Úvod > Aktuality > Tankodromy, střelnice, cvičiště… aneb co vzniklo z bývalých vojenských základen?
Tankodromy, střelnice, cvičiště… aneb co vzniklo z bývalých vojenských základen?
"> "> "> "> "> "> ">
Příroda

Tankodromy, střelnice, cvičiště… aneb co vzniklo z bývalých vojenských základen?

  • Vydáno2. července 2022
Bývalé vojenské prostory jsou dobrým tipem na výlet pro ty, kteří hledají možnost procházky či túry odlehlou krajinou. Paradoxně se ve vojenských újezdech zachovaly vzácné druhy rostlin a živočichů, prostory také unikly chemizaci a zemědělským zásahům. A kde objevíte takovou pestrou krajinu či hluboké lesy? Nejznámější takovou oblastí jsou lesy v Brdech, pozornost přitahuje i revitalizace krajiny v Milovicích či Podyjí. Tipy, kam vyrazit na bývalá vojenská cvičiště, střelnice, tankodromy nebo letiště vám přináší Kudy z nudy.

Brdy bývaly zakázaným vojenským územím 90 let

brdyPadrťské rybníky, lovecký zámeček Tři trubky, nespočet studánek a skalních vyhlídek a také deset vrcholů s nadmořskou výškou více než 800 metrů – to všechno nabízejí Brdy, které se pro turisty otevřely před pěti lety.
Brdské lesy byly zapovězené dlouhou dobu, vojenský prostor zde byl již od roku 1926. V lednu 2016 armáda zpřístupnila velkou část bývalého vojenského prostoru a roku 2018 pak Klub českých turistů doznačil síť turistických pěších tras o celkové délce 250 km. Od léta 2020 je v Brdech vyznačeno rovněž 250 km cyklistických tras.

Brdy K nejvýraznějším pozůstatkům, které tu po vojácích zbyly patří pozorovatelna pro řídícího střeleb na vrcholu Houpák, testovací pěchotní srub 'CE' Jordán nebo letiště pod Hejlákem. Unikátní památkou je Atom Muzeum Brdy, podzemní pevnost s expozicí jaderného zbrojení. Bunkr z roku 1965 zabírá prostor 1600 metrů čtverečních a obsahuje i sál, kde byly uloženy jaderné hlavice. Prozatím zde však prohlídky neprobíhají, muzeum je uzavřené.
 

Do Milovic nejen za divokými koňmi

MiloviceAčkoli se historie Milovic začala psát již ve 14. století, většinou je spojujeme s novodobými událostmi. Synonymem pro město poblíž Lysé nad Labem se totiž stala armáda, na počátku 20. století rakouskouherská, v druhé polovině sovětská. Obyčejný smrtelník se sem nemohl podívat dlouhé desítky let. Dnes jsou hlavními atrakcemi Milovic dva zábavní areály v bývalém vojenském prostoru – Mirakulum a Tankodrom. Vojenskou historii připomíná druhý jmenovaný park, kde si na ploše 200 ha můžete vyzkoušet (po uvolnění pandemických opatření) jízdu vojenskou technikou, exotickým Hummerem anebo adrenalinovou zábavu ve formě paintballu, airsoftu či lasershotu.
 
milovice koněDruhou část bývalého vojenského prostoru tvoří přírodní rezervace Pod Benáteckým vrchem, kde vznikla rezervace divokých koní, zubrů a praturů, kteří zde spásáním vzácných stepí a zbytků bohatých luk pomáhají zachovat křehkou biodiverzitu a zabrání tak zarůstání biologicky cenných lokalit. Divoké koně můžete navštívit již nyní. Návštěvníkům rezervace slouží vyhlídkové plošiny, ze kterých mohou zvířata lépe zahlédnout.
 

Na Knížecí stolec do vojenského prostoru Boletice

knížecí stolecZápadně od Českého Krumlova se nachází rozsáhlé území, známé jako Vojenský újezd Boletice. Byl zřízen v roce 1950 a od té doby byl trvale nepřístupný veřejnosti a sloužil pouze výcviku vojenských jednotek. V dnešní době jsou však okrajové části vojenského prostoru, ležící mimo ohrožené prostory, otevřeny pěším turistům, cyklistům a jezdcům na koních. Pokud chcete nahlédnout do vojenského prostoru Boletice pod Blanským lesem, vydejte se na naučnou stezku Olšina, která prošla revitalizací povalových chodníků. Oblast se totiž nachází v močálech a blatech u stejnojmenného rybníka.

