Úvod > Kalendář akcí > Královský průvod s korunovačními klenoty z Radotína na Karlštejn
Královský průvod s korunovačními klenoty z Radotína na Karlštejn
"> "> "> "> "> "> "> "> "> "> "> "> "> "> ">
1.6.
2.6.
+ Přidat foto

Královský průvod s korunovačními klenoty z Radotína na Karlštejn

Kdy 1. červen 2019 12:00 - 2. červen 2019 18:00 Společenské akce
Karel IV. z Boží milosti císař Římský a Český král, se svou chotí královnou Alžbětou Pomořanskou, s rytíři, jezdci a dalšími příslušníky královského dvora, vyjede ve vší slávě v sobotu dne 1. června 2019 z Radotína. Bude pak pokračovat přes Černošice a Mokropsy do Dobřichovic a na Karlštejn.

Karel Čtvrtý z Boží milosti císař Římský, vždy vznešený a Český král, se svou chotí Alžbětou Pomořanskou, s rytíři, jezdci a dalšími příslušníky královského dvora vyjede ve vší slávě v sobotu dne 1. června L. P. 2019 z Radotína. Bude pak pokračovat přes Černošice a Mokropsy do Dobřichovic, kde stráví noc. V neděli dne 2. června se průvod vydá z Dobřichovic přes Lety, Řevnice, Zadní a Hlásnou Třebaň na Karlštejn, aby zde v Kapli sv. Kříže slavnostně uložil korunovační klenoty. 

Již tradiční Průvod Karla IV. s korunovačními klenoty volně navazuje na historickou tradici poutě ku příležitosti Svátku Kopí a hřebů Páně, který zavedl císař Karel IV. a při kterém byly v Praze na Dobytčím trhu vystavovány říšské svátostiny. Tato velkolepá slavnost lákala do Prahy tisíce poutníků i obchodníků a posilovala tak význam Českých zemí i samotného císaře.

Ve všech obcích a městech na trase průvodu bude připraveno slavnostní uvítání na počest císaře a jeho dvora. Jednou z tradic Královského průvodu jsou praporečníci, kteří jdou v čele průvodu a nesou praporce měst a obcí, které se průvodu účastní.
Z iniciativy starosty obce Tetín a projektu Svatá Ludmila 1100 let, vznikla v roce 2016 druhá část Královského průvodu Poselstvo vévody Štěpána II. V letošním roce proběhne ve dnech 1. - 2. června čtvrtý ročník této druhé větve Královského průvodu z Králova Dvora na Karlštejn, kde se obě větve spojí a společně uloží korunovační klenoty za pevnými zdmi hradu Karlštejna. Mimořádná úcta, kterou choval císař Karel IV. ke světcům a jejich ostatkům, bude připomenuta i v letošním ročníku Královského průvodu.

I v tomto roce přicházíme s novinkou. Připravili jsme pro vášnivé turisty a sběrače zážitků Turistickou vizitku Královského průvodu v rámci stále populárnějšího projektu Wander Book.

Cesta Karla IV. z Radotína na Karlštejn

V sobotu 1. června vjede Královský průvod se vší slávou do Radotína, kde ho město slavnostně přivítá. Dále se pak bude průvod ubírat okolo ranče a následně po cyklostezce k Černošicím. Sobotní putování císaře skončí okolo 18:00 na louce pod zámkem v pořadatelském městě Dobřichovice, kde budou s celým doprovodem náležitě uvítáni heroldem královským, purkmistrem, konšely, též lidem početným, králi českému oddaným.

Z dobřichovického zámku, po proslovu císaře, vyrazí průvod Karla IV. v neděli okolo 10. hodiny přes Lety, Řevnice, Zadní a Hlásnou Třebaň na hrad Karlštejn, kam by měl doputovat v neděli 2. června okolo 16 hodiny. Tam císaře a jeho doprovod přivítá karlštejnský purkrabí a Poselstvo vévody Štěpána II. bavorského. Po krátkém programu na počest císaře budou korunovační klenoty bezpečně uloženy za pevnými zdmi hradu.

Průvod vévody Štěpána II. na Karlštejn

Slavnostní poselstvo bavorského vévody Štěpána II. vyjede v sobotu 1. června z Králova Dvora přes Beroun, pivovar Berounský medvěd a první den zakončí v 16:00 na Tetíně, kde bude připraveno slavnostní uvítání a program.

V neděli 2. června vyrazí tento průvod v 10:00 z Tetína přes Srbsko a na hrad Karlštejn dorazí před 17. hodinou, krátce před příchodem průvodu císaře Karla IV.

Již v loňském roce přibyla historická ozdoba druhé větve průvodu – Poselstva vévody Štěpána II. bavorského – relikviář svaté Ludmily inspirovaný středověkými relikviáři.

V něm bude uložena replika fragmentu skořicově hnědého hedvábí /textilie/, nalezeného v ostatkové schráně sv. Ludmily v bazilice sv. Jiří na Pražském hradě. Tato relikvie bude v průvodu slavnostně nesena na zdobených nosítkách a vystavována na všech zastávkách Poselstva vévody bavorského.

Celý popis
Naposledy změněno: 22. 5. 2019