Úvod > Co chcete dělat? > Rezervace divokých koní na přírodní památce Na Plachtě u Hradce Králové
Příroda

Rezervace divokých koní na přírodní památce Na Plachtě u Hradce Králové

Unikátní přírodní lokalita Na Plachtě se rozkládá na jihovýchodním okraji města Hradec Králové. Kromě vzácných drobných živočichů zde uvidíte také divoké koně, kteří šetrně pomáhají udržovat zdejší travní porosty a tím i životní prostor pro mnohé bezobratlé živočichy.
Ačkoliv se lokalita (mezi Malšovicemi a Moravským Předměstím) nachází v těsném sousedství městské zástavby Hradce Králového, zahrnuje tůně, rybníky, písčiny, vřesoviště, rašelinné louky, lesní porosty a rozptýlené skupiny křovin. Prostor bývalého vojenského cvičiště zůstal "zemí nikoho" – ani zástavba, ani les, což umožnilo vznik ideálních stanovišť pro vzácné druhy hmyzu a obojživelníků. Dnes se jedná o unikátní lokalitu se společným výskytem horských a nížinných druhů živočichů. Ze vzácných živočichů zde žije čolek velká a vážky jasnoskvrnné).

Z botanického i zoologického hlediska je přírodní rezervace Na Plachtě považována za unikátní. Svoje bohatství získala lokalita poněkud neobvyklým způsobem. Již od dob Rakousko-Uherska bylo toto místo využíváno jako vojenské cvičiště, před tím po několik století jako obecní pastviny.

V roce 2009 byla část území přírodní památky Na Plachtě zařazena do celoevropské soustavy chráněných území NATURA 2000.


Divocí koně Na Plachtě

V přírodní památce Na Plachtě cválají čtyři divocí koně, původem se středočeských Milovic. Koně zde svým přirozeným způsobem pomáhají zachovávat cennou přírodní lokalitu. Úplně volně puštěni nejsou, mají zde rozlehlý výběh o rozloze cca 20 hektarů. Dohled nad koňmi i návštěvníky provádí několik desítek dobrovolníků.

Na evropském kontinentu byl divoký kůň člověkem vyhuben, díky izolaci Britských ostrovů však v drsném prostředí Exmooru přežili divoce žijící koně, kteří původním divokým koním kontinentální Evropy odpovídají nejenom vzhledem, ale i řadou genetických znaků. A především se u nich zachovaly všechny „divoké“ vlastnosti nutné pro život bez lidské péče. Právě kombinace unikátních vlastností, nenáročnosti, autentického vzhledu a schopnosti celoroční venkovní pastvy bez potřeby přikrmování a jiné péče, činí z divokých koní z Exmooru ideální zvíře pro nejekologičtější péči o přírodovědně cenná území velkého rozsahu.
25.5.
Májový koncert 2022 – Václav Marek s orchestrem

Májový koncert 2022 – Václav Marek s orchestrem

Hradec Králové, Královéhradecký kraj
22.6.
T-Mobile Olympijský běh Hradec Králové

T-Mobile Olympijský běh Hradec Králové

Hradec Králové, Královéhradecký kraj
11.7.
15.7.
Letní sportovní příměstský tábor

Letní sportovní příměstský tábor

Hradec Králové, Královéhradecký kraj
31.7.
Hradecký terénní triatlon

Hradecký terénní triatlon

Hradec Králové, Královéhradecký kraj
Hudební kavárna Petrof Café

Hudební kavárna Petrof Café

Hradec Králové, Královéhradecký kraj
Petrof Gallery

Petrof Gallery

Hradec Králové, Královéhradecký kraj
Muzeum klavírů Petrof v Hradci Králové

Muzeum klavírů Petrof v Hradci Králové

Hradec Králové, Královéhradecký kraj

Ubytování a restaurace v okolí

Café & Bistro V Pekárně

Café & Bistro V Pekárně

Hradec Králové, Královéhradecký kraj
Restaurant Grill Duran

Restaurant Grill Duran

Hradec Králové, Královéhradecký kraj
Alcatraz cocktail bar

Alcatraz cocktail bar

Hradec Králové, Královéhradecký kraj