Úvod > Aktuality > Tradice: rybníky, rybníčky a rybniční soustavy aneb umění mistrů rybníkářů
Památky

Tradice: rybníky, rybníčky a rybniční soustavy aneb umění mistrů rybníkářů

  • Vydáno27. září 2023
Poslechněte si audio verzi článku
Rybníky jsou magické oči naší krajiny, místa plná romantiky a také kulisy řady pověstí a pohádek. Na Kudy z nudy je známe především jako zajímavé cíle výletů pěšky nebo na kole, docela jinak si je ale užijete na podzim v čase výlovů anebo v zimě při bruslení. Vydejte se s námi za tradicemi českého rybníkářství!
V České republice máme přibližně 23 až 24 tisíc rybníků a vodních nádrží s celkovou plochou přibližně 52 tisíc hektarů. Převážná většina vodních ploch se využívá k chovu ryb, rekreačnímu rybolovu se pak věnuje přes 350 tisíc registrovaných členů všech rybářských svazů. Přestože oka rybníků a rybníčků na nás pomrkávají ze všech koutů Čech, Moravy a Slezska, současná plocha rybníků je ve srovnání s minulostí stěží třetinová.
 

Rybníkářství: řemeslo, které mělo zlaté dno

Plochy rybníků v českých zemích skutečně v minulosti bývaly oproti dnešku trojnásobné: jejich rozměry dosahovaly až 182 000 hektarů. I když se staví rybníky nové, aby zmenšily riziko dlouhého letního sucha a naopak po povodních v krajině dokázaly zadržet vodu, jen těžko dosáhneme tempa, které nabralo rybníkářství během své zlaté éry. Zdá se to neuvěřitelné, ale podle odhadů v nejúspěšnějších letech od poloviny 15. do konce 16. století vznikalo až 500 rybníků ročně.

Důvod? Podobně jako dnešní velké stavební projekty dávalo i budování rybníků práci mnoha lidem a jejich majitelé měli zajištěnou obživu i prosperitu na řadu let. Rozsah některých staveb dodnes bere dech: například stavba Rožmberku, našeho největšího rybníka, trvala přes šest let, pracovalo na ní asi 800 lidí a po napuštění měl plochu více než tisíc hektarů. Dnes je sice o něco menší, ale pořád je tak rozlehlý, že na jeho hladině je patrné zakřivení zemského povrchu.

V neposlední řadě pak byla přibližně třetina středověkého kalendáře vyhrazena pro postní dny – a maso z ryb bylo povolený postní pokrm.
 

Jezera, která zmizela

Současný počet 23 tisíc rybníků sice je větší než první oficiální soupis rybníků z roku 1786, ale ne o moc: v něm bylo započteno 20 796 vodních ploch. Byla to ale doba, kdy se rybníky často rušily a měnily se v pole. Takový osud potkal jezera u Čejče a Kobylí na jižní Moravě. Vodní plochy, které ve své mapě Moravy zakreslil kolem roku 1624 Jan Amos Komenský, byly opravdu mimořádně rozlehlé, píše se o rozloze až 10 kilometrů čtverečních. Obě jezera zřejmě existovala už od počátku holocénu, a i když jejich voda byla slaná, v Kobylském jezeře prý úspěšně žily ryby. Ostatně rybu probodnutou třemi zlatými šípy dodnes najdete na znaku obce Kobylí.

Jezera, ještě koncem 18. století popisovaná jako největší na Moravě, byla ve třicátých letech 19. století vysušena a proměnila se v pole. Dnes je připomíná jen nápadně plochá krajina a pár místních názvů s vodní či rybí tematikou. K nim patří i Biocentrum Ostrůvek, které zadržuje vodu v krajině, zpomaluje odtok a zlepšuje klima v suché oblasti jižní Moravy. Při procházce tu objevíte dvě nová mělká jezera, řadu vodních tůní, mokřadů a meandrující Kobylský potok.
 

