Úvod > Aktuality > Putování za svatou Ludmilou na Tetín, Levý Hradec a do Roztok
Putování za svatou Ludmilou na Tetín, Levý Hradec a do Roztok
"> "> "> "> "> ">
Památky

Putování za svatou Ludmilou na Tetín, Levý Hradec a do Roztok

  • Vydáno29. května 2019
Poutě, Královský průvod, pochod, několik stezek i nová vyhlídka se sochou letos připomenou památku svaté Ludmily. Její osudy jsou inspirující i po staletích, oslavy a vzpomínkové akce vyvrcholí v roce 2021, kdy uplyne 1 100 let od jejího zavraždění na hradišti Tetín. Pojďte se tam podívat s portálem Kudy z nudy.
Tetín ve středních Čechách v údolí řeky Berounky mezi Berounem a Karlštejnem je jednou z bran do chráněné krajinné oblasti Český kras a láká k pěším i cyklistickým výletům po místechkrásnými výhledy do okolí. Jeho historie se začala odvíjet před více než tisíci lety; na přelomu 9. a 10. století na místě dnešní vesnice vzniklo hradiště, střežící mladý přemyslovský stát. Do našich národních dějin se Tetín navždy zapsal v roce 921, kdy zde byla zavražděna svatá Ludmila, babička svatého Václava.
 

Výlet za svatou Ludmilou na Tetín

Život svaté Ludmily je inspirující i po 1100 letech. Manželka prvního historicky doloženého Přemyslovce, knížete Bořivoje I., matka knížete Vratislava I. a vůbec první česká světice stála u počátků českého státu. Stala se zakladatelkou vládnoucí dynastie a celý život se snažila ovlivňovat tehdejší politickou situaci a formování střední Evropy. Známe ji ale také jako babičku, která s láskou vychovávala svého vnuka, budoucího svatého Václava, dbala na jeho vzdělání a předávala mu svou moudrost i zkušenosti. Po smrti byla pochována na Tetíně, ale už po pár letech nechal kníže Václav přenést její ostatky do svatojiřské baziliky na Pražském hradě. Svatá Ludmila se stala patronkou Čech a také ochránkyní rodin, matek, babiček a všech křesťanských vychovatelů.

Poblíž hradiště objevíte volně přístupnou zříceninu gotického hradu, z něhož se otvírá okouzlující výhled do údolí řeky a na blízké vápencové skály.

V nevelké obci si prohlédnete tři duchovní památky: kostel sv. Jana Nepomuckého u hřbitova, barokní kostel sv. Ludmily a kostel sv. Kateřiny. Poslední je nejstarší: vznikl někdy kolem roku 1200 a pravděpodobně stojí na místě starší stavby, kterou svatá Ludmila znala za svého života. Nejzajímavější místa Tetína včetně muzea spojuje turistický okruh Tetínské vyhlídky, jeho pokračování vás dovede do míst s nejhezčími výhledy do okolí.
 

Královský průvod a průvod vévody

Chcete výlet na Tetín spojit se zajímavou podívanou a spoustou zážitků? Vydejte se sem o víkendu 1. a 2. června, kdy bude krajinou putovat průvod Karla IV. s korunovačními klenoty, navazující na tradice starých poutí. Královská družina v čele s císařem a Alžbětou Pomořanskou zamíří v sobotu z Radotína přes Černošice do Dobřichovic a v neděli bude pokračovat do Karlštejna, kde se setká s druhou částí královského průvodu, poselstvem vévody Štěpána II. Bavorského. To vyjede v sobotu z Králova Dvora a ke Karlštejnu zamíří přes Tetín. Společně pak oba průvody v neděli vystoupají na nádvoří hradu Karlštejna a společně uloží korunovační klenoty do kaple sv. Kříže. Ve všech vesnicích a městech na obou trasách bude připraveno slavnostní uvítání, v čele průvodu pak uvidíte praporečníky s prapory obcí, které se průvodu účastní.

Další možnost máte v sobotu 22. června, kdy z Tetína již počtvrté vyjdou účastníci pochodu Pátera Karla Dvorského. Oblíbený kněz chodíval dvakrát týdně sloužit mše z tetínské fary pěšky přes Srbsko do Svatého Jana pod Skalou, kam podle legend chodívala rovněž kněžna Ludmila navštěvovat poustevníka Ivana. Pochod v jejich stopách probíhá v době, kdy se v Srbsku koná pouť sv. Ivana a ve Svatém Janu pod Skalou Svatojánská pouť.
 

Levý Hradec, Roztoky a kolébka národních patronů

V dobách, kdy žila svatá Ludmila, byl mocenským centrem přemyslovského státu Levý Hradec. Leží u Roztok, vysoko nad údolím Vltavy a necelých deset kilometrů od severního okraje Prahy. Místo, kde manželé patrně sídlili a kde vznikl kostel sv. Klimenta, nejstarší křesťanský kostel na českém území, nabízí o víkendech od května do září komentované prohlídky.

