Úvod > Aktuality > Jedenáct českých geoparků zve na Tichou stezku, rýžování zlata a výlety

Jedenáct českých geoparků zve na Tichou stezku, rýžování zlata a výlety

Vydáno 30. května 2018 Příroda
Fascinující geologické útvary, zajímavé naučné stezky, stopy dávných horníků a příběhy Země, to jsou národní geoparky. V Česku jich je v současné době devět a další dva se na vyhlášení připravují. Blíž se s nimi můžete seznámit právě nyní na přelomu května a června při Evropském týdnu geoparků.
Týden má obvykle sedm dní, ale Evropský týden geoparků se mírně natáhl: potrvá od 25. května do 10. června. Jednotlivé geoparky představí krásu i užitečnost neživé přírody prostřednictvím řady akcí.

Chystají se například pochody do zajímavých geologických lokalit, landartové výstavy, cyklojízdy, exkurze, workshopy nebo rýžování zlata a další ukázky, jak naši předkové využívali nerostné bohatství.
 

Geopark Český ráj otvírá Tichou stezku

Horniny sice vypadají docela obyčejně a na první pohled nejsou tak zajímavé jako zvířata a rostliny, ale skrývají se za nimi zajímavé a dávné příběhy. Platí to i pro Česko: sice tu nenajdete zeměpisně nejrozsáhlejší jeskyně a další rarity, ale naše příroda je velice pestrá a díky tomu můžete na poměrně malém území poznat spoustu geologických jevů.

Prvenství drží Geopark Český ráj, zřízený v roce 2005 a zařazený jako jediný u nás do sítě globálních geoparků UNESCO; těch je na celém světě jen něco přes šedesát. Výrazně přesahuje stejnojmennou chráněnou krajinnou oblast a zahrnuje tak širokou škálu geologických fenoménů jako jsou proslulá skalní města, paleontologické, mineralogické a archeologické lokality i historické památky. V rámci Evropského týdne geoparků se v neděli 10. června chystá slavnostní otevření nové geoturistické trasy. Tichá stezka Klokočskými skalami, stezka nevídaná je určena také sluchově a zrakově hendikepovaným návštěvníkům.

Dalším přírůstkem byl Geopark Egeria, který zahrnuje velkou část regionu Západočeských lázní, a na něj navazující Geopark GeoLoci. Ten zahrnuje krajinu kolem Tachova, Plané, Stříbra a Konstantinových Lázní společně se severní částí Českého lesa. Objevíte tu řadu geologicky zajímavých lokalit a hornických památek včetně dávných vulkánů a minerálních pramenů, v krajině se dodnes najdou stopy po dolování železitých rud, zlata i lámání žuly.
 

Cesty za rytíři a zlatem

Historií Země se během několika dní  projdete v geoparku Železné hory, který leží na pomezí východních Čech a Vysočiny mezi Novými Hrady, Hlinskem a Chotěboří. Evropský týden geoparků nabídne v sobotu 2. června Chrudimské rýžování zlata na náhonu u divadla Karla PippichaChrudimi, k vidění a hraní bude nachystaná šperkařská dílna.

Poměrně známý je geopark Kraj Blanických rytířů mezi Českým Šternberkem, Zručí nad Sázavou, Mladou Vožicí a Postupicemi. Pozornost si vedle bájné hory BlaníkVeřejovou skálou, magickým vchodem do nitra hory, zaslouží například zlatodůl Roudný s muzeem a naučnou stezkou anebo geologická expozice u Domu přírody Blaníku, kde začíná (anebo končí, záleží na tom, odkud půjdete) naučná stezka S rytířem na Blaník.
 

Na kopce a do hor

Využívání nerostných surovin ovlivnilo hospodářský a kulturní vývoj oblasti v předhůří Beskyd, mezi hlavním horským hřebenem a řekou Odrou; místní zajímavosti mapuje Geopark Podbeskydí. Do krajiny vylidněné kvůli bývalému vojenskému prostoru láká Geopark Ralsko; kromě zaniklých vsí a staveb zahloubených do pískovcových skal na vás v okolí Ralska, Doks, Mimoně a Stráže pod Ralskem čekají také atraktivní skalní města. Evropský týden geoparků tu budou slavit v neděli 3. června.

