Úvod > Česká nej > Zeměpisné > Rybník Rožmberk - největší rybník na světě
Zeměpisné

Rybník Rožmberk – největší rybník na světě

Rožmberk je rozlohou největší rybník nejen v Jihočeském kraji a v České republice, ale i na celém světě. Je dokonce tak rozlehlý, že na jeho hladině lze pozorovat zakřivení zemského povrchu.
V mírné jihočeské krajině vznikaly v renesanční době velkolepé soustavy mělkých umělých vodních nádrží, propojených důmyslně zbudovanými kanály (Zlatá stoka, Nová řeka). Sloužily především pro chov ryb – český kapr byl odedávna pochoutkou vyhlášenou i na královských dvorech. 

Rozloha vodní plochy je 489 ha (Katastrální výměra je 677 ha) a maximální hloubka je 6,2 m. Délka hráze Rožmberka je 2 430 m, šířka u paty 55 m, v koruně 13,5 m a výška 11,5 m. Rybník má objem vody 6,2 mil. m³ a leží v nadmořské výšce 427 m.

Jeho světové prvenství je bráno podle určité definice, kdy se pod pojmem rybník rozumí lidmi postavené zařízení, opatřené hrázemi, umožňující potřebné manipulace (napouštění, vypouštění vody, apod.) a určené primárně pro chov ryb. Ve světle této definice je Rožmberk největší ve své kategorii na světě.
 

Ohromující dílo Jakuba Krčína

Jakub Krčín se v roce 1584 rozhodl, že postaví pod Třeboní velký rybník. Mělo to být něco ohromujícího, co doposud nikdo nedokázal. Důvod stavby souvisel s prastarým problémem – jarní a podzimní vodou na Třeboňsku. Snaha zmírnit nebezpečí opakujících se záplav vedla Krčína k tomu, aby oprášil starou myšlenku vybudovat rozsáhlé vodní dílo, které by bylo schopno pojmout zrádné povodňové vody řeky Lužnice. Před stavbou Rožmberka ale musel ještě Jakub Krčín vybudovat odlehčovací kanál, který by pomohl regulovat vodu přicházející do vznikajícího rybníka z řeky Lužnice. Tak vznikla Nová řeka pro odvádění části vody do řeky Nežárky.

Stavba největšího rybníka na světě, Rožmberka, trvala pouhých šest let mezi roky 1584 a 1590. Veliká změna byla v tom, že vedle námezdních dělníků tu pracovali i poddaní z okolních vsí. Denně bylo na stavbě až 800 lidí. Pracovalo se bez mechanizace, jenom obvyklým selským a tesařským náčiním. Nečekaný problém se objevil až v závěru prací, kdy už byla takřka napuštěna hladina. Najednou praskla hráz a začala se sunout. Narychlo bylo sehnáno 1600 lidí, kteří bez oddechu po čtrnáct dnů pracovali, až díru zacelili a Rožmberk mohl být znovu napuštěn.
Rybník Rožmberk u Třeboně – velikán mezi rybníky

Rybník Rožmberk u Třeboně – velikán mezi rybníky

Rybník Rožmberk je nejen největší český rybník, ale také největší rybník na celém světě. Někdy je nazýván Jihočeským mořem. V letech 1584–90 jej vybudoval proslulý rybníkář Jakub Krčín z Jelčan a Sedlčan. Rybník Rožmberk leží 2 km severně od města Třeboně.

Lužnice – jedna z nejoblíbenějších řek

Lužnice – jedna z nejoblíbenějších řek

Lužnice je typická nížinná řeka, jejíž tok je po celé délce zadržován četnými jezy. Klidný proud bývá rychlejší pouze v době jarního tání nebo po větších deštích. Patří mezi naše nejčastěji sjížděné řeky. Úsek nejlepší sjízdnosti začíná u městečka Suchdol nad Lužnicí a končí až před ústím do Vltavy.

Když milujete jižní Čechy: pivo, Hluboká, Český Krumlov a další lákadla

Když milujete jižní Čechy: pivo, Hluboká, Český Krumlov a další lákadla

Kouzelná městečka, pivovary i útulné hospůdky, zoologické zahrady a domácí i exotická zvířata, fantastické výhledy i hrady a zámky, které se rozhodně neukládají k zimnímu spánku: to všechno nabízejí jižní Čechy. Kam se můžete vypravit za těmi nejlepšími zážitky? A kde objevíte i méně známé jihočeské památky?

