Úvod > Co chcete dělat? > Biocentrum Ostrůvek v Kobylí
Příroda

Biocentrum Ostrůvek v Kobylí

Biocentrum Ostrůvek je vybudováno na přibližně 15 hektarech pozemků a je tvořeno dvěma mělkými jezery – Mělkým a Koňským – a systémem osluněných a zastíněných vodních tůní, mokřadních stanovišť a kompletně přeloženým meandrujícím Kobylským potokem.
Biocentrum bylo založeno v místech, kde se ve středověku nacházelo velké rybochovné jezero. Po jeho zániku v 19. století zde zůstalo jen sucho a napřímená koryta Trkmanky a Kobylského potoka. Biocentrum zadržuje vodu v krajině, zpomaluje odtok a zlepšuje klima v suché oblasti jižní Moravy.
 
Areál se rozkládá na ploše 14,5 ha. Potok byl rozvolněn a prodloužen z 390 na 560 m. Byly vyhloubeny tůně různých tvarů, velikostí a hloubek s proměnlivými sklony břehů. Nejhlubší tůň má tvar kobylí hlavy. V blízkosti vodních ploch jsou instalovány naučné panely vztahující se tematicky k životu v mokřadu. Seznámíte se tak s historií samotného místa – od dob dávno minulých, kdy se na místě rozlévalo teplé třetihorní moře, až do doby intenzivního chovu ryb v Kobylském jezeru a následné zemědělské činnosti.
 
Na dalších panelech je podrobně vykreslen život pod hladinou, na souši i ve vzduchu. Velkou zajímavostí zdejšího mokřadu je výskyt vzácných slanomilných rostlin, které po dlouhých letech hibernace znovu osídlily břehy velkých jezer.
 

Stromy, plazník a broukoviště

Tvůrci Biocentra osadili areál rozmanitými stromy původních druhů – roste zde javor, dub, jasan, lípa, habr, jeřáb, jilm, vrba, třešeň, hrušeň nebo jabloň. Celkem je tu vysázeno více než 2500 stromů a přes 5000 keřů včetně takřka 2500 košíkářských vrb.
 
Biocentrum slouží jak domov mnoha živočišným druhům, pro které zde byly postaveny speciální „vychytávky“. Jednou z nich je objekt, který může neznalým návštěvníkům připomínat kamennou zídku. Do kamenů se akumuluje teplo z paprsků slunce, což se líbí teplomilným druhům. Další zajímavostí je tzv. plazník, který je útočištěm zejména pro plazy nicméně využívají jej i četní zástupci hmyzu a drobní hlodavci. Skládá se z dřevěného rámu, ve kterým je klestí navršené do výšky. Vše se pak překryje zeminou.
 
Posledním biotechnickým objektem je broukoviště – uměle vytvořená skupina kmenů, která slouží k vývoji larev brouků, jejichž životní podmínky jsou vázány na mrtvé a tlející dřevo.