Pěkný bude také výlet boleticena Knížecí stolec, nejvyšší vrchol této oblasti. Šestimetrová dřevěná rozhledna se nachází na stejnojmenném kopci (1236 m), který byl pro všechny zvědavce dlouhou uzavřený. Vyhlídka stojí v místech podobné dřevěné prvorepublikové stavby. Zájemcům se odtud nabízí výjimečný pohled na okolní přírodu a panenské lesy. Současně s rozhlednou byla otevřena také turistická trasa pro cyklisty i pěší o délce 18 kilometrů. Vojenský prostor slouží stále svému účelu, ovšem jen ve všední dny. O sobotách a nedělích je od 9:00 do 18:00 hodin přístupný veřejnosti.
 

Bývalá Mašovická střelnice v Podyjí – ráj motýlů a orchidejí

Mašovická střelniceJeště v nedávné minulosti u Mašovic vládli vojáci a lidem se za domy ozývala pravidelná střelba. Dnes je lokalita bývalého vojenského cvičiště místem, kde žijí desítky druhů vzácných motýlů, nebo silně ohrožený pěvec pěnice vlašská či rostou orchideje. Vzácné druhy rostlin, a především živočichů našly útočiště v pestré mozaice terénních prvků, jako jsou zákopy, valy, pojezdové dráhy, vyježděné koleje od tanků nebo „krátery" zaplněné vodou. Pohyb těžké techniky totiž zabraňoval zarůstání travnatých ploch.

Mašovická střelnice2Můžete zde pozorovat několik desítek druhů různých modrásků, hnědásků, okáčů nebo vřetenušek, z nichž některé patří v širším regionu mezi velké vzácnosti. Území pomáhají udržovat divocí koně, které naleznete nejen na střelnici, ale také na Havranickém vřesovišti. Území leží na mírných svazích, cca 1,5 od Mašovic, při severním okraji NP Podyjí. Střelnice vznikla na počátku 50. let a byla využívána pro pěchotní a velké zbraně do roku 1992, potom sloužila pouze pro zbraně pěchotní. K úplnému zrušení došlo roku 1997.
 

Z vojenského prostoru v Ralsku vzniknul geopark

ralskoVojenský prostor Ralsko měnil během své existence nejen názvy, ale i armády. Oficiální vznik prostoru se datuje k roku 1946, pod názvem „Vojenský výcvikový tábor u Bezdězu“. V říjnu 1952 prostor získal název „Vojenský výcvikový prostor Mimoň“. Prostor využívala Československá lidová armáda a po roce 1968 až do roku 1991 zde působila sovětská armáda v počtu asi 20 000 jejích příslušníků. Dnes je Ralsko prostorem s téměř divokou přírodou, která je protkána sítí asfaltových cest a tankodromů. Asi nejvýraznějším fragmentem je letiště Hradčany, nepřehlédnutelné jsou i tankové střelnice Židlov (dnes obora) a Bělá.
 
ralskoNedotčenost krajiny dala vzniknout mnoha přírodním památkám a celá oblast se stala tzv. geoparkem (geologicky cenným územím). Nejvýznamnějšími z nich jsou Vranovské skály s Juliinou vyhlídkou, Skalní divadlo s monumentální Skalní branou, vrch Stohánek se zbytky hradu, Široký kámen, s hnízdištěm výra velkého, Malý a Velký Jelení vrch, rašeliniště Černého rybníka s vodní plochou s lekníny bílými. Součástí oblasti geoparku Ralsko jsou přírodní rezervace Břehyně-Pecopala a Hradčanské rybníky s rašeliništi. Výjimečným specifikem je i příznivost reliéfu, který vybízí k návštěvě handicapované, nejen vozíčkáře, ale i rodiny s dětmi a kočárky případně seniory.
 