Na toulky „krajem žuly a renesance“ zve Geopark Vysočina, ležící mezi Počátkami, Telčí a Batelovem. Typické je pro něj množství lomů, starých i těch, kde se dodnes těží kámen. V lomu Granit Zedníček v Mrákotíně se v pátek 8. června v 10 hodin uskuteční exkurze s ukázkami zpracování kamene, program pokračuje komentovanou prohlídkou mrákotínského Muzea kamenictví. Vstup do lomu i do muzea je zdarma.
Do Evropského týdne geoparků se zapojil i Geopark Broumovsko, harmonická krajina skalních měst a barokních kostelů, na jejichž stavbu byly použity místní horniny. Komentovaná terénní exkurze zaměřená na geomorfologii a geologické zajímavosti začíná i končí v neděli 3. června na Masarykově náměstí v Polici nad Metují. Zájemce čeká středně náročný výlet, při němž se mimo jiné podívají na kamenné hřiby u Slavného a dozví se, proč je Broumovsko významnou přírodní zásobárnou výjimečně kvalitní pitné vody.
 

Co byste měli vědět o geoparcích?

  • V současné době máme devět národních geoparků a dva další se připravují na vyhlášení: jde o geopark Královská Šumava, který zahrnuje Šumavu mezi Kašperskými Horami, Kvildou, Železnou Rudou a Čachrovem, a geopark Barrandien v rozlehlé oblasti mezi Prahou, Příbramí, Plzní a Rakovníkem. Je mezinárodně známá bohatými nálezy zkamenělin a proslavil ji Joachim Barrande.
  • Další území na označení český národní geopark zatím čekají, mezi kandidáty je například geopark Jeseníky, geopark Krkonoše a další.
  • Geoparky jsou území s cenným geologickým dědictvím a zároveň zajímavou turistickou nabídkou. Důležité proto nejsou jen geologické objekty, ale i archeologické a historické památky.
  • O členství v síti národních geoparku se může ucházet jakékoliv území s významným geologickým dědictvím.
Areál zážitkové a poznávací turistiky Střední Podbrdsko Strašice

Areál zážitkové a poznávací turistiky Střední Podbrdsko Strašice

V prostoru bývalých kasáren ve Strašicích je otevřen turistický poznávací a pobytový areálu zkráceně Muzeum Středních Brd. Nacházejí se zde dva prohlídkové okruhy zachycují vojenské dějiny, ale i stará řemesla v regionu, geopark a unikátní ubytovna.

Berlova vápenka - expozice vápenictví u Třemošnice

Berlova vápenka - expozice vápenictví u Třemošnice

Berlova vápenka je cenná technická kulturní památka dokládající místní průmyslovou tradici a historii. Evropskou raritou byla 5 km dlouhá lanovka, která vedla z vápencových dolů. Výstavu doprovázejí expozice mapující minerály v okolí, které sloužily jako surovina pro výrobu.

Česko-bavorský geopark Egeria - vydejte se na cestu časem do dávné minulosti Země

Česko-bavorský geopark Egeria - vydejte se na cestu časem do dávné minulosti Země

Poznejte již druhý geopark v České republice. Geopark se rozkládá na bavorském území v okresech Bayreuth, Neustadt - Waldnaab, Tirschenreuth Wunsiedel a na české straně v Karlovarském a Plzeňském kraji.

Geopark Český ráj

Geopark Český ráj

Český ráj leží na severovýchodě Čech, necelých sto kilometrů od Prahy. Jako první v republice zde byla v roce 1955 vyhlášena Chráněná krajinná oblast Český ráj, jejíž území bylo v roce 2002 rozšířeno. Ojedinělost krajiny spočívá ve spojení přírodních krás s kouzlem a romantikou historických památek.

Geopark GeoLoci na Tachovsku - součást Česko–Bavorského geoparku

Geopark GeoLoci na Tachovsku - součást Česko–Bavorského geoparku

Cílem geoparku je představit široké veřejnosti kouzlo místní krajiny, spoluvytvářené geomorfologickými procesy a následným působením člověka, zachyceném v pozůstatcích po hornické a důlní činnosti, ve využití místních hornin ve stavitelství a v umění nebo ve stopách dějinných událostí.