Podzimní výlovy rybníků 2021

Podzimní výlovy rybníků 2021

Tak jako slunce a voda patří k létu, sníh a mráz k zimě, tak vypouštění a výlovy rybníků patří k podzimu. Vůně bahna, grogu či svařeného vína, rybářské sítě plné ryb a praktické ukázky rybářského řemesla dělají z výlovů vděčný divácký zážitek.

Naučná stezka Okolo Třeboně

Naučná stezka Okolo Třeboně

Naučná stezka Okolo Třeboně vytváří uzavřený okruh, který je 39 km dlouhý a je na něm umístěno 22 zastávek, vybavených informačními tabulemi. Tyto tabule podávají informace o celém Třeboňsku, jak z hlediska přírodního, tak i historického. Stezka je vhodná pro pěší či horská kola.

Třeboňská rybniční soustava

Třeboňská rybniční soustava

Základ třeboňské rybniční soustavy tvoří rybníky propojené stokami, vybudované podél řeky Lužnice severojižním směrem mezi městy Třeboň a Veselí nad Lužnicí. Tvoří ji Zlatá stoka, Stará řeka, Nová řeka, rybník Rožmberk, Rožmberská bašta a rybník Svět.

Podzimní výlovy rybníků na Třeboňsku tradičně zahájí výlov rybníka Rožmberk

Podzimní výlovy rybníků na Třeboňsku tradičně zahájí výlov rybníka Rožmberk

V roce 2020 opět vydá své bohatství největší český rybník Rožmberk. Rybářství Třeboň na výlovu předvede vrchol tradičního rybářského řemesla – zátahy a vlastní výlovy. Vylovené ryby budou v prodeji na hrázích rybníků i několika dalších místech. Výlov největšího českého rybníka Rožmberka je naplánován na všední dny 12. – 15. října (pondělí až čtvrtek). Letošní výlovy se budou konat většinou v pouze týdnu a bez doprovodného programu.

Podzimní výlovy lákají nejen do jižních Čech

Podzimní výlovy lákají nejen do jižních Čech

Na jihu Čech začaly podzimní výlovy, které potrvají až do konce listopadu. Rybářství Třeboň, největší producent sladkovodních ryb v Evropě, plánuje na podzim z asi 250 rybníků vylovit zhruba 2300 tun tržních ryb, především kaprů. I když se doprovodný program letos nekoná, zájemci se mohou na výlov přijít podívat a zakoupit si čerstvé ryby. Prodej živých ryb je vždy zajištěn přímo na hrázi rybníků.

Odnesl Krčína čert anebo objevil tajemství nesmrtelnosti?

Odnesl Krčína čert anebo objevil tajemství nesmrtelnosti?

Recept na výrobu zlata, elixír věčného mládí anebo jiné tajné nauky a kejkle? Co asi vedlo Jakuba Krčína z Jelčan (1531–1604), jehož známe především jako rožmberského regenta a spoluatora třeboňské rybniční soustavy, k vybudování alchymistické laboratoře na renesanční tvrzi v Křepenicích?

Giganti známí i neznámí: co je v Česku nejvyšší, nejdelší a nejrozsáhlejší?

Giganti známí i neznámí: co je v Česku nejvyšší, nejdelší a nejrozsáhlejší?

Největší, nejdelší, nejužší, nejmladší, nejstarší, nejvzdálenější… každé místo by rádo něčím vyniklo. Některým se to daří, jiná si vymýšlejí vlastní NEJ anebo se snaží začlenit do jakýchkoliv žebříčků. Kde tedy objevíte české giganty, rekordmany a držitele rozmanitých titulů?

Udělejte si výlet do Třeboně, nebudete litovat! Můžete potkat i Jakuba Krčína

Udělejte si výlet do Třeboně, nebudete litovat! Můžete potkat i Jakuba Krčína

Tento víkend vás v Třeboni nemine setkání s posledním rožmberským vladařem, panem Vilémem z Rožmberka a jeho geniálním rybníkářem Jakubem Krčínem. Slavnosti historické s bohatým programem a tradičními řemeslnými trhy proběhnou přímo na Masarykově náměstí a v areálu zámku i na hrázi rybníka Svět. Letošní Historické slavnosti Jakuba Krčína zahájí v pátek 19. července 2019 příjezd slavného stavitele rybníků. Hlavní program slavností je plánován na sobotu 20. července, kdy se bude konat jarmark, průvod Jakuba Krčína a jeho doprovodu či ohňová show.

Ubytování a restaurace

Dvůr Hamr

Dvůr Hamr

Třeboň, Jihočeský kraj
Penzion Fantazie Třeboň

Penzion Fantazie Třeboň

Třeboň, Jihočeský kraj