Úvod > Česká nej > Architektonické > Josef Fanta – architekt české secese a autor Mohyly míru na Slavkovském bojišti
Architektonické

Josef Fanta – architekt české secese a autor Mohyly míru na Slavkovském bojišti

Na přelomu 19. a 20. století byl architekt Josef Fanta (7. prosince 1856, Sudoměřice u Tábora – 20. června 1954, Praha) jednou z vůdčích osobností nově nastupujícího směru, secese. Uplatnil se i jako malíř a designér, návrhář nábytku a textilií, autor mnoha odborných publikací a také mecenáš, který se věnoval ochraně památek.
Josef Fanta už v době studií architektury na české technice v Praze spolupracoval s dalšími významnými architekty, mimo jiné s Josefem Zítkem na interiérech Národního divadla. Od roku 1881 byl asistentem profesora Josefa Schulze, podílel se na návrzích Rudolfina a Národního muzea. Pomáhal rovněž Antonínu Wiehlovi při stavbě Wiehlova domu na Václavském náměstí, zapojil se i do projektů významného mecenáše a architekta Josefa Hlávky. Společně s ním dokončil areál Hlávkových domů ve Vodičkově ulici a navrhl budovu Hlávkových kolejí v pražské Jenštejnské ulici.

V roce 1900 Josef Fanta navrhl interiéry pavilonu české Obchodní a živnostenské komory na Světové výstavě v Paříži, za které získal zlatou medaili. V roce 1909 byl jmenován profesorem středověké architektury na české technice, kde pak vyučoval až do roku 1922. Vychoval několik generací českých architektů a byl rovněž čestným doktorem technických věd a členem České akademie věd a umění. Přátelil se s řadou osobností, například se spisovateli Juliem Zeyerem a Jakubem Arbesem, malířkou Zdenkou Braunerovou či astronomem Josefem Janem Fričem.

Mezi nejznámější Fantovy pražské stavby patří odbavovací hala a budova dnešního Hlavního nádraží, budova Ministerstva průmyslu a obchodu Na Františku, dům pěveckého spolku Hlahol na Masarykově nábřeží či Vosmíkova vila na Smíchově. Mimo hlavní město navrhl Mohylu míru coby památník bitvy u Slavkova 1805, a několik vil v Poděbradech. Fanta stál také u zrodu hvězdárny v Ondřejově, a společně se spisovatelkou Gabrielou Preissovou založil slávu vesnice Jevany, oblíbeného víkendového místa pražské smetánky. Josef Fanta se oženil s Julií Kameníkovou, s níž měl tři dcery a syna; ten padl za první světové války. Pávě v Jevanech se jeho prvorozená dcera Marie, později proslavená jako novinářka a překladatelka Ma-Fa, často setkávala se svou velkou životní láskou Janem Masarykem.

Fanta pocházel z hluboce věřící rodiny, což je v jeho tvorbě promítlo v návrzích oltářů, monstrancí a dalších sakrálních předmětů, bohoslužebných rouch, náhrobků či rekonstrukcí řady památek. Mezi ně patří například kostel Narození Panny Marie v Klatovech, kostel sv. Václava na Zderaze nebo pivovarnický dům U Vejvodů v Jilské ulici na Starém Městě. Ornát zhotovený podle jeho návrhu je vystaven ve stálé expozici Svatovítského pokladu na Pražském hradě.

Josef Fanta zemřel 20. června 1954 ve věku 97 let a je pochován na Olšanských hřbitovech v rodinné hrobce, kterou sám navrhl. Na Malé Straně ve Sněmovní ulici č.p. 164/8, kde bydlel, jej připomíná pamětní deska s bustou. Jeho jméno nese Fantova kavárna v původní odjezdové hale Hlavního nádraží.
Kostel sv. Jana Nepomuckého v Rožmitále pod Třemšínem

Kostel sv. Jana Nepomuckého v Rožmitále pod Třemšínem

Původnímu podhradí, dnes náměstí s městskou památkovou zónou dominuje městský kostel sv. Jana Nepomuckého, který byl vystavěn v roce 1729. Hrával zde také Jakub Jan Ryba, ale původní varhany se nedochovaly.