Třeboňská rybniční soustava a UNESCO

Rybníky často tvoří celé promyšlené soustavy, propojené potoky a umělými kanály. Příkladem může být Třeboňská rybniční soustava. Unikátní síť rybníků Třeboňské pánve má charakter přírodní jezerní krajiny, i když je výsledkem práce geniálních mistrů rybníkářů z 15. a 16. století. Navíc je díky důmyslnému propojení umělými kanály Zlatou stokou a Novou řekou s Lužnicí a Nežárkou stále funkční.

Třeboňská rybniční soustava je tak slavná, že ji dokonce UNESCO zařadilo na seznamy, z nichž se vybírají další památky. Seznámit se s ní můžete nejenom při výletech na Třeboňsko, ale také v několika expozicích, například v Domě přírody Třeboňska nebo v Domě Štěpánka Netolického se stálou expozicí, věnovanou třeboňskému rybníkářskému dědictví.
 

Nadějská rybniční soustava

Znáte větu „Fišmistr překvapil pěšáka láskou, dobrou vůlí a vírou ve skutek rytířů z Blaníku“? Když z ní prý odstraníte spojky, předložky a rytíře, dostanete poetické názvy rybníků Nadějské rybniční soustavy. Ta patří mezi další pozoruhodné přírodní lokality na Třeboňsku, a je pojmenovaná podle rybníka Naděje, který založil legendární rybníkář Jakub Krčín. I když citovaná věta je hezká mnemotechnická pomůcka, neobsahuje úplný výčet, do soustavy patří také rybníky Potěšil, Krajina, Klec, Stehlík, Rod, Pražský nebo Vlkovský rybník.
 

Blatenská rybniční soustava

O rybniční soustavě kolem Lnář a Blatné kolovaly pověsti, že ji tvoří tolik rybníků jako je dnů v roce, a v přestupném roce se nechává napouštět i ten s pořadovým číslem 366. Podle dobových registrů tu ale rybníků bylo „jen“ 228.  Největšího rozmachu se lnářské rybníkářství dočkalo v době, kdy sem majitelé panství z jižního Německa přivezli a do svých rybníků nasadili nové plemeno kapra. Protože byl téměř bez šupin a jeho hladká kůže se leskla jako zrcadlo, dostal název „špíglák“. Ostatně místní chov kaprů si časem vysloužil pěkný reklamní slogan Malá hlava, hodně masa, správná lnářská kapří rasa.
 

Holanská rybniční soustava

Rybníkářství se dařilo i v Libereckém kraji; soustavu Holanských rybníků, která se rozkládá mezi Stvolínkami a Zahrádkami jihozápadně od České Lípy, tvoří 23 rybníků. Rybníky napájené Bobřím potokem leží v blízkosti chráněné krajinné oblasti Kokořínsko, hnízdí tu velké množství ptáků a spisovatel Miloš Urban sem zasadil děj románu Hastrman.
 

Další rybniční soustavy

  • U Hluboké nad Vltavou leží Hlubocká rybniční soustava s Bezdrevem, druhým největším rybníkem České republiky, a Munickým rybníkem. Od něj je hezký výhled na zámek Hluboká a na jeho břehu leží Jihočeská zoologická zahrada; do rybníka zasahují výběhy pro vodní ptáky a další vodomilná zvířata.
  • Už v 15. století vzniklo pět rybníků Lednické rybniční soustavy; ta je dnes přírodní rezervací a jako součást Lednicko-valtického areálu také památkou UNESCO. Je známá hlavně díky vzácným druhům ptáků, kteří zde hnízdí a zimují.
  • Známá je také Pardubická rybniční soustava, kterou vybudovali Pernštejnové. V době největšího rozkvětu ji tvořilo 213 rybníků s plochou téměř 5500 hektarů, většina z nich ale doplatila na ekonomický vývoj a v 18. a 19. století je vystřídaly zemědělské plochy. Vedle Bohdanečského rybníka se dochoval i Opatovický kanál, dodnes funkční technická památka z přelomu 15. a 16. století.
  • Oblíbeným místem pro rekreaci obyvatel Plzně je Bolevecká rybniční soustava, deset rybníků v údolí Boleveckého potoka. Bývalo jich víc, ale některé zanikly, nicméně některé z novodobých rybníků zřejmě vznikly na stejných místech. Místo rybníka Beroun se dnes rozlévá Rozkopaný rybník a místo kolem Volšinky lidé chodí kolem chovného rybníka Košináře.
  • Zatímco z více než třiceti rybníků, které tvořily Vodňanskou soustavu, se dochovala více než polovina, z rybniční soustavy u Slavkova, největší rybniční soustavy jižní Moravy, zbyly jen stopy hrází a cest, které po nich vedly. V době bitvy u Slavkova v roce 1805 ale rybníky ještě existovaly, na jejich tenký led prý Napoleon nahnal ustupující ruskou armádu.
 