Geopark Jeseníky

Geopark Jeseníky

Geopark Jeseníky je tvořen sedmi oblastmi, které disponují desítkami přírodních a kulturních památek, ale také nabízejí řadu služeb. Návštěvníkům je k dispozici rozsáhlá síť informačních center, která poskytují vyčerpávající informace o možnostech volnočasových aktivit a turistiky.

Geopark kraj blanických rytířů

Geopark kraj blanických rytířů

Kraj blanických rytířů, Podblanicko, je místem oplývajícím přírodními krásami a bohatou minulostí. Území ceněné z přírodního, geologického i historického hlediska se nachází v centrální oblasti Čech, které leží převážně v okrese Benešov.

Geopark Podbeskydí

Geopark Podbeskydí

Geopark Podbeskydí se rozkládá v centrální části Podbeskydské pahorkatiny na ploše 530 km². Území je ohraničeno sníženinou Oderské brány, úbočím Palkovických vrchů, prvním hřebenem Moravskoslezských Beskyd a úbočím Kojetínských vrchů.

Geopark Ralsko - území bývalého vojenského prostoru Ralsko

Geopark Ralsko - území bývalého vojenského prostoru Ralsko

Poznejte místa s bohatou historií Geopark Ralsko nabízí výjimečné scenérie 60 let nedotčené přírody s bohatým geologickým dědictvím. Svým rovinatým terénem láká k návštěvě turisty, cykloturisty, "in-linisty", ale také rodiny s dětmi a kočárky.

Geopark Ralsko pro nevidomé

Geopark Ralsko pro nevidomé

Nevidomým a slabozrakým návštěvníkům je určená novinka geoparku Ralsko, kteří si jej tak mohou projít díky speciálním mapám. Vydali hmatové mapy celé oblasti, které obsahují popisky v Braillově písmu, reliéfně vytištěná sídla, vodní toky a cesty.

Geopark u Čížova v Národním parku Podyjí

Geopark u Čížova v Národním parku Podyjí

Správa Národního parku Podyjí vytvořila u návštěvnického centra v Čížově na Znojemsku geopark, který představuje 12 základních hornin nacházejících se na tomto chráněném území.

Geopark Vysočina

Geopark Vysočina

Geopark Vysočina se rozkládá převážně na Jihlavsku, nacházejí se tu významné geologické jevy, jako jsou kamenné moře u zříceniny hradu Štamberk a lomy s mrákotínskou žulou. Symbolem nového národního geoparku se stala Míchova skála poblíž vrchu Javořice.

Geopark Železné hory - ráj pro pěší i cyklisty

Geopark Železné hory - ráj pro pěší i cyklisty

Z geologického pohledu je území Železných hor obsáhlou učebnicí geologie. Ve více než 600 milionů let dlouhé historii zde vznikla řada geologických jevů, které je možné spatřit za dva až tři dny. Vznikla zde geologická skládanka, kterou je možné složit za velmi krátkou dobu.

Muzeum Českého krasu Beroun

Muzeum Českého krasu Beroun

Muzeum využívá prostory v architektonicky nejcennějším domě Berouna, v tzv. Jenštejnském domě z počátku 17. století. Jednotlivé expozice muzea jsou věnovány nejen CHKO Český kras a světově významné geologické oblasti Barrandienu, ale také dějinám Berouna a jeho významným osobnostem.

Muzeum přírody Český ráj

Muzeum přírody Český ráj

Ve stálé expozici Muzea přírody v Prachově se seznámíte s přírodou a historií Českého ráje, zejména Prachovských skal. V zahradě muzea poznáte dřeviny a byliny Českého ráje a volně žijící živočichy ve venkovních teráriích a výbězích.

Národní Geopark Broumovsko

Národní Geopark Broumovsko

Národní geoparky jsou území, která představují výjimečné geologické bohatství a další přírodní a kulturní dědictví naší země. Tuto charakteristiku splňuje i Geopark Broumovsko, který je již 9. takovým územím v České republice.

Čistá - Důl Jeroným na Sokolovsku

Čistá - Důl Jeroným na Sokolovsku

Historický důl Jeroným se nachází v okrese Sokolov, kat. území Rovná. V minulosti spadal do katastrálního území dnes již neexistujícího královského horního města Čistá.