Úvod > Česká nej > Osobnost > Svatý Václav - hlavní patron české země
Osobnost

Svatý Václav – hlavní patron české země

Svatý Václav (907 – 28. září 935) byl českým knížetem a světcem, který je považován za hlavního patrona české země. Jeho otcem se stal kníže Vratislav a matkou Drahomíra, dědečkem byl první historicky doložený přemyslovský kníže Bořivoj I. a babička svatá Ludmila, která si vzala na starost Václavovu výchovu.
Svatý Václav byl pro svou křesťanskou výchovu, mírovou politiku a dobročinné skutky mezi poddaným lidem velice oblíben. Jeho úzká spolupráce se západní církví vyvolávala odpor u pohanské šlechty, ke které byl velmi přísný a jeho mladšího bratra Boleslava, který s jeho politikou nesouhlasil a toužil po vládě.

V roce 929 byl Václav poražen německým králem Jindřichem I. Saským a české země musely platit tribut za mír. Boleslav s takovým řešením nesouhlasil a mezi bratry vznikl konflikt, který vyústil 28. září 929 ve vraždu. Hned po Václavově smrti nastoupil Boleslav I. na trůn. Roku 938 se kníže, aby ulevil své duši od hříchu, rozhodl pro veřejné pokání. Na důkaz toho nechal vyzvednout Václavovy ostatky a převezl je z Boleslavi na Pražský hrad. Tam je uložil v nově budované rotundě svatého Víta. Tím položil základ k pozdějšímu Václavovu svatořečení i celé svatováclavské legendě.