Úvod > Co chcete dělat? > Příroda > Národní geopark Královská Šumava – geotoulky zapomenutými cestami Šumavy
Lesem
Příroda

Národní geopark Královská Šumava – geotoulky zapomenutými cestami Šumavy

Objevte Šumavu tak, jak ji znají jen ti, co tu žijí. Jděte tam, kam davy nechodí a pochopte ji v souvislostech. V malých skupinkách – s osobním doprovodem – o krajině, zvířatech, stromech, lidech a jejich příbězích – cestou necestou, starými lesy.
Národní Geopark Královská Šumava představuje část jednoho z geologicky nejstarších území v Evropě, které od středověku podléhalo – jako hraniční území – přímo českému králi a o němž se v historii mluví jako o "Královském hvozdu". Geopark Královská Šumava vznikl v roce 2016 – na soutoku dvou zlatonosných řek a na vstupu do jejich údolí tradičního královského zlatorudného revíru – jako projekt místního spolku Českého svazu ochránců přírody Rejštejn. V roce 2022 získala Královská Šumava titul "Národní geopark".

Pojďme společně nahlédnout do Návštěvnického geobodu ve městě Rejštejn, který tvoří branu Geoparku, a poslechněme si povídání o kraji přírodních unikátů i o lidské historii města a okolí.
Nabídka komentovaných procházek a připravovaných novinek pak určitě přijde vhod těm, kteří chtějí pochopit, jaká je Šumava doopravdy. Královská Šumava totiž organizuje geotoulky, otevírá málo známá místa a vypráví o Zemi, o horách, o přírodě, kultuře a historii bývalého Královského hvozdu.

Branou geoparku je Rejštejn, prastaré město v hlubokém údolí (v nejhlubším bodu Národního parku) na soutoku dvou řek pod masivy centrální Šumavy (Otavy a Losenice), které leželo ve středu zlatorudného středověkého revíru, obývané pravděpodobně dávno před tím. Je to místo, kde před sto lety sedával Karel Klostermann a psal odsud o Šumavě.
 

Návštěvnický geobod Rejštejn

První návštěvnické zařízení geoparku bylo zřízeno právě v Rejštejně formou Návštěvnického geobodu s možností objednávky komentovaných výletů do okolí. Přijďte se podívat či si popovídat o kraji přírodních unikátů i o lidské historii Rejštejna a okolí. Že je o co stát, věděl i spisovatel Šumavy Karel Klostermann, jehož část rodiny v Rejštejně také žila. Sám často trávil dovolené v tzv. Bílém domku ve stráni nad Rejštejnem s výhledem na kouzelnou Otavu a její nejhlubší šumavské údolí. Podobně jako Univ. Prof. Josef Kunský, který se věnoval studiu geomorfologie otavského údolí.
 

Návštěvnický geobod Stará Vápenka

V kraji kdysi bohatých selských dvorů u obce Javorná se nachází nejvýše bývalá vápenka v nejvyšší nadmořské výšce na Šumavě. I ona je odkazem rozmanitosti zdejší malebné krajiny, která je dodnes zajímavou připomínkou vztahu našich předků s přírodními zdroji.


Návštěvnický geobod Špičák

V obklopení maloplošnými i velkoplošnými chráněnými územími (CHKO a NP Šumava) je Železnorudsko unikátní krajinou netknuté přírody i rozmanité historie s četnými nejen geomorfologickými "nej".
 

Návštěvnický geobod Rokyta

V oblasti  bývalé dřevařské osady prochází atraktivní Vchynicko Tetovský kanál, na všechny strany řada stezek NP Šumava v pásmu smíšených horských lesů a rašelinišť. Cesta podél kanálu je dodnes turisticky atraktivní trasou, umožňuje pohodlně vnímat zdejší přírodní bohatství. U parkoviště zde leží nejlepší geologická expozice NP Šumava.
 

Návštěvnický geobod Chata Rovina

U chaty Rovina všechno začíná. Rozlehlé panoráma vás o tom přesvědčí. Obnovená šumavská chalupa ležící zde v pásmu smíšených horských lesů, v domově vlka evropského a rysa ostrovida, pyšnící se úchvatnými výhledy do krajiny NP Šumava skrývá útulný hotel s restaurací – Chata Rovina. Nedaleký hraniční masiv šumavských vrcholů dosahujících výšek nad 1300 m n. m. přímo vyzývá k umístění geobodu Geoparku Královská Šumava.
 

Návštěvnický Geobod Štola Kristina

Systém desítek štol ve skalních masivech okolí Rejštejna a Kašperských Hor je geologickou perlou Geoparku Královská Šumava, kde načerpáte informace o dolování zlata, sledování geologické aktivity Země, ale možná tu i zahlédnete a nebo alespoň uslyšíte o zákonem chráněných netopýrech. Ti obávají právě bývalýlé štoly a nikterak jim nepřekáží, že přezimují obklopeni odkazy na způsob těžké práce našich předků.
 