Výročí mučednické smrti svaté Ludmily připomene na Levém Hradci nová vyhlídka, socha a také výstava Střední Čechy – kolébka národních patronů. Připravilo ji Středočeské muzeum v Roztokách a na místním zámku bude slavnostně otevřena v pátek 13. září po poutní slavnosti sv. Ludmily na Levém Hradci.
 

Místa zasvěcená svaté Ludmile

  • Kult svaté Ludmily se z Prahy postupně rozšířil do celé Evropy a díky krajanům i dál do světa. Mezi desítkami kostelů a kaplí zasvěcených svaté Ludmile najdete jak starší kostely, jako je novogotický chrám na pražském náměstí Míru, tak nové stavby, namátkou kaple v Andělské Hoře, v Babicích, Suché Lozi nebo kostely v Nižném Novgorodě či Oděse.
  • Svaté Ludmile je zasvěcený také pravoslavný klášter v Brně-Husovicích nebo klášter, který vznikl přestavbou bývalého zámku v Loděnicích, a rovněž několik studánek a pramenů.
  • Nejznámější socha svaté Ludmily je ta, která stojí v Praze na Karlově mostě; vznikla patrně v dílně Matyáše Bernarda Brauna a původně byla umístěna na rampě Pražského hradu. Na mostě stojí její kopie, originál je vystaven v sále Gorlice na Vyšehradě.
  • Svatá Ludmila je také součástí jezdeckého pomníku sv. Václava na pražském Václavském náměstí; babička na svého vnuka „dohlíží“ po jeho pravici.
  • Vedle duchovních staveb nesou jméno české patronky i světské stavby, třeba horská chata sv. Ludmila v Bedřichově, základní škola ve městě Cedar Rapids ve státě Iowa, USA, či základní škola v Hradci nad Moravicí.
Bazilika a klášter sv. Jiří na Pražském hradě

Bazilika a klášter sv. Jiří na Pražském hradě

Románská trojlodní bazilika sv. Jiří na Pražském hradě je nejstarší dochovanou sakrální stavbou v Praze. Její bílé věže z pečlivě opracovaných opukových kvádrů výrazně zasahují do siluety hradního komplexu.V hlavní lodi jsou umístěny náhrobky členů knížecího rodu Přemyslovců.

Kaple sv. Klimenta – nejstarší církevní stavba Hradce Králové

Kaple sv. Klimenta – nejstarší církevní stavba Hradce Králové

Původně stál u Velkého náměstí kamenný a zřejmě nejstarší kostel v Hradci, který sloužil do stavby kostela sv. Ducha. Ve 14. stol. vyhořel a byl znovu vystavěn, v 16. stol. se využíval jako sklad soli, později obilí i zbraní. V 18. stol zde byla vystavěna současná kaple dle plánu Santiniho-Aichela.

Kaple svatého Kříže na hradě Karlštejn

Kaple svatého Kříže na hradě Karlštejn

Kaple svatého Kříže patří k místům, které ohromují svou krásou, ale i zvláštní vnitřní silou. Silný dojem vyvolávala i v českém králi a římském císaři Karlu IV., který ji nechal vybudovat jako unikátní pokladnici pro říšské korunovační klenoty.

Kostel sv. Kateřiny Tetín

Kostel sv. Kateřiny Tetín

Kostel sv. Kateřiny Alexandrijské stojí v těsné blízkosti kostela sv. Ludmily, od něhož je vzdálen pouze několik metrů. Jedná se o prostou románskou stavbu z počátku 12. století, ale může stát na místě staršího předchůdce, např. kostela, jehož existence se předpokládá již v době Ludmilina života.

Kostel sv. Ludmily na Tetíně

Kostel sv. Ludmily na Tetíně

Kostel byl postaven v barokním slohu v 80. letech 17. století. Interiér kostela je jednolodní s plochou klenbou a kamenným barokním oltářem.

Pramen sv. Ludmily u Počátek

Pramen sv. Ludmily u Počátek

Pramen svaté Ludmily leží při cestě z Počátek do Polesí. Váže se k němu pověst o zázračném vyléčení.

Stálá expozice Svatovítského pokladu na Pražském hradě

Stálá expozice Svatovítského pokladu na Pražském hradě

Do zrekonstruované kaple sv. Kříže na II. nádvoří Pražského hradu se po 20 letech opět vrátil Svatovítský poklad. Výstava představuje 139 předmětů vysoké historické a umělecké ceny. K nejvzácnějším patří půlmetrový zlatý relikviářový kříž, který se používal při korunovacích.

