Úvod > Co chcete dělat? > Národní přírodní rezervace Lednické rybníky
Příroda

Národní přírodní rezervace Lednické rybníky

Národní přírodní rezervace Lednické rybníky je součástí Lednicko-valtického areálu. Byla vyhlášena v roce 1953 na rozloze 552,5 ha k ochraně významného hnízdiště vodních ptáků. Od roku 1990 je oblast zařazena do seznamu mezinárodně významných mokřadů. Podél rybníků vede 11 km dlouhá naučná stezka.
Jedná se o soustavu pěti rybníků: Nesyt, Hlohovecký, Prostřední a Mlýnský, které se nacházejí mezi Lednicí a Valticemi a rybník Zámecký, který je přímo součástí zámeckého parku v Lednici a patří mezi ty nejkrásnější. Rybniční soustava je dílo ze začátku 15. století. Hnízdí zde početné vodní ptactvo, křižovatka a odpočinková zastávka při ptačích tazích. Od roku 1990 je oblast zařazena navíc do seznamu mezinárodně významných mokřadů. Podél rybníků vede 11 km dlouhá naučná stezka s několika odbočkami a 17 zastaveními. Jednotlivé informační panely jsou věnovány fauně a flóře, zejména ptákům, rybničnímu ekosystému, hospodaření na rybnících a historii rybníků, ochraně přírody a dalším tématům. Lednické rybníky jsou spojovány také několika cyklistickými trasami.
 
Rybníky byly vybudovány jako rybochovné v 15. století. Největší z nich je 325 ha velký Nesyt, který je zároveň největším moravským rybníkem. Soustava dále zahrnuje rybníky Hlohovecký, Prostřední, Mlýnský, Zámecký a Podzámecký. Tyto rybníky jsou součástí národní přírodní rezervace, která čítá více než 600 ha a slouží k ochraně jedné z nejvýznamnějších ornitologických lokalit českých zemí. Jsou jak významným hnízdištěm, tak tahovým shromaždištěm a zastávkou četných druhů vodních a mokřadních ptáků. Terén v okolí Lednických rybníků je poměrně členitý, a proto tu existují esteticky působivé scenerie,  které nemají v jiných částech Lednicko-valtického areálu obdoby.
 
U rybníků kromě jiných druhů hnízdí potápka černokrká, kdysi nejhojnější potápka české fauny, zrzohlávka rudozobá (naše nejvzácnější kachna), tajemný bukáček malý nebo sýkořice vousatá, skrytě žijící v rákosinách. Na ostrově v Zámeckém rybníku můžete snadno pozorovat doslova stovky párů volavky popelavé a kvakoše nočního v hnízdní kolonii. Dále se tu vyskytuje potápka malá, zrzohlávka rudozobá, husa velká, slavík modráček středoevropský, lžičák pestrý nebo čírka obecná.

Ubytování a restaurace v okolí

Restaurace Grand Moravia v Lednici

Restaurace Grand Moravia v Lednici

Lednice, Jihomoravský kraj
Restaurace Onyx v Lednici

Restaurace Onyx v Lednici

Lednice, Jihomoravský kraj
Penzion Lichtenštejnské domky

Penzion Lichtenštejnské domky

Lednice, Jihomoravský kraj
Restaurace U Tlustých

Restaurace U Tlustých

Lednice, Jihomoravský kraj