Úvod > Aktuality > Výlety pro samotáře: objevte pozapomenutá místa Vysočiny
Příroda

Výlety pro samotáře: objevte pozapomenutá místa Vysočiny

  • Vydáno17. srpna 2023
O krásách toulání Vysočinou zpívá skupina Plavci ve známé písni. I my vás zveme do tohoto kraje plného hlubokých lesů, krásných rybníků, památných stromů, zurčících řek a říček, ale také starobylých hradů a zámků. Zavedeme vás na místa, kam příliš turistů nezavítá a kde si budete moci vychutnat kouzlo divotvorné přírody.

Údolím Brtnice, Rokytné, Balinského a Nesměřského údolí instagramovou stezkou

řeka brtniceKaňonovité údolí řeky Brtnice je tvořeno meandrující říčkou stejného jména, jenž je pravobřežním přítokem řeky Jihlavy. Jedná se o krásné údolí s romantickými zákoutími a zříceninou gotického hradu Rokštejna. Tvoří jej řada zaklesnutých zákrutů a meandrů, ze svahů vystupují místy skalní útvary, jedním z nich je například Výrova skála. Nejkrásnější část údolí, chráněné jako přírodní rezervace začíná nedaleko Komárovic a končí u soutoku s Jihlavou. Údolím dlouhým asi 8 km také prochází modrá turistická stezka.
 
přírodní park rokytnáÚdolí meandrujícího toku Rokytné vyniká zachovalým krajinným rázem. Ten tvoří zákruty řeky se starými břehovými porosty a četnými skalisky. U Budkovic prochází říčka NPR Krumlovsko-rokytenské slepence a PP Budkovické slepence. Uchvátí vás zde masivní stometrové slepencové stěny. Řeka Rokytná vytváří v těchto místech několik meandrů. Největší z jejích meandrů jsou v Moravském Krumlově a kolem obce Rokytná, kde díky členitosti a sklonitosti vytvářejí efekt přirozených skalních amfiteátrů. Do údolí Rokytné se dostanete po žluté z Jaroměřic nad Rokytnou, Tavíkovic nebo z Moravského Krumlova po modré značce. Značka i říčka končí v Ivančicích, soutokem s Jihlavou.
 
rokytnáOkolí Velkého Meziříčí láká k procházkách v malebném okolí říček Oslava a Balinka. Oba toky vytvořily pitoreskní údolí, která spojuje na 40 km dlouhá naučná stezka, kterou tvoří pět okruhů. V přírodním parku Balinské údolí vás určitě zaujmou žokovité balvany v korytě řeky. Také říčka Oslava v Nesměřském údolí je poseta mohutnými balvany. Najdete zde krajinu klidu a ticha.

Zajímavostí regionu je instagramová stezka Koruna Vysočiny. Pokud patříte k milovníkům selfíček, stezka vás k vysněným fotkám doslova přivede. Připraveny jsou tři různé trasy (pro pěší, cyklisty a vyznavače adrenalinu) a každá z nich má něco do sebe. Všechny jsou dostupné z obce Vír.
 

Borovice, tis, lípy, duby a buky – poznejte památné stromy Vysočiny

chudobínská boroviceJe až s podivem, kolik památných stromů na Vysočině najdete. Však má také Kraj Vysočina jeden strom ve znaku – je jím zde hojně rostoucí jeřáb, vyjadřující nezdolnost a prostou krásu regionu. My se však zaměříme na rekordmany či unikáty mezi stromy, jakým je například Chudobínská borovice, strážkyně zatopeného údolí. V roce 2019 vyhrála anketu Strom roku nejen v České republice, ale i v celoevropské soutěži. Tři sta padesát let stará borovice je jedinou památkou na zaniklou obec Chudobín, která dnes leží na dně přehrady. Nezdolný jehličnan, který tvarem nápadně připomíná bonsaj, ční nad hladinou přehrady, která svádí vodu z údolí řeky Svratky. Ke stromu není kvůli přísnému vodohospodářskému řádu přístup. Neobvyklý solitér lze ale obdivovat či fotografovat z protějšího pravého břehu.
 
tisDalší raritou je Vilémovický tisnejstarší strom České republiky. Našli byste ho v zámeckém parku ve Vilémovicích u Ledče nad Sázavou. Jeho stáří se odhaduje na 1 500 až 2 000 let, obvod jeho kmene měří 360 cm a dosahuje výšky 10 metrů.
 