Obereignerova vila v Poděbradech

Obereignerova vila v Poděbradech

První práce Josefa Fanty v Poděbradech byla zadána rodinou Obereignerovou. Tato vila je přestavěna ze staré opukové stodoly na obytný dům.

Památník Mohyla míru

Památník Mohyla míru

Památník Mohyla míru byl postaven na počest obětí Napoleonovy vítězné bitvy u Slavkova (2. 12. 1805) podle záměru kněze A. Slováka jako naplnění jeho myšlenky učinit z centra někdejšího bojiště pietní "místo světla", memento válek.

Fantova kavárna na pražském Hlavním nádraží

Fantova kavárna na pražském Hlavním nádraží

Hlavní nádraží v Praze patří k nejvýznamnějším secesním památkám v Česku, je národní kulturní památkou. Kavárna byla původně odjezdová hala, později sloužila jako místo k posezení při čekání na vlak. Vychutnejte si kousek historie ve Fantově kavárně.

Výstaviště Praha Holešovice s Průmyslovým palácem

Výstaviště Praha Holešovice s Průmyslovým palácem

Průmyslový palác je ústřední dominantou areálu Výstaviště Praha Holešovice. Secesní stavba pochází z roku 1891 podle návrhu Bedřicha Münzbergra, který spoluprácoval s inženýrem Františkem Prášilem. Výzdobu provedl Bedřich Ohman a Alois Dryák. Stavba je jak uměleckou, tak i technikou památkou.

#světovéČesko a Praha: město jako památka UNESCO a jeho srdce Pražský hrad

#světovéČesko a Praha: město jako památka UNESCO a jeho srdce Pražský hrad

Praha, stověžaté město českých králů, patří k nejhezčím v Evropě. V roce 1992 to ocenil i svět a historické jádro našeho hlavního města bylo zapsáno na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Která místa patří do památkové zóny a která ne, co se vyplatí vědět a kde udělalo UNESCO výjimku?

10 staveb architekta Josefa Fanty

10 staveb architekta Josefa Fanty

Josef Fanta (7. prosince 1856 Sudoměřice u Tábora – 20. června 1954 Praha) patří k nejvýznamnějším představitelům české secesní architektury. Kromě stavitelství se věnoval také nábytkovému designu, malířství, psaní odborných publikací a ochraně památek. Studoval architekturu na české technice a poté se stal asistentem Josefa Zítka při stavbě Národního divadla, kde mimo jiné vytvořil novorenesanční lampu, která dodnes před divadlem stojí. Fantova profesní hvězda strmě stoupala a mimo své realizace se podílel na interiérech staveb svého profesora a spolupracovníka Josefa Schulze (Rudolfinum, Národní muzeum). Pod jeho rukama se zrodily takové stavby, jako je Hlavní nádraží, observatoř v Ondřejově, dům Hlahol nebo Mohyla míru v obci Prace. Podílel se na stavbě Hlávkových kolejí (roku 1906 za to spolu s Matějem Blechou obdržel Řád císaře Franze Josefa), rekonstrukci mnoha památek, architektonických sgrafit (tvořil např. s Mikolášem Alšem) nebo výzdobě uměleckoprůmyslových děl. Jeho posledním velkým dílem byla budova ministerstva obchodu v Praze Na Františku.

Budova Ministerstva průmyslu a obchodu

Budova Ministerstva průmyslu a obchodu

Výstavba třípatrové reprezentativní budovy s nepřehlédnutelnou kopulí začala v roce 1928 a dokončena byla v roce 1934. Autorem návrhu byl jeden z nejvýznamnějších českých architektů Josef Fanta.

