!

Upozornění: Vzhledem k aktuálním vládním opatřením jsou akce a provoz turistických cílů výrazně omezeny. Doporučujeme před vlastní návštěvou ověření u organizátora.

Úvod > Co chcete dělat? > Národní přírodní rezervace Krumlovsko - rokytenské slepence
Příroda

Národní přírodní rezervace Krumlovsko - rokytenské slepence

Národní přírodní rezervace Krumlovsko - rokytenské slepence tvoří dvě samostatná území a to v okolí osady Rokytná a pod kostelem Sv. Floriana nad městem Moravským Krumlovem.
Jedná se o geomorfologicky a mikroklimaticky členité území údolí říčky Rokytné zahloubené v permských slepencích na jihovýchodním okraji Boskovické brázdy s výskytem druhově mimořádně bohatých rostlinných a živočišných společenstev skal, lesostepí, lesů a vodních toků.

Celková výměra NPR, kterou z největší části (75,5ha) tvoří lesní pozemky, je 86,5 ha, z toho je 7 ha vyhlášeno jako ochranné pásmo. Posláním rezervace je ochrana unikátních rostlinných a živočišných společenstev.

Mezi nejvýznamnější zástupce rostlin, které se v přírodní rezevraci nacházejí, patří endemický hvozdík moravský, koniklec velkokvětý nebo řeřišničník skalní. Z bezobratlých je na lokalitě hojně zastoupena kudlanka nábožná,dále se zde vyskytuje např. pestrokřídlec podražcový, ploskoroh pestrý, krasec uherský,tesařík obrovský, v přirozeném úseku řeky Rokytné byl potvrzen výskyt kriticky ohroženého velevruba malířského. Z legislativně chráněných druhů plazů se v zájmovém území vyskytuje např. ještěrka zelená, užovka hladká, užovka obojková, z obojživelníků ropucha obecná, z avifauny např. strnad luční, křepelka polní, sova pálená, dudek chocholatý, výr velký, krkavec velký.
Zobrazit více
Naposledy změněno: 6. 8. 2020

Ubytování a restaurace v okolí

Regionální produkty Znojemska

Regionální produkty Znojemska

Moravský Krumlov, Jižní Morava
Hotel Besední dům Ivančice

Hotel Besední dům Ivančice

Ivančice, Jižní Morava
Kavárna Café Manuela Ivančice

Kavárna Café Manuela Ivančice

Ivančice, Jižní Morava