Úvod > Co chcete dělat? > Velký rybník u Žulové na Jesenicku
Příroda

Velký rybník u Žulové na Jesenicku

Ve východní části katastru obce Žulová se nachází Velký rybník (11 ha), největší rybník na Jesenicku. Rybník se nachází v Žulovské pahorkatině (cca 350 m.n.m), je součástí soustavy rybníků a retenčních nádrží.
Reliéf zdejší krajiny utvářel ledovec, který tuto oblast pokrýval v době geologicky poměrně nedávné. Jeho stopy jsou zde dodnes znatelné. Jedním z důsledků práce ledovců bylo i vytvoření "pánví", které se zaplňovaly vodou a vytvářely tak nevyužitelné mokřady. V roce 1579 byla nově osazena vesnice Černá Voda a právě v této době se patrně začalo se stavbou rybníků. Přes 450 let starý dub u hráze rybníka U Dubu je toho důkazem. Byl vysazen v době stavby rybníků a obvod jeho kmene přesahuje 570 cm.

Největší stavbou svého druhu jsou pak již zmíněný rybník U Dubu a také Velký rybník. Ten je největším rybníkem na Jesenicku vůbec. Plocha jeho hladiny dosahuje 17 hektarů. Kromě něj však na soustavu navazují i další vodní plochy, které jsou mnohdy tak skryté v lese, že pokud o nich člověk neví, mine je bez povšimnutí. Na těchto rybnících a nádržích provozuje lesní správa intenzivní chov ryb (kapr, tolstolobec, amur, štika, lín) a umělý chov kachny divoké. V revíru je možný rybolov po zakoupení povolenky. Rybník je také cenným hnízdištěm vodních ptáků.

Každoroční výlov Velkého rybníka s prodejem ryb přímo na hrázi je zajímavou událostí a koná se vždy koncem měsíce října.

Ubytování a restaurace v okolí

Penzion Radost v Černé Vodě

Penzion Radost v Černé Vodě

Černá Voda, Olomoucký kraj
Penzion Pišlikdum

Penzion Pišlikdum

Červená Voda, Pardubický kraj
Kozí Farma U Nýdrlů

Kozí Farma U Nýdrlů

Stará Červená Voda, Olomoucký kraj