Úvod > Co chcete dělat? > Vyšehrad – poznejte jedno z nejpamátnějších míst českého národa
Vyšehrad – poznejte jedno z nejpamátnějších míst českého národa
"> "> "> "> "> "> "> "> "> "> "> "> "> "> "> "> "> "> "> "> ">
Přidat foto
Kultura

Vyšehrad – poznejte jedno z nejpamátnějších míst českého národa

Vyšehrad, skála nad řekou s temnou siluetou štíhlých věží, patří neodmyslitelně k pražské krajině. I na začátku 21. století si Vyšehrad uchovává magickou atmosféru a tajemství.
Vyšehrad je oblíbeným místem procházek nabízejících úchvatné výhledy na Prahu a řadu významných památek. Dějiny Vyšehradu jsou úzce spjaty s vývojem pražských měst a historií českého národa. Mohutná skála, rýsující se vysoko nad řekou Vltavou, lákala k osídlení již v nejstarších dobách a stala se předmětem mnoha pověstí. První spolehlivé doklady o existenci vyšehradského hradiště však máme až z poloviny 10. století, kdy zde byly raženy denáry knížete Boleslava II. Od té doby Vyšehrad několikrát změnil svou funkci a podobu. Byl královským hradem, krátkou chvíli dokonce panovnickým sídlem. Stal se městem a později barokní pevností, jejíž podobu si udržel dodnes. Koncem 19. století získal úlohu národního symbolu a pohřebiště českých velikánů.

Kromě odpočinku a procházky v parku můžete na Vyšehradě navštívit také:
 • Expozici Historické podoby Vyšehradu v Gotickém sklepě
 • Prohlídkové okruhy Tváře Vyšehradu (dle aktuálního programu)
 • Kasematy, sál Gorlice a expozici Vyšehrad v dějinách pražského opevnění
 • program pro děti na Starém purkrabství (dle aktuálního programu) – pohádky a večerní pořady
 • Galerii Vyšehrad (dle aktuálního programu) – nad Libušinou lázní
 • Letní scénu (dle aktuálního programu) – přírodní amfiteátr
 • Vyšehradský hřbitov se Slavínem
 • baziliku svatého Petra a Pavla
 • informační centrum Špička


Další nabídka areálu:

 • Výstava Cihelná brána
 • Gotický sklep

 

Cestování bez bariér: Vyšehrad

Bezbariérový je park, Staré purkrabství (v případě konání akcí), gotický sklep, hřbitov Slavín a TIC Špička. Bezbariérový přístup do areálu od Táborské brány (Bezbariérový výstup z metra Vyšehrad).

Letecký pohled Vyšehrad