!

Upozornění: Vzhledem k aktuálním vládním opatřením jsou akce a provoz turistických cílů omezeny. Doporučujeme před vlastní návštěvou ověření u organizátora.

Úvod > Co chcete dělat? > Lesnický park Křivoklátsko
Příroda

Lesnický park Křivoklátsko

Křivoklátsko je prvním lesnickým parkem na území České republiky. Byl vyhlášen 13. května 2010 a v tomto pojetí je zřejmě i první v Evropě. Jedná se o zvláštní druh přírodní chráněné oblasti.
Většina z nás nejspíše pojem „lesnický park“ nikdy neslyšela. Hlavním rozdílem mezi „lesnickým parkem“ a „národním parkem“ je menší počet zákazů pro obyvatele i turisty, kteří do parku zavítají. V praxi to znamená, že je les i nadále možné využívat pro těžbu dřeva, která k těmto místům patří, či příležitostnou honitbu, zatímco návštěvníci nebudou omezováni v tom, po kterých stezkách mají chodit a kde budou smět tábořit.

Severní hranice tohoto parku sleduje tok řeky Berounky, prochází kolem osad Žloukovice, Sýkořice, Zbečno, Roztoky, mine hrad Křivoklát, a potom pokračuje kolem Skryjí, které se svými jezírky samozřejmě patří na její území, aby se kousek za nimi od řeky odpoutala a obemkla celou lesnatou oblast pod vrchy Lípa, Lišák, Těchovín a Krušná hora – poslední dva jsou s výškou 617 a 609 metrů v této oblasti nejvyšší. Pak se kolem Hudlic hranice lesnického parku stáčí zpět k řece

Impulsem k tomuto projektu byla snaha křivoklátských lesníků zachovat vysoké přírodní hodnoty tohoto rozlehlého lesního ekosystému a současně zachovat a dál rozvíjet tradici křivoklátského lesnictví jako kulturního dědictví našeho národa. Křivoklátské lesnictví vychází z odkazu našich předků, kteří za několik století své činnosti založili pro naši i budoucí generace jedny z nejkrásnějších lesních porostů v České republice. A to jak z pohledu druhové pestrosti, věkové rozrůzněnosti, stability, tak i trvalé ekonomické efektivnosti.

Lesnický park respektuje i všechny kategorie chráněných území, které byly na jeho území v minulosti zřízeny a nabízí spolupráci orgánům ochrany přírody v péči o tato přírodně cenná území. Nedaleko osady Křivoklát najdete přímo u silnice několik míst, kde správa dnešního parku úmyslně ponechala les svému osudu. Zlámané stromy, tlející kmeny, změť větví, trčící holé pahýly… Všechno zde leží tak, jak popadalo.

Lesnický park Křivoklátsko se stal vzorovým demonstračním objektem lesního hospodaření na poli výzkumu, monitoringu, výchovy, vzdělávání, propagace lesnictví i v oblasti vlastní péče o lesní ekosystémy. Současně zůstává otevřený široké veřejnosti pro všechny k lesu a přírodě šetrné aktivity i při zachování produkčních schopností křivoklátských lesů
Zobrazit více
10.12.
Adventní koncert na Křivoklátě

Adventní koncert na Křivoklátě

Křivoklát, Střední Čechy
1.11.
30.11.
Zimní prohlídky na Křivoklátě

Zimní prohlídky na Křivoklátě

Křivoklát, Střední Čechy
1.1.
31.3.
Zimní prohlídky na Křivoklátě

Zimní prohlídky na Křivoklátě

Křivoklát, Střední Čechy
4.12.
5.12.
Královský advent na hradě Křivoklát – zrušeno

Královský advent na hradě Křivoklát – zrušeno

Křivoklát, Střední Čechy

Ubytování a restaurace v okolí

Kemp Branov

Kemp Branov

Branov, Střední Čechy
Pivovar Matuška Broumy

Pivovar Matuška Broumy

Broumy, Střední Čechy
Hotel Sýkora

Hotel Sýkora

Křivoklát, Střední Čechy