Úvod > Co chcete dělat? > Květná zahrada v Kroměříži – půvabný Libosad
Květná zahrada v Kroměříži – půvabný Libosad
"> "> "> "> "> "> "> "> "> "> "> "> "> "> "> "> "> "> "> "> "> "> Kromeríž-Kvetná zahrada (7).JPG ">
Přidat foto
Příroda

Květná zahrada v Kroměříži – půvabný Libosad

Při obnově města, zničeného třicetiletou válkou, vybudovali italští architekti F. Luchese a P. G. Tencalla na neplodné a bažinaté půdě za hradbami půvabnou pozdně renesanční zahradu. Prostředí zahrady je využíváno k výstavám, koncertům, slavnostem a především návštěvám návštěvníků.
Na 16 ha byla v Kroměříži vystavěna italská zahrada s cestami ve vysokých špalírech, s 244 m dlouhou galerií soch antických bohů a postav historie a bájí, s centrálním rondelem Rotunda v geometrickém středu oslavujícím svou výzdobou vodní živel a umění štukatérů, sochařů a freskařů. Přistavený nový vstup z první poloviny 19. století tvoří Čestný dvůr klasicistního typu ze stran uzavřený velkými skleníky (Hrubý a Tropický skleník).

Celý komplex byl v roce 1998 pro svou dochovalou historickou i slohovou autenticitu architektury i krajinných a zahradních úprav v mimořádné slohové kvalitě a čistotě jako příkladný soubor ovlivňující rozvoj krajinářské architektury v Evropě, zapsán na Seznam světových kulturních a přírodních památek UNESCO. Ke Květné zahradě v Kroměříži se dostanete z Náměstí Míru, ulicí Generála Svobody a cca po 300 m dojdete k nynějšímu hlavnímu vchodu.

V samém srdci květnice byl mezi léty 1666–1668 podle projektu Giovanniho Pietra Tencally vystavěn osmiboký  centrálně orientovaný pavilon – Rotunda. Její interiér je bohatě a důmyslně zdobený nejen mytologickými výjevy s náměty Ovidiových Proměn, ale také detaily vytvářejícími silnou iluzivní a emotivní atmosféru – okny s různobarevnými skly, mozaikovou podlahou sestavenou z drobných oblázků a především grotty dekorované tufem a lasturami. Centrální prostor pavilonu doplňuje Foucaultovo kyvadlo, které bylo instalováno roku 1908 z iniciativy kroměřížského gymnazijního profesora Františka Nábělka, a jehož pohyb demonstruje zemskou rotaci.
 

Květná zahrada s průvodcem

Květnou zahradu si můžete v hlavní sezoně (květen až září) projít s průvodcem denně v 11 a ve 14 hodin, komentovaná procházka zahradou zabere cca 90 minut. Vstupné s průvodcem 190 korun pro dospělé, snížené 150 Kč.
 

Květná zahrada s komentovanou prohlídkou Rotundy

Rotunda je celoročně přístupná pouze s průvodcem. V rámci návštěvnické sezony jsou prohlídky realizovány v pravidelných časových intervalech. Mimo návštěvnickou sezonu je možné prohlídku Rotundy objednat na telefonním čísle +420 724 663 700. Vstupné do Rotundy s průvodcem je jednotné, za 190 Kč.
 

Cestování bez bariér

Zahrada je bezbariérová.

Zrakové znevýhodnění je při prohlídkách kompenzováno popisným výkladem, posílením dotykových příležitostí, čichovými, chuťovými a sluchovými podněty. Pro individuálního návštěvníka je připraven haptický plán Květné zahrady situovaný ve dvoře vstupního objektu do zahrady.

Návštěvníci kroměřížských historických zahrad se sluchovými obtížemi, kteří mají zájem o její hlubší poznání, mohou využít organizované prohlídky či individuální prohlídky s pomocí tabletu.

Letecký pohled na Květnou zahradu v Kroměříži

Letecký pohled na Květnou zahradu v Kroměříži

Květná zahrada v Kroměříži

Ubytování a restaurace v okolí

Dům hostů klášter Kroměříž

Dům hostů klášter Kroměříž

Kroměříž, Zlínský kraj
Čokoládovna Yesterka v Kroměříži

Čokoládovna Yesterka v Kroměříži

Kroměříž, Zlínský kraj
Pivovar Černý Orel

Pivovar Černý Orel

Kroměříž, Zlínský kraj