Úvod > Co chcete dělat? > Slovanské přemyslovské hradiště Levý Hradec
Slovanské přemyslovské hradiště Levý Hradec
"> "> "> "> "> ">
Přidat foto
Památky

Slovanské přemyslovské hradiště Levý Hradec

Na území dnešního města Roztoky, v části zvané Žalov, stávalo raně středověké hradiště Levý Hradec. Toto hradiště bylo pravděpodobně původním sídlem přemyslovského knížete Bořivoje I. Ten zde nechal v 80. letech 9. století vybudovat první křesťanský kostel v Čechách, zasvěcený sv. Klimentu.
Místo lze označit za první ohnisko křesťanství v Čechách a také jako první mocenské centrum přemyslovského státu. Zmínku o hradišti zvaném Hradec či Levý Hradec najdeme už v Kosmově kronice. Z původního kostela z Bořivojovy doby se zachovaly pouze základy rotundy pod podlahou dnešního kostela. Kostel byl pak v gotické a renesanční době několikrát rozšiřován a upravován. Celkové rekonstrukce se kostel dočkal v letech 1939-1940. V posledních letech byly restaurovány také fresky z konce 14. století. K návštěvě kostela můžete využít průvodcovské služby, která je k dispozici od května do září o sobotách a nedělích od 10 do 18 hodin a mimo sobotu, kdy se koná od 14 do 15 hodin mše. Průvodce je také možné objednat předem na telefonech 737 701 608, 606 245 198 a 724 191 019.

První přemyslovská knížata začala budovat na přelomu 9. a 10. století ústřední sídlo na Pražském hradě a zároveň síť středočeských hradišť jako strategických opor své moci. Levý Hradec spolu s Budčí patřil k vnitřním hradištím, Tetín, Libušín, Lštění, Stará Boleslav a Mělník tvořily vnější pás opevněným bodů. O významu Levého Hradce na sklonku 10. století svědčí i skutečnost, že právě zde byl 19. února 982 zvolen Vojtěch z rodu Slavníkovců v pořadí druhým pražským a prvním biskupem českého rodu. Královští úředníci sídlili na Levém Hradci ještě za dob Přemysla Otakara I., jak dokládají listiny z let 1221 a 1233. V roce 1233 byl Hradec (jako obec) předán do majetku ženského benediktinského kláštera u sv. Jiří na Pražském hradě. Na dlouhá století se pak na Levý Hradec pozapomnělo a pod vlivem některých nepříliš seriózních kronik byly počátky křesťanství na českém území přesouvány na Vyšehrad či do Hradce Králové. Na své historické místo se Levý Hradec vrátil až v obrozeneckých dobách, kdy začal také jeho archeologický průzkum.

Levý Hradec byl tradičně cílem poutí. Jejich počátek spadá do doby kolem roku 1870, pak byly pořádány každoročně až do druhé světové války a po ní naposledy v roce 1947. Obnovy se tradice dočkala v roce 1991. Dnes je Levý Hradec sledován archeology středověkého oddělení Archeologického ústavu AV ČR a Středočeského muzea. Vede zde také naučná stezka, která je dlouhá 800 metrů a má osm zastavení.

 

Aktivity v okolí

Kostel svatého Klimenta na Levém Hradci

Kostel svatého Klimenta na Levém Hradci

Roztoky, Středočeský kraj
Přívoz Úholičky – Husinec

Přívoz Úholičky – Husinec

Úholičky, Středočeský kraj
Kostel sv. Jana Křtitele v Roztokách

Kostel sv. Jana Křtitele v Roztokách

Roztoky, Středočeský kraj
Vily v Tichém údolí v Roztokách u Prahy

Vily v Tichém údolí v Roztokách u Prahy

Roztoky, Středočeský kraj

Ubytování a restaurace v okolí

Hospoda U Lasíků

Hospoda U Lasíků

Únětice, Středočeský kraj
Únětický pivovar – exkurze i dobré pivo

Únětický pivovar – exkurze i dobré pivo

Únětice, Středočeský kraj
Farm Table Bar a Brasserie v Klecanech

Farm Table Bar a Brasserie v Klecanech

Klecany, Středočeský kraj