Na bývalém vojenském cvičišti v Rokycanech se prohánějí koně a zubřice

zubrNěkdejší vojenské cvičiště v Rokycanech je evropsky významnou lokalitou, kde žijí vzácní živočichové a rostou chráněné rostliny. Nově území osídlili na podzim 2019 divocí koně a začátkem roku 2020 také čtyři zubři, kteří zde mají na starosti spásat krajině nevhodný porost. Jedná se o stádo šesti koní a tří zubřích slečen, ke kterým by mohl časem přibýt i samec. Speciální péči zvířata nevyžadují. Nesmí se vůbec dokrmovat, člověk jim zajistí pouze dostatek vody a minerálů. Výběh pro zvířata je rozdělen na dvě části, mezi kterými vznikla lávka, jenž slouží jako vyhlídkové molo. Prostor se nachází mezi jižním okrajem Rokycan a lesem poblíž Rakovského potoka.
 

Šlovický vrch ukrývá unikátní mohylovou rozhlednu

šlovický vrchŠlovický vrch u Dobřan býval vojenským tankodromem. Díky výskytu chráněných živočichů byl bývalý zařazen na seznam evropsky významných lokalit Natura 2000. Také zde pomáhají divocí koně udržovat biotop potřebný pro život chráněných druhů. Mimo to bylo na Šlovickém vrchu vysázeno třešňové stromořadí, které čítá 32 stromů několika odrůd. Vine se podél hlavní cesty a tvoří na cestě k vrcholu příjemný stín a na počátku léta i chutnou zastávku všem návštěvníkům. Unikátní je tzv. Šlovická mohyla – vyhlídkové místo tvořené mohutným komolým jehlanem z kamene se schodištěm, které vede na dva ochozy. Nižší obkružuje celou stavbu, vyšší nabízí panoramatický výhled na velkou část jižního Plzeňska. K orientaci skvěle slouží panoramatické fotografie s popisky na vrcholovém ochozu. Za dobré viditelnosti je prý vidět až do sousedního Německa.
 

Přírodní památka Na Plachtě

na plachtěPřírodní lokalita Na Plachtě se nachází na jihovýchodním okraji města Hradec Králové. Jedná se o prostor bývalého vojenského cvičiště, kde chráněné území tvoří mozaika vřesovišť, písčin, luk, remízků, tůněk a dvou rybníků. Díky pestrosti stanovišť zde roste a žije velké množství druhů. Z lokality je uváděno asi 720 taxonů cévnatých rostlin, 69 druhů mechorostů, 107 druhů hub a 2350 druhů živočichů. Nejvýraznější krajinný prvek v PP Na Plachtě tvoří bezesporu rybníky Plachta a Jáma, jejichž pobřežní porosty hostí řadu druhů vodních ptáků, od běžnějších, jako je lyska černá nebo polák velký, po druhy vzácnější (např. potápka malá, slípka zelenonohá nebo chřástal vodní). Armáda využívala toto území velice dlouho, poprvé sem vojáci přišli roku 1897, vojenské cvičiště pak v letech 1918–1939 sloužilo i jako vojenské letiště. Přírodní památkou bylo místo vyhlášeno roku 1998 a armáda místo opustila.
 

Na Kabátův kopec po hravé naučné stezce

Kabátův kopecKabátův kopec, nazývaný také Horky, tvoří komplex luk, remízků a křovin a jde o jeden z ostrůvků teplomilné květeny na Krnovsku. Území bylo v minulosti využíváno jako vojenské cvičiště. V území byl zaznamenán výskyt 42 druhů denních motýlů! Naučná stezka s interaktivními prvky vznikla na Kabátově kopci v Krnově. Naučná stezka je dlouhá 3,5 km a je na ní rozmístěno 5 akátových laviček a 9 infopanelů, z nichž část bude interaktivních – s pexesem, skrývačkami nebo hádankami.
 

Utajované vojenské věže – Poledník, Čerchov a Dyleň

rozhledna poledníkVe výčtu bývalých vojenských základen a prostorů bychom neměli zapomínat na zakázaná pohraniční pásma. Jedním z významných bodů našich pohraničníků byl až do roku 1989 Poledník, jenž patřil do přísně střežené pohraniční zóny Šumavy. Na konci 60. let 20. století vznikl na Poledníku (1315 m n. m.) areál, který sloužil armádě jako základna pro sledování leteckého a pozemního provozu v sousedním Německu a jako odposlechová stanice a rušička televizního i radiového signálu vysílačů umístěných za našimi hranicemi. Věž byla otevřena až v roce 1998. Minulý rok prošla rozhledna rekonstrukcí, letos je však přístupná denně od 9:30 do 17:00 hodin.
 
