Úvod > Co chcete dělat? > Stálá expozice Svatovítského pokladu na Pražském hradě
Památky

Stálá expozice Svatovítského pokladu na Pražském hradě

Do zrekonstruované kaple sv. Kříže na II. nádvoří Pražského hradu se po 20 letech opět vrátil Svatovítský poklad. Výstava představuje 139 předmětů vysoké historické a umělecké ceny. K nejvzácnějším patří půlmetrový zlatý relikviářový kříž, který se používal při korunovacích.
Počátky pokladu se vztahují k období, kdy svatý Václav nechal postavit rotundu svatého Víta na Pražském hradu. Písemně je evidence pokladu doložena v souvislosti s bazilikou sv. Víta, Václava a Vojtěcha již v roce 1069. Význam pokladu však není jen historický – nedocenitelná je i liturgická hodnota shromážděných ostatků a bohoslužebných předmětů, a zároveň i vysoká úroveň uměleckého řemesla a také kvalita a materiální hodnota drahých kamenů a ušlechtilých kovů.

Soubor předmětů je nesmírně různorodý: obsahuje mnoho relikviářů včetně relikviářových bust, monstrancí a tzv. korunovačního kříže, liturgického náčiní a mešních rouch a různé další vzácné památky. Nejznámějším dárcem byl český král a římský císař Karel IV. Již v roce 1333, ještě než se stal králem, postaral se mladý kralevic o rozšíření Svatovítského pokladu, později zavedl i bohoslužby, které umožňovaly prostému lidu pravidelně zhlédnout některé ostatky v pokladu shromážděné. Expozice, kterou s podporou Správy Pražského hradu připravily Kancelář prezidenta republiky a Metropolitní kapitula u sv. Víta, představuje 139 relikviářů a liturgických předmětů vysoké historické a umělecké ceny. K nejvzácnějším exemplářům patří například půlmetrový zlatý relikviářový kříž, jež byl využíván při korunovacích, a který nechal zhotovit Karel IV. Ve Svatovítské pokladnici je například ostatek sv. Valentina vložen do gotického relikviáře. Ve skvostné schránce tu byla, již za dob sv. Václava vystavena na odiv zejména jedna relikvie - rameno svatého Víta, které obdržel svatý Václav od německého krále Jindřicha. Kosterní pozůstatky z ruky svatého Víta byly uložené v pozlacené schránce.

Svatovítský poklad je unikátní soubor více než 500 předmětů včetně takových unikátů, jako jsou prapor svatého Jiří, košile, přilba či meč připisované svatému Václavovi, korouhev zhotovená svatou Ludmilou. Do pokladu patří i lebka svatého evangelisty Lukáše, ubrus, který podle legendy ležel na stole při poslední večeři Ježíše Krista, či rouška Panny Marie s krví Krista. Tyto ostatky ale součástí expozice v kapli svatého Kříže nejsou s ohledem na jejich křehkost.

Velkou zajímavostí je i práce architekta Josefa Fanty – jako hluboce věřící člověk a designer navrhl i řadu církevních obřadních předmětů a rouch. Svatovítský poklad vystavuje jako vynikající textilní práci kasuli podle Fantova návrhu.

Svatovítský poklad byl od 19. století až do roku 1950 vystavován v Hilbertově klenotnici v katedrále sv. Víta. V roce 1961 byl přenesen právě do překrásných prostor kaple sv. Kříže, odkud zmizel na začátku devadesátých let kvůli nevyhovujícím bezpečnostním podmínkám. Stálá expozice by měla být na místě alespoň deset let. Kvůli choulostivým prostorám sem bude mít přístup vždy maximálně 45 osob.