Úvod > Co chcete dělat? > Historická budova Národního muzea

Historická budova Národního muzea

Kultura
Jedna z nejvýznamnějších pražských budov byla prohlášená už v roce 1962 za národní kulturní památku. Čechy milovaná a cizinci obdivovaná, osudově spjatá s novodobými českými dějinami, časem neoddělitelně splynula s představou o Národním muzeu jako instituci.

Národní muzeum spravuje historický knižní fond, zámecké knihovny, odbornou veřejnou knihovnu a archiv zvláštního významu. Sbírkové předměty jsou prezentovány prostřednictvím stálých expozic, ale i krátkodobých výstav, dále pak vlastní publikační a přednáškovou činností. Muzeum provádí vědecký výzkum, vykonává pedagogickou činnost, pořádá kulturní a vzdělávací programy, vydává publikace, audio a videonahrávky.

Národní muzeum tvoří pět odborných ústavů: Přírodovědecké muzeum, Knihovna Národního muzea, Historické muzeum, Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur, České muzeum hudby.
 

Historická budova

V Historické budově je v současnosti k vidění výstavy Tutanchamon, Rytíři nebes a Tajný život sbírek a opravené historické interiéry. Novinkou je bezbariérovost objektu. Poprvé bude navíc veřejnosti umožněn i vstup do kupole (každý den od 10:30 do 17:30).

Dále je přístupný Panteon a nově se příchozí podívají i do východní dvorany. Tento prostor nebyl nikdy dříve návštěvníkům přístupný a nyní zde vznikla díky jeho zastřešení unikátní odpočinková zóna. Poprvé v historii se také veřejnosti naskytne možnost vystoupat do kupole a vychutnat si jedinečný pohled nejen na Václavské náměstí ale na celé panorama Prahy.

Po několika se opět od května 2019 vrátil do Národního muzea jeho symbol – kostra plejtváka myšoka. Návštěvnický okruh Historické budovy tak nově doplnilo nahlédnutí do sálu s kostrou velryby. Během letních měsíců 2019 navíc mohou být svědky restaurátorských a konzervačních prací na tomto exponátu.  Jde o jeden z největších vystavených exemplářů kytovců v Evropě a návštěvníci se o něm dozvědí i množství zajímavostí z malé výstavy, jako například její přesnou délku, kde byla nalezena nebo že celkem bylo za kostru zaplaceno 1214,42 zlatých (bez dalších vydání za dopravu a instalaci), což je v dnešních cenách asi 180.000 Kč.

Co přinesla rekonstrukce Národního muzea

Po sedmi letech se 28. října otevřela zrekonstruovaná hlavní budova Národního muzea. Současná rekonstrukce respektovala původní plány Josefa Schulze z roku 1884, takže příchozí uvidí i věci, které Schulz v 19. století pečlivě naprojektoval, jako jsou zdobené skleněné stropy, zlacení a spousta dalších věcí, které byly v průběhu času zničeny.  Spojovací chodba spojí Historickou budovu muzea s budovou bývalého Federálního shromáždění, kterou muzeum otevřelo v roce 2009.

Prostor původní ředitelny poslouží jako reprezentativní místnost pro mimořádné příležitosti. Chybět v ní nebude historický nábytek jako například rohová sedačka z pozůstalosti Karla Kramáře nebo obrazy a busty českých panovníků a významných představitelů státu.

V centrálním úseku památky se dle původní koncepce opět objevily například mramorové busty císaře Františka josefa I. a císařovny Alžběty, přezdívané Sisi.
 

Další expozice Národního muzea

Kromě sbírek v hlavní budově na Václavském náměstí pod Národní muzeum spadají také tyto expozice: 


Z historie muzea: muzeum bylo založeno roku 1818 pod názvem Vlastenecké muzeum v Čechách. Od roku 1848 neslo název České muzeum, v období let 1854–1919 pak Muzeum Království českého. Před postavením nové budovy muzeum sídlilo provizorně ve Šternberském (1821–1846) a Nostickém paláci (1846–1892). Václavskému náměstí dominuje budova Národního muzea. Postavena v letech 1885-90 podle plánů arch. Josefa Schulze a je typickou ukázkou české novorenesance, inspirované vzory francouzského klasicismu.

Národní muzeum
Instituce byla oceněna v Národní soutěži muzeí Gloria musaealis:
2008 – II. místo v kategorii Muzejní publikace roku 2008 – za publikaci „Kde domov můj – Státní hymna České republiky v proměnách doby“, ve spolupráci s Úřadem vlády ČR, Národním divadlem a Českým rozhlasem
2006 – II. místo v kategorii Muzejní výstava roku 2006 – za výstavu „Lovci mamutů“
2004 – Zvláštní cena udělená na návrh čestného výboru soutěže v kategorii Muzejní počin roku 2004 – za otevření Českého muzea hudby
2003 – Zvláštní cena v kategorii Muzejní výstava roku 2003 – za výstavní projekt „Voda a život“

Celý popis
Naposledy změněno: 30. 12. 2019