Úvod > Co chcete dělat? > Národní park Šumava – zelené srdce Evropy
Příroda

Národní park Šumava – zelené srdce Evropy

Šumava je lákavým cílem pro ty, kteří hledají majestát a velebnost přírody, fyzické i psychické zotavení. Na území NP se nachází 7 obcí (Srní, Kvilda, Horská Kvilda, Modrava, Stožec, České Žleby a Prášily) a několik menších osad (Filipova Huť, Dobrá, Jelení).
Na 920 km2 zde leží dva národní parky – na německé straně od r. 1970 NP Bavorský les, na české od r. 1991 největší český Národní park Šumava s 680 km2. Spolu s německým národním parkem Bavorský les vytváří Národní park Šumava jednu z největších souvisle zalesněných ploch ve střední Evropě (zalesněná plocha tvoří kolem 80 % území NP), nazývanou někdy Zelené srdce Evropy.

V roce 1990 byla zapsána do seznamu UNESCO jako Biosférická rezervace Šumava. Nejcennější část území CHKO byla v roce 1991 vyhlášena národním parkem, čímž došlo ke zmenšení rozlohy CHKO na 99 624 ha. Dnes plní tato oblast především funkci ochranného pásma národního parku. Na území, které se rozkládá v nadmořské výšce od 498 m n. m. (Víteň) do 1362 m n. m. (Boubín) žije 21 000 obyvatel a je rozděleno do čtyřech zón, přičemž I. zóna je přírodně nejhodnotnější. Součástí tohoto území jsou také přírodní rezervace a přírodní památky, zajišťující dlouhodobé pozorování a ochranu vzácných biotypů.

Rozprostírá se na území Plzeňského a Jihočeského kraje při jihozápadní hranici s Německem a Rakouskem. Za svoji atraktivitu vděčí NP kromě jiného i dlouholeté existenci železné opony, která na několik desetiletí zmrazila působení člověka v hraničních oblastech a dala tak prostor přirozenému vývoji krajiny. Uprostřed Evropy vznikl unikátní přírodní celek jehož hodnoty si bezesporu zaslouží ochranu. Oblast Šumavy a Bavorského lesa tvoří společně jeden z nejrozsáhlejších lesních komplexů ve střední Evropě. Území NP leží v nadmořské výšce od 600 m n. m. údolí Otavy u Rejštejna do 1378 m n. m. (Plechý) a trvale zde žije kolem 2000 obyvatel. Podle stupně ochrany přírody je NP rozdělen do tří zón:

I. zóna – přísná přírodní – 13% z celkové plochy, zahrnuje nejcennější části, území je ponecháno přirozenému vývoji bez vlivu člověka, platí zde zákaz vstupu mimo vyznačené trasy.

II. zóna – řízená přírodní – 83% z celkové plochy, člověkem převážně pozměněné lesní a zemědělské ekosystémy.

III. zóna – okrajová – 4% z celkové plochy, území značně pozměněné člověkem, osídlené nebo hospodářsky kultivované oblasti zejména obce, jejich okolí a zemědělské plochy.

Vzácné lokality NP z hlediska ochrany rostlin a živočichů (15 000 ha) jsou navíc zahrnuty do šesti klidových území, ve kterých se lze pohybovat pouze po vyznačených turistických stezkách.
 

Klidová území:

 

Přírodní krásy, které lze na Šumavě navštívit

Z mnoha chráněných území Národního parku Šumava mohou turisté navštívit např. Pramen Vltavy, Chalupskou slať u Borových Lad, Jezerní slať mezi Kvildou a Horskou Kvildou a nedaleko je i Povydří (kaňon řeky Vydry), Stožecká skála nebo Vltavský luh mezi Soumarským mostem a Novou Pecí.

Na ploše národního parku jsou tři ledovcová jezera, Plešné, Laka a Prášilské, známá jezera Černé a Čertovo se nacházejí na území CHKO. Na Šumavě ovšem najdete i nepřístupná chráněná území, jež jsou součástí evropské sítě Natura 2000, šumavská rašeliniště jsou pak chráněna Ramsarskou úmluvou o ochraně mokřadů.

Krásná jsou údolní rašeliniště v údolí Vltavy i ostrůvky pralesovitých zbytků původních smíšených lesů na Stožci, na Smrčině, na Plechém atd.
 

Vodní turistika na úsecích řek Vltava, Otava a Vydra

Poplatek splouvání Vltavy podléhá registračnímu systému. Pro splouvání Vltavy v úseku Lenora – Soumarský Most – most u Pěkné se stanovuje minimální stav vody, který je vyznačen na nástupním místě Soumarský Most na vodočetné lati červenou ryskou o šíři 2 cm u pravého mostního pilíře.
Splouvání Otavy je vhodné jen pro zkušené vodáky s dobrou výzbrojí a výstrojí. Nástupním místem je Čeňkova Pila, výstupním je Rejštejn, obtížnost je zde WW II-III. Splavnost je povolena od 15.3. do 31.10., denně od 8.00 do 20.00 hodin. Povolená výška hladiny: bez limitu. Řeka tvoří hranici I.zóny NP Šumava. Nevystupujte na levý břeh do I. zóny.

Splouvání Vydry je možné od 15.3. do 31.10. pouze v sobotu a neděli. Povolen je údek ModravaAntýgl (WW III). Nástupním místem je Modrava – parkoviště, soutok Modravského a Roklanského potoka, výstupním je pravý břeh v kempu Antýgl před lávkou pro pěší. Řeku je možné splout jen na kajaku nebo kanoi. Vchynicko-Tetovský plavební kanál se nesmí splouvat!

Na ostatních tocích národního parku není podle návštěvního řádu splouvání povoleno.

Provozovatel

Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava

1.máje 260
385 01 Vimperk
Tel.:
+420 388 450 111
Email:
vimperk@npsumava.cz
WWW:
www.npsumava.cz
WWW:
www.sumavaregion.cz
GPS:
49,055597 13,779847
 
Region:
Jihočeský kraj
Oblast:
Šumava
Město:
Vimperk
 

Vstupné

Cena: zdarma

 

Časová náročnost

4,0 hodiny