Pozvánka na výlovy 2023

Nenechte si ujít podzimní výlovy rybníků; na Kudy z nudy najdete kalendář výlovů v roce 2023.
Národní přírodní rezervace Polanská niva

Národní přírodní rezervace Polanská niva

Polanská niva je unikátní místo tvořené lužními lesy, mokřady, tůněmi, lukami a dravým tokem meandrující řeky Odry i s jejími slepými rameny. Rozkládá se mezi Polankou nad Odrou a Jistebníkem, jihozápadně od Ostravy.

Podzimní výlovy rybníků 2023

Podzimní výlovy rybníků 2023

Tak jako slunce a voda patří k létu, sníh a mráz k zimě, tak vypouštění a výlovy rybníků patří k podzimu. Vůně bahna, grogu či svařeného vína, rybářské sítě plné ryb a praktické ukázky rybářského řemesla dělají z výlovů vděčný divácký zážitek.

Blatenská rybniční soustava

Blatenská rybniční soustava

První rybníky vznikaly na Blatensku už ve 14. století a jejich důmyslnou soustavu budoval i Jakub Krčín z Jelčan. Mnohé z nich v parném létě skýtají příjemné osvěžení, řada z nich je domovem proslulého blatenského kapra.

Soustava Jaroslavických rybníků

Soustava Jaroslavických rybníků

Jaroslavické rybníky se nacházejí v široké ploché nivě řeky Dyje a napájí je Mlýnská strouha, která se od Dyje odděluje v obci Krhovice. Zdejší území o rozloze 357 ha bylo vyhlášeno v rámci sítě Natura 2000 za ptačí oblast.

Soustava rybníků u Pohořelic

Soustava rybníků u Pohořelic

Soustava pohořelických rybníků byla zbudována v 16. století, v polovině 19. století pak zrušena. K obnově většiny rybníků došlo v letech 1946 – 48. Trojice rybníků jižně od Pohořelic sestávající z vodních ploch rybníka Starý, Novoveský a Vrkoč slouží k rybolovu, ale také rekreaci.

Přírodní rezervace Tisovské rybníky – ptačí rezervace

Přírodní rezervace Tisovské rybníky – ptačí rezervace

Vodní soustava Tisovské rybníky byla založena Pány ze Švamberka pravděpodobně ve 13. století. Patří k jedné z nejvýznamnější rybniční soustavě Plzeňského kraje.

Rybníky ve Lnářích – Zámecký, Podhájský a Veský

Rybníky ve Lnářích – Zámecký, Podhájský a Veský

Rybníkářství patří ke starodávným lidským činnostem. Ve Lnářích vznikly na toku Smoliveckého potoka 3 průtočné rybníky, i když s odstupem několika staletí. Nejstarším z nich byl Zámecký rybník (dříve zvaný Hradský). Dalšími jsou rybník Podhájský a Veský.