Původní obyvatelé Šumavy – Králováci

Oblast, kterou dnes vymezuje geopark Šumava, byla po většinu své historie oblastí podřízenou přímo králi. Lidé, kteří zde žili, sami sebe nazývali Králováci. V pozdním středověku a v novověku to byli převážně německy mluvící osadníci území Královského hvozdu při západní hranici českého státu. Za to, že strážili hranici a osidlovali území s často velmi tvrdými podmínkami pro život, byli od českých králů obdařeni mnoha výsadami.
Králováci byli – což bylo ve své době skutečně výjimečné – svobodní - jejich svobodu jim zaručovala služba přímo králi. Zajišťovali si vlastní samosprávu, volili si vlastního rychtáře. K jejich výsadám patřilo i právo lovu, mýcení lesa, právo vařit pivo atd.

Poté, co čeští králové začali dávat královský hvozd do zástavy, museli Králováci svá práva a výsady stále více bránit, někdy i velmi draze platit. Přesto si však svou svobodu a nezávislost uchovali až do 20. století. V jejich povaze tato svoboda stále zůstává. Byli a jsou hrdí na to, že sloužili přímo králi a že dokáží žít v nesnadném horském kraji – jsou pracovití, podnikaví, relativně vzdělaní – nepoddaní, zvyklí hájit a žít si svou svobodu – mají v úctě a v hluboko v sobě důstojnost králů. Jejich heslo: "Nikomu pánem, nikomu sluhou, to je právo Králováků", vystihuje přesně, kým byli. Jejich moudrost a dědictví je tak logicky základní inspirací geoparku Královská Šumava.

Rozsvícení vánočního stromu v Kašperských Horách 2023

Zveme vás na rozsvícení vánočního stromečku v Kašperských Horách.
Kašperské Hory, Plzeňský kraj

Vánoční prohlídky města Kašperské Hory 2023

Komentované vánoční prohlídky města s průvodcem. Návštěvníci získají zajímavé informace o vánočních zvycích a tradicích na Šumavě.
Kašperské Hory, Plzeňský kraj

Zimní prohlídky hradu Kašperk

V termínu 28. 12. až 1. 1. otevře brány návštěvníkům hrad Kašperk. Během sváteční otevírací doby vždy od 10:00 do 16:00 hodin se tradičně konají speciální komentované prohlídky hradu.
Kašperské Hory, Plzeňský kraj

Vánoční koncert

Srdečně zveme na vánoční koncert v sobotu 9. prosince v 16:00 hodin.
Petrovice u Sušice, Plzeňský kraj

Mechanický betlém v Sušici o Vánocích

Sušický pohyblivý betlém s kopiemi významných budov ve městě a okolí, a s ukázkou starých tradičních šumavských řemesel, je jedním z největších mechanických betlémů v České republice. Nachází se v Muzeu Šumavy.
Sušice, Plzeňský kraj

Moje Šumava není moje – vernisáž

Vernisáž výstavy fotoobrazů.
Sušice, Plzeňský kraj

Moje Šumava není moje

Muzeum Šumavy Sušice zve na výstavu fotoobrazů "MOJE ŠUMAVA aneb ŠUMAVA OBJEKTIVY 53 FOTOGRAFŮ."
Sušice, Plzeňský kraj

Ilja Bílek

Ilja Bílek – skleněné plastiky, výstava v Sušici.
Sušice, Olomoucký kraj

Turistická trasa Klostermannova cesta – Šumavou z Hartmanic do Volyně

Turistická trasa KČT nesoucí jméno šumavského barda Karla Klostermanna je v celé své délce modře značená a spojuje město Hartmanice přes Rejštejn, Kašperské Hory, Mílov, Nicov, Královský Kámen, Javorník a Vacov s Volyní. V celé své délce měří napříč Šumavou 47 km.
Rejštejn, Plzeňský kraj

Spaunova vila v Rejštejně

Spaunova vila byla postavena v letech 1903–1904 v Rejštejně na Šumavsku. Vila se skládá ze dvou schodištěm oddělených částí a jejím autorem je vídeňský architekt Leopold Bauer. Vila je postavena v duchu vídeňské geometrické secese.
Rejštejn, Plzeňský kraj

Otava – skvělá řeka, kde vodácká doprava není příliš hustá

Zlatonosná Otava vzniká soutokem horských říček Křemelné a Vydry pod Čeňkovou pilou na Šumavě. Protéká úžasnými přírodními scenériemi i krásnými historickými městy jako je Sušice, Horažďovice, Strakonice a Písek. S Vltavou se spojuje pod hradem Zvíkovem.
Rejštejn, Plzeňský kraj

