Úvod > Co chcete dělat? > Jezdecký pomník sv. Václava na Václavském náměstí
Jezdecký pomník sv. Václava na Václavském náměstí
"> "> "> "> "> ">
Přidat foto
Památky

Jezdecký pomník sv. Václava na Václavském náměstí

Známý pomník sv. Václava stojící v horní části Václavského náměstí v Praze, vytvořil sochař Josef Václav Myslbek (1844-1922), který na něm pracoval více než třicet let.
Výběrové řízení na pomník sv. Václava vypsané roku 1894 bylo přístupné jen umělcům, kteří se v Čechách narodili nebo zde žili. První cena nakonec nebyla v soutěži vůbec udělena a druhou cenu si rozdělil Josef Václav Myslbek a Bohuslav Schnirch. Oba však byli vyzváni k tomu, aby svá díla ještě vylepšili a upravili. Bohuslav Schnirch pojal jezdeckou sochu svatého Václava jako sochu světce, jedoucího na koni a žehnajícího davům. Myslbek naopak zvolil netradiční podobu svatého Václava jako bojovníka. Po bouřlivých debatách nakonec byla socha zadána Václavu Myslbekovi.

Socha byla odlita do bronzu a osazena na své místo roku 1913 spolu se sochami tří světců, patronů české země – sv. Ludmily, sv. Anežky a sv. Prokopa. Čtvrtý patron, sv. Vojtěch, byl doplněn v roce 1924. Letopočet 28. X. 1918 vsazený do chodníku před pomníkem byl odhalen 27. 10. 1935 a ozdobný řetěz kolem pomníku zavěšen roku 1979. Některé součásti pomníku měly své skutečné předlohy – zbroj a výzbroj knížete je zhotovena podle dochované přilbice, meče a drátěné košile ve svatováclavském pokladu, tvář sv. Vojtěcha je podobou arcibiskupa Františka Schönburna a tvář sv. Prokopa tváří Myslbekovou. Modelem pro koně sv. Václav se stal tehdy sedmiletý černý hřebec východofríského plemene Ardo původem z vojenského hřebčince v Písku, později sloužící v Praze.

Původně měla být socha umístěna na rampě Národního muzea, proti čemuž Myslbek protestoval a odborná veřejnost mu nakonec dala za pravdu. Dílo je tak umístěno na vrcholu otevřeného prostoru Václavského náměstí a tvoří tak jeho významnou dominantu. Pomník je oblíben nejen jako nejčastější místo setkání k ryze soukromým účelům, ale také k hromadným manifestacím nejrůznějšího druhu.
Zobrazit více