Úvod > Česká nej > Osobnost > Svatá Ludmila – první česká světice
Svatá Ludmila – první česká světice
"> "> "> "> "> "> ">
Přidat foto
Osobnost

Svatá Ludmila – první česká světice

Svatá Ludmila (asi 860 – 15. září 921, hradiště Tetín) byla vůbec první česká svatá. Stala se patronkou české země a také ochránkyní rodin, matek, babiček a všech křesťanských vychovatelů. Její svátek se slaví 16. září, atributy svaté Ludmily jsou dlouhý plášť, knížecí čapka, korunka a závoj, jímž byla uškrcena.
Podle jedné verze bylo domovem svaté Ludmily Srbsko, podle druhé byla dcerou Slavibora, knížete sídlícího buď v Mělníce nebo v dnešní Lužici. Stala se manželkou prvního známého Přemyslovce, knížete Bořivoje I., a společně s ním přijala křesťanství. Traduje se, že byli pokřtěni při své cestě na Moravu roku 882 přímo sv. Metodějem nebo některým z jeho žáků.

Knížecí pár sídlil na Levém Hradci, který je dnes součástí města Roztoky. Ludmila s Bořivojem tu založili kostel sv. Klimenta, s jejich osudy jsou spojená i další přemyslovská hradiště rodícího se středověkého státu, od Pražského hradu přes Budeč a Tetín až po Starou Boleslav.

Během čtrnácti let manželství Ludmila porodila nejméně šest dětí. Když kolem roku 889 ovdověla, neodešla do ústraní, ale dál se účastnila veřejného dění a zastupovala své nedospělé syny Spytihněva (875–915) a Vratislava (asi 888–921), dokud se neujali vlády. Po jejich smrti se stala vychovatelkou vnuka Václava. Spory o výchovu či o politickou moc vedly ke konfliktu se snachou Drahomírou, která nechala svou tchyni zabít. Najatí vrahové Ludmilu na Tetíně uškrtili jejím vlastním závojem. Když se její vnuk Václav ujal vlády, nechal ostatky své babičky převézt do Prahy a uložil je do baziliky sv. Jiří na Pražském hradě.

Oficiálně byla Ludmila svatořečena v letech 1143–44 a kult sv. Ludmily i sv. Václava se staly opěrnými body přemyslovské dynastie. V Mělníce, kde kněžna podle legendy založila první vinici, po ní pojmenovali víno, svatou Ludmilu připomíná řada kostelů, kaplí a soch. Známá je ta, která stojí v Praze na Karlově mostě, svatá Ludmila stojí také na pomníku sv. Václava na pražském Václavském náměstí; babička na svého vnuka „dohlíží“ po jeho pravici, doplňují je svatí Vojtěch, Prokop a Anežka Česká.
 
Svatoludmilská místa: inspirace na výlety za svatou Ludmilou

Svatoludmilská místa: inspirace na výlety za svatou Ludmilou

V roce 2021 si připomeneme výročí 1100 let od zavraždění Svaté Ludmily na Tetínském hradišti. Sv. Ludmila je patronkou rodin, první českou i slovanskou světicí, jejíž jméno nesou kostely či instituce skoro po celém světě. Roku 921, v noci z 15. na 16. září došlo kvůli vzájemným neshodám s její snachou Drahomírou k Ludmilinu zavraždění, k čemuž vrahové použili její vlastní šátek. Zavzpomínejte na dobrou slovanskou kněžnu výletem do míst, která pamatují mnohé historické události.

#světovéČesko a sedm výletů se svatou Ludmilou

#světovéČesko a sedm výletů se svatou Ludmilou

Svatou Ludmilu známe jako patronku českého národa. Stála u počátků našeho státu, položila základy křesťanství v Čechách a jako manželka knížete Bořivoje I. a matka knížat Spytihněva a Vratislava se stala zakladatelkou vládnoucí dynastie Přemyslovců. V roce 2021 uplyne 1 100 let od jejího zavraždění na hradišti Tetín. Pojďte se s portálem Kudy z nudy podívat na místa spojená s jejím životem.

