráje v jeho historii. Silně rozčleněná plošina vznikla z usazenin pískovců a opuk v druhohorách. Velký okruh vás seznámí s velkým množstvím zajímavých míst Prachovských skal a je nejatraktivnější a nejzajímavější cestou skalními masívy. Pro méně náročnou prohlídku skal vám poslouží kratší Malý okruh (asi 1,5 km dlouhý), který vede nádherným prostředím Císařské chodby a najdete zde několik vyhlídek.  Nejkrásnější rozhled poskytuje vyhlídka Máj.

Mezi hradem Valdštejn a zámkem Hrubá Skála nedaleko Turnova v Českém ráji se nachází oblast zvaná jako Hruboskalské skalní město. Pověstmi opředené skalní město nabízí nevšední zážitky pro horolezce i laiky na více než 400 věžích, jejichž nejvyšší dosahuje až do výše 50 metrů. Hruboskalsko je rozděleno do 3 hlavních oblastí: Dračí skály a Zámecká rokle; Kapelník; Maják a Údolíčka. Po vrcholové cestě vede Zlatá stezka Českého ráje s řadou vyhlídkových míst, jako je Mariánská vyhlídka, vyhlídka Na Kapelu, vyhlídka U Lvíčka, rozhledna Hlavatice.

Nedaleko Hrubé skály najdete nenápadné údolíčko u Kopicova statku. Jeho návštěva okouzlí stejně děti i dospělé. Do skal jsou tu pod širým nebem vytesány postavy z českých dějin, výjevy z církevních bájí a pověstí, doplněné verši. Prvními sochami, které zde místní sochař-samouk Vojtěch Kopic začal roku 1939 tesat byli sv. Václav a prezident Masaryk. Mimo postav zde objevíte také zvířata (např. lva se skleněnýma očima) nebo postavy z českých legend (kněžna Libuše, Horymír se Šemíkem...).

Jeden z nejromantičtějších skalních labyrintů leží nad levým břehem Jizery poblíž obce Besedice. Skalami vede okružní trasa, která která vás seznámí s nejvýznamnějšími místy této oblasti – s bludišti Kalich a Chléviště. V seskupení U Kalicha uprostřed pěti skalních roklí se skrývá protestantský oltář s vytesaným kalichem a letopočtem 1634. Místo bývalo útočištěm nekatolíků v dobách protireformace, ale skýtalo azyl i v dalších nebezpečných dobách.

Jižně od Malé Skály se rozkládá přírodní rezervace Klokočské skály.  Skalní město se skládá ze dvou částí, Betlémských skal se sloními hřbety a Klokočských skal s jeskyní Postojna a Klokočskými průchody. Jeskyně Postojna v Zeleném dole je největší pseudokrasovou jeskyní v Českém ráji a patří k volně přístupným. K jejímu zkoumíná si nezapomeňte doma čelovku. Betlémské skály se rozkládají na okraji plošiny mezi řekou Jizerou a Klokočským potokem. Mezi nejznámější místa těchto skal patří útvar zvaný Trojnožka či Děravec.

Atraktivní skalní hřeben Suchých skal z pevného pískovce vyčnívá vysoko nad les a zdálky tak připomíná varhany nebo dračí hřbet. Vytváří charakteristickou siluetu krajiny Maloskalska. Jedná se o unikátní geomorfologickou lokalitu, která u nás nemá obdoby. Suché skály jsou oblíbeným horolezeckým terénem. Člení se zhruba na 20 věží – Hlavní, Sokolí, a další. V roce 1965 byly Suché skály vyhlášeny národní přírodní památkou. Nejhezčí pohled na Suché skály – české Dolomity se naskýtá z vyhlídky pod Sokolem nebo z vesnice Líšný. 

Mapa výletu

Export GPX