Odry

Mezi Olomoucí a Ostravou se jako korálky na niti seřadilo několik zajímavých měst. K nim patří i Odry ležící mezi Hranicemi a Fulnekem. Město v malebném údolí Oderské kotliny obklopují lesnaté svahy Nízkého Jeseníku, směrem k jihovýchodu se krajina otevírá do Moravské brány.

Co musíte vidět v Odrách

Středověký původ města v údolí ústícím do Moravské brány prozrazuje pravidelný půdorys, zbytky městských hradeb s polokruhovitou baštou i městská památková zóna. Dominantou Oder býval barokní zámek, zbořený v roce 1966; občas jej výstavami a akcemi připomíná Muzeum Oderska. Další výstavy se pořádají v Katovně, jejíž historie sahá až do 16. století. Na náměstí si prohlédnete pěkné měšťanské domy a klasicistní radnici, nejznámější církevní památkou města je gotický kostel sv. Bartoloměje.
 

Tip pro rodiny s dětmi: Za pohádkami a skřítky do Poodří

V oderské Katovně se zabydlela expozice Pohádkového Poodří, která rodinám s dětmi ukáže spoustu hezkých míst v kouzelné krajině Poodří a Moravského Kravařska. Na jednotlivých pohádkových místech čekají skřítci se samolepkami, které si malí cestovatelé lepí do vandrovní knížky. Kdo objeví všechny, může si nakonec postavičku některého ze skřítků odnést domů. Knížky na sbírání samolepek seženete buď přímo na pohádkových místech, anebo v infocentru ve Studénce či Odrách.
 

Z mlýna po stříbrném chodníčku na rozhlednu

Jeden ze skřítků například žije ve vodním mlýně Wesselsky v Loučkách u Oder, rádi tu však přivítají i dospělé návštěvníky. Naučná stezka Stříbrný chodník vás dovede k bývalému dolu na těžbu stříbra a k rozhledně Olšová u Pohoře, řadu zajímavostí objevíte v okolí Spálova. Stojí tu maličký větrný mlýn, symbolem přírodního parku Oderské vrchy je Petrova skála, proslulá každou zimu bohatou ledovou výzdobou, a severně od obce se na břehu Odry nalézá poutní místo Panna Marie ve skále.

Turistická informační centra


Ubytování a restaurace