Nejstarší lípou na našem území je Tisíciletá lípa v Klokočově, nedaleko přehrady Seč. Dosahuje výšky 20 m a obvod kmene měří necelých 9 m. Patří k nejstarším stromům na našem území, které pamatují dobu před tisíci lety. Obvod kmene měří 890 cm, na výšku měří 23 cm.
 
žižkův dubŽižkův dub v Náměšti nad Oslavou je považován za největší a pravděpodobně i nejstarší žijící dub na Moravě. Velkou zajímavostí je to, že na rozdíl od většiny ostatních nebyl vysazen, ale jedná se o pozůstatek původních dubin, které pokrývaly zdejší krajinu. O dubu se vypravuje, že pod ním tábořil hejtman Žižka, když husitské vojsko dobývalo zdejší hrad, což má své historické opodstatnění. A navíc, stromů, pod nimiž Žižka odpočíval je několik desítek, ale jenom o tomhle se vypravuje, že k němu slavný vojevůdce přivázal koně!
 
modřínVěděli jste, že nejdelší modřínová alej v zemi vede z Čech na Moravu? Najdete ji u obce Kaliště, kde zvlášť mohutné a letité exempláře od jara do podzimu tvoří skoro zelený tunel. Byla vysázena roku 1908 a tvoří ji 292 modřínů evropských. Její délka je 2,43 kilometrů a vede přes zemskou hranici Čech a Moravy.

Mezi nejstarší stromy v zámeckém parku v Jemnici na Vysočině patří Jemnický buk lásky. Zasadil jej roku 1761 Maxmilián Daun a strom dostal svou přezdívku, protože se na lavičce pod ním scházeli milenci a věřilo se, že je buk chrání. Jedním z nejstarších dubů je na Vysočině Panuškův dub u Kochánova, který býval častým námětem obrazů akademického malíře Jaroslava Panušky. Výška koruny dosahuje jednadvaceti metrů a obvod kmene 400 cm ukazuje na úctyhodné stáří víc než dvě stě let.
 

Řeky, říčky, prameny a rybníky

pramen dyjeMoravská Dyje pramení na louce u vísky Panenská Rozsíčka nedaleko Třeště. Místo, kde se pramen nachází je příjemným místem k zastavení. Pramen zdobí soška s názvem Jarní studánka od třešťského sochaře Jaroslava Krechlera, ke které se můžete navštívit pěšky či na kole. Pramen Dyje najdete na louce mezi lesy 2 kilometry severně od Panenské Rozsíčky, na místě bývalého rybníka.
 
Při cestě z Počátek do Polesí najdete Pramen sv. Ludmily, ke kterému se váže pověst o zázračném vyléčení. Studánka je považována za jeden z nejčistších zdrojů v oblasti a lidé z okolí si k ní běžně chodí pro vodu. V nedávné minulosti u pramene byl vyvěšený výsledek rozboru, podle něhož měla voda parametry kojenecké vody.
 
stvořidlaOd pramenů se vydáme k bystré řece Sázavě. Ta u Světlé nad Sázavou protéká přírodní rezervací Stvořidla. Kdxž má Sázava vody dost zkušenější vodáci se mohou vydat přímo do peřejí. Pěší turisté se ke Stvořidlům přiblíží po červené značce ze Smrčné. A třeba se vám poštěstí vidět vydru říční nebo mlok skvrnitého.
 
