Úvod > Co chcete dělat? > Arcibiskupský zámek Kroměříž – rezidence olomouckých biskupů
Arcibiskupský zámek Kroměříž – rezidence olomouckých biskupů
"> "> "> "> "> "> "> "> "> "> "> "> "> "> "> "> "> ">
Přidat foto
Památky

Arcibiskupský zámek Kroměříž – rezidence olomouckých biskupů

V minulosti letní sídlo olomouckých arcibiskupů s obrazárnou a rozsáhlou knihovnou, památka UNESCO. Sněmovní sál bývá označován za jeden z nejkrásnějších rokokových interiérů v České republice, natáčel se tu například film Amadeus režiséra Miloše Formana.

Arcibiskupský zámek v Kroměříži je dominantou města. Jeho vznik a vývoj je spjat s historii olomouckého biskupství a arcibiskupství a poddanské obce olomouckých biskupů, která byla ve 13. století povýšena na město. Původní hrad a pozdější zámek byly rezidencí olomouckých biskupů a sídlem jejich manské organizace. Současná podoba budovy pochází z let 1664-1695, kdy byl zámek za biskupa Karla Lichtensteinu-Castelcorna po třicetileté válce znovu vystavěn podle návrhů architekta Filiberta Lucheseho a Pietra Giovanniho Tencally.

Mobiliář a výzdoba interiérů pocházejí až z druhé poloviny 18. století. Velmi významná je i galerie, která představuje díla evropských malířů 15.-18. století (Veronese, van Dyck, Hans von Aachen, Cranach st.). Uchváceni budete především nejvýznamnějším obrazem zámecké galerie, a to dílem Tiziana Vecelliho – Apollon a Marsyas. Velmi známá je zámecká knihovna, která obsahuje na 88 tisíc svazků, a hudební archiv s více než 6 000 barokními skladbami. Reprezentační i obytné prostory kroměřížského zámku patří k nejhodnotnějším zámeckým interiérům střední Evropy.

V současnosti je komplex zahrad a zámku přístupný prostřednictvím několika prohlídkových tras. Arcidiecézní muzeum Kroměříž v jejich rámci spravuje tzv. kabinety, které tematicky představují jednotlivé okruhy arcibiskupských sbírek. Kromě odborné správy sbírek se muzeum věnuje také přípravě krátkodobých výstavních projektů.
 

Rekonstrukce zámku 2022

Na Arcibiskupském zámku v Kroměříži momentálně probíhá rekonstrukce objektu i zahrad. Během sezony 2021-2022 to ovšem turistický provoz zásadně neomezí. Omezení by se měly týkat pouze Sněmovního sálu. Návštěvníky rekonstrukce ochudí o prohlídku obrazové galerie s Tizianovým dílem Apollo a Marsyas, jedním z nejslavnějších obrazů na území České republiky. Zároveň ale mají možnost pozorovat práci restaurátorů ve Sněmovním sále. Rekonstrukce by měla skončit koncem roku 2022. Jinak budou opravy probíhají mimo průvodcovskou trasu. Opravuje se i střecha a Mlýnská brána. U Mlýnské brány je plánováno odstranění nepůvodních konstrukcí, oprava historických konstrukcí a fasády, obnova původního mezipatra, restaurování štukové výzdoby a zřízení muzea arcibiskupské gardy. Dále dojde k opravě Mlýnské brány, Pompejské kolonády, vodního systému v Podzámecké zahradě (včetně rybníků) a rekonstrukci neujde ani největší a nejslavnější Sněmovní sál a přilehlé pokoje. V případě zámku nebude standardní provoz omezen, v Květné zahradě bude po dobu oprav nepřístupná kolonáda.

Jádrem prohlídkového okruhu současného arcibiskupského paláce, který svou podobu získal razantní přestavbou původně renesančního paláce, je soubor několika reprezentačních sálů různého stáří, které zaujímají celé tzv. „vznešené“ první patro západního křídla rezidence. Reprezentační sály nabízí prostory pestrých barev a neméně pestré historie i paletu osobností, které zde pobývaly (Marie Terezie, František Josef I., T. G. Masaryk, Jean kardinál Verdier, Václav Havel, sv. Jan Pavel II.). V současnosti jsou tyto prostory využívané zejména pro společenské a kulturní akce.
 