Znáte české svaté patrony?

Znáte české svaté patrony?

Víte, kolik máme českých svatých patronů? Všichni bychom nejspíš vyjmenovali sv. Václava, sv. Vojtěcha, sv. Anežku Českou nebo sv. Ludmilu. Celkem je jich sedmnáct. Znáte sv. Radima nebo sv. Kosmu? Vydejte se spolu s námi po místech spojených historií i legendami s českými svatými patrony, známými i neznámými.

Kostel sv. Kateřiny Tetín

Kostel sv. Kateřiny Tetín

Kostel sv. Kateřiny Alexandrijské stojí v těsné blízkosti kostela sv. Ludmily, od něhož je vzdálen pouze několik metrů. Jedná se o prostou románskou stavbu z počátku 12. století, ale může stát na místě staršího předchůdce, např. kostela, jehož existence se předpokládá již v době Ludmilina života.

Hradiště Tetín

Hradiště Tetín

Legendami opředené hradiště Tetín nechala podle pověstí vystavět Krokova dcera Teta a údajně zde byla zavražděna Ludmila, babička knížete Václava. Sídlo se rozkládalo na trojúhelníkovém skalním ostrohu s plochou téměř 10 ha v místě dnešní obce.

Kostel sv. Ludmily na Tetíně

Kostel sv. Ludmily na Tetíně

Kostel byl postaven v barokním slohu v 80. letech 17. století. Interiér kostela je jednolodní s plochou klenbou a kamenným barokním oltářem.

Průvodcovské služby na Tetíně

Průvodcovské služby na Tetíně

Pokud máte zájem o prohlídku kostelů, návštěvu galerie výtvarných děl i malebného okolí, jsme vám k dispozici. Běžná prohlídka trvá 60 min., její trvání a cenu lze individuálně domluvit s našimi průvodci.

Kostel svatého Jana Nepomuckého v Tetíně

Kostel svatého Jana Nepomuckého v Tetíně

Kostel svatého Jana Nepomuckého v Tetíně byl původně zasvěcen sv. Michaelu Archandělovi. Jde o středověkou stavbu románského původu, která byla v 17. století přestavěna v barokním slohu. Areál kostela se hřbitůvkem obklopuje ohradní zeď s masívní vstupní branou.

Tetín – památné místo z úsvitu našich dějin

Tetín – památné místo z úsvitu našich dějin

Jsou místa, která čas zastře svou věčností, ale jsou i taková, která žijí v povědomí národa celá staletí. K těm už více než tisíc let patří Tetín. Jeho počátky jsou v mnoha pověstech spojovány už s Krokovou dcerou Tetkou, tj. s r. 712 n. l.

Vyhlídková trasa Tetínské vyhlídky II

Vyhlídková trasa Tetínské vyhlídky II

Nad Tetínem u Berouna naleznete dva vyhlídkové okruhy. Ten druhý nabízí panoramatické výhledy, které komentují výkladové tabule s informacemi o místních zajímavostech. Na stezce se pokocháte především rozhledy především na Tetín, Beroun a okolní krajinu.

Kostel sv. Ludmily na Tetíně

Kostel sv. Ludmily na Tetíně

Tetín, Středočeský kraj
Průvodcovské služby na Tetíně

Průvodcovské služby na Tetíně

Tetín, Středočeský kraj
Kostel sv. Kateřiny Tetín

Kostel sv. Kateřiny Tetín

Tetín, Středočeský kraj
Tetínské vyhlídky

Tetínské vyhlídky

Tetín, Středočeský kraj

Ubytování a restaurace

Vinotéka Tetín – Víno Hruška

Vinotéka Tetín – Víno Hruška

Tetín, Středočeský kraj
Stellplatz Tetín

Stellplatz Tetín

Tetín, Středočeský kraj
Camp Srbsko

Camp Srbsko

Srbsko, Středočeský kraj
Výletní hospůdka U Krobiána

Výletní hospůdka U Krobiána

Beroun, Středočeský kraj