ČerchovNejvyšším vrcholem Českého lesa a zároveň neodmyslitelným symbolem krajiny v okolí Domažlic je Čerchov (1042 m n. m.) s Kurzovou rozhlednou. V roce 1950 vrchol Čerchova obsadila vojska pohraniční stráže, která na něj ani do jeho blízkosti nepustila nikoho až do roku 1989. Armáda zde navíc přistavěla mezi lety 1979 až 1982 další věž. Do ní byla nainstalována technika sloužící k odposlechům našich západních sousedů. Kupodivu ani rok 1989 nepřinesl výrazné změny a teprve až v roce 1999 byla původní rozhledna navrácena domažlickému Klubu českých turistů.
 
dyleňNa hoře Dyleň (940,3 m n.m.) se nachází věž, která sloužila vojenským účelům jako radarová stanice (dříve pozorovací a odposlouchávácí, protože stojí u hranic s Bavorskem). Kvůli tomu, aby nemohla být zaměřena byla postavena bez jediného kusu železa, za pomoci silikonových šroubů. V devadesátých letech 20. století bylo vybavení demontováno a věž byla zrekonstruována. V současnosti slouží jako vysílač televizních a rozhlasových programů, veřejnosti je celý objekt nepřístupný.
Kurzova rozhledna na Čerchově

Kurzova rozhledna na Čerchově

Nejvyšším vrcholem Českého lesa a zároveň neodmyslitelným symbolem krajiny v okolí Domažlic je Čerchov (1042 m n. m.). Vydat se sem můžete na kole i pěšky. Areál v okolí kamenné Kurzovy rozhledny prochází postupnou revitalizací.

Rozhledna Poledník – pohled na Šumavu shora

Rozhledna Poledník – pohled na Šumavu shora

Krásný výhled na českou i německou část Šumavy vám za pěkného počasí poskytne rozhledna Poledník, nedaleko od Prášil. Vydejte se v turistické sezóně poznat jeden z nejkrásnějších výhledů Šumavy a shlédněte vrchy jako Ostrý, Pancíř, ale i Plechý, Trojmeznou či Javorník.

Atom Muzeum Brdy – unikátní podzemní pevnost s expozicí jaderného zbrojení

Atom Muzeum Brdy – unikátní podzemní pevnost s expozicí jaderného zbrojení

Atom Muzeum Javor 51 je unikátní muzeum jaderného zbrojení, které naleznete v podzemním bunkru mezi vesnicemi Míšov a Borovno v Brdech.

Naučná stezka na Kabátově kopci v Krnově

Naučná stezka na Kabátově kopci v Krnově

Naučná stezka s interaktivními prvky vznikla na Kabátově kopci v Krnově. Naučná stezka je dlouhá 3,5 km a je na ní rozmístěno 5 akátových laviček a 9 infopanelů, z nichž část bude interaktivních – s pexesem, skrývačkami nebo hádankami.

Vrchol Tok – nejvyšší hora Brdské vrchoviny i Středočeského kraje

Vrchol Tok – nejvyšší hora Brdské vrchoviny i Středočeského kraje

Nejvyšší vrchol Brdské vrchoviny a Středočeského kraje leží vzdušnou čarou 8,4 km severozápadně od Příbrami v Třemošenské vrchovině. Ačkoli je Tok (865 m) nejvyšším středočeským vrcholem, nejedná se o příliš výraznou horu.

Rezervace divokých koní, zubrů a praturů v Milovicích

Rezervace divokých koní, zubrů a praturů v Milovicích

V bývalém vojenském prostoru Milovice-Mladá vzniká nestátní rezervace divokých koní, zubrů a praturů, kteří zde spásáním vzácných stepí a zbytků bohatých luk pomohou zachovat křehkou biodiverzitu a zabrání tak zarůstání biologicky cenných lokalit.