Dům přírody Třeboňska s trvalou expozicí Krajina a lidé

Dům přírody Třeboňska s trvalou expozicí Krajina a lidé

Víte, kde na Třeboňsku najdete Tři bratry, písečné duny nebo třeba Dračici? Uhodnete která ryba má psí zuby či odkdy jsou v Třeboni lázně? To všechno a ještě daleko víc se dozvíte v návštěvnickém středisku CHKO Třeboňsko s moderně pojatou expozicí "Krajina a lidé".

Přírodní rezervace Hradčanské rybníky

Přírodní rezervace Hradčanské rybníky

Hradčanské rybníky tvoří soustava lesních rybníčků propojených přirozeně meandrujícím potokem a zatopené pískovny s vodní, bažinnou a rašelinnou flórou a faunou, malá rašeliniště, mokřadní olšiny a rašelinné bory s výskytem ohrožených druhů živočichů a rostlin.

Národní přírodní rezervace Lednické rybníky

Národní přírodní rezervace Lednické rybníky

Národní přírodní rezervace Lednické rybníky je součástí Lednicko-valtického areálu. Byla vyhlášena v roce 1953 na rozloze 552,5 ha k ochraně významného hnízdiště vodních ptáků. Od roku 1990 je oblast zařazena do seznamu mezinárodně významných mokřadů. Podél rybníků vede 11 km dlouhá naučná stezka.

Zlatá stoka – umělý kanál na Třeboňsku

Zlatá stoka – umělý kanál na Třeboňsku

Umělý kanál Zlatá stoka, vystavěný v letech 1505–1520, je mistrovským dílem Štěpánka Netolického. Dnešní funkcí je zabezpečení cirkulace vody z řeky Lužnice k jednotlivým rybníkům.

Naučná stezka Cesta kolem Světa

Naučná stezka Cesta kolem Světa

Vydejte se na Cestu kolem Světa… Nemusíte ale jezdit daleko! Navštivte krajinu Třeboňska a naučnou stezku kolem rybníka Svět v jižních Čechách.

7 věcí, které nevíte o… nejznámějších českých pověstech

7 věcí, které nevíte o… nejznámějších českých pověstech

Blaničtí rytíři, praotec Čech, hrdinný kůň Šemík, česká verze krvavé paní z Čachtic, zlý rybníkář Krčín anebo slavná bílá paní rožmberská. Máte dojem, že o nich už bylo napsáno úplně všechno a slyšeli jste to přinejmenším stokrát? Přesvědčíme vás, že ještě pořád se zpod nánosu „kdysi“, „prý“ a „možná“ dá vykutat leccos zajímavého.

Hrad, lázně, hutě, rybníky, skály: Češi by rádi rozšířili seznam UNESCO o další místa

Hrad, lázně, hutě, rybníky, skály: Češi by rádi rozšířili seznam UNESCO o další místa

Již brzy může Česká republika získat další zápis na seznamu památek UNESCO, právě nyní se o zapsání Žatce a chmelařské krajiny rozhoduje na zasedání v saúdskoarabském Rijádu. Dalších zájemců o toto prestižní označení má Česko několik, jsou na takzvaném indikativním seznamu. Podívejte se s portálem Kudy z nudy, která místa by se ráda ocitla na mezi památkami UNESCO.

Munický rybník u Hluboké nad Vltavou

Munický rybník u Hluboké nad Vltavou

Munický rybník se nachází jižně od Hluboké nad Vltavou a součástí větší rybniční soustavy, kterou dříve tvořilo 6 samostatných rybníků. Svou rozlohou patří mezi největší z nich.

Národní zemědělské muzeum – obory zemědělství ve všech podobách v Praze

Národní zemědělské muzeum – obory zemědělství ve všech podobách v Praze

Hlavní budova Národního zemědělského muzea na Letné nabízí unikátní pohled na zemědělství a fenomény s ním spojené. Zabýváme se lesnictvím, rybářstvím, gastronomií, myslivostí, zemědělskou technikou a dalšími obory. Na střeše máme vyhlídkovou terasu a příjemný trávník na posezení.