Kdo hledá odpočinek v lesním tichu, najde jej u Ranských jezírek v lese mezi Krucemburkem a Havlíčkovou Borovou. Jezírka jsou vlastně původně zatopené prohlubně vedle starých zarostlých hald železných limonitových rud po dřívější těžbě. Okolí velmi připomíná tajgu a rozsáhlé lesy a rašliniště jsou proto vyhlášena jako chráněné území. Lesy jsou zde rozmanité a podle podkladu zde můžete narazit na rozsáhlé bučiny, bory, smrkové porosty nebo lesy smíšené.
 
lom cerekevA tipy pro milovníky koupání? Kromě vyhlášených rybníků Velké Dářko, Medlov nebo Sykovec vám doporučíme Maršovský rybník u obce Zdiby, který svou rozlohou 20 ha patří mezi největší rybníky na Jihlavsku. Také rybník Řeka je skvělá vodní plocha, kde se dá koupat, surfovat, projíždět se na šlapadlech a loďkách, opalovat se a lenošit. Své jméno získal kvůli tomu, že z něj vytéká potůček, ze kterého se pak stane překrásná řeka Doubrava. Perfektně osvěžující je také koupání v lomu – vyzkoušejte Borek s průzračnou vodou nebo zatopený lom v Horní Cerekvi. Voda je tu sice chladnější, ale zato velmi čistá, a to i v horkém počasí.
 

Rokštejn, Roštejn, Zubštejn… a další tipy pro milovníky hradů

orlík u humpolceVysočina je pravým rájem pro ty, kteří chtějí objevovat romantické zříceniny hradů a polozapomenuté zámky. Víte například, že i kraj Vysočina má svůj Orlík? Najdete ho u Humpolce a krásu zdejší krajiny můžete obdivovat z hradní rozhledny, která nabízí daleké výhledy.
 
Dva hrady mají velmi podobný název – Rokštejn a Roštejn. Dřívějším  jménem Rutenštejn, dnes Rokštejn naleznete v údolí Brtnice. Z původního hradu zůstala jen hranolovitá věž, která byla zvýšena ještě o jedno patro. Díky plánované stavbě se na hradě prováděly detailní archeologické průzkumy, takže Rokštejn patří k nejlépe prozkoumaným středověkým hradům u nás. Ve strážní bráně se našla největší kolekce kostěných hracích kostek ve střední Evropě, která dokládá hrací vášeň strážných ve vrhcábech.
 
RoštejnRoštejn se ukrývá v lesích mezi Telčí a Třeští. Nabízí se zde dvě trasy: příběh hradu v lesích a expozici les, myslivost a příroda. Samostatným okruhem je prohlídka sedmiboké věže.

Zřícenina hradu Zubštejna se nachází na vrcholu protáhlého kopce asi 10 kilometrů severně od hradu Pernštejna a tvoří dominantu krajiny v okolí Pivonic. Zřícenina Zubštejna je nejmohutnější v celém okolí a patří mezi nejkrásnější turistické cíle. Do dnešních dnů se zde dochoval zbytek paláce se čtyřmi klenutými místnostmi a část vstupní věže, k jejíž bráně vedl padací most.
 

Perličky Vysočiny aneb víte, že…?

  • javořice vysočinaNejvyšší horou Vysočiny je Javořice (837 m n. m.)? Leží asi 10 kilometrů severozápadně od Telče a přibližně 5 kilometrů severovýchodně od Studené. Vrchol Javořice je ukryt v rozlehlém komplexu jehličnatých lesů a nalézá se zde 166 metrů vysoký stožár televizního vysílače z roku 1989. Na jižním svahu, necelý 1 km pod vrcholkem, je vyhlídková plošina s výhledy k Telči.
  • foglarova sluneční zátokaU Vilémovic, na břehu řeky Sázavy najdete Foglarovu Sluneční zátoku. Ta se stala předlohou pro jeho nejznámější knihu Hoši od Bobří řeky.
  • Na Zkamenělou řeku narazáte u Nejpína. Zajímavý přírodní útvar se nachází na severním okraji Českomoravské vrchoviny mezi městy Chotěboř a Golčův Jeníkov. Pás rulových balvanů (kamenný proud) vznikl mrazovým zvětráváním skalního podkladu ve starších čtvrtohorách.
Zámek Brtnice – moravské Hradčany

Zámek Brtnice – moravské Hradčany

Zámek Brtnice, dominanta stejnojmenného města na Českomoravské vrchovině, se nachází na trase mezi Jihlavou a Třebíčí. Od roku 2015 zde najdete expozici s názvem Černá smrt – Historie morových ran.

