Úvod > Co chcete dělat? > Zámek Litomyšl – renesanční zámek s unikátní sgrafitovou výzdobou
Zámek Litomyšl – renesanční zámek s unikátní sgrafitovou výzdobou
"> "> "> "> "> "> "> "> "> "> "> "> "> "> "> "> "> ">
Přidat foto
Památky

Zámek Litomyšl – renesanční zámek s unikátní sgrafitovou výzdobou

Zámek je zapsán na Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO jako příklad středoevropské šlechtické rezidence z období renesance.
Litomyšlský zámek byl postaven v letech 1568 až 1581 jako reprezentační rodinné sídlo nejvyššího kancléře Království českého Vratislava z Pernštějna a španělské šlechtičny Marie Manrique de Lara. Výstavbou byli pověřeni císařští stavitelé Giovanni Battista Aostalli a Ulrico Aostallis a na výzdobě zámku (psaníčková a figurální sgrafita na fasádách a štítech a s dvěma velkými bitevními scénami na hlavním nádvoří) se převážně podíleli italští mistři. 

Zámek je jednou z nejkrásnějších renesančních staveb střední Evropy. Po požáru v roce 1775 bylo mimo jiné v letech 1796 – 1797 vybudováno zámecké divadlo, jehož jedinečný soubor jevištních dekorací provedl vídeňský dvorní malíř divadelních kulis Josef Platzer. 

Interiéry zámku prošly v roce 2021 zásadní obměnou, která jim vrátila někdejší funkci a zařízení na základě historických pramenů. Byla zpřístupněna zámecká věž a sklepení, zevrubnou obměnou prošly prohlídkové trasy. Nově jsou k dispozici okruhy: "Zámek za Valdštejnů" a "Zámek za Thurn Taxisů". V létě 2022 památkáři zahájí rozsáhlou obnovu vnější fasády se sgrafity. Návštěvnické prohlídky během prací omezeny nebudou.
 

Prohlídkové trasy zámkem:


Zámek za Valdštejnů (základní okruh)

Prohlídka prvního patra západního křídla zámku s reprezentačními a soukromými pokoji hraběte Antonína I. z Valdštejna-Vartenberka a jeho choti Kajetány z Fünfkirchen (předpokoj, audienční sál, zelený salon, modrý salon, pracovna hraběte, ložnice hraběcího páru, čítárna, biliár, salon hraběnky, ložnice pro hosty, kávová kuchyně s bydlením komorné, přípravna jídel), kteří vlastnili zámek mezi lety 1825-1848. Interiéry se honosí původním zařízením (nábytek, obrazy, sklo, porcelán) a klasicistní výmalbou.

Zlatým hřebem prohlídky je návštěva autentického domácího divadla Valdštejnů-Vartenberků z roku 1797. Divadlo si nechal zřídit Antonínův otec hrabě Jiří Josef z Valdštejna-Vartenberka, jenž spolu se svou rodinou také v představeních hrával. V oblibě byly zejména lehké konverzační komedie. Dochovala se zde původní jevištní mašinerie a osvětlovací technika. Autorem kulis je malíř Josef Platzer. Trasa připomene také starší historii zámku před příchodem Valdštejnů od jeho založení Vratislavem II. z Pernštejna v polovině 16. století a hraběcí rodinu Trauttmansdorffů.
 

Zámek za Thurn Taxisů (výběrový okruh)

Prohlídka prvního patra severního a východního křídla zámku s hostinskými a soukromými pokoji knížete Alberta Marii Thurn-Taxis a jeho choti kněžny Margarethy Habsburské (rodinná hala, dámský orientální pokoj, ložnice knížete, pracovna knížete, herna, kabinet kněžny, ložnice kněžny). Tento knížecí pár vlastnil zámek mezi lety 1885-1945. Hostinské apartmá (malá jídelna, ložnice císaře, pracovna císaře, pokoj komorníka, předpokoj doprovodu) představí pobyt samotného císaře Františka Josefa I. v září 1889 spolu s arcivévodou Františkem Ferdinandem d´Este. Matka majitele zámku princezna Helena Bavorská (Nené) se měla stát císařovou manželkou. V rakouském Bad Ischlu si však panovník vybral za nevěstu její mladší sestru Alžbětu (Sissi), a tak se Helena stala aspoň císařovou švagrovou.

Trasa představí také poslední majitele zámku a držitele monopolu pošty i dopravy v monarchii (odtud dnešní taxi služba) – knížecí rodinu Thurn-Taxisů, kteří zámek zakoupili v dražbě od zadlužených Valdštejnů roku 1855. Interiéry se honosí dobovým zařízením s využitím rodových předmětů Thurn-Taxisů (nábytek, obrazy, sklo, porcelán) a výmalbou stěn od malíře Dominika Dvořáka. Prohlídka vrcholí návštěvou domácí kaple sv. Moniky a sv. Michaela z 18. století.

 

Další služby na zámku

Dále zámek nabízí možnost koncertů na objednávku v zámeckém divadélku nebo kapli a svatby v zámecké kapli. Po předchozí domluvě je zámek otevřen také v zimním období. Po předchozí domluvě je zámek otevřen také v zimním období.
 

Cestování bez bariér

Pokladna zámku je bezbariérová, toalety bezbariérové nejsou. Osoby s omezením pohybu (s doporučenou asistencí) mohou navštívit zámecký areál a exteriéry, včetně krajinářského parku, dostupné je rovněž arkádové nádvoří. Po objednání min. 5 dnů dopředu (pro zajištění vyškoleného personálu) je možnost využití schodolezu (poskytuje se pouze jednotlivcům). S jeho použitím je možné absolvovat prohlídky v I. patře zámku.

Zámek v Litomyšli nabízí jednotlivým nevidomým a zrakově postiženým návštěvníkům (nikoli skupinám a zájezdům) možnost zapůjčit si v pokladně haptický plán  – areálu památky UNESCO s rozmístěním jednotlivých budov
  • haptický plán 1. patra s rozmístěním pokojů na zámeckých prohlídkových trasách
  • haptické zobrazení čelní fasády litomyšlského zámku
  • haptické zobrazení rozmístění a podoby sgrafit
Pro zapůjčení haptických plánů doporučujeme rezervaci předem.
 

Ubytování a restaurace v okolí