Bývalá továrna Franze Watzlawicka v Rejštejně

Mezi téměř zapomenuté stránky historie Šumavy podnikatelskému úsilí kašperskohorské rodiny Watzlawicků a jejich podniku Bohemia-Werke. Tato továrna se v první polovině 20. století stala největším průmyslovým podnikem města Kašperských Hor a celého okolí.
Rejštejn, Plzeňský kraj

Brána nebes – muzeum věnované smrti

V Kašperských Horách na Šumavě vzniklo nové muzeum s názvem Brána nebes. Téměř nevyužívaný a velmi zajímavý kostel sv. Mikuláše, ve kterém se muzeum nachází, se stal jedním se zastávek nové církevní turistické trasy na Šumavě.
Kašperské Hory, Plzeňský kraj

Kašperskohorská Zlatá stezka – z Kašperských hor na Kvildu

Horní (Kašperskohorská) Zlatá stezka je nejmladší trasou Zlaté stezky. Vede z Kašperských hor přes Horskou Kvildu, Kvildu, na Freyung a dále do Pasova. Byla vybudována z příkazu krále Karla IV v roce 1356 jako část zamýšlené dálkové obchodní cesty z Čech přes Salzburg až do Benátek.
Kašperské Hory, Plzeňský kraj

Středisko environmentální výchovy v Kašperských Horách – prostor pro společné přírodní a kulturní dědictví

Středisko environmentální výchovy se zázemím pro zážitkové programy na téma přírodního a kulturního dědictví Šumavy vzniklo u informačního centra Národního parku Šumava v Kašperských Horách.
Kašperské Hory, Plzeňský kraj

Šumavou na sněžnicích – výlety přírodou se Správou NP Šumava

Sněžnice jsou novým fenoménem, který během posledních let objevují turisté na Šumavě. Správa národního parku Šumava proto každoročně připravuje během zimní sezóny pro zájemce výlety šumavskou přírodou.
Kašperské Hory, Plzeňský kraj

Ubytování a restaurace v okolí

Perly Šumavy – skvělá dovolená na Šumavě

Nový šumavský hotelový řetězec nabízející 300 lůžek v hotelích a penzionech. Jednotlivá ubytovací zařízení jsou rozmístěna prakticky po celé Šumavě.
Kašperské Hory, Plzeňský kraj

Kašperskohorský pivovar

Řemeslný pivovar v centru Šumavy v krásném místě Kašperských Hor pod hradem Kašperk, kudy chodil i starý Klostermann. Tento minipivovar patří k nejnovějším na Šumavě, založen byl terpve v roce 2016.
Kašperské Hory, Plzeňský kraj

Glamping Aranka na palouku u Kašperských Hor

Stylový galmping Aranka, příbytek na kolečkách našla své místo na palouku u Kašperských Hor. Voní tu smrky, břízy, jedle, olše a topoly, které si na tomto novém místě Aranka vybrala za své tiché společníky.
Kašperské Hory, Plzeňský kraj

Nebespán boutique hotel – luxusní ubytování a gastronomie na Šumavě

V rodinném hotelu v Kašperských Horách s jedinečnou atmosférou najdete nejen luxusní ubytování, výbornou kávu, špičkovou gastronomii od francouzského šéfkuchaře a skvělé zákusky, ale především vlídnost a profesionalitu. Přijeďte do Nebespána na romantický víkend ve dvou či dovolenou s gastrozážitky.
Kašperské Hory, Plzeňský kraj

Parkhotel Kašperské Hory – lázeňský hotel

Lázeňský hotel v anglickém stylu v historickém centru Kašperských Hor nabízí širokou nabídku relaxačních a lázeňských procedur. Vyhledávaný je hotelový Energetický a meditační park. Hotel je určený pouze dospělým návštěvníkům – není vhodný pro pobyt rodin s dětmi.
Kašperské Hory, Plzeňský kraj

Rósta Kafe – pražírna kávy v Kašperských Horách

Rósta Kafe je malá rodinná pražírna sídlící v Kašperských Horách. Z různých koutů světa pro vás vybírá a praží tu nejkvalitnější kávu. Tuto kávu si můžete dát přímo v pražírně nebo si ji zakoupit a vychutnat v pohodlí svého domova.
Kašperské Hory, Plzeňský kraj

Domus Maria v Kašperských Horách

Útulný dům v Kašperských Horách nabízí ubytování jednotlivcům i skupinám, je možné si pronajmout celý dům.
Kašperské Hory, Plzeňský kraj

Domus Maria – apartmány v Kašperských Horách

Domus Maria v impozantní budově arciděkanství z 19. století s velkou zahradou najdete přímo na náměstí v Kašperských Horách. Nabízí se zde ubytování ve 4 prostorných apartmánech a jedné ubytovně pro 10 lidí.
Kašperské Hory, Plzeňský kraj