Hrad Roštejn

Hrad Roštejn

Pozdně gotický hrad se zvedá na skalnatém vrchu ve výšce 677 m n. m v romantické krajině Javořických vrchů u vsi Doupě. Jeho název odpovídá erbu rodiny, zlaté pětilisté růži – původní označení hradu bylo německé Rosenstein (růžový kámen), později Roštýn.

Tisíciletá lípa v Klokočově – nejstarší lípa v ČR

Tisíciletá lípa v Klokočově – nejstarší lípa v ČR

Památná lípa velkolistá v Klokočově se nazývá také Královská nebo Karlova je chráněna od roku 1976. Dosahuje výšky 20 m a obvod kmene měří necelých 9 m. Patří k nejstarším stromům na našem území, lteré pamatují dobu před tisíci lety. Obvod kmene měří 890 cm, na výšku měří 23 cm.

Instagramová stezka Koruna Vysočiny – místa, kde ulovíte to nej selfie

Instagramová stezka Koruna Vysočiny – místa, kde ulovíte to nej selfie

Turistická destinace Koruna Vysočiny připravila pro milovníky focení takzvanou Instagramovou stezku. Ta je zavede do míst, kde mohou ulovit ty nejkrásnější selfie.

Zkamenělá řeka u Nejpína na Vysočině

Zkamenělá řeka u Nejpína na Vysočině

Zajímavý přírodní útvar se nachází na severním okraji Českomoravské vrchoviny mezi městy Chotěboř a Golčův Jeníkov. Pás rulových balvanů (kamenný proud) vznikl mrazovým zvětráváním skalního podkladu ve starších čtvrtohorách.

Sázava – užijte si nádhernou přírodu i peřeje Stvořidla

Sázava – užijte si nádhernou přírodu i peřeje Stvořidla

Sázava je velmi oblíbená řeka, a to i díky bouřícím peřejím Stvořidla, které za vysoké vody dosahují vyšší obtížnosti WW III. Na střední a dolní části najdete množství jezů s vorovými propustmi. Stvořidla patří k nejobtížnějším „turistickým“ peřejím v ČR.

Rybník Velké Dářko

Rybník Velké Dářko

Nejznámějším rybníkem ve Ždárských vrších je Velké Dářko. Kromě rekreačních objektů a kempů tu najdete i jachting klub. Můžete si půjčit a vyzkoušet jak jachty, windsurfing nebo loďky. Velké Dářko je se svojí rozlohou 206 ha největší rybník na Českomoravské Vrchovině i v kraji Vysočina.

Javořice – nejvyšší vrchol Vysočiny

Javořice – nejvyšší vrchol Vysočiny

Javořice (837 m n. m.) je nejvyšším vrcholem Jihlavských vrchů a současně nejvyšším vrcholem celé Českomoravské vrchoviny. Leží asi 10 kilometrů severozápadně od Telče a přibližně 5 kilometrů severovýchodně od Studené.

Pramen Dyje u Panenské Rozsíčky na Vysočině

Pramen Dyje u Panenské Rozsíčky na Vysočině

Moravská Dyje pramení na louce u vísky Panenská Rozsíčka nedaleko Třeště. Místo, kde řeka pramení je teď příjemným místem k zastavení. Pramen zdobí soška s názvem Jarní studánka od třešťského sochaře Jaroslava Krechlera. K prameni se můžete dostat pěšky či na kole.

Moře u rybníka Řeka na Vysočině

Moře u rybníka Řeka na Vysočině

Rybník se zvláštním názvem Řeka leží na jih od městečka Krucemburk. Na jeho břehu se dá jezdit na kole, stanovat a na severním pobřeží jsou skvělé pláže pro koupání. Moře je pak název kempu, který poskytuje nejen kvalitní služby, ale také "moře" zábavy.

Přírodní rezervace Ranská jezírka

Přírodní rezervace Ranská jezírka

Soustava lesních jezírek je ukryta hluboko v lesích rezervace Ransko. Jezírka jsou vlastně původně zatopené prohlubně vedle starých zarostlých hald železných limonitových rud po dřívější těžbě.