10 tipů na výlety do Domů přírody aneb ve stínu i na výsluní

10 tipů na výlety do Domů přírody aneb ve stínu i na výsluní

Skvělým cílem rodinných výletů jsou Domy přírody. V chráněných územích je jako moderní návštěvnická střediska postupně buduje Agentura ochrany přírody a krajiny. Některé jsou otevřené celý rok a jejich výhodou je nejenom zajímavá interaktivní expozice se spoustou zábavných modelů a exponátů, ale i příznivé vstupné. A nejen to: nabídnou vám zajímavý program, když venku prší.

Expozice Rybářství v Národním zemědělském muzeu

1.1.
31.12.
Expozice Rybářství v Národním zemědělském muzeu

Rybářství je moderní, interaktivní expozice prezentující tradici českého rybníkářství, která byla roku 2015 oceněna 2. místem v národní soutěži Gloria musaealis. Expozici Rybářství najdete v prvním patře pražské budovy muzea vedle dalších expozic věnovaných přírodním zdrojům.

Expozice Voda v krajině v Národním zemědělském muzeu

1.1.
31.12.
Expozice Voda v krajině v Národním zemědělském muzeu

Voda jako základ života, voda jako krajinotvorný prvek ve všech jejích podobách, voda jako živel i ta zkrocená, sloužící lidem, tvoří dějové okruhy a vrstevnaté obrazy v expozici vyprávěné tak, aby oslovily široké návštěvnické spektrum.

Moudivláček, orel nebo volavka: místa, odkud můžete pozorovat ptáky

Moudivláček, orel nebo volavka: místa, odkud můžete pozorovat ptáky

Rostoucí počet ptačích pozorovatelen napovídá, že pozorování ptáků patří k oblíbeným aktivitám pro volný čas. Zvláště jarní období, kdy se naši ptáci vracejí na svá hnízdiště a tažní ptáci ze severu u nás nabírají síly na další let domů, patří k nejkrásnějším pozorovatelským zážitkům. Víte, kde hledat oblíbená ptačí hnízdiště? Přehled mokřadů, rybníků a ptačích lokalit vám přináší Kudy z nudy.

Jižní Čechy: řeky, rybníky, vodácké výlety, plavby na vorech a voda ve všech podobách

Jižní Čechy: řeky, rybníky, vodácké výlety, plavby na vorech a voda ve všech podobách

Nedotčená příroda, svěží vzduch a hlavně voda v mnoha podobách: to jsou jižní Čechy. Nepřeberná nabídka aktivit pro malé i velké návštěvníky zahrnuje vodácké výlety i odpočinek u pověstných jihočeských přehrad či v lázních, výlovy rybníků, plavby na vorech, rybolov nebo výlety po trasách a cyklostezkách podél řek. Zkrátka ideální místo pro rodinnou dovolenou v každé roční době.

#světovéČesko a Lidový rok: tradiční rybníkářství a výlovy rybníků

#světovéČesko a Lidový rok: tradiční rybníkářství a výlovy rybníků

Podzimní výlovy rybníků bývají oblíbenou kratochvílí pro děti i dospělé. Vidět na vlastní oči rybáře, kteří vytahují sítě plné ryb, předvádějí své řemeslo v praxi a pomalu se loučí se sezonou, to je skutečně zážitek, který si málokdo nechá ujít. Vůně narychlo chystaných rybích specialit se mísí s vůní grogu a svařeného vína, nechybí atrakce pro děti a prodej čerstvých úlovků. Jak ale vlastně výlov probíhá a co všechno musí rybáři pohlídat?

#světovéČesko a Třeboňsko: české Finsko se stovkami rybníků

#světovéČesko a Třeboňsko: české Finsko se stovkami rybníků

Proč se Třeboňsku se říká krajina dvojího nebe? Protože jedno máte nad hlavou a to druhé se zrcadlí v hladinách rybníků. Jsou doslova všude a kdybyste je chtěli vidět všechny, napočítali byste jich prý přes pět set. Které stojí za bližší seznámení?