Lovecký zámeček Tři trubky v Brdech

Lovecký zámeček Tři trubky v Brdech

Lovecký zámeček poblíž soutoku Třítrubeckého a Padrťského potoka byl vybudován na konci 19. století Jeronýmem Colloredo-Mansfeldem. Stavbu navrhl vídeňský architekt italského původu Camillo Sita v duchu doznívajícího romantismu.

Letiště pod Hejlákem v Brdech

Letiště pod Hejlákem v Brdech

Jedná se o obrovské parkoviště z betonových panelů uprostřed brdských lesů. V dobách, kdy prostor patřil armádě, zde přistávaly helikoptéry včetně amerických strojů Apache. Dnes slouží prostor k výcviku vojáků a policistů.

Skalní brána u Ralska

Skalní brána u Ralska

Necelý půl kilometr od Psího kostela se nachází Skalní brána. Je zhruba 4 metry vysoká a stejně tak i široká. Vypadá jako miniatura Pravčické brány.

Vyhlídková mohyla na Šlovickém vrchu u Dobřan

Vyhlídková mohyla na Šlovickém vrchu u Dobřan

Vyhlídková mohyla na Šlovickém vrchu nedaleko Dobřan na Plzeňsku je 8 metrů vysoká a tvoří ji dvě vyhlídkové terasy. Poskytuje pěkný výhled jižním a jihozápadním směrem.

Vranovské skály s Juliinou vyhlídkou u Mimoně

Vranovské skály s Juliinou vyhlídkou u Mimoně

Vranovské skály jsou pískovcové skalní útvary, které byly prohlášeny za přírodní památku.

Údolí Reservy v Brdech

Údolí Reservy v Brdech

Údolí Reservy svírají vlevo hlavní vrcholy Koruna (832 m), vpravo vrcholy Jordán (826 m) a Hlava (788 m). Jedná se o velmi pěkné a poměrně odlehlé místo centrálních Brd.

Vodní nádrž Pilská v Brdech

Vodní nádrž Pilská v Brdech

Pilská nádrž, původně byla pojmenována po arcivévodkyni Sofii, manželce arcivévody Františka Karla Sofiin rybník, byla postavena v roce 1853 pro napájení důlních a hutních provozů v okolí Příbrami. Leží v bývalém vojenském prostoru Brdy, nedaleko obce Bohutín a dnes zásobuje Příbram pitnou vodou.

Vrch Třemošná a skála Kazatelna ve středních Brdech

Vrch Třemošná a skála Kazatelna ve středních Brdech

Třemošná (779 m.n.m.) je jeden z nejvíc nápadných vrcholů středních Brd. Leží asi 5 km západně od centra Příbrami a představuje výraznou krajinnou dominantu Příbramska. Nad okolní terén vystupuje jako protáhlý hřbet se strmými bočními svahy, který se od severovýchodu jeví jako špičatá homole.

Testovací pěchotní pevnost a dělostřelecká střelnice Jordán

Testovací pěchotní pevnost a dělostřelecká střelnice Jordán

Testovací pěchotní srub 'CE' Jordán byl postaven v roce 1936 ve vojenské střelnici Jince – Brdy a sloužil k pokusnému ostřelování a k výcviku posádek TO. Časem by zde mělo vzniknout malé muzeum.

Vrchol Vlč v západních Brdech – místo s krásným výhledem

Vrchol Vlč v západních Brdech – místo s krásným výhledem

Nad silnicí, spojující Strašice a Dobřív, se jihovýchodně ostře zvedá zdaleka viditelný brdský vrchol Vlč (602 m). Náhorní partie za dobrého počasí umožňuje pohled jak na Přírodní park Trhoň s Bílou skálou (659 m), tak zejména na pásmo brdských vrcholů.

Přírodní rezervace Hradčanské rybníky

Přírodní rezervace Hradčanské rybníky

Hradčanské rybníky tvoří soustava lesních rybníčků propojených přirozeně meandrujícím potokem a zatopené pískovny s vodní, bažinnou a rašelinnou flórou a faunou, malá rašeliniště, mokřadní olšiny a rašelinné bory s výskytem ohrožených druhů živočichů a rostlin.

