Úvod > Co chcete dělat? > Národní přírodní rezervace Břehyně – Pecopala u Doks
Příroda

Národní přírodní rezervace Břehyně – Pecopala u Doks

Národní přírodní rezervace Břehyně – Pecopala je jednou z prvních rezervací v Česku, které byly zahrnuty do sítě biogenetických rezervací Rady Evropy. Nachází se severovýchodně od města Doksy.
Celé území nedaleko Doks je chráněno od roku 1933. Dne 26. září 1967 byla lokalita zapsána do seznamu Státních přírodních rezervací kvůli ochraně rybníka s bažinami, s rákosinami a rašelinými loukami, pískovcové bory a suťové lesy, vzácná avifauna.

Jižní část je tvořena Břehyňským rybníkem a okolními rašeliništi, mokřadními loukami a rákosinami. Naleznete zde proto především vlhkomilnou floru, například orchidej hlízovec Loeselův s drobnými zelenými květy nebo měkkyni bažinnou, do roku 1994 u nás považovanou za vyhynulou. Na okraji rybníka se tyčí znělcový Mlýnský vrch, který se ve vrcholových partiích vyznačuje bukovými porosty. 
Severní část území je tvořena vyzdviženou pískovcovou plošinou, hojně rozbrázděnou strmými roklemi a skalními městy. Samotný vrchol Pecopala je čedičový. Půdy jsou zde suché a kyselé, proto zde dominují kyselé bučiny a monokultury smrku a modřínu. 
 
Ze zvířeny je nutné zmínit především opětovný návrat vlka obecného, který se v krajině rozmnožuje. Dále se zde vyskytuje velké množství druhů ptáků, mezi nimi bukač velký, jeřáb popelavý nebo orel mořský.

Ubytování a restaurace v okolí

Camp Borný u Máchova jezera

Camp Borný u Máchova jezera

Doksy, Liberecký kraj
Bistro U Strnada v Doksech

Bistro U Strnada v Doksech

Doksy, Liberecký kraj
Molo 23 na břehu Máchova jezera

Molo 23 na břehu Máchova jezera

Doksy, Liberecký kraj