Aktivní Česko

Vyberte si z nabídky pohybových aktivit a zážitků směřujících k podpoře aktivního životního stylu z celého Česka.
Aktivní září je celorepubliková kampaň, která seznamuje širokou veřejnost s pozitivními přínosy pravidelného pohybu pro fyzické a psychické zdraví člověka. Jeho organizátorem je Nadační fond Aktivní Česko společně se širokou škálou sportovišť, lékařů, škol, zaměstnavatelů a dalších právnických a fyzických osob, kterým není lhostejný nejen zhoršující se zdravotní stav naší populace, ale také zvyšující se náklady na zdravotní péči a neudržitelnost důchodového systému v České republice.

Aktivní Česko na Kudy z nudy Celá ČR

Tipy pro aktivní pohyb

Vyberte si z tipů na mapě! Čeká vás zábava, soutěže, workshopy, vstupy zdarma, ukázky lekcí a další akce, které mají za cíl zapojit co nejvíce lidí do pohybových aktivit.
 

Etické desatero

Představujeme Etické desatero Nadačního fondu Aktivní ČESKO (dále jen NF AČ). Tento kodex vychází z naší společné snahy podporovat a propagovat zdraví, pohyb a aktivní životní styl, a to v souladu s nejvyššími etickými standardy. Společně se zavazujeme k posílení kvality našich činností a ke společnému dosahování našich cílů. Přijímáme odpovědnost za naše jednání a jeho dopad na jednotlivce, komunity a společnost jako celek.

Při prosazování našich společných hodnot a cílů se budeme řídit následujícími principy ve všech činnostech spojených s prací NF AČ:
 
  1. Respektování právního státu, dodržování zásad slušného chování, zásad fair play, všeobecně uznávaných etických standardů a politické neutrality, to vše s ohledem na ochranu neveřejných informací a osobních údajů.
  2. Dodržování profesionality a slušného chování s respektem ke všem členům a partnerům NF AČ včetně udržování otevřeného dialogu se všemi partnery.
  3. Odmítání jakékoliv diskriminace založené na rasových, etnických, národnostních, náboženských, politických, sexuálních či jiných důvodech, cílem je naopak podpora a respekt různorodosti a inkluzivity ve sportovním prostředí.
  4. Dodržování neutrality při všech činnostech, včetně vyloučení konfliktu zájmů, snaha o identifikaci krizových situací a postupů a vyhýbání se těmto situacím.
  5. Prosazování osobní zodpovědnosti za zdraví jednotlivce, odmítání nezdravého způsobu života.
  6. Budování společenské důvěry v aktivní pohyb, který přináší zdravotní, společenská a ekonomická pozitiva a podpora etické a zodpovědné marketingové praxe. 
  7. Společná propagace pravidelných pohybových aktivit, efektivních pro fyzické i psychické zdraví obyvatel České republiky.
  8. Podpora sportovních aktivit jako významné součásti preventivní i léčebné péče státu spojená se změnou společenského paradigma, kdy pohyb je vnímán pouze jako volnočasová aktivita.
  9. Odpovědnost k životnímu prostředí formou snahy o minimalizaci negativního dopadu činností na životní prostředí a podporou udržitelných praktik a iniciativ.
  10. Respektování Etického kodexu NF AČ ve smyslu Mise a Vize NF AČ.

Užijte si adrenalin a sportovní aktivity

Proč sedět doma, když venku čeká tolik lákadel?  Nechte se inspirovat našimi tipy na výlety a šlápněte nejen do pedálů!

O projektu Aktivní Česko

Aktivní Česko je multisektorová platforma, ve které se propojuje řada společností neziskového i ziskového charakteru. Naším cílem je spojit síly, zdroje i možnosti působnosti ke společné propagaci pravidelné fyzické aktivity a aktivního života nejen jako nedílné součásti péče o své vlastní zdraví, ale také významné součásti preventivní i léčebné péče státu.

Prozkoumejte články na podobná témata