Rybník Rožmberk – největší rybník na světě

Rybník Rožmberk – největší rybník na světě

Rožmberk je rozlohou největší rybník nejen v Jihočeském kraji a v České republice, ale i na celém světě. Je dokonce tak rozlehlý, že na jeho hladině lze pozorovat zakřivení zemského povrchu.

Dovolená s dětmi – Jihočeský kraj – 5denní program

Dovolená s dětmi – Jihočeský kraj – 5denní program

Krásná příroda, řeky, které se v létě mění ve vodácké ráje, spousta historických památek včetně nejnavštěvovanějších českých zámků a malebná historická městečka: to je Jihočeský kraj. Obsáhnout všechny zajímavosti během pěti dnů ale stejně nedokážeme, protože jižní Čechy jsou pořádně rozlehlé. Vám ale nic nebrání naplánovat si je „na dýl“!

Nadějská rybniční soustava u Lomnice nad Lužnicí

Nadějská rybniční soustava u Lomnice nad Lužnicí

Nadějská rybniční soustava patří mezi nejkrásnější přírodní lokality Třeboňska. Základ soustavy tvoří rybníky Naděje, Skutek, Víra, Láska a Dobrá vůle. Založil ji Jakub Krčín v letech 1577–1579, dokončena byla v poslední čtvrtině 19. století.

10 tipů na nejkrásnější fotomísta Třeboně

10 tipů na nejkrásnější fotomísta Třeboně

Milujete fotografování a často podnikáte výlety ve stylu loveckých výprav za tou nejhezčí fotkou? Pak se nechejte inspirovat tipy na nejfotogeničtější místa jihočeské Třeboně. Centrum českého rybníkářství je fotografům místo zaslíbené. Nádherné přírodní scenérie střídají architektonické památky nebo lázeňská místa. Zvládnete tu spoustu fotografických cvičení, jako je zachycení zrcadlení na hladině rybníka, cyklista v pohybu anebo pohlednicová fotografie.

Rožmberk, Láska nebo Hejtman: prozkoumejte rybníky v jižních Čechách

Rožmberk, Láska nebo Hejtman: prozkoumejte rybníky v jižních Čechách

Letní počasí láká ke koupání a navíc – jižní Čechy a rybníky, to je téměř synonymum. Ale ruku na srdce, kolik jihočeských rybníků a tůní opravdu znáte? Vydejte se na jejich průzkum s portálem Kudy z nudy. A nezapomeňte si s sebou ručník a plavky!

Rybářské muzeum ve Vodňanech

Rybářské muzeum ve Vodňanech

Muzeum Střední rybářské školy ve Vodňanech má dvě části – akvária se živými rybami a vlastní historickou část, která dokumentuje vývoj jednotlivých oblastí rybářství. Návštěvníci také uvidí vodní organizmy pod mikroskopy či programy na interaktivní tabuli.

Třeboňská rybniční soustava

Třeboňská rybniční soustava

Základ třeboňské rybniční soustavy tvoří rybníky propojené stokami, vybudované podél řeky Lužnice severojižním směrem mezi městy Třeboň a Veselí nad Lužnicí. Tvoří ji Zlatá stoka, Stará řeka, Nová řeka, rybník Rožmberk, Rožmberská bašta a rybník Svět.

Rybníkářství Třeboň

Rybníkářství Třeboň

Většina rybníků na Třeboňsku byla postavena již koncem 15. a hlavně v 16. století za vlády českého šlechtického rodu Rožmberků. Nejslavnějšími staviteli těchto rybníků a vodních děl byli Mikuláš Ruthard z Malešova, Štěpánek Netolický a Jakub Krčín z Jelčan.