Svatováclavská vinice v Dřísech – nejstarší vinice v Čechách

Svatováclavská vinice v Dřísech – nejstarší vinice v Čechách

V blízkosti obce Dřísy byla dle dochovaných zpráv založena, na slunné jižní straně vrchu Cecemín, první vinice v Čechách. Hospodařilo se na ní již v samotných počátcích vlády prvních Přemyslovců a podle ledegendy na ní pracoval i sám svatý Václav.

Tetín – památné místo z úsvitu našich dějin

Tetín – památné místo z úsvitu našich dějin

Jsou místa, která čas zastře svou věčností, ale jsou i taková, která žijí v povědomí národa celá staletí. K těm už více než tisíc let patří Tetín. Jeho počátky jsou v mnoha pověstech spojovány už s Krokovou dcerou Tetkou, tj. s r. 712 n. l.

Václavské náměstí v Praze – symbol české státnosti

Václavské náměstí v Praze – symbol české státnosti

Tradiční místo oslav, demonstrací a veřejných shromáždění, na kterém se odehrálo mnoho historických chvil. Druhému největšímu náměstí v Česku vévodí Myslbekova jezdecká socha sv. Václava.

Vyhlídková trasa Tetínské vyhlídky II

Vyhlídková trasa Tetínské vyhlídky II

Nad Tetínem u Berouna naleznete dva vyhlídkové okruhy. Ten druhý nabízí panoramatické výhledy, které komentují výkladové tabule s informacemi o místních zajímavostech. Na stezce se pokocháte především rozhledy především na Tetín, Beroun a okolní krajinu.

Zámek Loděnice – pravoslavný monastýr sv. Václava a sv. Ludmily

Zámek Loděnice – pravoslavný monastýr sv. Václava a sv. Ludmily

Chátrající stavba, kterou spatřily stovky tisíc turistů mířících do Prahy, před dvěma lety změnila majitele i účel. Každou neděli si můžete prohlédnout její část.

Zámek Mělník a vinné sklepy Jiřího Lobkowicze

Zámek Mělník a vinné sklepy Jiřího Lobkowicze

Prohlídky zámku, rodinné sbírky rodiny Lobkowiczů a zámeckých vinných sklepů spojené s ochutnávkou vín z vlastních vinic. Restaurace s výhledem na soutok řek Labe a Vltavy a proslulé vinice svaté Ludmily nabízí široký výběr vín a gurmánských specialit, zámecká cukrárna pak dezerty vlastní výroby.

Cyklotrasa Srbsko – Tetín – Beroun a Stezka sv. Ludmily

Cyklotrasa Srbsko – Tetín – Beroun a Stezka sv. Ludmily

Cyklotrasa ze Srbska na Tetín a do Berouna vede po zelené turistické značce. Jde o první krok k vybudování cyklostezky, která obohatí systém stezek na pravé straně Berounky v této lokalitě.

Hradiště Tetín

Hradiště Tetín

Legendami opředené hradiště Tetín nechala podle pověstí vystavět Krokova dcera Teta a údajně zde byla zavražděna Ludmila, babička knížete Václava. Sídlo se rozkládalo na trojúhelníkovém skalním ostrohu s plochou téměř 10 ha v místě dnešní obce.

Chráněná krajinná oblast Český kras

Chráněná krajinná oblast Český kras

Od Prahy jihozápadním směrem k Berounu se rozkládá pestrá a mnohotvárná krajina, která zahrnuje téměř 700 jeskyní s nejdelším jeskynním systémem v Čechách, významná naleziště zkamenělin a cennou teplomilnou květenu i zvířenu.

Jeskyně Turské maštale v Českém krasu

Jeskyně Turské maštale v Českém krasu

Jeskyně se nacházejí na skalním ostrohu Tetínských skal mezi řekou Berounkou a lomem č. 152 Pod hradem, který jeskyně také z podstatné části také zničil. Jeskyně byly známy hlavně v dřívějších dobách, kdy se o ně zejména po archeologické stránce zajímali mnozí badatelé.

Muzeum Tetín

Muzeum Tetín

V Tetínském muzeu se seznámíte s pověstí o založení Tetína jednou z Krokových dcer Tetou, s počátkem křesťanství a s pobytem prvních Přemyslovců na Tetíně. Jsou zde umístěny dokumenty vážící se k duchovnímu odkazu sv. Ludmily, která na Tetíně vychovávala budoucí knížata Václava a Boleslava.

Tetínské vyhlídky

Tetínské vyhlídky

Krátký turistický okruh, který představuje nejvýznamnější památky obce Tetín. Celá trasa měří cca 1 km a tvoří ji 5 zastavení.

Zřícenina hradu Tetín

Zřícenina hradu Tetín

Zřícenina gotického hradu z poloviny 13. století stojí nedaleko bývalého tzv. tetínského hradiště. Kamenný hrad byl vybudován na skalnatém ostrohu, část zdiva však byla stržena v průběhu těžby kamene ve zdejším lomu.

Další aktuality