Vrchol Houpák v Brdech

Vrchol Houpák v Brdech

Houpák je jeden z vrcholů ve Středních Brdech. Jeho nadmořská výška je 794 metrů. Unikátnost tohoto místa pramení z jeho využití coby odlesněné cílové dopadové plochy Jordán v dobách, kdy Střední Brdy sloužily jako vojenský výcvikový prostor.

Vrchol Praha v Brdech

Vrchol Praha v Brdech

Vrchol Praha je se svými necelými 863 metrů druhým nejvyšším vrchem v Brdech. Leží necelé 2 km severozápadně od obce Nepomuk u Rožmitálu pod Třemšínem. Na vrcholu hory stojí vysoká věž, na které je umístěn meteorologický radar, televizní vysílač, převaděč a další zařízení.

Mimoňskými lesy na bruslích: trasa Hradčany – Kuřivody

Mimoňskými lesy na bruslích: trasa Hradčany – Kuřivody

Pěkná trasa pro inline brusle lesy bývalého vojenského prostoru Ralsko. Tato trasa má kvalitní asfalt bez nerovností, vede lesem s minimálním automobilovým provozem.

Knížecí Stolec – rozhledna ve vojenském prostoru Boletice

Knížecí Stolec – rozhledna ve vojenském prostoru Boletice

Nová rozhledna stojí na nejvyšším vrcholu vojenského prostoru Boletice, Knížecím Stolci. Dřevěná vyhlídka nabízí výjimečný pohled do krajiny, za dobrého počasí lze odtud spatřit i Alpy.

Tankodrom Milovice – centrum adrenalinové zábavy

Tankodrom Milovice – centrum adrenalinové zábavy

Tankodrom Milovice je multifunkční areál, nabízející široké využití. Na ploše 200 ha si můžete vyzkoušet jízdu vojenskou technikou, exotickým Hummerem anebo adrenalinovou zábavu ve formě paintballu, airsoftu či lasershotu.

Brdy – nejvyšší ryze české pohoří v České republice

Brdy – nejvyšší ryze české pohoří v České republice

Brdy – nejvyšší ryze české pohoří u nás, se nachází v jihozápadní části Středočeského kraje. Od roku 1926 do ledna 2016 byla tato oblast vojenským újezdem, čímž si uchovala ráz divoké neosídlené krajiny. Nyní je tento přírodní areál o rozloze 380 km² chráněnou krajinnou oblastí.

Hora Dyleň u Mariánských Lázní – Napoleonův střed Evropy

Hora Dyleň u Mariánských Lázní – Napoleonův střed Evropy

Hora Dyleň se nachází v Českém lese, západně od Mariánských Lázní. Její vrchol je v nadmořské výšce 940 metrů a tím je druhým nejvyšším vrcholem Českého lesa. Na vrcholu stojí věž ze 70. let, která sloužila jako vojenská radarová stanice, veřejnosti je však nepřístupná.

Geopark Ralsko – území bývalého vojenského prostoru Ralsko

Geopark Ralsko – území bývalého vojenského prostoru Ralsko

Poznejte místa s bohatou historií Geopark Ralsko nabízí výjimečné scenérie 60 let nedotčené přírody s bohatým geologickým dědictvím. Svým rovinatým terénem láká k návštěvě turisty, cykloturisty, "in-linisty", ale také rodiny s dětmi a kočárky.

Bývala Mašovická střelnice v Podyjí – ráj motýlů a orchidejí

Bývala Mašovická střelnice v Podyjí – ráj motýlů a orchidejí

Ještě v nedávné minulosti u Mašovic vládli vojáci a lidem se za domy ozývala pravidelná střelba. Dnes je lokalita bývalého vojenského cvičiště místem, kde žijí desítky druhů vzácných motýlů, nebo silně ohrožený pěvec pěnice vlašská či rostou orchideje.

Rezervace divokých koní a zubrů na bývalém vojenském cvičišti v Rokycanech

Rezervace divokých koní a zubrů na bývalém vojenském cvičišti v Rokycanech

Na jižním okraji Rokycan v místech bývalého vojenského cvičiště vznikla obora s divokými koňmi a zubry, kteří pomáhají navrátit zdejší krajinu opět do rovnováhy. Jde o jedno z nejbohatších míst z hlediska obojživelníků ve východní části Plzeňského kraje.