Lom Borek na Vysočině

Lom Borek na Vysočině

Romanticky vyhlížející lom u obce Borek najdete mezi Chotěboří a Golčovým Jeníkovem. Oblíbili si jej všichni milovníci potápění. Lom leží v krásném tichém prostředí a navíc nabízí zcela průzračnou vodu.

Pramen sv. Ludmily u Počátek

Pramen sv. Ludmily u Počátek

Pramen svaté Ludmily leží při cestě z Počátek do Polesí. Váže se k němu pověst o zázračném vyléčení.

Jemnický buk lásky

Jemnický buk lásky

Buk patří mezi nejstarší stromy v zámeckém parku v Jemnici na Vysočině, který v roce 1761 založil Maxmilián Daun. Stromu se říká „Buk lásky“, protože se na lavičce pod ním scházeli milenci a věřilo se, že je buk chrání.

Maršovský rybník u obce Zbilidy na Vysočině

Maršovský rybník u obce Zbilidy na Vysočině

Rybník leží na Maršovském potoce v údolí mezi Jiřínem a Zbilidy. Je obklopen lesy a řadou rekreačních chat. Rybník o 20 ha má písčité dno a slunit se můžete na travnatém břehu.

Nejdelší modřínová alej v zemi vede z Čech na Moravu

Nejdelší modřínová alej v zemi vede z Čech na Moravu

Počátky, Kaliště – Pelhřimovsko má hodně alejí podél silnic a cest. Unikátní pozici ale zajímají Počátky, kde stromy lemují většinu výjezdových cest z města. Přijeďte se přesvědčit o krásách našich alejí na vlastní oči.

Strážkyně zatopeného údolí – borovice v zaniklé vsi Chudobín

Strážkyně zatopeného údolí – borovice v zaniklé vsi Chudobín

Chudobínská borovice rostoucí těsně nad hladinou přehrady Vír vyhrála v roce 2019 anketu Strom roku. Tři sta padesát let stará borovice je totiž jedinou památkou na zaniklou obec Chudobín, která dnes leží na dně přehrady.

Žižkův dub v Náměšti nad Oslavou

Žižkův dub v Náměšti nad Oslavou

Žižkův dub v Náměšti nad Oslavou je považován za největší a pravděpodobně i nejstarší žijící dub na Moravě. Velkou zajímavostí je to, že na rozdíl od většiny ostatních nebyl vysazen, ale jedná se o pozůstatek původních dubin, které pokrývaly zdejší krajinu.

Panuškův dub u Kochánova

Panuškův dub u Kochánova

Strom tvoří významnou krajinnou dominantu a býval častým námětem obrazů akademického malíře Jaroslava Panušky, který v blízkém "srubu", jak svému domu říkal, žil od roku 1923. Zemřel v roce 1958 a je pohřben ve Světlé nad Sázavou.

Naučné stezky Balinského a Nesměřského údolí pro pěší i na kole

Naučné stezky Balinského a Nesměřského údolí pro pěší i na kole

Více než čtyřicetikilometrová cyklotrasa přes Balinské a Nesměřské údolí láká všechny milovníky přírody. Projedete se krajem polních cest po lukách i kolem říčky.

Přírodní park Rokytná a údolí Rokytné

Přírodní park Rokytná a údolí Rokytné

Údolí meandrujícího toku Rokytné vyniká zachovalým krajinným rázem. Ten tvoří zákruty řeky se starými břehovými porosty a četnými skalisky. V jejich okolí jsou hustě zalesněné a nepřístupné svahy.

Naučná stezka Krumlovsko-rokytenské slepence

Naučná stezka Krumlovsko-rokytenské slepence

Účelem naučné stezky je informovat o ochraně vzácných rostlinných a živočišných společenstev, lesostepí a lesů v zajímavě členitém údolí meandrujícího toku řeky Rokytné s přilehlými slepencovými skálami. Celková trasa naučné stezky měří 15km a je zde instalováno 12 informačních panelů.