Návštěvnické trasy (od roku 2023)

Reprezentační sály

Návštěvnická trasa vás zavede do nejkrásnějších a nejpoutavějších sálů a komnat zámku se vzácnými uměleckými sbírkami. Během prohlídky uvidíte i části sbírek, které patří k nejvzácnějším a nejhodnotnějším, které se v České republice nacházejí.

Reprezentační sály nabízejí arcibiskupské a knížecí interiéry prvního a druhého patra zámku. Součástí prohlídky je Lovecký a Trůnní sál, Carský a Růžový pokoj, velkolepý Sněmovní sál, soukromé pokoje bývalého letního bytu arcibiskupa. Dále navštívíte Manský sál s mimořádnou malířskou výzdobou, věhlasnou historickou knihovnu s téměř 90 000 svazky vzácných knih, hudební prezentující vzácné rukopisy řady skladatelů.
 

Zámecká obrazárna

Obrazová sbírka Arcibiskupství olomouckého, umístěná z větší části v zámecké obrazárně kroměřížského zámku, představuje, po Národní galerii v Praze, druhou nejvýznamnější a největší obrazovou sbírku středoevropské malby od počátku 15. do konce 18. století v České republice.

V samotné zámecké galerii máte možnost zhlédnout na 85 vybraných originálů děl významných evropských malířů od gotiky až do období rokoka, mezi něž patří např. Tizian, van Dyck, L. Cranach st.
 

Sala terrena

Sala terrena – sál se vstupem do zahrad. Otevřená, reprezentativně zdobená stavba s napodobeninami jeskyní (grott) je charakteristická pro významnější barokní a rokokové zámky. Zámecká Sala terrena vyniká svojí výmalbou a sochami znázorňující výjevy z antické mytologie, včetně dvou menších umělých jeskyní.

Sala terrena sloužila jako jedinečné propojení zámecké rezidence s Podzámeckou zahradou. Zachovala si svůj původní vzhled a nádhernou štukovou výzdobu s nástěnnými freskami z období konce 17. století. Na čtyři bohatě zdobné sály, které představují střídání ročních období, navazují dvě umělé jeskyně, z nichž první okouzlujícím způsobem vypráví příběhy Ovidiových Proměn a druhá připomíná tradici středověké těžby vzácných nerostů v blízkém okolí, které sloužily k ražení arcibiskupských mincí v zámecké mincovně.
 

Via Residentia

Reprezentační sály + Zámecká obrazárna

Získáte ucelený obraz o jedinečnosti kroměřížské rezidence olomouckých knížecích biskupů a arcibiskupů. Navštívíte reprezentační sály zámku včetně Carského pokoje, Manského i Sněmovního sálu a následně si prohlédnete, po Národní galerii v Praze, druhou nejvýznamnější sbírku obrazů evropských umělců počátku 15. až konce 18.století v České republice.
 

Zámecká věž

Zámecká věž nabízí jedinečný pohled na historické jádro Kroměříže i široké okolí z 84 metrů vysoké dominanty zámku. Její patra skrývají nejstarší fáze vývoje zámeckého komplexu, prohlídka je obohacena o tematické výstavy. Nádherné výhledy na celé město a vzdálené okolí. Věž je přístupná samostatně, bez průvodce, výstup trvá cca 20 minut (206 schodů). Vhodné pro fyzicky zdatnější návštěvníky.
 

Podzámecká zahrada

Podzámecká zahrada byla založena po roce 1509 a během několika století byla přebudovávána do forem po sobě jdoucích historických stylů. V době klasicismu, se okolo let 1850–1855 rozrostla v duchu tehdejší módní anglické krajinářské tradice do impozantní rozlohy 64 hektarů s řadou vzácných dřevin.

Arcibiskupský zámek Kroměříž

Arcibiskupský zámek Kroměříž