Další aktuality

České vynálezy, které změnily svět

Vzpomenete si na některý ze slavných českých vynálezů? I když je Česko v porovnání s ostatními zeměmi světa poměrně malá země, dokázali naši vědci, inženýři a badatelé objevit principy a vynálezy, které přinesly užitek celému světu. Namátkou jmenujme například kontaktní čočky, hromosvod nebo lodní šroub… A jaké další vynálezy pocházejí z „českých dílen“? To vám prozradíme v našich dnešních tipech!
Památky

Muzea v přírodě zahajují o víkendu adventní a vánoční pořady

Už o tomto víkendu začínají ve dvou muzeích spadajících pod Národní muzeum v přírodě adventní a vánoční pořady. V sobotu 2. 12. 2023 mohou návštěvníci Hanáckého muzea v přírodě prožít atmosféru hanáckých Vánoc jako za starých časů. A Muzeum v přírodě Vysočina připravuje od soboty 2. prosince do neděle 10. prosince výstavu Vánoce na Veselém Kopci spojenou s doprovodným programem.
Památky

Šlechtické Vánoce – nahlédněte do historie minulých i současných majitelů hradů a zámků

Hrad Křivoklát a zámky Hluboká, Sychrov, Loučeň nebo Lednice si pro adventní období, ale i na vánoční svátky, připravily bohatý program. V nabídce jsou vánoční prohlídky, které seznámí nejenom s tradicemi daného místa, ale provedou vás nazdobenými komnatami se stromečky, dárky i cukrovím. Vypravte se za šlechtickými rody i v zimě a poznejte, jak trávily v minulosti vánoční čas.
Památky

Advent na hradech a zámcích 2023 – tipy na předvánoční jarmarky a speciální prohlídky

Když o Vánocích nádvoří a střechy hradů a zámků zapadnou sněhem, zmizí pod ním i poslední známky moderní doby a Vánoce na nich se promění v opravdovou pohádku. Zpříjemněte si předvánoční čas a navštivte památky s neopakovatelnou atmosférou. Navíc se během adventu na hradech a zámcích konají kostýmované prohlídky, jarmarky, adventní trhy, výstavy, ukázky historických tradic a mnoho dalšího. Vyberte si svůj výlet z nabídky portálu Kudy z nudy.
Památky

Vánoce na hradech a zámcích 2023 – prohlídky hradů a zámků na dny 24., 25. a 26. prosince

Láká vás výlet na hrad nebo zámek? Dopřejte si netradiční prohlídky vánočně vyzdobených interiérů! Průvodci vám navíc poví zajímavosti o oslavě Vánoc tak, jak si je dopřávala šlechta ve středověku nebo v 18. či 19. století. Dozvíte se, kde se vzala tradice vánočního stromečku, jak vypadala štědrovečerní tabule a jaké dárky čekaly tehdy zámecké pány nebo jejich služebnictvo pod stromečkem. Máme pro vás tipy na sváteční dny 24., 25. a 26. prosince 2023!
Památky

Kde se natáčela Marie Terezie? Přehled tipů na filmová místa, hrady a zámky ze seriálu

Patříte k příznivcům dobového seriálu Marie Terezie? Série výpravných historických filmů, zachycujících nejdůležitější motivy ze života významné panovnice, se natáčela na řadě českých a moravských historických sídel. Možná jste některá z nich poznali a možná vám přijde vhod náš přehled míst, kde se některé scény uskutečnily.
Památky

Advent na památkách zve k mimořádným prohlídkám

Téměř všechny hrady a zámky, které otevřou své brány v předvánočním čase, nabízí tematicky laděné prohlídkové okruhy připomínající, jak byl čas adventu chápán a oslavován v dobách již skoro zapomenutých. Na speciální prohlídky láká například Grabštejn, Křivoklát, Švihov anebo Jindřichův Hradec.
Památky

Čobogaj nebogaj aneb kde si užijete Kateřinské slavnosti

Dá rozum, že svatokateřinské slavnosti se slaví většinou tam, kde mají kostely zasvěcené svaté Kateřině. Kromě souhrnu těch nejznámějších a nejlepších akcí vám nabídneme i pár informací o známé světici a odhalíme tajemství lidového popěvku „čobogaj nebogaj“.
Památky