Foglarova Sluneční zátoka na Sázavě

Foglarova Sluneční zátoka na Sázavě

Zátoku, kde se konalo několik táborů legendárního oddílu Pražská dvojka pod vedením spisovatele Jaroslava Foglara, najdete při trati Posázavského Pacifiku Světlá nad Sázavou – Čerčany. Část řeky Sázavy v těchto místech patří nejen mezi vodácké ráje, ale je i místem známým z knih Jaroslava Foglara.

Zřícenina hradu Rokštejn

Zřícenina hradu Rokštejn

Pokud patříte k milovníkům starých hradů a romantických zřícenin, vydejte se na hrad Rokštejn, jeden z historických skvostů Vysočiny. Hrad měl zmizet pod hladinou přehrady, z jejíž stavby nakonec sešlo.

Zřícenina hradu Zubštejn

Zřícenina hradu Zubštejn

Zřícenina hradu se nachází na vrcholu protáhlého kopce asi 10 kilometrů severně od hradu Pernštejna a tvoří dominantu krajiny v okolí Pivonic. Zubštejn nebyl příliš rozlehlý, protože jeho rozměry určovalo temeno kopce, na němž byl postaven. Na severní straně byl chráněn širokým a hlubokým příkopem.

Přírodní rezervace Údolí Brtnice

Přírodní rezervace Údolí Brtnice

Kaňonovité údolí řeky Brtnice je tvořeno meandrující říčkou s přirozenými břehovými porosty a okolními loukami. Nad ně se vypínají stráně se skalními výchozy, rezervace je domovem vzácných teplomilných druhů bezobratlých živočichů.

Přírodní rezervace Stvořidla u Světlé nad Sázavou

Přírodní rezervace Stvořidla u Světlé nad Sázavou

Peřeje Stvořidla jsou vodáckou lahůdkou. Válečky, vlny a jazyky mezi balvany, ale také krásná příroda okolo, to je recept na romantický výlet pro zkušené vodáky i suchozemské milovníky přírody.

Řeka Rokytná – pravostranný přítok Jihlavy

Řeka Rokytná – pravostranný přítok Jihlavy

Jedním z pravostranných přítoků řeky Jihlavy je řeka Rokytná. Délka jejího je činí 88,2 km. Řeka má množství jezů většinou nesjízdných a ve střední části pak protéká CHKO Rokytná.

Zatopený lom Horní Cerekev

Zatopený lom Horní Cerekev

Pokud hledáte na Pelhřimovsku pěkné koupání, zkuste zatopený kamenolom v Horní Cerekvi, který se nachází za okrajem městečka – po pravé straně silnice směrem na Telč. Zatopen byl po ukončení těžebních prací kolem roku 1980 a nabízí jednu z nejčistších vod na koupání na Vysočině.

Národní přírodní rezervace Krumlovsko – rokytenské slepence

Národní přírodní rezervace Krumlovsko – rokytenské slepence

Národní přírodní rezervace Krumlovsko – rokytenské slepence tvoří dvě samostatná území a to v okolí osady Rokytná a pod kostelem Sv. Floriana nad městem Moravským Krumlovem.

Vilémovický tis – nejstarší strom České republiky

Vilémovický tis – nejstarší strom České republiky

Nejstarším stromem v Česku je Vilémovický tis rostoucí v zámeckém parku ve Vilémovicích u Ledče nad Sázavou. Jedná se zároveň i o nejstarší tis v Evropě. Jeho stáří se odhaduje na 1 500 až 2 000 let, obvod jeho kmene měří 360 cm a dosahuje výšky 10 metrů.

Další aktuality

Advent ve stylu UNESCO: co zažijete v předvánoční Telči, Třebíči a ve Žďáru nad Sázavou?