Hlavní nádraží v Praze – největší pražská secesní památka

Hlavní nádraží v Praze – největší pražská secesní památka

Hlavní nádraží v Praze je vůbec největší osobní nádraží v České republice. Zdaleka však není nádražím nejstarším. Jeho historie se začala psát roku 1869 a do dnešní podoby bylo přestavěno podle návrhu architekta Josefa Fanty.

V Rožmitálu uvidíte model chrámu sv. Víta ze slámy

V Rožmitálu uvidíte model chrámu sv. Víta ze slámy

V Rožmitále pod Třemšínem je stále co vidět. Můžete navštívit Starý Rožmitál s farním kostelem, pamětní deskou a hrobem tvůrce České mše vánoční, skladatele Jakuba Jana Ryby. K vidění je i největší sbírka 300 ks vyřezávaných městských znaků a 220 ks šlechtických erbů v České republice – dílo řezbáře Václava Kotrbatého (1892 – 1967).

Po stopách Josefa Fanty – Slezské sedlo

Po stopách Josefa Fanty – Slezské sedlo

Výprava po stopách Josefa Fanty za obnovenými horskými lesy a druhově pestrými loukami Krkonoš.

AutentikFest Moravia v Moravské Nové Vsi 2024

Jubilejní 10. ročník mezinárodního vinařského festivalu pod širým nebem 10. srpna v 2024 v areálu Vinné sklepy Podluží v Moravské Nové Vsi.
Hostěrádky-Rešov, Jihomoravský kraj

Brněnské dostihy 2024

Na dostihovém závodišti v Brně – Dvorskách se uskuteční v roce 2024 tradičně 3 dostihové dny.
Brno, Jihomoravský kraj

Brněnské dostihy 2024

Na dostihovém závodišti v Brně – Dvorskách se uskuteční v roce 2024 tradičně 3 dostihové dny.
Brno, Jihomoravský kraj

Brněnské dostihy 2024

Na dostihovém závodišti v Brně – Dvorskách se uskuteční v roce 2024 tradičně 3 dostihové dny.
Brno, Jihomoravský kraj

Svatobor 2024

Skupina Sigurd vás srdečně zve na 13. ročník festivalu Svatobor, který se bude opět konat v údolí řeky Oslavy u Nové Vsi u Oslavan.
Brno, Jihomoravský kraj

Fotbalový den s Křendou

Jedná se o sportovní den pro mládež. Hlavní program tvoří fotbalový turnaj mladších přípravek.
Křenovice, Jihomoravský kraj

Krásná práce a ospoda! Žije? ve Šlapanicích

Obdivuhodná dovednost řemeslníků a vedle toho malebný svět starých hostinců. Dvě témata – dvě výstavy v Muzeu ve Šlapanicích nedaleko Brna.
Šlapanice, Jihomoravský kraj

Let vrtulníkem nad Brněnskou přehradu

Vyhlídkový let vrtulníkem z Brna nad Prýglem a Masarykovým okruhem. Zažijte nezapomenutelný pocit z letu opravdovou helikoptérou.
Brno-Tuřany, Jihomoravský kraj

Památník Mohyla míru

Památník Mohyla míru byl postaven na počest obětí Napoleonovy vítězné bitvy u Slavkova (2. 12. 1805) podle záměru kněze A. Slováka jako naplnění jeho myšlenky učinit z centra někdejšího bojiště pietní "místo světla", memento válek.
Prace, Jihomoravský kraj

Multifunkční sportovní hala v Újezdu u Brna

V Újezdu u Brna naleznete od konce léta 2023 novou multifunkční sportovní halu.
Újezd u Brna, Jihomoravský kraj

Vyhlídka z šaratické věže kostela sv. Mikuláše

Každou první neděli v měsíci je otevřena věž kostela sv. Mikuláše v Šaraticích k prohlídce zvonů a vyhlídce do okolí. Věž ukrývá také dva historické zvony z roku 1523 a 1697.
Šaratice, Jihomoravský kraj

