Úvod > Výlety > Cesty krajinou > Dvoudenní výlet za do skalních měst Českého ráje

Dvoudenní výlet za do skalních měst Českého ráje

Poznejte Český ráj dokonale, navštivte všechna hlavní skalní města! Náš dvoudenní výlet vás seznámí se všemi nejatraktivnějšími přírodními památkami této oblasti – Drábskými světničkami, Prachovskými skalami, Hruboskalským skalním městem i Suchými a Besedickými skalami.
Výlet do Příhrazských skal je nejlepší začít z parkoviště v obci Dneboh ležící pod Drábskými světničkami nebo od restaurace v nedaleké vesnici Olšina. Na okraji plošiny skalního masivu u čedičového vrchu Mužský se vypíná bývalá skalní pevnost Drábské světničky, která patří mezi nejvyhledávanější místa Českého ráje, a to především kvůli dalekému výhledu do okolní krajiny. Dodnes se dochovaly zbytky osmnácti světniček, které byly zcela nebo částečně vytesány do pískovce a sloužily především jako zásobárny. Skvělá poloha a mistrovské využití skalních útvarů, tvořících podstatnou část opevnění, zaručovala Drábským světničkám dlouhá léta nedobytnost. Model Drábských světniček lze spatřit v muzeu v nedalekém Mnichově Hradišti.

Severozápadně od Jičína u obce Prachov najdete nejznámější skalní městoPrachovské skály, které patří k nejdříve navštěvovanou oblast Českého ráje v jeho historii. Silně rozčleněná plošina vznikla z usazenin pískovců a opuk v druhohorách. Velký okruh vás seznámí s velkým množstvím zajímavých míst Prachovských skal a je nejatraktivnější a nejzajímavější cestou skalními masívy. Pro méně náročnou prohlídku skal vám poslouží kratší Malý okruh (asi 1,5 km dlouhý), který vede nádherným prostředím Císařské chodby a najdete zde několik vyhlídek.  Nejkrásnější rozhled poskytuje vyhlídka Máj.

Mezi hradem Valdštejn a zámkem Hrubá Skála nedaleko Turnova v Českém ráji se nachází oblast zvaná jako Hruboskalské skalní město. Pověstmi opředené skalní město nabízí nevšední zážitky pro horolezce i laiky na více než 400 věžích, jejichž nejvyšší dosahuje až do výše 50 metrů. Hruboskalsko je rozděleno do 3 hlavních oblastí: Dračí skály a Zámecká rokle; Kapelník; Maják a Údolíčka. Po vrcholové cestě vede Zlatá stezka Českého ráje s řadou vyhlídkových míst, jako je Mariánská vyhlídka, vyhlídka Na Kapelu, vyhlídka U Lvíčka, rozhledna Hlavatice.

Nedaleko Hrubé skály najdete nenápadné údolíčko u Kopicova statku. Jeho návštěva okouzlí stejně děti i dospělé. Do skal jsou tu pod širým nebem vytesány postavy z českých dějin, výjevy z církevních bájí a pověstí, doplněné verši. Prvními sochami, které zde místní sochař-samouk Vojtěch Kopic začal roku 1939 tesat byli sv. Václav a prezident Masaryk. Mimo postav zde objevíte také zvířata (např. lva se skleněnýma očima) nebo postavy z českých legend (kněžna Libuše, Horymír se Šemíkem...).

Jeden z nejromantičtějších skalních labyrintů leží nad levým břehem Jizery poblíž obce Besedice. Skalami vede okružní trasa, která která vás seznámí s nejvýznamnějšími místy této oblasti – s bludišti Kalich a Chléviště. V seskupení U Kalicha uprostřed pěti skalních roklí se skrývá protestantský oltář s vytesaným kalichem a letopočtem 1634. Místo bývalo útočištěm nekatolíků v dobách protireformace, ale skýtalo azyl i v dalších nebezpečných dobách.

Jižně od Malé Skály se rozkládá přírodní rezervace Klokočské skály.  Skalní město se skládá ze dvou částí, Betlémských skal se sloními hřbety a Klokočských skal s jeskyní Postojna a Klokočskými průchody. Jeskyně Postojna v Zeleném dole je největší pseudokrasovou jeskyní v Českém ráji a patří k volně přístupným. K jejímu zkoumíná si nezapomeňte doma čelovku. Betlémské skály se rozkládají na okraji plošiny mezi řekou Jizerou a Klokočským potokem. Mezi nejznámější místa těchto skal patří útvar zvaný Trojnožka či Děravec.

Atraktivní skalní hřeben Suchých skal z pevného pískovce vyčnívá vysoko nad les a zdálky tak připomíná varhany nebo dračí hřbet. Vytváří charakteristickou siluetu krajiny Maloskalska. Jedná se o unikátní geomorfologickou lokalitu, která u nás nemá obdoby. Suché skály jsou oblíbeným horolezeckým terénem. Člení se zhruba na 20 věží – Hlavní, Sokolí, a další. V roce 1965 byly Suché skály vyhlášeny národní přírodní památkou. Nejhezčí pohled na Suché skály – české Dolomity se naskýtá z vyhlídky pod Sokolem nebo z vesnice Líšný.