Tři krásná místa, tři památky UNESCO a k tomu advent a vánoční programy: portál Kudy z nudy vás tentokrát zve na Vysočinu, a to do Telče, Třebíče a do Žďáru nad Sázavou. Poradíme vám, kde navštívíte ty nejkrásnější vánoční trhy, živý betlém anebo kde se vyplatí zastavit se s dětmi.
Kraj Vysočina | Památky

#světovéČesko a vše, co (ne)víte o Santinim

Originální, vzdušné a dokonale pracující se světlem, symbolikou a geometrickými tvary: takové jsou stavby mistra Santiniho. Jeho svébytný styl dnes nazýváme barokní gotikou. V evropském měřítku je jedinečný: jinde než v Česku jeho stavby nenajdete.
Kraj Vysočina | Památky

Nové planetárium v Třebíči ukáže oblohu nad Vysočinou i daleký vesmír

V Třebíči můžete vesmír a oblohu nad Vysočinou poznávat z nového planetária. Vzniklo přístavbou hvězdárny ve Švabinského ulici, promítací sál má kopuli o průměru šesti metrů a kapacitu pro jednu školní třídu. V listopadu 2023 planetárium slavnostně otevřel nejznámější český astronom a popularizátor vědy Jiří Grygar.
Kraj Vysočina | Zážitky

Česko ve filmu: filmové komedie Oldřicha Lipského

Co spojuje filmy Limonádový Joe, Tajemství hradu v Karpatech, Ať žijí duchové anebo Adéla ještě nevečeřela? Jméno jejich režiséra Oldřicha Lipského, který miloval bláznivé komedie a parodie. Jeho skvělá díla připomíná muzeum v rodném Pelhřimově, my doplníme výlety na pár filmových míst.
Kraj Vysočina | Památky

Za posledním puchýřem se letos vypravte do Žďáru nad Sázavou

Letos již 51. ročník jedné z nejlepších a největších turistických akcí ve střední Evropě – Za posledním puchýřem 2023 zve všechny milovníky turistiky do Žďáru nad Sázavou. Těšit se můžete na turistické trasy, komentované prohlídky památek města Žďáru nas Sázavou i výlety po historických, lidových i moderních památkách okolí. Celé akci bude vévodit sobota 18. listopadu, kdy se všichni turisté rozprchnou na trasy do širokého okolí městečka. Zároveň s pochodníky se na akci těší i vyznavači zimního táboření, neboť Za posledním puchýřem představuje zároveň zahájení 8. ročníkem zimního táboření Klubu českých turistů.
Kraj Vysočina | Letní sporty

Návštěvu v Zoo Jihlava si užijete v zimě i za tmy

Zoo Jihlava je otevřená každý den po celý rok, tedy i v zimě. Počátkem října pouze začaly platit zimní změny v otvírací době a vstupu do zoo. Nejvýraznější z nich je ta, že od začátku listopadu do konce února je otevřen pouze hlavní vstup do zoo! To znamená, že spodní pokladna – od města, nebo lesoparku Heulos, se na zimu uzavírá. Hlavní pokladna je otevřena v období od listopadu do března včetně, od 9:00 do 16:00 hodin. I po zavření hlavní pokladny v 16:00 hodin mohou návštěvníci v areálu zoo setrvat minimálně další dvě hodiny.
Kraj Vysočina | Příroda

Věda a historie není nuda: Junák – český skaut a jeho dlouhá cesta

Dobrých zpráv není nikdy dost, a tak jednou z nich začneme: počet skautů a skautek v Česku od roku 2006 nepřetržitě roste. Junák – český skaut je nejenom dlouhodobě největší výchovnou organizací pro děti a mládež v České republice, ale u nás také roste nejrychleji ze všech zemí v Evropě. Počet jeho členů aktuálně šplhá k číslu 75 000. Společně s ostatními skauty na celém světě i ti naši tradičně slaví Mezinárodní den skautů a skautek každý rok 24. dubna.
Kraj Vysočina | Letní sporty

Temné příběhy zazděných dam, jeptišek i vozky

Veveří, Lipnice, Svojanov nebo Sovinec: to všechno jsou hrady, kde se zazdívalo zaživa. A zdaleka ne všechny příběhy dívek, dam a rytířů, přivázaných nebo přikovaných ve výklencích, před nimiž se zvolna zvedá zeď a nakonec zmizí i poslední paprsek denního světla, patří mezi pověsti a povídačky.
Kraj Vysočina | Památky