Pramen Šaratice nedaleko Újezdu u Brna

Minerální voda Šaratica, která je známa svými projímavými účinky, se stáčí už od roku 1896. Mimo tohoto místa se její hlavní zdroje nacházejí u Nesvačilky, Újezdu u Brna a Těšan.
Šaratice, Jihomoravský kraj

Despite – sportovně-relaxační centrum ve Šlapanicích

Sportovně-relaxační centrum Despite ve Šlapanicích u Brna nabízí komplexní a moderní fitness, wellness a beauty služby vysoké kvality. Filozofií našeho centra je nabídnout služby na vysoké úrovni, za přijatelné ceny a při vysoce profesionálním přístupu ke každému klientovi.
Šlapanice, Jihomoravský kraj

Na dostihy do Brna

Přijďte s námi nasát napínavou atmosféru dostihů.
Brno, Jihomoravský kraj

Školní zájezdy pro děti

Připravili jsme nabídku školních výletů po naší krásné zemi.
Šlapanice, Jihomoravský kraj

Turistická trasa Brněnská podkova

Trasa "Brněnská podkova" spojuje konečné stanice MHD a vede převážně lesnatým terénem na severu od města.
Šlapanice, Jihomoravský kraj

Ubytování a restaurace

Panský pivovar Sokolnice

Před více jak 500 lety byl v Sokolnickém panství zřízen pivovar. Měl mnoho majitelů a před téměř 100 lety vaření piva upadlo. Nová éra sokolnického pivovaru byla obnovena v roce 2014. Po obnově objektu začali vařit pivo v roce 2017.
Sokolnice, Jihomoravský kraj

BiegunCafé

BiegunCafé v Brně Slatině je kavárna s kávovým srdcem a duší obchodníka.
Brno-Slatina, Jihomoravský kraj

Restaurace Wings

Restaurace v centru historického města Slavkov u Brna, kterou baví vařit a ráda pracuje s čerstvými a sezonními surovinami.
Slavkov u Brna, Jihomoravský kraj

Hotel Olga ve Slavkově u Brna

Rodinný hotel s vlastní restaurací a soukromým parkovištěm blízko historického centra a zámku. Rautové snídaně (pečivo, sýry, šunka, salám, máslo, marmeláda, jogurt, paštika, müsli, vejce, párky, čaj, káva, džus...).K dispozici společná kuchyňka (lednice, vařič, rychlovarná konvice) www.olgahotel.cz
Slavkov u Brna, Jihomoravský kraj

Restaurace Hnízdo

Navštivte restauraci, která se nachází v moderních prostorech areálu herního centra. Těšit se můžete na rozmanitý výběr jídel z kvalitních surovin.
Brno-Slatina, Jihomoravský kraj

Zámecká restaurace Austerlitz

Restaurace nabízí příjemné prostředí, které je sladěno v barokním stylu, stejně jako slavkovský zámek. Naprostým skvostem Černé kuchyně je ručně kovaný gril, na kterém je možné připravit pro vaše mlsné jazýčky téměř cokoliv.
Slavkov u Brna, Jihomoravský kraj

Slavkovský pivovar ve Slavkově u Brna

Pivovar ve Slavkově u Brna vyrábí jak spodně kvašená piva plzeňského typu, tak i jiné druhy speciálních piv. Piva jsou vyrobena z kvalitních přírodních surovin, jsou nefiltrovaná a nepasterizovaná, a tím si zachovávají svou plnou chuť, živé kultury, vitamíny a minerální látky.
Slavkov u Brna, Jihomoravský kraj

Vinařství u Křížů – víno z Viničných Šumic

Révová vína z hroznů vypěstovaných a sklizených v obci Viničné Šumice. Jedná se o vína přívlastková s chráněným označením původu, dále vína s chráněným zeměpisným označením. Vína mají také certifikát Brněnsko regionální produkt®.
Viničné Šumice, Jihomoravský kraj