Úvod > Co chcete dělat? > Hradiště Tetín
Památky

Hradiště Tetín

Legendami opředené hradiště Tetín nechala podle pověstí vystavět Krokova dcera Teta a údajně zde byla zavražděna Ludmila, babička knížete Václava. Sídlo se rozkládalo na trojúhelníkovém skalním ostrohu s plochou téměř 10 ha v místě dnešní obce.
Hradiště Tetín bývalo pohraničním hradištěm kmene Čechů na řece Berounce na řezenské stezce do Bavorska. Tetínské hradiště leží na ostrohu zdvihající se vysoko nad pravým břehem řeky, kam spadá na své severní straně skalnatými srázy. Na východě a jihu je chráněno hlubokou roklí. Počátky raně středověkého hradiště tu spadají do pozdějšího 9. století, tedy do období, kdy se za života knížete Bořivoje utvářely počátky českého přemyslovského státu. Ostroh nad řekou však byl osídlen již v neolitu, v pozdní době kamenné zde stálo výšinné sídliště. První opevnění zde vzniklo pravděpodobně v pozdní době bronzové. Lidé zde sídlili i v době laténské. Slovanské opevnění později zřejmě nahradilo protější hradiště Kozel u Hostimi.

O hradišti Tetín vyprávějí starobylé texty nejstarších českých legend, které jsou vypsáním životů sv. Ludmily, sv. Václava a sv. Ivana. V legendě sv. Ivana je uvedeno, že český kníže Bořivoj, jehož manželkou byla Ludmila, sídlil na hradu Tetíně.

Ještě nedávno bylo popisováno jako jednoduché opevnění s předhradím a akropolí. Podle legendy Fuit de provincia Bohemia se dokládá, že hradiště obsahovalo i knížecí dvorec. První pás opevnění je hranicí obce v západním směru, druhý pás se měl nacházet v místě budovy velkostatku, třetí před kostely a farou. Knížecí dvorec se s největší pravděpodobností nacházel v místě dnešní fary.
 

Smrt svaté Ludmily na Tetíně

Podle legendy Utrpení sv. Ludmily "Drahomíra, matka blahoslaveného Václava vyslala s ozbrojenou mocí na Tetín některé z velmožů svých, syny to nepravosti, jmenovitě Tumana a Kovana, aby utratili tchyni její". Ti pak po setmění "udeřili na její dům a vypáčili vrata" a sv. Ludmilu, vdovu po knížeti Bořivojovi zavraždili. Sv. Ludmila byla na Tetíně pohřbena a protože "při hrobě blahoslavené a častého připamatování a zbožňování hodné paní a mučednice Ludmily oslavovány byly a zjevnými se staly ctnosti a zásluhy její", v mysli kněžny Drahomíry, která zavraždění sv. Ludmily iniciovala se ujala jedovatá myšlenka a poslala služebníky své do Tetína, kde bylo pohřbeno svaté tělo, a rozkázala jim, aby dům blahoslavené Ludmily proměnili v kostel, jež zasvětila na jméno a čest sv. Michala Archanděla, aby lid nepřičítal zázraky, kdyby se tam ještě i pak nějaký stal, zásluhám, blahoslavené mučednice, ale zásluhám svatých, jejichž zůstatky se tam uchovávají.

Ubytování a restaurace v okolí

Stellplatz Tetín

Stellplatz Tetín

Tetín, Středočeský kraj
Vinotéka Tetín – Víno Hruška

Vinotéka Tetín – Víno Hruška

Tetín, Středočeský kraj
Camp Srbsko

Camp Srbsko

Srbsko, Středočeský kraj
Výletní hospůdka U Krobiána

Výletní hospůdka U Krobiána

Beroun, Středočeský kraj